__MAIN_TEXT__

Page 1

300.-

99.-

400.-

299.-

450.-

250.-

400.-

500.-

500.-

250.-

500.-

420.-

199.-

250.-

199.-

150.-

250.-

150.-

250.-

280.-

250.-

99.-

80.-

99.-


299.-

280.-

450.-

450.-

200.-

250.-

450.-

400.-

280.-

99.-

99.-

260.-

450.-

99.-

99.-

99.-

240.-

500.-

250.-

99.-

99.-

99.-

250.-

99.-


Планетариум – Натали Сарот (мек повез) 300.- 99.Пат за рајот – Драги Михајловски 280.- 99.Аутопсија – Катица Ќулавкова 200.- 80.Некогаш сигурно сум одела по мека трева – Каролина Шути 250.- 99.Толкувачки визури – Марија Ѓорѓиева Димова 250.- 99.Бунете се – Стефан Хесел 50.- 30.Менаџирање и развој на човечките ресурси во медиумите – Билјана Трендафилова 250.- 99.Зошто страдаме – Виктор Илиевски 300.- 120.Урбани херои – Драган Таневски

250.- 150.-

Лисистрата – Аристофан 200.- 60.Аполон и Меркур – Санде Стојчевски 250.- 50.Повторната средба на Клио и Калиопа – Марија Ѓорѓиева Димова 300.- 60.Човековото тело – Паоло Џордано 450.- 99.Црвено око – Јонас Хасен Кемири 320.- 99.Срце на ветрот – Донал Рајан 250 .- 99.Црна и сребрена – Паоло Џордано 250.- 99.Филеб – Платон 200.- 99.Имињата на места – Марсел Пруст 400.- 120.Аналекти – Конфуциј

199.- 80.-

Војници со гумени чизми – Ивица Челиковиќ Време – митрополит Методиј Златанов

250.- 99.-

350.- 60.-

Беатриче и Вергилиј – Јан Мартел 350.- 99.Единство на лицата – Трајче Кацаров 250.- 50.Рацин и богомилите – митрополит Методиј Златанов 350.- 50.Љубовта на грифонот – Мето Јовановски 300.- 50.Круг – Димитар Башевски 250.- 99.Анали – Корнелиј Такит 500.- 199.Невидливо бело – Митрополит Методиј Златанов 250.- 60.Есеи – Марсел Пруст (мек повез) 200.- 99.Жени во собрание – Аристофан 200.- 99.Скиц секвенци – Сенка Анастасова 150.- 50.Избрани дела – Фридрих Шилер (мек повез) 400.- 99.Бхагавад-Гита (мек повез) 150.- 99.-


Кланица пет (три) – Курт Вонегат (мек повез) 350.- 99.Југоисточна Европа: Поезија том 2 (мек повез) 400.- 99.Современа kарипска поезија (мек повез) 250.- 99.Стара грчка лирика (мек повез) 350.- 99.Животот пред нас – Ромен Гари (мек повез) 300.- 99.Југоисточна Европа: Поезија том 1 (мек повез) 400.- 99.Разговори со себеси – Андрес Неуман 300.- 80.Менон – Платон 200.- 99.Кобзар – Тарас Шефченко (мек повез) 250.- 99.Москва-Петушки – Венедикт Ерофеев (мек повез) 250.- 99.Пет часа со Марио – Мигел Делибес (мек повез) 250.- 99.Манифести на западната книжевна авангарда (мек повез) 250.- 99.Шакунтала – Калидаса (мек повез) 150.- 99.Јапонски но-драми (мек повез) 400.- 99.Есеи (избор) – Мишел де Монтењ (мек повез) 350.- 99.Есеи – Бела Хамваш (мек повез) 300.- 99.Дон Сегундо Сомбра – Рикардо Гвиралдес (мек повез) 250.- 99.Трагедии – Еврипид 350.- 99.Книга за добрата љубов – Хуан Руиз (мек повез) 300.- 99.Раните упанишади 250.- 80.Две перници – Оливера Ќорвезироска 300.- 99.Млада месечина – Стефани Мајер 300.- 80.Драми - Флоријан 400.- 299.Рамајана (мек повез) 350.- 99.Макс и Мориц – Вилхелм Буш (мек повез) 100.- 99.Фантастични раскази – Е. Т. А. Хофман (мек повез) 300.- 99.Подметки за соништа – Владислав Бајац 250.- 80.Островот со скриеното богатство (мек повез) – Роберт Луис Стивенсон 300.- 99.Мојот живот – Бенвенуто Челини (мек повез)

350.- 99.-

Тесна патека кон внатрешноста (хаику) – Мацуо Башо (мек повез) 200.- 99.Писма – Рилке, Пастернак, Цветаева (мек повез) 250.- 99.Мртво море – Жорже Амадо (мек повез)

300.- 99.-

Групен портрет со дамата – Хајнрих Бел (мек повез) 450.- 99.-


Акцијата важи во: - Книжарница ТРИ ГТЦ - Книжарница ТРИ Дебар Маало - Книжарница ТРИ ТЦ Зебра - www.kniga.mk

Profile for Издавачки центар ТРИ

BACK CATALOGUE РАСПРОДАЖБА  

Искористете го февруарскиот ветер за да влезат во вашиот дом супер наслови. Ние знаеме колку ги сакате добрите книги и се трудиме да ви овоз...

BACK CATALOGUE РАСПРОДАЖБА  

Искористете го февруарскиот ветер за да влезат во вашиот дом супер наслови. Ние знаеме колку ги сакате добрите книги и се трудиме да ви овоз...

Profile for 242805
Advertisement