Page 6

filmsinopsis 2 guns îi aduce împreun[ pe marile ecrane pe Mark Wahlberg §i Denzel Washington, doi actori croi\i pentru filmele de ac\iune pres[rate cu un pic de umor. În 2 Guns cei

2 guns

doi intepreteaz[ doi oameni ai legii, inflitra\i într-un cartel mafiot care se ocup[ cu traficul de droguri. Niciunul nu §tie c[ partenerul s[u este un om al legii a§a c[ modul de a se comporta

Marian Iuga

unul fa\[ de cel[lalt se caracterizeaz[ u§or prin cuvântul precau\ie. Ac\iunea filmului începe

Umor §i ac\iune cu dou[ pistoale

dup[ jefuirea unei b[nci §i o încercare hilar[ de a se aresta unul pe altul. Când adev[rul despre identitatea lor iese la iveal[, lucrurile se

Contraband, un film tot cu Mark Wahlberg

iar numele celor doi actori principali este

complic[ pentru c[ agen\iile lor nu prea mai vor

poate c[ atunci numele greu de pronun\at

ca un magnet pentru publicul iubitor de

s[ aib[ de-a face cu ei, iar mafio\ii pe care au

al regizorului islandez o s[ v[ spun[ câte

gloan\e §i pe alocuri r]sete.

încercat s[-i aresteze îi vor acum mor\i. Trench

ceva. Despre acest proiect nu pot s[ v[

§i Stigman se v[d a§adar nevoi\i s[ lucreze unul

spun prea multe pentru c[ filmul înc[ nu a

Stereotipia poli\istului tr[dat care lupt[

cu cel[lat, iar ceea ce urmeaz[ combin[ bini§or

intrat în cinematografe, îns[ trailerul ofi-

pentru reabilitarea numelui §i pentru a-i

umorul cu ac\iunea, într-o aventur[ plin[ de

cial îmi creeaz[ senza\ia unui Bad Boys cu

prinde pe r[uf[c[tori e un pic deranjant[,

neprev[zut.

doi actori mai maturi care se \in de prostii

dar sper c[ interpetarea §i un scenariu mai

ca pe vremea tinere\ii.

coerent s[ compenseze.

2 Guns este crea\ia regizorului Baltasar Kormauker, un nume care în mod cert nu v[

2 Guns atrage prin promisiunea unui umor

spune nimic. Dac[ v[ reamintesc de

de calitate §i a multor scene de ac\iune,

6 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro

24-FUN Cluj nr. 214  
24-FUN Cluj nr. 214  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 214

Advertisement