Page 16

C[ e§ti femeie, c[ e§ti b[rbat, `mi vei da dreptate. Iar dac[ nu o vei face `nseamn[ c[ ai cunoscut un exemplar pe cale de dispari\ie. S[ fim serio§i, femeile fac shopping c]t de des pot §i c]t le permite cartea de credit (sau portofelul). Am o or[ liber[, hai s[ trec prin mall. Ne cert[m cu iubitul, consolarea noastr[ e cu siguran\[ geanta aia scump[ ce am ochit-o de c]teva s[pt[m]ni `n magazinul din centrul ora§ului. Suntem mustra\i de §ef la servici? Ei las[, ne consol[m cu e§arfa aia `n culori nebune §i cu printuri grafice, care oricum e la reducere. E clar, `n momentul `n care intr[m `n magazine, ochii ne sunt fura\i de culori §i de accesorii care mai de care mai str[lucitoare, rochii superbe §i taioare perfect croite, imprimeuri de la care nu-\i po\i lua ochii §i prea multe perechi de pantofi `n culorile verii. ±i mai clar e c[ femeile `§i caut[ motive pentru a merge la cump[r[turi. ±i le §i g[sim. Suntem cu mult mai puternice, sigure pe noi §i pline de energie dup[ ce

16 zcluj.24fun.ro

Femeile §i cump[r[turile Beneficiile mersului la cump[r[turi

ne-am ad[ugat `n garderob[ ultima pereche de botine negre cu v]rf ascu\it sau ultima geant[ vintage achizi\ionat[ dup[ mult prea multe ore de licitat online. Am putea cuceri lumea, nu-i a§a? E ok, nu v[ sim\i\i vinovate, nu e at]t de grav p[catul. C[ doar ce poate fi r[u la o femeie care radiaz[ de fericire, te `nt]mpin[ cu gura p]n[ la urechi §i `\i transmite at]ta energie pozitiv[? Iar mai nou, ne delect[m §i cu shopping-ul online. Primim zilnic pe e-mail zeci de oferte, care mai

de care mai tentante, care ne `mbie s[ intr[m `n spa\iul lor virtual. ±i de ce nu? S-a demonstrat §tiin\ific c[ shopping-ul poate fi considerat o terapie §i mai nou se spune c[ ne ajut[ s[ tr[im mai mult. Iar la final am o confesiune de f[cut: „Bun[, m[ numesc Ioana §i sunt shoppaholic[!” Ioana Chişiu www.fashionspot.ro

24-FUN Cluj nr. 214  
24-FUN Cluj nr. 214  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 214

Advertisement