Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VI NR. 309

GRATUIT

32 DE PAGINI

27 IULIE - 09 AUGUST 2012


S UMAR

27 iulie - 09 august 2012

editorial

info

Mihai Dobrovolschi 4 Seba 1394 6 Diana Petru\ 8 Zoltan Varga 10 Corina S[ftescu 11 Alexandra Tivadar 12 Lucian Mircu 13

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 18 19

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 28 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Două, ca să nu pierzi timpul de Robert ±erban Am lecturat, recent, două cărţi. Şi mi-au plăcut aşa de tare, încît am chef să bat toba despre ele. Cui nu-i place, să n-asculte. Sau să nu le citească. Dar necazul lui ar fi! În manuscris am parcurs Vîntureasa de plastic a lui Marius Chivu. Şi m-a podidit, de vreo cîteva ori, plînsul. M-am... îmbărbătat şi mi-am şoptit că asta s-a întîmplat întrucît ştiam că dramatica poveste e/a fost reală şi că, probabil, subconştientul meu nu delimita aşa cum trebuie lucrurile. După ce cartea a apărut la „Brumar”, am făcut-o cadou cîtorva oameni dragi. Toţi mi-au mărturisit, după

ce au lecturat-o, că i-a emoţionat atît de puternic şi că i-a răscolit atît de profund, încît le-a fost imposibil să-şi stăpînească lacrimile. Şi niciunul nu ştia că povestea Vînturesei e adevărată. Dar nu lacrimile pledează pentru volumul de poezie al lui Marius Chivu, ci arta cu care acest excelent scriitor ne (re)aminteşte cît de fragili sîntem fiecare dintre noi şi, totuşi, ce forţă putem emana, uneori. Tot despre fragilitate, cred, e vorba şi în Estul naivit[\ilor noastre, volum apărut la „Humanitas”, care adună o serie de interviuri acordate de Gabriel Liiceanu. Doar că, de data

asta, fragilitatea este a unei naţiuni care încearcă, nu prea spornic, să-şi refacă osatura sfărîmată de către comunism. Cartea reaminteşte sau devoalează, cu o limpezime... tulburătoare, o bună parte dintre lucrurile grave şi importante care s-au petrecut în România ultimilor 22 de ani. Şi se mai ivesc din ea cîteva linii puternice, care, adăugate la cele ce „ies” din cărţile semnate de pînă acum de Gabriel Liiceanu, conturează şi mai pregnant portretul acestui om de excepţie.

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Erou Mihai Dobrovolschi Îl numesc Roşu

Am un prieten. Se numeşte Roşu. Acum vreo două săptămîni se afla pe plajă, în Bulgaria. Dormea, cînd cei vreo treizeci de oameni au început să se uite tot mai intens şi alarmaţi la un cap de înotător care era, prea departe şi prea obosit să se mai poată întoarce vreodată singur la mal. Curenţii erau puternici şi marea furioasă. Soţia bulgarului făcea ture mici în faţa apei. Între timp fu sculat şi Roşu. Cîţiva dintre malaci stăteau cu picioarele în apă, încercînd măcar aşa să-şi înşele neputinţa, dînd însă înfrînţi din cap. E prea departe. Roşu s-a apropiat de apă şi a cîntărit ditai marea. Adrian plecase dupa labele de înot dar minutul era prea preţios. A sărit. A înotat, el zice că nu mult, cei de pe mal spun că vreo zece minute. A ajuns lîngă bulgarul încremenit. Neintrînd în capcana de-a-l apuca direct, a fost văzut de pe mal cum îi arata să plutească pe spate. În timpul ăstă, Răzvan Roşu se scufunda şi îl împingea din cănd în cănd de picior. Au ocolit pînă au găsit un curent mai blînd. Nici cînd era cert că picioarele îi pot atinge pămîntul, omul nu vroia, să iasă din poziţia salvatoare. Abia cănd bărbaţii de pe mal au sărit şi l-au luat de sub umeri, bulgarul şi-a lăsat trupul să alunece spre nisipul mării, leşinînd instantaneu, apoi vomitînd. Am trăit un interesant amestec de emoţii cînd mi s-a povestit întreaga scenă. Răzvan, cumva, se certificase. Am discutat de multe ori cu el, ba chiar am filozofat. Sensul vieţii, al iubirii, al omului, al moralei erau atinse de noi copilareşte în discuţii de seara de ore-ntregi. Toate cuvintele alea s-au transformat, practic, în spumă cînd el a făcut ceva atît de palpabil. Cîţi putem spune că am riscat să murim pentru a păstra în viaţă? Adevăraţii eroi nu

sînt cei care poartă capă şi o literă pe piept. Adevăraţii eroi sînt cei care muncesc de dimineaţă pînă seara şi abia cînd ajung în Bulgaria pe plajă îşi dau capa pe spate, lăsînd să strălucească un R roşu pe piept. .

4 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 5


one love! Mereu dau peste oameni răniţi în dragoste care spun că au făcut totul ca să fi e bine... Sau aud oameni care au probleme la lucru, deşi ei sînt cinstiţi şi muncitori... La şcoală, de cîte ori nu aţi auzit elevi care au învăţat cartea pe de rost, dar nu au fost în stare să ia o notă mare? Puţini sînt cei ce au înţeles că secretul succesului stă în echilibrul dintre bine şi rău. Ei sînt cei ce merg intenţionat la prima întîlnire cu un ciorap de un fel şi celălalt de alt fel. Sau cu chiloţi mai vechi. Ei sînt cei ce nu încearcă să convingă directorul că sînt cei mai buni pentru job, ci că afară e o zi frumoasă! De fapt, pe asta se bazează mare parte din capitalismul acesta. Să te convingă că cerul e albastru în timp ce îţi vîră un rahat imens pe toate orifi ciile. Scuze că a trebuit să spun asta, dar vreau să folosesc cuvinte inspirate de George Carlin şi să stîrnesc admiraţia unui om care crede la fel: Brian Routh.

6 z www.24fun.ro

Brian Routh Seba 1394 box, cîntec şi poezie Iar dacă credeţi că aveţi un stomac slab, nu citiţi biografi a lui. Apropiaţi-vă în schimb de el ca să vă înveţe cum să supravieţuiţi acestei lumi. În timp ce unii se feresc de mizerii, omul ăsta înoata în ele, jonglează cu ele şi apoi le aruncă direct în faţa ta. Şi asta a făcut de cînd se ştie. Mă rog, sub diverse forme: muzică, performance, poezie, box, fi lm, politică. El e omul ce a dat viaţă personajului Harry Kipper. E la a treia nevastă şi la primul cancer. Acum e mai cuminte, are un Mac şi încă îşi încearcă norocul în entertainment. De ce nu a vrut omul ăsta să îşi vadă de

treabă şi să se joace cuminte la tonomat cît era tînăr, nu ştiu!? Muzica lui Brian Routh conţine voci şi texte de politicieni, poeţi, nebuni, criminali şi functionează ca soundtrack pentru animaţii şi lucrări video. Ascult-o în rubrica One Love a emisiunii Rioooooooooot! la radio anonimTM, marţi, 7 august, de la ora 19.30, probabil în cel mai potrivit loc pentru asta: d’Arc pe mal.

www.anonimtm.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Cine e de vină? Diana Petru\ Răspunsul, în curs de editare

Toate lucrurile au timpul lor. De exemplu, am auzit că dacă pierzi explorarea unei cărţi sau unui film, într-un anumit moment, acestea îşi pierd din aromă. Nu mai savurezi cu acelaşi elan sunetele, rîndurile. Se poate spune că e ca şi cum ai vedea E.T. la 30 de ani, după ce tu auziseşi despre el, în stînga şi în dreapta, în timpul copilăriei, numai lucruri extraordinare. Deşi noi credem că sîntem pregătiţi pentru ceva anume şi ne enervăm pe întîrzierile care apar şi ni se pare că răbdarea începe să se clatine la prima rafală de cuvinte, nu sîntem nici pe departe gata pentru dorinţe împlinite. Există un drum de-a lungul căruia culegem experienţe care ne conturează şi ne desăvîrşesc, ne ajută să devenim ceea ce trebuie să fim atunci cînd ceea ce am aşteptat ajunge să se şi întîmple. Dacă e să facem analize profunde, nu ne alegem decît cu frustrări, cu ieşiri din decorul frumos construit pentru confortul aşteptării. Totul ţine de cum ne putem doza echilibrul, de cum putem lua ceea ce e mai bun de la cei care sînt aproape de noi. Să încercăm să luăm cu împrumut empatie, toleranţă, înţelepciune, pînă la un anumit punct. Să nu lăsăm ca genul acesta de atitudine să fie greşit înţeleasă şi să îi facă pe cei care beneficiază de ea mai stăpîni pe situaţie decît ai putea tu ajunge. Poate e bine să trăim fără măsură, însă, din cînd în cînd, se cuvine să mai stăm pe margine şi să ne odihnim, să privim opera pe care am realizat-o pînă în prezent.

www.dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Alt aer, altă civilizație, normalitate Zoltan Varga EXIT, mintenaș la 150 de kilometri

10 z www.24fun.ro

Deşi Novi Sad-ul se află numai la 150 de kilometri depărtare de burg-ul nostru, odată ajuns acolo sesizezi fără prea multe sforţări că parcă e alt aer. Pe stradă lumea e zîmbitoare, viaţa decurge normal, oamenii sînt amabili, iar în momentul cînd păşeşti în fortăreaţa Petrovaradin, unde se desfăşoară festivalul EXIT, distanţa asta de ani – lumină e şi mai pregnantă. În cazul în care cineva te calcă din greşeală pe picior, auzi imediat un Izvinite sau Sorry, după caz. Lumea e prietenoasă, se leagă mintenaş relaţii, artiştii sînt aplaudaţi, oamenii se plimbă curioşi printre cele 20 de scene în care au loc diverse manifestări. Judecînd după cele ce ţi-e dat să vezi pe la noi, ai impresia că ai păşit într-o altă civilizaţie. În cazul în care ai ocazia să sălăşluieşti mai multe zile prin această feerie a nightlife-ului, începi să te obişnuieşti şi ţi se pare absolut normal ca atunci cînd vrei să treci strada şoferii să se oprească şi să-ţi acorde prioritate. Sau să primeşti bon de casă pe o terasă şic din centrul Novi Sad-ului. Problema survine atunci cînd revii în Românica şi îţi dai seama că feeling-ul acesta prezent la o aruncătură de băţ de Timişoara e ieşit din comun. Nu trebuie să fii un guru ca să-ţi dai seama că acea „altă civilizaţie“ de dincolo e de fapt normalitatea, iar jungla în care ne ducem traiul de zi cu zi devine tot mai apăsătoare. M-am luat cu vorba ş-am uitat să vă spun despre cît de tare s-a dansat la faţa locului pe mirifica Blind a celor de la Hercules & Love Affair. Sau cît de mişto pot fi New Order, Plan B, Erykah Badu sau Miss Kitin. Şi cît de tare e cînd la scena reggae pe la cinci dimineaţa nişte indivizi strigă „positive vibration“! Pentru o viaţă sănătoasă vă recomand să folosiţi cel puţin o dată pe sezon o cură din asta de normalitate. Atenţie însă la sfatul medicului sau al farmacistului, căci excesul de normalitate poate avea repercusiuni nedorite asupra psihicului! www.zoltanvarga.blogspot.com


blog de h`rtie Am cunoscut la un moment dat o femeie matură, aşezată la casa ei, cu o căsnicie fericită, dar care încă mai tresărea şi ofta la vederea unei vechi şi imposibile iubiri şi care, încercînd să-şi justifice reacţia, mi-a spus zîmbind amar că unele lucruri nu se schimbă niciodată. M-a frapat foarte tare genul ăsta de explicaţie, căci fiind la acel moment în verva adolescenţei, credeam foarte mult în schimbare, în evoluţie şi în puterea de o lua mereu de la capăt. Au trecut ceva ani de-atunci şi, cumva, am ajuns să-i dau dreptate. Unele lucruri chiar nu se schimbă niciodată. Bineînţeles, nu vorbim aici de legi ale fizicii ori de reacţii chimice universale, ci de realităţi sociale, tipic umane. Senzaţia pe care o ai cînd îţi strîngi părinţii în braţe este una dintre acestea. Fie că ai 5 ani, fie că ai 25, tot copil te

Imuabil Corina S[ftescu Constanţele firii umane simţi în preajma părinţilor. Şi tot copil te văd şi ei. Asta nu se schimbă niciodată. Sau sentimentul care te încearcă atunci cînd te întorci, după multă vreme, în oraşul natal. Senzaţia de deja-vu şi valul de amintiri care te năpădesc cînd calci pe o banală dală de piatră. Astea nu or să se schimbe nicicînd, indiferent cîte continente ţi-au trecut între timp pe sub picioare. Regretele cele mai importante,

rănile cele mai adînci, dorinţele neîmplinite, amintirile dragi, toate acestea ne urmăresc tot timpul, neschimbate. Într-adevăr, se activează doar atunci cînd revezi o persoană, un loc sau simţi un parfum, dar asta nu înseamnă că există vreun moment în care nu sînt acolo.

www.corinasaftescu.com

www.24fun.ro z 11


carte La fraza asta am deschis prima oară cea de-a doua carte a lui Horaţiu Mălăele, “Rătăciri”. Citind-o, mi s-a părut că se cuvine să dau cîteva pagini înapoi şi să o parcurg pînă la capăt. “Rătăciri” e o colecţie de mici povestiri cu tîlc, umor şi personaje care, deşi descrise în cel mult douătrei pagini (sau cel puţin două-trei paragrafe) ne creează impresia că le cunoaştem dintotdeauna, dar le-am tratat cu superficialitate, neştiind să le surprindem esenţa. Aceste povestiri sînt intercalate cu mici cugetări, în genul celei care m-a determinat pe mine să citesc cartea, care la fel sînt pline de umor, dar conţin adevăruri triste ale societăţii de astăzi. Deloc de neglijat sînt şi versurile actorului-scriitor, prezente de asemenea în “Rătăciri”, pe care citindu-le putem constata că Mălăele e la fel de priceput şi la proză, şi la

12 z www.24fun.ro

Actorii sînt de trei feluri: Alexandra Tivadar expiraţi, aspiranţi şi shakespeare-anţi poezie. Acum rămîne de văzut dacă ceea ce scrie el e pe gustul fiecăruia dintre noi, dar din punctul meu de vedere, e cert faptul că se situează la acelaşi nivel în ambele cazuri. Cartea, proaspăt lansată la Bookfestul de anul acesta, poate fi privită şi ca o călătorie prin ideile, amintirile şi modul în care Horaţiu Mălăele priveşte lumea, aşa cum a fost în trecut şi aşa cum se manifestă ea acum. Astfel, dacă pe scenă îl putem descoperi prin intermediul altor personaje, prin “Rătăciri” îl putem descoperi

prin propriile idei despre tot ceea ce îl înconjoară. Nu pot să nu închei la fel cum am şi început, cu o cugetare din volum şi dacă la început am prezentat-o pe aceea care m-a determinat să citesc cartea, acum o voi prezenta pe cea care mi-a demonstrat că a meritat acest efort, fiind totodată şi o bună concluzie, atît a textului de faţă, dar mai ales a Rătăcirilor: “După ce prostia se instală confortabil în teritoriu, urmă o perioadă de fericită adaptare”. www.carturesti.ro


videodrom În urmă cu exact 4 ani, scriam tot aici: “cînd priveşti la Joker, priveşti în hăul Răului. Societatea are reguli. Mafia are reguli. Joker n-are. Planul lui e să distrugă planurile celorlalţi. Într-un fel, The Dark Knight conţine un mesaj subversiv şi foarte actual despre violenţă şi terorism. Răutatea lui Joker e contagioasă. El scoate răul din ceilalţi.” A reuşit să-l scoată şi în lumea reală, prin masacrul de la premiera The Dark Knight Rises din Aurora, Colorado. Oameni plini de sînge, tîrîndu-se pe podea, în cinema (şi nu doar pe ecranul din sală). Nu întîmplător, cînd au început împuşcăturile mulţi spectatori au crezut că fac parte din film. Îndrăznesc să afirm că şi autorul carnagiului a confundat universul filmului cu cel real, îmbătat de ideea că el ESTE (şi nu doar joacă rolul lui) Joker. Avem aici “expresia

Cavalerul Negru Lucian Mircu Joker renaşte unui spirit superficial, dezabuzat, nihilist, susţinut de dispariţia marilor orizonturi de sens. Atunci cînd nu mai credem în nimic, se dezlănţuie jocul pur al semnelor care se întorc asupra lor înseşi într-o circularitate fără sfîrşit” (Lippovetsky & Serroy: Ecranul Global, Polirom, 2008). E simbolic faptul că atentatul s-a produs la cinema, “violînd acest loc inocent şi dătător de speranţă” (zice regizorul Christopher Nolan, după tragedie). “Cinematograful s-a strecurat în existenţa concretă

a oamenilor, în genele cotidianului nostru. Truffaut spunea că cinematograful îi este superior vieţii. Oscar Wilde îi dă dreptate: în epoca hipermodernă, viaţa a ajuns să imite cinematograful” (Ecranul Global).

www.mareleecran.net

www.24fun.ro z 13


27 iulie - 09 august 2012

DANSUL STR{Zii 2

F{R{ CALE DE-NTORS

Ash, un dansator deosebit de talentat, decide s[ plece la Paris pentru a-§i cunoa§te idolii, renumita trup[ Invincibilii. Spre ghinionul s[u, momentul `nt`lnirii cade `ntr-un moment nu foarte prielnic §i, bine`n\eles c[ nu decurge a§a cum §i-a imaginat. Tân[rul este luat peste picior `ntr-un mod brutal de membrii trupei §i umilit `n fa\a unei `ntregi na\iuni. Debusolat §i cu moralul la p[mânt, Ash `i cunoa§te la scurt timp pe Eddie §i pe irezistibila Eva, o dansatoare de salsa a c[rei frumuse\e `i r[pe§te inima. Neg[sind alt[ solu\ie pentru a o cuceri, Ash pune la cale un plan `ndr[zne\ pentru a-§i r[zbuna orgoliul r[nit §i al[turi de Eddie cutreier[ Europa `n c[utarea celor mai buni dansatori pe care s[-i reuneasc[ `ntr-o nou[ trup[. Astfel, Ash ar avea §i §ansa de a-§i lua revan§a fa\[ de Invincibilii, iar Eva `i va fi mereu aproape... Dac[ primul film are loc doar in Marea Britanie, ac\iunea p[r\ii secunde se petrece `n cele mai frumoase loca\ii din Europa reu§ind s[ reuneasc[ stiluri diferite §i dansatori diver§i, toate sub efectele remarcabile ale tehnologiei 3D.

La noi, cinematografia argentinian[ este cunoscut[ mai mult ca produc[toare de telenovele u§urele §i dulcege. Iat[, `ns[, c[ un film argentinian a c`§tigat, la edi\ia de anul trecut a TIFF, Trofeul Transilvania §i premiul pentru Cel mai bun scenariu, scris de sora regizorului, Ana Cohan. “F[r[ cale de-ntors” este, cu siguran\[, unul dintre cele mai tulbur[toare filme ale ultimilor ani. Cu aceast[ crea\ie, argentinianul Miguel Cohan debuteaz[ ca regizor §i co-scenarist §i o face `ntr-un mod str[lucit, bucur`nduse §i de complicitatea c`torva actori de foarte mare calibru. Un b[iat este ucis `ntr-un accident de ma§in[, iar f[pta§ul fuge de la locul faptei. ±oferul n-a l[sat nicio urm[, dar tat[l victimei, ajutat de mass-media, nu g[se§te lini§te p`n[ c`nd nu-l descoper[ §i-l aduce `n fa\a justi\iei. O serie de evenimente nefericite §i un sistem juridic contaminat de influen\a opiniei publice vor duce la condamnarea unui om nevinovat. Prin§i `ntr-o plas[ \esut[ de soart[ §i de decizii disperate, ace§ti oameni vor fi pu§i `n fa\a vinei, a responsabilit[\ii §i-a unei nevoi acute de izb[vire, `ntr-o spiral[ din care nu exist[ `ntoarcere.

STREET DANCE 2 Marea Britanie (2011) Regia: Max Giwa Cu: Tom Conti Dram[ / Muzical / Romantic Durata: 84 minute TIMI± – TIMI±OARA 27 iulie – 02 august V-M: 16.00, 18.00, 20.00

SIN RETORNO Argentina, Spania (2010) Regia: Miguel Cohan Cu: Leonardo Sbaraglia Dram[ / Thriller Durata: 104 minute DACIA – ARAD 27 iulie – 02 august V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Kappa Vision” Expune: Michael Kiss (26 iulie – 08 august) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ „Showroom” Expune: Daniel Djamo (23 iulie – 23 august) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PAPILLON CAFE Pia\a Unirii 8 Expozi\ie de fotografie „Perecsenyi Robert ” Expune: Perecsenyi Robert (12 iulie – 02 august)

Expozi\ie de pictur[ „Vanitas Mundi” Expune: Cristian Sida (27 iulie – 09 august) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie colectiv[ de pictur[ Expun: Daniela Or[vi\an, C[lin Beloescu Expozi\ie de sculptur[ Expune: ±tefan C[l[r[§anu (27 iulie – 09 august) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis

Expozi\ie colectiv[ de pictur[ §i grafic[ din secolele XVIII-XIX din colec\ia Muzeului de Arta Brukenthal - Sibiu „Arta germanilor din Transilvania” (6 iulie – 12 august) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

www.24fun.ro z

15


16 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

17


TIMI±OARA

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 |INUTURILE JOASE De Herta Muller Adaptarea: Niky Wolcz, Valerie Seufert, Ulla Wolcz Sala TGST (s`mb[t[, 28 iulie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

18 z www.24fun.ro

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

ARAD

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1 Tel. 0257 281554 Fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro


VINERI 27 iuLie CHEFURI

EL CHE Live Acoustic - Alex Anka Ora: 22.00 TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani Ora: 22.00

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday cu DJ KuKy Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

S~MB{T{ 28 iuLie CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT |inuturile joase Sala TGST Ora 19.30

CHEFURI JAZZISIMO Concert Culori Ora 20.00 JEMF 2012 Festival muzica electronica Calea Aradului, 2 km la ie§ire din Timi§oara; Ora: 00.00 EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 29 iulie CHEFURI JEMF 2012 Festival muzica electronica Calea Aradului, 2 km la ie§ire din Timi§oara Ora: 00.00

LUNI 30 iuLie CHEFURI TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

MAR|I 31 iuLie

DAOS The Koffin Kats, Orlok and the Rockin Ghouls & Razing Hell Ora 20.00

VINERI 03 AUGUST CHEFURI D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday by DJ KuKy Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

S~MB{T{ 04 AUGUST CHEFURI

MIERCURI 01 AUGUST

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

CHEFURI

D’ARC MAL Party People Ora: 23.00

EL CHE Rock The Night Ora: 22.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

JOI 02 AUGUST CHEFURI EL CHE Thursday Rocks! - “Manu Chao” Tribute Party Ora: 22.00

LUNI 06 AUGUST CHEFURI TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

MAR|I 07 AUGUST CHEFURI TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

CHEFURI TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani; Ora: 22.00

EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 05 AUGUST CHEFURI EL CHE Live Acoustic - Alex Anka Ora: 22.00

MIERCURI 08 AUGUST CHEFURI EL CHE Rock The Night Ora: 22.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte; Ora: 22.00

JOI 09 AUGUST CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00 EL CHE Thurdays Rock! - “Jamiroquai” Tribute Party Ora: 22.00

www.24fun.ro z

19


pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning

20 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t

Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{,

GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ATHENA HOSPiTAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

CLUB STiL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESiGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

MiRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MiHAi MiLOiU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELiOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00; S: 09.0016.00

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[,

22 z www.24fun.ro

make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei, Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3; Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal; tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXi Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSiK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXi Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXi ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXi ALFA Tel. 945 TAXi ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXi EUROPA Tel. 0257275555 TAXi VERBiTA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


APARTHOTEL iOSEFiN RESiDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel: 0356113224/25 Mobil: 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com

(vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880

HOTEL CONTiNENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038

TIMI±OARA CAzARE

V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELi|iA S. Barnutiu 44; Tel: 0256247067 HOTEL LiDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

AGEN|II TURISM AEROTRAVEL LUFTHANSA CiTY CENTER Str. Piatra Craiului, nr. 3 Tel: 0256 292 960 www.aerotravel.ro BOOK TRAVEL Str. Gheorghe Laz[r, nr. 6 Tel: 0356 176 088 www.booktravel.ro CAPTOURS Str. Emanoil Ungureanu, nr. 6 Tel: 0356 405 420 www.captours.ro

CRiSTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 Tel: 0256 367 648; Mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, Tel: 0256201251, 0734 400272 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSiUNE BiANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSiUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHiNA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. PENSiUNEA DiAMBiENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, Tel: 0256 490 091 HOTEL TiMi±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 HOTEL AURELiA Timi§oara, DN 59, km 8+400

www.24fun.ro z

25


CHRISTIAN TOUR Bd-ul 16 Decembrie 1989, nr. 11 Tel: 0256 240 322 www.christiantour.ro

RA TRAVEL Bd-ul Revolu\iei, nr. 14 Tel: 0256 242 425 www.ratravel.ro

CORELIA Bd-ul Simion B[rnu\iu Tel: 0356 113 256 www.coreliatravel.ro

ROBINSON CRUSOE Str. Augustin Pacha, nr. 3 Tel: 0256 221 511 www.robinsoncrusoe.ro

EXIMTUR Str. Demetriade, nr. 1 Tel: 0256 247 633 www.eximtur.ro

RUEFA-ESCAPE TRAVEL Str. Gheorhe Laz[r, nr. 4 Tel: 0256 435 529 www.ruefa-escape.ro

KING TRAVEL Str. Matei Corvin, nr. 1 Tel: 0256 336 381 www.kingtravel.ro KUSADASI Str. Regimentul 5 V`n[tori, nr. 1, ap. 5 Tel: 0256 432 055 timisoara@kusadasi.ro

TAMICRIS TOURS Str. Intrarea Predeal, nr. 1 Tel: 0256 211 255 www.tamicristours.ro ULTRAMARIN Str. N. P[ulescu, nr. 2 Tel: 0256 499 706 www.ultramarin.ro

MAREEA Str. Emanoil Ungureanu, nr. 9 Tel: 0256 431 005 www.mareea.ro PARALELA 45 Str. Augustin Pacha, nr. 6 Tel: 0256 221 025 www.paralela45.ro PETER TURISM Bd. Gen. Ioan Dragalina, nr. 23 Tel: 0256 293 244 www.peterturism.ro

26 z www.24fun.ro

ARAD

CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; Tel. 025725 66 36 Fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

Cazare

HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164 Tel. 0257278804

XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 Tel. 0257280894

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; Tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BAGEL BRUNCH Primul Bagel-shop din România. Str. Emanoil Ungureanu, nr.17 Tel: 0727 823 277 E-mail: shop@bagelbrunch.ro BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis CASA TiMi±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 CODRiNA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256271585; Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888; Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORi Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNiCii Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLiCK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro

KFC Iulius Mall, et. 3, Demetriade 1 Tel: 0256247611

PAPRi Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. iNTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

SUSHi YA Restaurant Japonez & Asiatic Fusion Tel. 0722278744; 0256278744 str. Petre R]mnean\u nr. 17 www.sushiya.ro

WASABi SUSHi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

iL PADRiNO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911

ARAD

RATiO BEACH ±trandul Neptun Tel: 0257282328

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 BiER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTiNENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419 PiZZERiA COANDi Str. B[lcescu 6 Tel: 0257281514 PiCCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257257259 COANDi iTALiA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

PiZZA KiNG Str Episcopiei 9 Tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal RESTAURANT CASA NEAM|iU Str. Ghe. Doja CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401, 0746296343 RESTAURANT CABANA LiR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA Di GiAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257214131

GELATERiA iTALiANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

TRATTORiA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Tel. 0257211511, 0733632822

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 Tel: 0257241122

ViENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060

SABRES Str. Craiova 1 Tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PiZZERiA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAiSSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive. PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAViSTA Str. F.C. Ripensia Tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTiC Str. Victor Babe§ nr. 1 Tel. 0256201058

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

Jazzissimo Lounge & Club Str. Hector, nr. 1 Tel: 0356 809 929 www.jazzissimo.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9

28 z www.24fun.ro

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ARAD

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598 887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24 CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01


www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERiA CASA CU FLORi Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNiRii Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLiPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERiCK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPiLLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPiRiT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la

AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: info@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21 0357425989 0721411486

DiPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULi LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848

Pove§ti de DeeJay XI Unul dintre cele mai reu§ite chefuri pe care le \in minte avea drept fundal sonor o caset[ cu banda lipit[ (am impresia c[ era §i `nnodat[ pe alocuri), dar asta nu conta chiar deloc. Unul dintre cele mai nereu§ite evenimente la care am pus um[rul avea coloana sonor[ impecabil[, tehnic §i artistic. Nici asta nu conta. Uneori am impresia c[ vorbesc singur când le spun organizatorilor unui eveniment c[ atmosfera o fac invita\ii §i nu decorul, meniul, servirea, dansatoarele, hostesele sau muzica. Invita\ii. Dac[ au venit cu chef, cu poft[ de distrac\ie, atmosfera se leag[ de la sine. Dac[

30 z www.24fun.ro

nu, po\i s[ stai `n cap, s[ `nghi\i s[bii, s[-\i `nfi gi ace `n obraji c[ nu vei culege decât priviri plictisite: bine, bine, dar tortul [la când mai vine s[ ne c[ram §i noi d-acilea? Desigur c[ cine se aseam[n[ se adun[. Desigur c[ cei ce vin la un eveniment s`nt – `n principiu – dup[ chipul §i asem[narea celor care i-au invitat. Desigur c[ dac[ gazdele s`nt OK, vin §i invita\i OK, §i invers. Nu m[ pune\i acum s[ explicitez ce `nseamn[ „invers”. Printr-un straniu al §aptelea sim\ (al §aselea e [la cu presim\irea – probabil nu-l §ti\i c[ la clas[ se predau numai primele cinci), a§adar prin acest straniu sim\,

cine are de organizat un eveniment are de la `nceput un oarecare habar de cum se va desf[§ura. Dac[ se §tie pe el `nsu§i c[ nu e OK (§i fi ecare dintre noi §tim pe unde ne situ[m, cel pu\in atunci când s`ntem singuri cu imaginea `n oglind[) atunci §tie c[ va avea la eveniment al\i ne-OK. M[ urm[ri\i? Se a§teapt[ ca §i ceilal\i s[ vin[ c[ trebuie s[ vin[, c[ a§a se face, s[ rad[ un meniu, s[ fl ec[reasc[ banalit[\i, s[ a§tepte tortul §i s[ lase plicul. Nu c[ le-ar pl[cea, nu c[ abia ar a§tepta, doar c[ a§a trebuie §i atunci omul nostru `ncearc[ s[ previn[ imaginea unei adun[turi echipate festiv care zace

legumicol `n a§teptarea ultimului fel. Ce face el? Umple seara. Cu ce? Cu fel de fel de cânt[re\i, dansatori, magicieni §i al\i fachiri, doar-doar nu s-o prinde nimeni c[ este obliga\ie §i plictis §i dor de duc[. Ce mai pune? Artifi cii §i decoruri extravagante §i ciocolat[ `n valuri §i ghe\uri §i câte cu mintea nu cuprinzi. C[ poate §i are de unde. De-aia, când o s[ auzi\i c[ la nunta/balul/reuniunea cutare a fost un pomelnic de arti§ti, s[ fi \i convin§i c[ distrac\ia a fost pe scen[. Pe scaune st[teau, cumin\iplictisi\i-sufi cien\i-poten\ifi nanciar ei, fi guran\ii. Bogdan Puri§


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 309 27 iulie - 09 august  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare bilunar, vinerea si contine: editoriale semnate de personalitati locale si national...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you