Page 21

pl az af orar t i s t s

s aml l publ i cs pac esandgar der nsf orbar s

Des i gns t r at egi esf orabui l di ngex pandenor mous l ywhen c onc ept ual i z edi nr el at i ont oanot her , nes t eds c al esofr ef er enc el i k et henei ghbor hood, c i t yandr egi on. WhatI ndpar t i c ul ar l yi nt er es t i ngi nmypr oj ec ti showt hes l aught erhous e i sc apabl eofbui l di ng anew r el at i ons hi p wi t ht hewal l , whi c hs t ar t sadi al oguebet weent het wopr oc es sofhi s t or y ands t i mul at est henewpr ogr ammi ng.

Gr i oundFl oorPl an

Rel i nkt hewal l

t r ans i tpl az abef or eent er i ngt hec ul t ur ec ent er

pl az af ort hec ul t ur ec ent erandweek l yc onc er t

T hel i neofhi s t or ywi l l l edbyt heWa l l whi l et hel i neofa r twi l l bedi r ec t edbyt hepl a z a swi t hdi er entt hemes . L i k e t heWa l l t obet hec onnec t i onofpubl i cbui l di ngs , t hes t r eet sa r et hec onnec t i onsofpubl i cs pa c es . Ol dbui l di ngsa r e goi ngt os hel t ernewi ndus t r i esof t our i s ma ndc ul t ur ef orv a r i ouspubl i ca c t i v i t i es . Al l t hec ompl e xel ement sc a nbe r eor ga ni z edwel l byt hos epubl i cs pa c es . T hr eedi er etbl oc k si nt hes i t ec a na l s oha v et hei rownc l ea rf unc t i onsa nd bounda r i esa swel l a sagoods pa t i a l a ndf unc t i ona l c ommuni c a t i onwi t hot herbl oc k s

5m Fl oorPl an

Profile for 陈园园

shiyuan chen portfolio  

shiyuan chen portfolio  

Profile for 2494578
Advertisement