Page 3

S UMAR

23 august - 5 septembrie 2013

de citit chris simion filmsinopsis business

4 6 8

customer XP evenimente fashion & the city

10 11 16

De ce s[ mergi în august în concediu Z[ineasca În primul rând, în august e cel mai scump.

care zi o alt[ p[l[rie. Pentru c[ po\i. În plus,

în§irate mai sus. Un motiv care te va face s[

Astfel, le po\i ar[ta prietenilor t[i c[ ai bani

po\i lansa chiar tu trenduri noi, la care înc[

te sim\i incredibil.

§i î\i permi\i. Mi se pare normal, de vreme ce

nu s-a gândit nimeni.

totul trebuie ar[tat pe facebook §i împ[rt[§it cu o gr[mad[ de oameni pe care nu îi cuno§ti.

Când to\i prietenii t[i sunt la birou, cu Vei §tii ce s[ m[nânci în concediu §i î\i po\i

bronzul dus, cu gândul la concediul care

face din timp meniul. Vei vedea toate re\e-

parc[ a fost prea scurt §i s-a terminat, iar

În al doilea rând, ai vreme s[ te preg[te§ti.

tele posibile pe profilele pline de poze ale

vara urm[toare e departe, tu vei fi pe plaj[. Îi

S[ te ui\i la to\i prietenii care au fost deja

prietenilor. Fructe de mare for the win! ±i vei

vei bombarda cu poze §i cu mesaje de genul:

în concediu §i s[ vezi ce trenduri s[ urmezi

saliva pe biciclet[, gândindu-te c[ trebuie

cine vine la plaj[? Sau: tu unde iei cina de-

anul [sta. Poza cu picioarele în valuri e la

s[ ar[\i bine în costumul de baie, chiar dac[

sear[? Le vei lua ochii cu apusuri de senza-

mod[? Trebuie s-o faci §i tu. Se poart[ stilul

te vei îngr[§a cinci kilograme. Stai lini§tit,

\ie §i platouri de carne asezonate cu multe

marin[resc cu poze pe velier? Hop, înc[ un

bronzul sl[be§te.

pahare de vin.

Grecia? Acolo vei merge §i tu. Nu te po\i l[sa

Dar totu§i, există un singur motiv extraor-

±i pentru asta, to\i te vor urî. Ah, dulce

mai prejos, ai o reputa\ie de protejat. Se

dinar pentru care merit[ s[ mergi în august

r[zbunare!

poart[ p[l[riile cu flori? Tu vei purta în fie-

în concediu. Un motiv care bate toate cele

must do în concediu. Destina\ia preferat[ e

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.zaineasca.ro

24-FUN Cluj nr. 214  
24-FUN Cluj nr. 214  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 214

Advertisement