__MAIN_TEXT__

Page 3

3 Α Α

α αι ιά ά ο

α α ύ

σ

ι ιαί ο ιαφέ ο αι θο σιασ ό α αι ιά σ ί α ά, βι α ι ά, σ ο ό α α α α ύ σ ς ο σ ο ίο ας. Αφού έβα α ο ς 4 ά ο ς ια ισ ού ι ώ , ιο ήσα ιά α α ύ σ ς σ ώ ο ας αι ια ί ο ας α α α ώσι α ι ά α ί, ασ ι ό, α ί, α ο ί ιο . Π ο ήσα σ ο ά σ ο ά ασίας, οι ο οί ς ασ ο ήθ α αα έ σ αι α α αφή ι ώ αθώς αι ι ή α ό ι ή ο ς σο ά ο ς ι ο ιάς!

ΩΠΟ Ι Ε

Profile for 23ο Νηπιαγωγείο Καλαματας

Ανακυκλωπολίτες: Εφημερίδα για την Ανακύκλωση του 23ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας  

Ανακυκλωπολίτες: Εφημερίδα για την Ανακύκλωση του 23ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας  

Advertisement