Page 1

Емтихан сұрақтары 1. Заманауи кезеңдегі IT-технологияларындағы операцияларды зерттеу және шешім қабылдау теориясының рөлі 2. «Операцияларды тиімдеу және зерттеу әдістері» пәнінің мақсаты мен міндеті. 3. Опреацияларға зерттеу жүргізетін ұйымның әдістемесі. 4. Басын ашу және операцияның мақсатын тұжырымдау және оның зерттеу мақсатының мәмілесі. 5. Операцияларды зерттеу бойынша жұмыс жоспары. 6. Мәселені тұжырымдау. 7. Зерттелген мәселенің математикалық моделін таңдау. 8. Есептік әдіс алгоритмін өңдеу. 9. Бағдарламалаудағы техникалық тапсырманың құрылуы. 10. Бағдарламалық қамсыздандыруды өңдеу және ретке келтіру. 11. Жиын және деректердің жіктелуі. 12. Модельді тексеру және нәтижені түсіндіру. 13. Жасалған модельдің алынуы және нәтиженің жүзеге асуы. 14. Операциялық зерттеудің негізгі кезеңдері. 15. Тиімдеу әдісін, моделін және тапсырмасын классификациялау. 16. Сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы. 17. Сызықтық бағдарламалаудың әдістері мен модельдері. 18. СБТ шешудің графикалық әдісі. 19. Симплекстік әдіс. 20. Бүтінсанды сызықтық бағдарламалаудың тапсырмасы. 21. Гомори әдісі. 22. Көліктік тапсырмалар 23. Көліктік тапсырмаладың модельдері. 24. Көліктік тапсырмаларды шешу әдістері. 25. Солтүстік-батыс бұрыш әдісімен тірек шешімді анықтау.


26. Потенциал әдісімен көліктік тапсырманың оптималды шешімін анықтау. 23. Динамикалық бағдарламалау тапсырмасын тұжырымдау. 24. Динамикалық бағдарламалау әдісі.25. Ресурстардың таралуына тапсырма. 26. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары. 27. Желілік жоспарлау тапсырмаларын шешудің әдістері. 28. Форд әдісі. 29. Данциг әдісі. 30. Сызықтық емес бағдарламалау тапсырмасының қойылымы. 31. Шартсыз тиімделудің тапсырмалары. 32. Тездетілген еңістік әдіс. 33. Шектелген СЕБ тапсырмалары. 34. Ланграждың көбейткіш әдісі. 35. Сызықтық шектелген СЕБ тапсырмалары. 36. Франк-Вульфтың әдісі. 37. Динамикалық бағдарламалау тапсырмалары. 38. Динамикалық бағдарламалау әдісі 39. Ресурстардың таралуына тапсырма. 40. Желілік жоспарлаудың тапсырмалары. 41. Желілік тапсырмаларды шешу әдістері. 42. Форд әдісі. 43. Данциг әдісі. 44. Ойындық модельдер. 45. Матрицалық ойындар. 46. Таза стратегиялардағы ойынның шешімі. 47. Аралас стратегиялардағы ойынның шешімі. 48. Ойындарды шешудің графикалық әдісі. 49. СБ тапсырмасына арналған ойындар тапсырмасының мағлұматтары. 50. Кооперативтік ойындар.

Емтихан сұрақтары  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you