Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VII NR. 320

GRATUIT

32 DE PAGINI

11 - 24 IANUARIE 2013


S UMAR

11 - 24 ianuarie 2013

editorial Mihai Dobrovolschi Zoltan Varga Diana Petru\ Dacian Șul\i Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Înhămat la jugul speranţei de Robert ±erban Mînat de la spate de clasa politică, românul se înhamă, la începutul fiecărui nou an, la jugul speranţei. Apoi, 12 luni trage la el, doar, doar îi va fi mai bine. Rar, mai întoarce capul: da, e în regulă, spatele îi este asigurat. Oamenii politici sînt acolo şi îl conduc. Unii hăis, alţii cea. În anii buni, e şi hăis, e şi cea. Un ceahăis plin de nădejde. Românul de azi duce mai departe tradiţia bunicilor şi părinţilor săi. Şi ei şi-au pus speranţa în Ceauşescu: au fost convinşi că îi va duce pe drumul cel bun. Iar cînd au văzut că drumul o ia la vale, spre văgăună, tot în conducător şi-au pus ultima

speranţă: poate că vrea să se odihnească. Fie definitiv, într-o lume mai bună şi mai dreaptă, fie îl va lăsa în locul lui p-acesta micu’, pe Nicuşor. N-a fost să fie Nicu, fiindcă şi-au băgat alţii coada, dar nici departe n-a sărit. Şi, chiar dacă a fost foarte încet şi foarte dificil, a fost… înainte. Aşa că, după ‘90, la începutul fiecărui an, românii trag din greu, dar cu forţe proaspete, la gîndul că cei care conduc ţara le vor face viaţa mai bună. Sau, măcar, nu le-o vor încurca mai rău. Astfel, nădăjduiesc că politicienii vor fura mai puţin, că, după ce se vor aranja pe sine,

rudele, prietenii, vecinii, vor face legi care să poată fi aplicate, că îi vor lăsa pe cei care trebuie să le aplice în pace, că vor numi în funcţii de conducere oameni cît de cît competenţi, că vor avea bun-simţ ş.a.m.d. La fel e şi acum, în debutul lui 2013. Instinctul de supravieţuitor îi şopteşte românului să se pună în slujba speranţei şi să tragă la jugul ei. Nu-i veşnică, însă moare ultima. Iar în astfel de condiţii, este extraordinar să fii penultimul.

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Redactor-§ef: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu PR: Andreea Ciobanu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Edina Rus[nescu, Sorina Velescu Distribu\ie: Valentin Oțet DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Marcela Petrache Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Românul s-a născut poet în Elveţia Mihai Dobrovolschi Joc cuaternar

Am luat avionul şi abia apoi mi-am dat seama că e posibil să fie prima dată cînd zbor singur. Era destul de gol avionul şi nu aveam pe nimeni lîngă mine. M-am bucurat de ce am citit. E, acolo sus, o ciudată solitudine. Dacă nu cunoşti pe nimeni eşti, pentru cîteva ore, limitat rău în mînuirea propriului destin. Am ajuns la Zurich, la nişte prieteni vechi şi dragi. Într-una dintre seri, patru dintre noi am început un joc. Practic eram tot în aer, rupţi de pămînt şi aleseserăm să ne limităm destinul la micuţa şi calda bucătărioară pe geamul căreia se vedea, departe, oraşul. Dar acum era voinţa noastră. Făceam echilibristică pe propria noastra linie aeriană. S-a-ntîmplat aşa: am propus un joc. Să alegem cîte-o temă. Apoi fiecare scrie o poezie pe marginea ei. Apoi le citim, pe rînd. Întîi au fost despre Iubire. Apoi, evident, despre Femeie. Un ciudat turbion de spirit se crează în situaţii de-astea. Îl cunoşteam de la formarea mea în Analiză. Cînd fiecare coboară pînă în cel mai înalt loc din adînc, se deschid uşi. Dar cînd patru oameni o fac deodată, se urnesc porţi grele. Am rîs, am lăcrimat, am văzut cum sîntem asemănători de unici. S-au pus inimi pe tavă, iar cuvintele işi dădeau coate, mîndre de noi, ca nişte părinţi îngrijiţi de copii. A fost o seară binecuvîntată, bine cuvîntată. Genul de seară care te lasă să i te uiţi pe după perdea şi care nu te lasă să uiţi asta niciodată. Nu crezi? Bagă vorba-n gînd şi vezi!

www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

5


monteme Arta aruncării şerveţelelor în aer Zoltan Varga Dacă vrei să fii trendy, e musai să faci asta... În cazul în care aş fi vreun concurent la Vocea României, cu pretenţii de superstar sau liderul unei trupe care scoate hituri de genul „dragostea-i degeaba ca vorbitul pe Skype“, aş înlocui clasicele tîmpenii de genul „vreau să vă văd mîinile în aer“, cu mult-mai-trendy-ul „vreau să văd şerveţele în aer“. Chiar aşa, ce poate fi mai cool în ziua de azi decît să arunci cu şerveţele sprijinit de pultul vreunui bar/pub/ lounge? Fiindcă în anul pe care l-am început cu apă sfinţită de la robinet, e de aşteptat să ne trezim cu noi locaţii în entertainment-ul local. Aparent, concurenţa e benefică în orice domeniu, dar prin minunatul nostru burg, majoritatea locurilor încadrabile în nightlife sînt copii la indigo, după cele existente deja. Sau imitaţii de prost gust ale unor stabilimente celebre. Unde, poţi înţelege că patronii se gîndesc la profituri maxime cu investiţii mici. E jenant însă, să chemi aceleaşi trupe de cover-uri sau să pui la

6 z www.24fun.ro

cale stand up comedy-uri răsuflate, doar pentru că asta cere piaţa. Ş-atunci, să nu te mire că muzica e aceeaşi, barmanii „ciupesc“ după aceleaşi metode, iar domnişoarele care-şi fac veacul în zonă îşi mută „cuibul“ în funcţie de diverşi factori. Chiar şi aruncătorii de şerveţele în aer sînt în mare parte aceeaşi. Deci, în cazul în care n-ai mai ieşit din casă de mult timp şi vrei să fii trendy, ar fi bine să exersezi chestia asta cu şerveţelele. Nu e aşa de simplu, ele nu se aruncă oricum şi oricînd. Doar atunci cînd piesa ajunge la apogeu sau vrei să impresionezi pe cineva. După care îi cumperi un drink şi love is in the air...

www.zoltanvarga.blogspot.ro


www.24fun.ro z

7


happy trend De unde pînă unde Diana Petru\ Oameni fără graniţe

Unii îşi desfată orgoliile testînd limite. Pasiunea prezentului este scurtarea nemărginitului. Se practică excesul – sîntem bădărani în exces, consumăm necontrolat, dezbatem fără final, testăm răbdări la infinit, totul, fără să ne gîndim că, poate, mai sînt rătăciţi ai bunului simţ, suflete care se pot resimţi în urma extazului pe care îl adulmecăm, uneori, trăind fără măsură. Nepăsarea pare a fi noua ordine, proba este din ce în ce mai frecventă. Nu ne mai referim la aceasta doar cînd vorbim despre cîmpul muncii, am ajuns să avem „termen de încercare” şi în domeniul personal – de la relaţiile de prietenie la cele amoroase există teribilismul cuiva de a se juca cu puterea de înţelegere a celuilalt. Căsătoria de probă, de pildă, este revelaţia sezonului. Ne luăm de dragul tradiţiei, ne lăsăm de extazul modei. Se pare că aşa cum dorinţa de a experimenta a căpătat amploare, aceea de a avea răbdare şi înţelegere a căzut în desuetudine. Mai ales că mulţi sînt de părere că nu mai e nimic de pierdut cînd forţează lucrurile şi că rezultatul nu poate fi decît unul benefic. Totul vine, poate, şi de la indiferenţa faţă de celălalt şi interesul pentru confortul propriu. Mie să-mi fie bine, să trăiesc mult pe pămînt, chiar dacă rănesc. E de verificat cîtă mustrare de conştiinţă mai există în ziua de azi. La fel şi cu dorinţa iertării şi acceptării. În ce cantitate se regăsesc acestea pe piaţă. Înclin să cred că intră la categoria delicii spirituale. Mă şi gîndesc la o casă de comenzi pentru stări bune pe cale de dispariţie. La următorul anunţ de sfîrşit al lumii, se va face coadă. www.dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


carte A început frumos: o poveste tipic britanică care părea înrădăcinată în acel aspect rural atît de predictibil şi de idilic. Dar nu avea să se rezume la o relatare despre o ţară de la care, parcă, nu ne mai aşteptăm la prea multe, ci o istorie care te lasă pe gînduri mult timp după ce ai lăsat-o din mînă. Este istoria unei prietenii cu început, mijloc şi... deşi aş vrea să spun că are şi un sfîrşit, nu pot. Nu are un sfîrşit, decît dacă vrem noi să ne imaginăm unul, şi ar fi păcat să facem una ca asta. Sfîrşitul nu e decît un sentiment pe care autorul nu ne lasă să îl simţim, nu cu adevărat. Dar nu e atît de uşor! Nu putem să stăpînim ideea pînă la capăt pentru că apare îndoiala: dar dacă? O carte al cărei final este cu adevărat

10 z www.24fun.ro

Sentimentul unui sfîrşit Dacian ±ul\i Fantomele trecutului bîntuie etern un sentiment care te sfîşie, care te sfîrşeşte. Tinereţea, iubirea, filozofia, moartea. Toate sînt parte din aceasta viaţă care este transpusă atît de uşor din realitate în paginile unei cărţi mult prea scurte pentru povara pe care trebuie să o poarte. Autorul nu ne scuteşte de ruşinea omului ajuns la bătrîneţe care este nevoit să privească inapoi la greşelile pe care le-a făcut în tinereţe. Copilăria, adolescenţa şi maturitatea

sînt încercări greu de îndurat şi, inevitabil, fiecare lasă urme adînci care dăinuie. Nu poţi să te separi de propria iubire, propriile prietenii, propria-ţi viaţă. O carte care rasună, indiferent de generaţie, direct de pe rafturile librăriei Cărtureşti.

www.carturesti.ro


www.24fun.ro z

11


videodrom Atunci i-am condamnat pe toţi... Lucian Mircu Ce rămîne după Sergiu Nicolaescu

www.24fun.ro z

35

În 2009, într-un articol pe blogul Marele Ecran, anticipam că la moartea lui Sergiu Nicolaescu va curge cu declaraţii sforăitoare şi elogii fără acoperire. Am decis atunci să scriu ferparul regizorului încă din timpul vieţii, privind la rece, fără ură sau părtinire, rolul lui în cinematografie. A fost el doar un “comisar cu propagandă” al regimului comunist? Rămîne numai un erou al copilăriilor noastre? Sau lasă ceva după el, în afară de mii de kilometri de peliculă uzată şi cîteva replici intrate în folclor? Pentru asta l-am consultat pe Marian Rădulescu, autorul unei cărţi despre cinemaul românesc (Pseudokinematikos). Dacă ar fi să aleagă un titlu din filmografia de 50+ titluri a lui S.N., memoria afectivă a lui Marian se opreşte la drama psihologică. Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte (1971). „Pentru tema sacrificiului (inutil) şi a laşităţii (scenariul: Titus Popovici), pentru imaginea stranie ce te făcea să simţi arşiţa soarelui, mirosul prafului de puşcă sau trecerea timpului, pentru decoruri şi actorii uriaşi (Amza Pellea, Gheorghe Dinică, Octavian Cotescu, Ion Besoiu). Celelalte filme sînt tributare unui gen sau altul – superproducţii triumfaliste din „epopeea naţională” sau filme „cu puşcături”. Întotdeauna însă personajul numit Muzică îşi „făcea temele” ireproşabil. Fie că e pusă pe note şi orchestrată de Theodor Grigoriu, Tiberiu Olah, Richard Oschanitzky sau Adrian Enescu, muzica evergreen din filmele lui Sergiu Nicolaescu trăieşte şi în afara imaginii”. Restul e praf...de puşcă. Restul e cenuşă.

www.mareleecran.net

12 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

13


11 - 24 ianuarie 2013

ARGO

CURS{ F{R{ FR~NE

TAKEN 2: TEROARE ~N iSTANBUL

ARGO

Bazat pe evenimente reale, thrillerul dramatic Argo prezint[ o opera\iune sub acoperire, pe via\[ §i pe moarte, de salvare a §ase americani. Ac\iunile au avut loc `n timpul atacului iranian soldat cu luare de ostatici, filmul concentr`ndu-se pe rolul mai pu\in cunoscut pe care l-au jucat CIA §i Hollywood, informa\ii declasificate la mul\i ani dup[ eveniment. Pe 4 noiembrie 1979, c`nd revolu\ia iranian[ atingea punctul s[u critic, militan\ii atac[ ambasada american[ din Teheran, lu`nd 52 de americani ostatici. ~n mijlocul acestui haos, §ase americani reu§esc s[ scape §i s[ se ascund[ `n casa ambasadorului canadian, Ken Taylor. Realiz`nd c[ este doar e chestiune de timp p`n[ cei §ase vor fi g[si\i §i cel mai probabil uci§i, at`t guvernul american, c`t §i cel canadian, roag[ CIA s[ intervin[. Agen\ia apeleaz[ la specialistul de top `n “exil[ri”, Tony Mendez, cer`ndu-i s[ vin[ cu un plan pentru a-i scoate `n siguran\[ pe cei §ase din \ar[. Un plan cu adev[rat incredibil, parc[ rupt din filme.

S[ se strecoare printre ma§inile `n vitez[, s[ se fereasc[ de taximetri§tii fanatici §i s[ evite opt milioane de pietoni – acestea sunt ocupa\iile zilnice ale lui Wilee (Joseph Gordon-Levitt), cel mai bun dintre curierii-bicicli§ti, agili §i agresivi, ai New York-ului. Trebuie s[ ai calit[\i speciale ca s[ po\i merge pe o biciclet[ superu§oar[, f[r[ fr`ne §i cu o singur[ vitez[, s[ fii combina\ia perfect[ `ntre un biciclist super-talentat §i unul complet nebun, capabil s[ ri§te s[ fie sleit pe caldar`n de fiecare dat[ c`nd se lanseaz[ `n goan[ pe str[zile supraaglomerate ale ora§ului. Dar acest mesager pe dou[ ro\i, care e obi§nuit s[-§i ri§te via\a, va p[\i de data aceasta ceva §i mai grozav `n ultima sa curs[, c`nd trebuie s[ duc[ la destina\ie un plic, `n plin[ or[ de v`rf. Aceast[ ultim[ sarcin[ a zilei se va transforma `ntr-o curs[ nebuneasc[ `ntre via\[ §i moarte, pe str[zile din Manhattan.

~n Taken 2: Teroare `n Istanbul, Mills (Liam Neeson) devine \inta unui personaj misterios, care caut[ r[zbunarea, iar acesta trebuie s[-§i foloseasc[ talentele sale speciale pentru a-§i proteja familia de o armat[ de mercenari care vrea s[-i ucid[. Faimosul realizator Luc Besson, co-scenaristul Robert Mark Kamen (care a lucrat §i la primul film Taken, al[turi de Besson) §i regizorul Olivier Megaton (Columbiana, Transporter 3) aduc pe marile ecrane Taken 2: Teroare `n Istanbul, care vine dup[ colosalul succes mondial al filmului Taken, lansat `n 2008, film cu `ncas[ri de 224 milioane de dolari. Publicul l-a aclamat pe Neeson `n rolul lui Bryan Mills, un tat[ hiperprotector ale c[rui talente – exersate `n decursul multor opera\iuni sub acoperire – au fost puse la `ncercare la mult timp dup[ ce s-a retras din CIA.

Bazat pe evenimente reale, thrillerul dramatic Argo prezint[ o opera\iune sub acoperire, pe via\[ §i pe moarte, de salvare a §ase americani. Ac\iunile au avut loc `n timpul atacului iranian soldat cu luare de ostatici, filmul concentr`ndu-se pe rolul mai pu\in cunoscut pe care l-au jucat CIA §i Hollywood, informa\ii declasificate la mul\i ani dup[ eveniment. Pe 4 noiembrie 1979, c`nd revolu\ia iranian[ atingea punctul s[u critic, militan\ii atac[ ambasada american[ din Teheran, lu`nd 52 de americani ostatici. ~n mijlocul acestui haos, §ase americani reu§esc s[ scape §i s[ se ascund[ `n casa ambasadorului canadian, Ken Taylor. Realiz`nd c[ este doar e chestiune de timp p`n[ cei §ase vor fi g[si\i §i cel mai probabil uci§i, at`t guvernul american, c`t §i cel canadian, roag[ CIA s[ intervin[. Agen\ia apeleaz[ la specialistul de top `n “exil[ri”, Tony Mendez, cer`ndu-i s[ vin[ cu un plan pentru a-i scoate `n siguran\[ pe cei §ase din \ar[. Un plan cu adev[rat incredibil, parc[ rupt din filme.

ARGO SUA (2012) Regia: Ben Affleck Cu: Bryan Cranston, Ben Affleck Dram[ / Thriller Durata: 120 minute TIMI± – TIMI±OARA 11 – 16 ianuarie V-M: 16.00, 18.00, 20.00

PREMIUM RUSH SUA (2012) Regia: David Koepp Cu: Joseph Gordon-Levitt Ac\iune / Thriller Durata: 91 minute DACIA – ARAD 11 – 17 ianuarie V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

TAKEN 2 Fran\a (2012) Regia: Olivier Megaton Cu: Liam Neeson Ac\iune / Crim[ / Dram[ Durata: 91 minute TIMI± – TIMI±OARA 18 – 23 ianuarie V-M: 16.00, 18.00, 20.00

ARGO SUA (2012) Regia: Ben Affleck Cu: Bryan Cranston, Ben Affleck Dram[ / Thriller Durata: 120 minute DACIA – ARAD 18 – 24 ianuarie V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu Expozi\ie permanent[ CALPE GALLERY Str. Hector nr.1 Bastion Theresia , corp D Tel: 0724 380303 Ma-V: 16.00-20.00 www.calpegallery.ro GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Salonul profesorilor Colegiului Na\ional de Art[ “Ion Vidu” Edi\ia a VII-a (20 decembrie 2012 – 16 ianuarie 2013) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de sculptur[ Expune: Napoleon Tiron (03 decembrie – 17 ianuarie 2013) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 P-\a Victoriei, nr.5 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Das gelobte Land / |ara promis[” Expun: Ruxandra Grigorescu, Ion Grigorescu (07 decembrie – 01 februarie 2013) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Das gelobte Land / |ara promis[” Expun: Ruxandra Grigorescu, Ion Grigorescu (07 decembrie – 01 februarie 2013) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 437 973 MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis www.muzeuldeartatm.ro

Salonul anual al artelor vizuale – 2012 Expun: membrii Uniunii Arti§tilor Plastici, filiala Timi§oara (UAPT) (07 decembrie – 17 ianuarie 2013) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA

O SCRISOARE PIERDUT{ Un spectacol de Ada Lupu Sala Mare (joi, 17 ianuarie, ora 19.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Studio 5 (vineri, 18 ianuarie, ora 19.00)

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la: Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON VACAN|A DE IARN{ Regia artistic[ Sabin Popescu Studio 5 (duminic[, 13 ianuarie, ora 19.00) DOR DE EMINESCU Sala Mare (mar\i, 15 ianuarie, ora 19.00) ADAM ±I EVA Adaptarea Alexander Hausvater Sala 2 (miercuri, 16 ianuarie, ora 19.00) OXIGEN Regia artistic[ Alexandru Mih[escu Studio 5 (joi, 17 ianuarie, ora 12.00)

16 z www.24fun.ro

M-AM HOT{R~T S{ DEVIN PROST Un spectacol de Antonella Cornici Studio 5 (s`mb[t[, 19 ianuarie, ora 19.00; duminic[, 20 ianuarie, ora 19.00) VIA|A E VIS Un spectacol de Mihai M[niu\iu Sala 2 (mar\i, 22 ianuarie, ora 19.00) INSULA Regia artistic[ Mihaela Lichiardopol Sala Mare (joi, 24 ianuarie, ora 19.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum

§i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743

GARDENIA Regia artistic[ Koltai M. Gábor Sala Studio (miercuri, 16 ianuarie, ora 17.00)

TITUS ANDRONICUS Regia artistic[ Brian Michaels Sala TGST (vineri, 11 ianuarie, ora 19.30; s`mb[t[, 12 ianuarie, ora 19.30)

~NAINTE DE POTOP Regia artistic[ Szabó Máté Sala Mare (s`mb[t[, 19 ianuarie, ora 19.00)

DERDIEDANS Regia artistic[ Florin Fieroiu Sala TGST (joi, 17 ianuarie, ora 19.30)

PEER GYNT Sala Mare (luni, 21 ianuarie, ora 18.00; mar\i, 22 ianuarie, ora 18.00)

NE~N|ELEGEREA Regia artistic[ Bocsárdi László Sala TGST (duminic[, 20 ianuarie, ora 19.30)

ARANY JÁNOS: TOLDI Spectacol al Universit[\ii de Teatru §i Film din Budapesta Sala Mare (mar\i, 22 ianuarie, ora 14.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2, Tel. 0256 343814 Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro PRAH Regia artistic[ László Sándor Sala Studio (vineri, 11 ianuarie, ora 19.00) POLI|IA Regia artistic[ Hernyák György Sala Mare (luni, 14 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049; 0356 101730 Email: office@teatrul-merlin.ro ALB{ CA Z{PADA Sala Merlin (duminic[, 13 ianuarie, ora 11.00) CR{IASA Z{PEZILOR Sala Merlin (duminic[, 13 ianuarie, ora 17.00)


LUCEAF{RUL Sala Merlin (miercuri, 16 ianuarie, ora 18.00) DEGE|ICA Sala Merlin (duminic[, 20 ianuarie, ora 11.00) ALADIN Sala Merlin (duminic[, 20 ianuarie, ora 17.00)

dezvoltarea rela\iilor francogermane Foaierul s[lii multifunc\ionale a Consiliului Jude\ean Timi§ (mar\i, 22 ianuarie, ora 18.00)

CONCERT VOCAL-SIMFONIC DE IARN{ Dirijor Iosif Todea Sala Capitol (vineri, 11 ianuarie, ora 19.00)

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442770

CASA BERNARDEI ALBA Regia artistic[ Mihai M[niu\iu Sala Mare (duminic[, 13 ianuarie, ora 19.00; mar\i, 15 ianuarie, ora 19.00)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

OPERA – GALERIA Regia, decorul, coregrafia – Andrea Ladanyi Sala Mare (joi, 17 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, nr.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro DIN, DON... Concert sus\inut de ansamblul coral al Operei Na\ionale Române Timi§oara Maestru de cor Laura Mare (miercuri, 16 ianuarie, ora 19.00) CARMEN Oper[ `n patru acte Muzica Georges Bizet (duminic[, 20 ianuarie, ora 19.00) |ARA SUR~SULUI Operet[ `n trei acte Muzica Franz Lehar (miercuri, 23 ianuarie, ora 19.00)

AL T{U VECHI, CARAGIALE Regia artistic[ Valentin Voicil[ Sala Studio (duminic[, 13 ianuarie, ora 16.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521; 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n parcul Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892340 INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 407058 CIDAL PARIS – 50 DE ANI DE LA CONVEN|IA ELYSEE Expozi\ia cuprinde texte informative, fotografii, documente istorice §i citate despre

HUMPTY-DUMPTY Regia artistic[ Bobi Pricop Sala Studio (s`mb[t[, 19 ianuarie, ora 19:00)

ARAD

TARTUFFE Regia artistic[ Dan Vasile Sala Mare (duminic[, 20 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016

ORCHESTRA TITANIC Regia Alexander Hausvater Sala Mare (mar\i, 22 ianuarie, ora 19.00)

TOTUL DESPRE FEMEI Regia artistic[ Felix Crainicu Sala Studio (s`mb[t[, 12 ianuarie, ora 19.00)

URSUL Regia artistic[ Florin Covalciuc Sala Studio (joi, 24 ianuarie, ora 19.00)

www.24fun.ro z

17


VINERI 11 Ianuarie CLASIC FILARMONICA BANATUL Concert vocal-simfonic de iarn[ Sala Capitol Ora 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Din, Don... Ora 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Titus Andronicus Sala TGST Ora 19.30 TEATRUL MAGHIAR DE STAT Prah Sala Studio Ora 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 DAOS Groove Salad Party – DJ K-lu, DJ Limun & DJ Elementrix Ora 21.00 EL CHE Revolutionary Friday - by DJ Kuky Ora: 21.00 LIFE!PUB Karaoke party Ora 21.00 XO Retroactive by Ricky Jay Ora 22.00

DAOS Concert Gothic Ora 21.00 EL CHE “Saturday On The Rocks” Ora: 22.00 LIFE!PUB Saturday Night Party Ora 21.00 SETUP Setup Reopening: Call the rave Ora 22.00 XO Full Moon (Vodka Party) Ora 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Titus Andronicus Sala TGST Ora 19.30

CHEFURI D’ARC CLUB Saturday Party Ora 22.00

18 z www.24fun.ro

JOI 17 Ianuarie

CLASIC

CLASIC

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Dor de Eminescu Sala Mare; Ora 19.00

CENTRUL CULTURAL GERMAN Cidal Paris – 50 de ani de la conven\ia Elysee Foaierul s[lii multifunc\ionale a Consiliului Jude\ean Timi§ Ora 18.00

CHEFURI EL CHE “Los Peligrosos” - electronic music party by ANe Ora 21.00

DUMINIC{ 13 Ianuarie

MIERCURI 16 Ianuarie

CLASIC

CLASIC

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Alb[ ca Z[pada Sala Merlin Ora 11.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT Gardenia Sala Studio Ora 17.00

Cr[iasa z[pezilor Sala Merlin Ora 17.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Adam §i Eva Sala 2 Ora 19.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Vacan\a de iarn[ Studio 5 Ora 19.00

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Luceaf[rul Sala Merlin Ora 18.00

CHEFURI

CHEFURI

EL CHE Live Acoustic by Alex Anka Ora: 22.00

EL CHE Diggin Radio Party Ora 21.00

S~MB{T{ 12 Ianuarie CLASIC

MAR|I 15 Ianuarie

LUNI 14 Ianuarie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT Poli\ia Sala Mare Ora 19.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Derdiedans Sala TGST Ora 19.30 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Oxigen Studio 5 Ora 12.00 O scrisoare pierdut[ Sala Mare Ora 19.00

CHEFURI EL CHE Rock Party Ora 22.00

VINERI 18 Ianuarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidental Studio 5 Ora 19.00


CHEFURI D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 DAOS Concert Vi\a de Vie Ora 21.00 EL CHE Revolutionary Friday by DJ Kuky Ora 22.00 LIFE!PUB Karaoke party Ora 21.00 SETUP John B. in the mix Ora 22.00

EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00 LIFE!PUB Saturday Night Party Ora 21.00 XO One Night in XO by Ricky Jay Ora 22.00

DUMINIC{ 20 Ianuarie

S~MB{T{ 19 Ianuarie

TEATRUL GERMAN DE STAT Ne`n\elegerea Sala TGST Ora 19.30

CLASIC

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU M-am hot[r]t s[ devin prost Studio 5 Ora 19.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU M-am hot[r]t s[ devin prost Studio 5 Ora 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

LUNI 21 Ianuarie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT Peer Gynt Sala Mare Ora 18.00

MIERCURI 23 Ianuarie CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA |ara Sur]sului Ora 19.00

CHEFURI EL CHE Diggin Radio Party Ora 21.00

CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Carmen Ora 19.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT ~nainte de potop Sala Mare Ora 19.00

by Alex Anka Ora: 22.00

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Dege\ica Sala Merlin Ora 11.00 Aladin Sala Merlin Ora 17.00

CHEFURI EL CHE Live Acoustic

MAR|I 22 Ianuarie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT Arany Janos: Toldi Sala Mare Ora 14.00 Peer Gynt Sala Mare Ora 18.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Via\a e vis Sala 2 Ora 19.00

CHEFURI EL CHE “Los Peligrosos” - electronic music party by ANe Ora 21.00

JOI 24 Ianuarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Insula Sala mare Ora 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Ora 22.00 EL CHE “Psycho-Party” cu studentii de la Psiho Ora 21.00

www.24fun.ro z

19


lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256 244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLiTZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256 200638, 0728 969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training

ÎNVETI GERMANA

CENTRUL CULTURAL GERMAN TiMi±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256 407058 Mobil: +40785 257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe

la Centrul Cultural German din Timisoara str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 www.ccgtm.ro tel. (0)256 40 70 58 (0)785 257 521

cursuri copii si adulti

curs 21 ianuarie – 29 martie înscrieri 7 - 15 ianuarie 2013 între 12.00 -18.00 Diplomen

Kultur

Kurse

60

3

o

Spiele

Sprache

Freunde

Geschäft

centrul

deutsches

cultural german

www.ccgtm.ro

20 z www.24fun.ro

termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356 452774 FUNDA|iA RUBiN P-\a Unirii nr. 8; Tel: 0356 442770, 0724 300859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

iNTERNATiONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256 490593. Fax: 0256 295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London

Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, JAPONEZ{, ROM}N{ pentru str[ini. iT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256 498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


Cel mai complet magazin de tenis din Timişoara Produse Volkl şi Tretorn la preţ de importator Rachete de test Racordaje profesioniste Mingi de tenis Accesorii tenis

TIMI±OARA ATHENA HOSPiTAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

NOU I RDĂR RACOCHETE RA LEI 30

BODY SLiM SPA Bd. Mihai Viteazu nr. 30 Tel: 0256.464.515 Orar: L-V: 10.00-21.00, S: 10.00-20.00 E-mail: bodyslimro@yahoo.com www.bodyslimspa.ro BEAUTY CENTER Str. Iancu Flondor nr. 12-14, Tel: 0256 242278, 0256 242279, 0731 270914, 0371 306291, E: beauty_centertm@yahoo.com, www.beautycentertm.ro CLUB STiL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului)

TENNIS SHOP

B-dul Iosif Bulbuca nr. 21 office@helios-sport.ro www.helios-sport.ro Tel: 0256 489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

HUMAN DESiGN Bd. T.Ionescu 44 Tel. 0722 530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro

MiRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio.

NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Inter Sport) T: 0256 223344 M: 0740 100359

MiHAi MiLOiU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723 284748

www.24fun.ro z

21


HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256 463818, 0743 969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283575 Mobil: 0721 719974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202899 Mobil: 0724 248754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498090 Mobil: 0728 013004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes

22 z www.24fun.ro

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256 441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256 433470, 0728 881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256 295699 Mobil: 0740 200555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

WORLD CLASS HEALTH ACADEMY Str. Demetriade nr. 1 (in incinta Iulius Mall) Tel: 0256 210108 www.worldclass.ro

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256 204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 2572 16951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[,

FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7

(Micalaca), Tel: 0357 408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257 211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257 338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 tel. 0257 210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257 282019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257 280085


E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256 244404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector C birou C17 ,et.1 Tel. 0356 422750 Mobil: 0740 099701, 0723 545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. imao kinderklub Str. Mircea cel Batran nr. 70A Tel: 0754 073880 E-mail: imalo_kinderklub@yahoo. com www.imalokinderklub.ro Cursuri, petreceri, tabere

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256 490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate mini club Str. Virgil Onitiu nr. 3 Tel: 0256 496909 E-mail: info@miniclub.ro www.miniclub.ro

BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0721 331100 iasmina.ilie@yahoo.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian Broscu|a Fermecat{ Str. Roma nr. 476 (spre Mo§ni\a Nou[) Tel: 0722 702018 E-mail: acasa@broscutafermecata.ro www.broscutafermecata.ro CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Haga nr. 4 (cu intrare de pe str. Campina si Linistei) Tel: 0256 281019 Mobil: 0724 561248, 0754 019848 E-mail: office@chipsidale.ro www.chipsidale.ro

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256 294958, 0723 291994

Infants’ Royal Club­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227074, 0256 227075­­

Mobil: 0749 070739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­ Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256 270333 Mobil: 0724 250437, 0788 186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256 211743, 0723 293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256 247767 office@smartedu.ro Web: www.smartedu.ro

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES Servicii de curierat rapid intern §i extern. Str. Samuil Micu nr.9, Tel: 0725 555011, 0725 555012, E-mail: contact@andreea-expres.ro, www.andreea-expres.ro AUTOSiK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. 0256 202410 fax. 0256 400383 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256 200558, 0751 227227, 0755 033858 www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

24 z www.24fun.ro

GRUP TAXi Str. I. Ionescu de la Brad nr. 4, Tel: 0722 439999, 0721 439999 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXi Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644064, 0765 237822, 0749 210012, 0788 210021; info@fantaxi.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254342

ARAD TAXi ALFA PLUS Tel. 949 TAXi ALFA Tel. 945 TAXi ARAD Tel. 940, Mobil: 0257 244244 TAXi EUROPA Tel. 0257 275555 TAXi VERBiTA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


ApartHotel Iosefin Residence 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel: 0356 113224/25 Mobil: 0757 555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com

(vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040256 291200 Fax: 040256/291202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256 306880

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256 204038

TIMI±OARA Cazare

V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44; Tel: 0256 247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256 407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

Agen|ii turism AEROTRAVEL LUFTHANSA CITY CENTER Str. Piatra Craiului, nr. 3 Tel: 0256 292960 www.aerotravel.ro BOOK TRAVEL Str. Gheorghe Laz[r, nr. 6 Tel: 0356 176088 www.booktravel.ro CAPTOURS Str. Emanoil Ungureanu, nr. 6 Tel: 0356 405420 www.captours.ro

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 Tel: 0256 367648, 0721 763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, Tel: 0256 201251, 0734 400272 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com Pensiune Bianco Nero Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258159, 0256 425242 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256 245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 Tel: 0256 225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256 491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256 249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, Tel: 0256 490091 HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498852 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400

www.24fun.ro z

25


CHRiSTiAN TOUR Bd-ul 16 Decembrie 1989, nr. 11 Tel: 0256 240322 www.christiantour.ro CORELiA Bd-ul Simion B[rnu\iu Tel: 0356 113256 www.coreliatravel.ro EXiMTUR Str. Demetriade, nr. 1 Tel: 0256 247633 www.eximtur.ro KiNG TRAVEL Str. Matei Corvin, nr. 1 Tel: 0256 336381 www.kingtravel.ro KUSADASi Str. Regimentul 5 V`n[tori, nr. 1, ap. 5; Tel: 0256 432055 timisoara@kusadasi.ro MAREEA Str. Emanoil Ungureanu, nr. 9 Tel: 0256 431005 www.mareea.ro PARALELA 45 Str. Augustin Pacha, nr. 6 Tel: 0256 221025 www.paralela45.ro PETER TURiSM Bd. Gen. Ioan Dragalina, nr. 23 Tel: 0256 293244 www.peterturism.ro RA TRAVEL Bd-ul Revolu\iei, nr. 14 Tel: 0256 242425 www.ratravel.ro ROBiNSON CRUSOE Str. Augustin Pacha, nr. 3 Tel: 0256 221511 www.robinsoncrusoe.ro RUEFA-ESCAPE TRAVEL Str. Gheorhe Laz[r, nr. 4 Tel: 0256 435529 www.ruefa-escape.ro TAMiCRiS TOURS Str. Intrarea Predeal, nr. 1 Tel: 0256 211255 www.tamicristours.ro ULTRAMARiN Str. N. P[ulescu, nr. 2 Tel: 0256 499706 www.ultramarin.ro

ARAD CAzARE XO RESiDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257 213163 CABANA LiR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744 703732

26 z www.24fun.ro

Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257 281.845

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 Tel. 0257 256636 Fax 0257 256629 HOTEL PHOENiX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257 229110

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257 213153 HOTEL PETROM RESiDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283055

HOTEL COANDi C. Romanilor, Tel. 0257 287777

HOTEL PRESiDENT C. Timiยงorii 164 Tel. 0257 278804

HOTEL iRiS Str. Cap. Ignat Tel. 0257 285499

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257 280820

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 Tel. 0257 280894

HOTEL CONTiNENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; Tel: 0257 206403, 0257 281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256 221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730 446644, 0256 233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256 292921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743222; 0743 020387; 0356 469610 CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256 271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256 431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256 248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256 293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256 435080, 0721 180011. Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356 100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro KFC Iulius Mall, et. 3, Demetriade 1 Tel: 0256 247611

PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256 498200, 0256 492535 www.3plus1.gsmguide.ro

RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256 221187 Restaurant cu specific medieval

LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727 731287 0721 259729, 0256 215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive.

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia Tel. 0256 309424 Specific italian §i interna\ional

PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 T. 0256 228000 Livr[ri la domiciliu.

wasabi sushi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade; Tel: 0728 107146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256 212301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256 432429, 0726 693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1 Tel: 0356 430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

www.24fun.ro z

27


ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 Tel. 0257 214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257 211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun Tel: 0257 282328 PIZZA KING

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Tel. 0257 206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6; Tel: 0257 281514 PICCOLO Str. Cri§an 12; Tel: 0257 257259

Str Episcopiei 9; Tel: 0257 255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja CASA ROMÂNEASC{

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257 210467, 0257 284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257 254654, 0257 259400 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 Tel: 0257 241122

C. Victoriei 88 Tel. 0357 401401, 0746 296343 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703732 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Tel. 0257 211511, 0733 632822

Pove§ti de DeeJay XIX Odat[ m-a sunat cineva s`mb[t[ sear[ cum c[ nu are DJ pentru seara respectiv[. De fapt avea, dar DJ-ul se dusese p`n[ `n strad[. S[ culeag[ ce a mai r[mas din monitorul calculatorului. Care monitor fusese azv`rlit pe fereastr[ de un socru. Care socru nu prea a apreciat eforturile b[iatului de la tastatur[. Dar nu a aruncat tastatura, ci monitorul. Chestie de gust... Pove§ti din astea v-a§ mai putea spune, dar o s[ m[ opresc la una tare, tare de tot. Cic[ la dou[ s[pt[m`ni dup[ nunt[, fotograful sun[ pe mire §i vrea s[-i duc[ poznele. Erau pl[tite, mai trebuiau s[ treac[ de pe un hard pe altul. ±i mirele zice c[ lui nu-i mai trebuie. C[ nunta a fost f[cut[ ca s[-§i

28 z www.24fun.ro

acopere ni§te datorii ce le avea. Cu darul de nunt[ carevas[zic[. S[ v[ mai spun? Cu rudele mirelui, care, au venit de la mare distan\[ §i au declarat c[ ele cadorisesc t`n[ra pereche cu un apartament. Au plecat diminea\a de la restaurant §i duse au fost. ±i mireasa s-a ales cu un mire lefter-popescu. Mai multe nu v[ pove. Duce\i-v[ la un t`rg de nun\i. M[ g`ndesc c[ acolo mustesc pove§tile astea care bat filmul. C[ unde altundeva s[ afli ce faci dac[ nu ai str`ns destul ca s[ pl[te§ti meniurile diminea\a. Sau ce faci dac[ tat[-t[u s-a certat cu cuscrul `n chiar noaptea aia. Sau cine s[-\i numere diminea\a la trei, sticlele de whisky pe care ai impresia

c[ §eful de sal[ le-a `mpu\inat. Astea sunt doar c`teva dintre provoc[rile cu care te confrun\i `n ziua nun\ii. ±i te a§tep\i, ca unul care se declar[ ritos „organizator de evenimente”, s[-\i vin[ `n ajutor, s[-\i spun[ din experien\a lui (sau din c[r\i – n-are importan\[) ce ar trebui s[ faci atunci c`nd ceva merge prost. C[ atunci c`nd totul merge bine ai §ti §i singur s[ te descurci. M[ uit pe oferte de muzic[ §i caut s[ v[d ce face un DJ dac[ are `n sal[ un invitat beat care amenin\[ s[ strice nunta. Sau cum evit[ crearea unui flux de invita\i spre u§[ din pricin[ de prea mult zgomot. Sau cum sprijin[ proiectele de viitor ale mirilor (dac[ nu §tia\i, un invitat mul\umit mai pune `n plic. Nu

mai amintesc ce face unul nemul\umit). Ceea ce v[d `n ofertele de la t`rg este o `n§iruire de boxe, de cabluri, de becule\e. Mi se explic[ §i c`t cost[ ele §i c`\i wa\i au §i c`t cost[ o nunt[ de \ wa\i sau una de 2 ori \ wa\i. Mai aflu §i care este legisla\ia `n materie de activit[\i comerciale sau drepturi de autor §i c[ mirii vor face playlistul. Dac[ m-ar durea m[seaua §i a§ c[uta un dentist bun §i a§ g[si unul care mi-ar ar[ta frezele cele noi „Mani” §i autoriza\ia de la pompieri vizat[ la zi §i c[ m[ las[ s[ stabilesc eu ordinea opera\ iunilor, ei bine, m-a§ duce glon\ acas[. A§ lega un cap[t al sforii de clan\[ §i cel[lalt de m[sea. ±i a§ tr`nti u§a. Parol. Bogdan Puri§


TIMI±OARA

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256 247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213693

Jazzissimo Lounge & Club Str. Hector, nr. 1 Tel: 0356 809929 www.jazzissimo.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744 609750 Party & Live Events

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106362

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9

ARAD

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280784 Orar: 9-22

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257 206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730 009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24 CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731 349020, 0731 349022

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERiA CASA CU FLORi Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNiRii Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLiPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERiCK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPiLLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPiRiT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la

AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: office@ahmadteahouse.ro Tel. 0730 030130 CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21 0357425989 0721411486

DiPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULi LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 320 11 ianuarie 2013 - 24 ianuarie 2013  

Numarul 320 ne aduce maratonul de cycling de la Smartfit, editoriale indraznete si o gama vasta de evenimente culturale.

Advertisement