__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RoÄ?enka Dorper 2019 Dorper Asociace CZ

Yearbook Dorper Sheep 2019 Dorper Sheep Association of Czech Republic


Dorper v Ä?eskĂ˝ch chovech, rok 2019 VĂĄĹženĂ­ Ä?tenĂĄĹ™i, myslĂ­m, Ĺže mĂĄme dost dĹŻvodĹŻ ke spokojenosti. PĹ™i nĂĄvĹĄtÄ›vĂĄch v chovech, alespoĹˆ v tÄ›ch, kde se to bere vĂĄĹžnÄ›, je radost vidÄ›t , jak roste kvalita plemennĂ˝ch zvĂ­Ĺ™at. Je zĹ™ejmĂŠ, Ĺže Ä?eĹĄtĂ­ chovatelĂŠ odvĂĄdÄ›jĂ­ dobrou prĂĄci a jejich zvĂ­Ĺ™ata snesou porovnĂĄnĂ­ se svÄ›tovou populacĂ­. Dokladem je takĂŠ stĂĄle se zvyĹĄujĂ­cĂ­ kvalita zvĂ­Ĺ™at pĹ™edvĂĄdÄ›nĂ˝ch na NĂĄkupnĂ­ch trzĂ­ch, kde se tradiÄ?nÄ› v hezkĂŠ atmosfĂŠĹ™e schĂĄzejĂ­ stĂĄvajĂ­cĂ­ chovatelĂŠ i novĂ­ zĂĄjemci o chov DorperĹŻ. Na tÄ›chto setkĂĄnĂ­ch se nejen posuzuje a vyhodnocuje, ale takĂŠ se navazujĂ­ kontakty, pĹ™ednĂĄĹĄĂ­ o výŞivÄ›, standardu Dorper a vybavenĂ­, vyuÄ?uje prĂĄce se sdĂ­lenou plemennou knihou a vymÄ›ĹˆujĂ­ se zkuĹĄenosti. V chovech zapojenĂ˝ch do kontroly uĹžitkovosti jsme v roce 2019 provedli razantnĂ­ selekce zvĂ­Ĺ™at. Tyto vĂ˝bÄ›ry byly provĂĄdÄ›ny v souÄ?innosti s Plemennou knihou a ĹĄlechtiteli. VĂ˝sledkem by mÄ›lo bĂ˝t vĂ˝raznĂŠ vylepĹĄenĂ­ genetickĂŠ zĂĄkladny a zlepĹĄenĂ­ prosperity chovĹŻ. Tato skuteÄ?nost podmĂ­nÄ›nĂĄ poctivĂ˝m přístupem chovatelĹŻ se projevuje na rostoucĂ­ popularitÄ› plemene Dorper v ÄŒesku a rostoucĂ­m objemu exportu. Pro rok 2020 je jiĹž celĂ˝ objem produkce jehnic smluvnÄ› rezervovĂĄn zahraniÄ?nĂ­mi zĂĄjemci. VĂ˝znamnÄ› roste zĂĄjem o vyuĹžitĂ­ beranĹŻ Dorper ke kříŞenĂ­ v chovech zaměřenĂ˝ch na produkci masa. A z toho mĂĄme obzvlĂĄĹĄtnĂ­ radost protoĹže si myslĂ­me, Ĺže prvotnĂ­m Ăşkolem zemÄ›dÄ›lce je produkce kvalitnĂ­ch potravin. A maso Dorper, aĹĽ uĹž jehnÄ›Ä?Ă­ nebo skopovĂŠ je skuteÄ?nĂĄ extra třída. VÄ›nujeme zvýťenou pozornost odbytu a to odbytu vĹĄech produktĹŻ chovu. O plemennĂ˝ch zvĂ­Ĺ™atech jsem se jiĹž zmĂ­nil. Odbyt masa jateÄ?nĂ˝ch DorperĹŻ je rovněŞ bezproblĂŠmovĂ˝ a probĂ­hĂĄ hladce. VyuŞívĂĄme sluĹžeb jateÄ?nĂ˝ch provozĹŻ a vĂ˝roben (vĂ˝roba klobĂĄs) v LanĹĄkrounÄ›, RosicĂ­ch, MelÄ?i a DolnĂ­m BeneĹĄovÄ› - bourĂĄna a vĂ˝robna MASOMA. Na pĹŻl cesty jsme se dostali s uplatnÄ›nĂ­m kůŞí (Cape Glower). DĂ­ky koĹželuĹžnÄ› Snaha Brtnice mĂĄme vyrobenou prvnĂ­ sĂŠrii kůŞí s vlasem na dekorativnĂ­ ĂşÄ?ely a usnĂ­ pro testovĂĄnĂ­ v brnÄ›nskĂŠ vĂ˝robnÄ› odÄ›vĹŻ a ruÄ?nĂ­ vĂ˝robÄ› obuvi. PĹ™eji VĂĄm vĹĄem hodnÄ› zdravĂ­ a radosti z povedenĂŠ prĂĄce

Ing. Jaroslav Rucki, předseda Dorper Asociace CZ

Dorper Asociace CZ, z. s. VendrynÄ› 942 739 94 VendrynÄ› ÄŒeskĂĄ republika dorpercz@dorper.biz http://www.dorper.biz đ&#x;“ž +420 731 446 881 (vedenĂ­) +420 602 364 249 (plemennĂĄ kniha)

2


Početní stavy Charakteristika plemene Dorper je ekonomicky výhodné plemeno, které je nenáročné a má schopnost využít dobře obsah krmné dávky. Není jej nutné stříhat. Je odolné proti nemocem. Plemeno je adaptováno v různých klimatických podmínkách. Z  jatečného hlediska produkuje velmi kvalitní JUT s malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných beranů lze ve 105 až 120-ti dnech dosáhnout živé hmotnosti 36 až 50 kg. Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Výtěžek z kůže v zahraničí tvoří až 20% jatečného výnosu. Dorper bahnice jsou schopny bahnění v  intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s  plodností 150% (2,25 jehněte za rok).

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

1024

1558

1804

z toho samců (M)

37

104

172

307

422

665

787

z toho samic (F)

126

221

311

469

601

890

1012

plemenných beranů

19

31

61

77

150

179

229

Krevních linií plemenných beranů

11

17

22

26

27

28

28

Plemenní berani:

3


Kontrola užitkovosti

Růst jehňat, hodnoty v Kg

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

29,22

27,53

30,49

29,20

29,17

29,97

29,9

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

45,71

44,66

51,6

minimální hodnota

17,06

11,75

11,77

15,54

14,12

14,23

12,5

NT Dorper 2020 připravuje na 19.září

4

v Plchovicích

Výstava, hodnocení a prodej Dorper Odborná část Chovatelská setkání Prodej chovatelských potřeb Občerstvení


Často řešený problém Produkce

jehňat, ať určených k porážce či dalšímu chovu, je v současnosti ve většině chovů hlavní ekonomický cíl. Proto se každý chovatel snaží odchovat co nejvíce mláďat, která budou zdravá a dobře porostou. Pokud ovce mládě porodí, očistí, kojí, chrání, zahřívá, vodí a nakonec učí i samostatné existenci ve stádě, nemusí o odchovu jehňat chovatel ani nic moc vědět. Horší situace nastane, pokud něco z toho nefunguje. O porodech a základních potřebách novorozených jehňat jsme si povídali již v minulých ročenkách. Nyní se věnujme situaci, kdy živé jehně máme a z nějaké příčiny matka nechce či nemůže se o mládě starat nebo dokonce uhynula. Tyto situace by se daly začlenit do tří skupin, které se trochu liší nutností péče chovatele. 1.Jehně je zdravé, matka má mléko, ale jehně nechce. Pokud nejeví vůči mláděti agresivitu, nemusíme ho odebírat. Stačí umístit ovci i s jehnětem do postýlky (cca 2 x 2,5 m) a pravidelně chodit ovci přidržovat a tím umožnit jehněti sát mléko. Zpočátku je nutné nechat jehně pít dosti často, aby zesílilo a matka si zvykala. Osobně mám zkušenosti, že po několika dnech stačí k postýlce jen přistoupit a jehně se ihned snaží sát a ovce to toleruje. Není dobré uspěchat vypuštění zpět do stáda, neboť tam se může opět vztah matka-mládě narušit. A naším cílem je, aby jehně rostlo stejně jako ostatní vrstevníci. Nejčastěji necháváme ovci zavřenou 5-6 týdnů, i když jehně pije bez fixace matky. 2. Ovce jehně chce, ale má málo mléka, 3 a více jehňat či dostane zánět vemene. Je to snad nejčastější důvod úhynu jehňat, kdy chovatel hlásí, že jehňata stále pila, matka se od nich nehnula ani na krok a bez důvodu všechna uhynula nebo zbylo jedno a hubené. Již na velikosti vemene se dá poznat kolik mléka matka asi má. Stejně tak musí chovatel zpozornět, když 2-3 dny po porodu má ovce nadměrně velké vemeno. Většinou i vidí, že jehňata se domáhají krmení, ale matka je nechá pít jen krátce. Taková vemena jsou se zadrženým mlékem, pro ovci je sání bolestivé, proto odmítá nechat jehňata pít a stav se rychle zhoršuje, až dojde k zánětu vemene. Včas musí chovatel ovci jehňatům přidržet, ta

jsou většinou hladová a ví , že ve vemeni je mléko a není problém všechno vysát. Vemínko musí změknout. Takto je potřeba zasáhnout několikrát denně a pár dní až se stav upraví. Při vícečetných vrzích musíme dohlížet, aby i slabší mládě mělo možnost dostatečně pít. Často ho můžeme s asistencí podstrčit pod ovci s jedináčkem či uhynulým mládětem. Trvale ho, ale umístíme pod náhradní matku jen, pokud ho přijme. U ovcí to bývá jen v případech, kdy porodila sama mrtvé mládě a my jí ihned nabídneme jiné. Potom toto cizí mládě přijímají bez potíží. U většiny vícečetných porodů ovšem stačí nenechat slabší jehně po narození zeslábnout a později matka uživí všechna. Při zánětu vemene, který je u ovcí brzy po porodu velmi nebezpečný a ohrožuje i život matky, musíme jednat celkem rychle. S léčbou ve spolupráci s veterinárním lékařem neotálíme, neboť vemeno se rychle a trvale zničí, často dochází k vytváření abscesů a pokud máme zasažené obě poloviny, musíme jehňata krmit uměle a ovce skončí vyřazením. Proto je výživná kondice jehňat a kontrola vemínka pohmatem při každém podezření nejdůležitější prevencí. 3. Úhyn kojící ovce. O významu kolostra se mluví stále a je nenahraditelné. Naštěstí je minimum situací, kdy máme živé jehně a matku bez kolostra. I kdyby ovce uhynula několik hodin po porodu případně při porodu, má ve vemeni kolostrum a to musí jehně dostat. Samozřejmě se dá použít i od jiné porozené ovce. Dnes již existuje i sušené kolostrum. Umělá výživa jehňat je takovou malou tajnou kuchyní zkušených chovatelů. Hlavním cílem je odchovat plnohodnotné , tzn. zdravé a dobře rostoucí jehně. Jinak je všechna snaha neefektivní. Je třeba si uvědomit, jak novorozené jehně přijímá mléko – často a v malých dávkách, kolostrum se pozvolna mění na ovčí mléko, vše jde pomalu a plynule. Dobrá matka prvních pár dní nechá pít jehně, kdy si vzpomene. To samozřejmě při umělé výživě nemůžeme zabezpečit. pokračování na straně 6

5


ÄŒasto Ĺ™eĹĄenĂ˝ problĂŠm NejÄ?astÄ›ji se chovatel setkĂĄ se situacĂ­, kdy matka uhyne 2-3 dny po porodu, Ä?Ă­m starĹĄĂ­ jehnÄ› je, tĂ­m snaŞťí je odchov. TakovĂŠ jehnÄ› je imunitnÄ› stabilizovanĂŠ, jiĹž zvyklĂŠ sĂĄt a hladovĂŠ ho pĹ™evĂŠst na nĂĄhradnĂ­ výŞivu, nedÄ›lĂĄ problĂŠm. My pouŞívĂĄme dÄ›tskĂŠ lahve s kulatĂ˝m dudlĂ­kem. Pokud mĂĄme jehnÄ› jen nÄ›kolik dnĂ­ starĂŠ, radÄ›ji zpoÄ?ĂĄtku pouŞívĂĄme ke krmenĂ­ plnotuÄ?nĂŠ kravskĂŠ mlĂŠko a pĹ™idĂĄvĂĄme 30% smetanu v pomÄ›ru 1:4 / 4 dĂ­ly mlĂŠka 1 dĂ­l smetany/ . Je velice dobrĂŠ, aspoĹˆ jednou dennÄ› nechat jehnÄ› napĂ­t od jinĂŠ ovce. MnoĹžstvĂ­ smÄ›si na jedno krmenĂ­ je asi 50-70 ml a je-li to moĹžnĂŠ, krmĂ­me kaĹždĂŠ 3 hod, v noci po 5 hod. MĂĄme vyzkouĹĄenĂŠ i kozĂ­ mlĂŠko ve stejnĂŠm pomÄ›ru se smetanou. PrvnĂ­ tĂ˝den Ĺživota pĹ™idĂĄvĂĄm do kaĹždĂŠho krmenĂ­ lĹžiÄ?ku suĹĄenĂŠho kolostra pro jehĹˆata jako ochranu stĹ™evnĂ­ sliznice. VĹždy je dobrĂŠ aplikovat injekÄ?nÄ› i depotnĂ­ antibiotika, neboĹĽ stĹ™evo mĹŻĹže na zmÄ›nu druhu krmenĂ­ zareagovat pĹ™emnoĹženĂ­m patogennĂ­ch bakteriĂ­. Ze suĹĄenĂ˝ch nĂĄhradnĂ­ch smÄ›sĂ­ se nĂĄm nejvĂ­ce osvÄ›dÄ?ila smÄ›s pro jehĹˆata a kĹŻzlata Milac od Mikrobu. U laickĂŠ veĹ™ejnosti se setkĂĄvĂĄm Ä?asto s pĹ™ikrmovĂĄnĂ­m dÄ›tskou kojeneckou výŞivou. ZĂĄsadnĂ­ nesmysl! Za jak dlouho zdvojnĂĄsobĂ­ vĂĄhu jehnÄ› a dĂ­tÄ›? Na kojeneckĂŠ výŞivÄ› jehnÄ› hladovĂ­. SmÄ›s pĹ™ipravujeme dle nĂĄvodu, vĹždy pĹ™i teplotÄ› cca 38°C, ani u starĹĄĂ­ch mlĂĄÄ?at nikdy nekrmĂ­me vĂ­ce neĹž 150 ml pĹ™i jednom krmenĂ­. Od jednoho mÄ›sĂ­ce krmĂ­me 3 x dennÄ›, aby bylo jehnÄ› motivovĂĄno k příjmu objemnĂŠho a jadrnĂŠho krmiva. S mlĂŠÄ?nou nĂĄhraĹžkou konÄ?Ă­me kolem 7-8 tĂ˝dne ståří. DĹŻleĹžitĂŠ je, Ĺže jehnÄ›ti nesmĂ­ rĹŻst jen bĹ™icho, musĂ­ hlavnÄ› osvalovat stehna a hĹ™bet. Jinak ho pĹ™ekrmujeme velkĂ˝m mnoĹžstvĂ­m mĂĄlo výŞivnĂŠho mlĂŠka nebo mĂĄ nevhodnou smÄ›sĂ­ nafouklĂĄ a zanĂ­cenĂĄ stĹ™eva. MalĂŠ jehnÄ› nepotĹ™ebuje jen jĂ­st, pokud bychom mÄ›li opravdu novorozenĂŠ jehnÄ›, potĹ™ebuje teplo a kontakt „s matkou“. KdyĹž nechĂĄte novorozenĂŠ jehnÄ› mezi ostatnĂ­mi ovcemi, bude hledat matku a ostatnĂ­ ovce ho zranĂ­ Ä?i utluÄ?ou. Stres ze samoty urÄ?itÄ› nepĹ™ispÄ›je k dobrĂŠm odchovu. NaĹĄtÄ›stĂ­, jak jsem jiĹž dříve zmĂ­nila, tato situace je vzĂĄcnĂĄ. JehnÄ›, kterĂŠ aspoĹˆ pĂĄr dnĂ­ Ĺžilo s matkou ve stĂĄdÄ›, jiĹž mĂĄ svĂŠ mĂ­sto k odpoÄ?inku, jiĹž se nesnaŞí pĹ™ipojit k jinĂŠ ovci. ÄŒasto spĂ­ jehĹˆata v chumlech, takĹže mĂĄ

kontakt, teplo a brzy si zvykne, Ĺže matka „chodĂ­ pryÄ?“ a staÄ?Ă­ promluvit a ihned vĂĄs najde. VĹĄechna tahle pĂŠÄ?e o problĂŠmovĂŠ odchovy je samozĹ™ejmÄ› pracnĂĄ a nĂĄkladnĂĄ na Ä?as i finance. Proto je dĹŻleĹžitĂĄ prevence. Matky nepĹ™ipouĹĄtĂ­me moc mladĂŠ, snaŞíme se o porody do příhodnĂ˝ch podmĂ­nek, zejmĂŠna teplota prostĹ™edĂ­, ovce musĂ­ mĂ­t moĹžnost v klidu porodit, oĹĄetĹ™it jehĹˆata a ta musĂ­ mĂ­t klid na pitĂ­. ÄŒastĂĄ kontrola ovcĂ­ pĹ™ed a pĹ™i porodu, vÄ?asnĂĄ pomoc, kontrola vemen, odchodu lĹŻĹžka, příjmu potravy obahnÄ›nĂ˝ch ovcĂ­, vhodnĂĄ výŞiva, minerĂĄly a vitamĂ­ny to vĹĄe hraje vĂ˝znamnou roli v bezproblĂŠmovĂŠm odchovu. NeperspektivnĂ­ ovce je tĹ™eba vyĹ™azovat a pĹ™i vĂ˝bÄ›ru jehnic zohledĹˆovat mateĹ™skĂŠ vlastnosti pĹ™edkĹŻ. TĂŠĹž vĂ˝bÄ›r plemene do danĂ˝ch podmĂ­nek hraje dĹŻleĹžitou roli. AĹž budete Ä?Ă­st tyto řådky asi jiĹž budete mĂ­t letos po porodech, pĹ™eji aĹĽ nic z výťe popsanĂŠho nemusĂ­te pouŞít a pokud ano, pamatujte, Ĺže lahve vĹždy dobĹ™e vymĂ˝vĂĄme a mlĂŠko musĂ­ bĂ˝t zdravotnÄ› nezĂĄvadnĂŠ a Ä?erstvĂŠ.

03/2019, MVDr. Dita KolĂĄÄ?kovĂĄ

Dita a LudÄ›k KolĂĄÄ?kovi provozujĂ­ svĂŠ hospodĂĄĹ™stvĂ­ v BukovÄ› na rakovnicku. Jejich chov Dorper je zaĹ™azen do kontroly uĹžitkovosti, produkuje kvalitnĂ­ plemennĂĄ zvĂ­Ĺ™ata vychĂĄzejĂ­cĂ­ z otcovskĂ˝ch krevnĂ­ch liniĂ­ Amarun, Dume, Tano a Salongo. đ&#x;“ž

6

+420 604 715 276


Ukazatele reprodukce Reprodukce: Narozených jehňat z toho M z toho F Průměrný reprodukční věk Počet případů jalovosti Počet případů zmetání

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

103 28 75

127 50 77

131 67 64

245 121 124

225 107 118

360 161 199

410 201 209

0,64

0,89

1,22

1,39

1,73

1,72

1,91

0 0

1 0

11 0

21 0

32 4

45 4

17 1

97,2 % 2,80 %

98,1 % 1,9 %

97,1 % 2,9 %

100 % 0 %

Reprodukční tech.: Harémové připouštění Individuální připouštění

100 % 94,02 % 96,52 % 0 % 5,98 % 3,48 %

Repr. ukazatele: Průměrný index plodnost

2,06

1,41

1,42

1,41

1,21

1,37

Průměrný index intenzity

2,24

1,23

1,27

1,44

1,63

1,52

Průměrný index odchovu

1,03

1,12

1,16

1,15

1,08

1,37

reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku * index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice * index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v letech. * index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku plemenice v letech

7


Plemenná kniha jako silný nástroj Mnozí chovatelé se už naučili využívat výhody sdílené Plemenné knihy Dorper. Software PK vám nyní nově nabízí, kromě základní evidence, šlechtitelská doporučení k jednotlivým bahnicím, kontrolu příbuznosti při zápisu zahájení reprodukce a definování názvů harémů. Přehledy byly rozšířeny o detailní výstup reprodukčních vlastností bahnic členěný podle chovů a doplněný o přehlednou grafiku. Nově jsme k této plemene knize zřídili asistenční službu 24 hodin x 7 dnů, kterou často využívají zejména začínající chovatelé.

Plemenná kniha Dorper Asociace CZ předseda rady Plemenné knihy Dorper Mgr. Pavel Habětín +420 602 364 249 Administrátor Plemenné knihy Ing. Jaroslav Rucki +420 731 446 881 dorpercz@dorper.biz www.dorper.biz

8


Odolnost proti scrapie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

116 37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 %

188

17,33 %

296

25,61 %

169

13,48 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171

35,40 %

339

41,43 %

572

52,72 %

600

51,90 %

801

63,88 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145

30,02 %

199

24,78 %

255

23,50 %

209

18,10 %

230

18,34 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

5

0,46 %

7

0,61 %

7

0,56 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

61

5,62 %

41

3,55 %

42

3,35 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

0

0,00 %

3

0,26 %

2

0,16 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

4

0,37 %

0

0,00 %

3

0,24 %

Nevyšetřeno

R5

R4

Genotyp

R3

R2

R1

Popis

Použití

ARR/ARR

genotyp obsahuje pouze alely ARR

Vhodná pro všechny typy chovů

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ

Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelná v chovech

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

genotyp neobsahuje žádnou alelu alelu ARR a žádnou VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, uplatnitelná v užitkových chovech

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použití k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech

R1

R4

R5

ARR/VRQ

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale žádnou alelu ARR

Naprosto vyloučená s chovu

9


Pro lepší pohodu zvířat a úspory

Odzkoušeno v chovech, výsledky testování jsou jednoznačně pozitivní a dokonce pozorujeme také zlepšení kvality paznehtů

… a všichni jsou spokojení.

10


Mimochovatelské aktivity NADAČNÍ FOND UPŘÍMNÉ SRDCE byl založen dne 20. 7. 2015. Z původního charitativního vánočního setkání s názvem Rozsviťme Ústí nad Labem, vznikl nadační fond, jehož činnost směřuje k pomoci konkrétním hendikepovaným osobám na konkrétní léčbu nebo zdravotní pomůcku. Na základě vzrůstajícího zájmu o pořádané akce jsme si uvědomili, jak můžeme velmi efektivně poskytnout pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují. Zvyšující se počet lidí, kteří nás kontaktovali s prosbou o finanční či materiální pomoc pro své blízké, nás utvrdil v tom, že založení nadačního fondu bylo správným a potřebným krokem.

Velmi si zakládáme na faktu, že vybrané částky jsou předávány ve 100 % výši. Nadační fond byl založen v roce 2015, ale pomoc probíhá již od roku 2012, kdy jsme se seznámili s tenkrát tříletou Lucinkou, trpící dětskou mozkovou obrnou. Na akci se vybralo pro ni vybralo přes 80 000 Kč a tím to celé začalo. Další rok se vybrali peníze pro Patrika a do této chvíle bylo vybráno a předáno 1 814 121 Kč (počítám i již vybrané peníze, které se předají v únoru) a pomoc byla poskytnuta 45 lidem na konkrétní léčbu. Více informací na http://www.uprimnesrdce.cz i když stránky nejsou vždy úplně aktuální, přece jen za vším stojí jen skupina dobrovolníků, kteří vše dělají ve svém volném čase, kterého moc není…

„Farma HOLUBÍ DŮM“ Klapý 94 411 16 Klapý +420 773 747 139 farmaholubidum@seznam.cz

11


Registr plemenných beranů Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech.

Linie AMARUN

Čís.st.reg. AMR-0001 AMR-0002 AMR-0004 AMR-0005

od 06.04.2014 10.08.2015 16.08.2016 23.08.2017

id AT0000377052930 CZ0000081570021 CZ0000088382021 CZ0000078302081

GNT R2 R2 R1 R2

narození 30.04.2013 16.02.2015 10.02.2016 14.02.2017

AMR-0006 AMR-0007 AMR-0008 AMR-0009 AMR-0010 AMR-0013 AMR-0014 AMR-0015 AMR-0016 AMR-0017 AMR-0018 AMR-0019 AMR-0020

23.08.2017 17.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 15.11.2018 12.03.2019 06.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 21.09.2019 21.09.2019 16.03.2020 16.03.2020

CZ0000088379021 CZ0000010056024 CZ0000010057024 CZ0000010059024 CZ0000078326081 CZ0000043375062 CZ0000078334081 CZ0000086473052 CZ0000013173024 CZ0000013171024 CZ0000017554024 CZ0000076275053 CZ0000076279053

R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R1

16.02.2017 01.11.2017 03.11.2017 16.12.2017 25.05.2018 08.04.2018 21.06.2018 29.10.2018 28.06.2018 15.02.2019 25.02.2019 16.04.2019 26.04.2019

ARA-0001 ARA-0006 ARA-0007 ARA-0008 ARA-0009 ARA-0010 ARA-0011 ARA-0012 ARA-0013 ARA-0014 ARA-0015

10.02.2014 08.11.2016 19.01.2017 07.12.2017 30.08.2018 18.12.2018 18.12.2018 29.05.2019 29.05.2019 09.03.2020 09.03.2020

DE0010510510407 CZ0000074348081 CZ0000066047053 CZ0000072387053 CZ0000075807053 CZ0000078731053 CZ0000078732053 CZ0000078427053 CZ0000078431053 CZ0000080543053 CZ0000080546053

R2 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1

14.04.2013 26.02.2016 07.11.2015 02.05.2017 12.01.2018 22.03.2018 10.04.2018 05.08.2018 09.08.2018 25.05.2019 02.06.2019

ARO-0001 ARO-0002 ARO-0004 ARO-0005 ARO-0006 ARO-0008 ARO-0009 ARO-0010 ARO-0011 ARO-0012

09.12.2015 24.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 24.07.2019 24.08.2019 28.08.2019 28.08.2019 24.09.2019

DE0010311212693 CZ0000003601034 CZ0000020423034 CZ0000020422034 CZ0000020418034 CZ0000019340024 CZ0000019341024 CZ0000029186034 CZ0000029187034 CZ0000079292051

R1 R1 R2 R2 R2 R1 R1 R1 R2 R1

14.09.2014 16.04.2017 02.05.2017 02.05.2017 29.04.2017 04.02.2019 21.04.2019 22.02.2019 23.02.2019 12.01.2019

ATILA

ATI-0001

02.10.2017 CZ0000003580034

R1

05.01.2016

DANSO

DAS-0007

14.06.2015 CZ0000064366081

R2

25.10.2014

DAVID

DAV-0003 DAV-0004 DAV-0005

04.09.2014 CZ0000057889081 22.09.2014 CZ0000057886081 09.12.2015 CZ0000086573021

R1 R1 R2

20.06.2013 20.06.2013 15.03.2015

DINARI

DNA-0001 DNA-0002

04.06.2018 DE0010992030358 26.08.2019 CZ0000080657052

R1 R1

01.08.2017 13.03.2019

DORPE

DOR-0001

18.03.2014 AT0000891142620

R3

03.02.2011

DUME

DUM-0001 DUM-0005 DUM-0006 DUM-0007 DUM-0008 DUM-0009 DUM-0010 DUM-0011 DUM-0014 DUM-0015 DUM-0016 DUM-0017 DUM-0020

08.10.2012 14.06.2015 14.06.2015 07.08.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 19.01.2017 05.05.2017 07.09.2017 07.12.2017 17.12.2019

R2 R2 R2 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R1 R4 R2 R1

16.08.2010 07.12.2014 03.03.2014 20.01.2015 28.04.2015 21.05.2015 09.03.2015 07.03.2015 05.05.2016 15.04.2016 17.01.2017 29.03.2017 14.05.2019

ARAWN

ARON

12

DE0010800491647 CZ0000064371081 CZ0000064362081 CZ0000064375081 CZ0000071336081 CZ0000071338081 CZ0000064378081 CZ0000064377081 CZ0000043371062 CZ0000071363081 CZ0000087942021 CZ0000001855075 CZ0000032812034

Linie FAFNIR

FAF-0001

08.03.2016 DE0011300229144

R1

18.12.2013

FRN-0001 FRN-0005

08.10.2012 DE0010610218437 10.02.2014 CZ0000081083031

R1 R2

26.11.2011 01.04.2013

FRN-0007 FRN-0010 FRN-0011 FRN-0013 FRN-0015 FRN-0016

15.04.2015 15.04.2015 10.08.2015 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015

CZ0000089581031 CZ0000089589031 CZ0000089595031 CZ0000089594031 CZ0000003574034 CZ0000089606031

R1 R2 R1 R1 R1 R2

17.12.2013 04.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 02.05.2015 26.04.2015

HUGO

HUG-0001 HUG-0002 HUG-0006

25.02.2012 DE0010800005341 08.10.2012 CZ0000043761031 27.04.2016 CZ0000003577034

R2 R1 R1

28.12.2009 08.01.2012 04.05.2015

IWAN

IWA-0001

19.03.2014 CH0000017300151

R3

13.05.2013

JANGLES

JAG-0002 JAG-0004 JAG-0005 JAG-0006

04.06.2018 07.05.2019 03.11.2019 09.03.2020

CZ0000075803053 CZ0000078433053 CZ0000078445053 CZ0000080563053

R1 R1 R1 R1

28.10.2017 30.09.2018 29.11.2018 22.07.2019

JOKER

JOK-0002 JOK-0003 JOK-0004 JOK-0005 JOK-0007

25.11.2017 21.09.2019 21.09.2019 03.11.2019 05.11.2019

DE0011300241905 CZ0000078454053 CZ0000078444053 CZ0000078456053 CZ0000078435053

R1 R1 R1 R1 R1

15.10.2014 02.12.2018 24.11.2018 03.12.2018 11.10.2018

MAHDY

MAD-0004 MAD-0005 MAD-0006 MAD-0007 MAD-0008 MAD-0010 MAD-0011 MAD-0012

06.10.2016 24.11.2016 19.01.2017 18.07.2017 17.08.2018 25.06.2019 26.10.2019 07.02.2020

CZ0000043698071 CZ0000003591034 CZ0000078643021 DE0010800605050 CZ0000078311081 CZ0000010309034 CZ0000087036081 CZ0000087043081

R1 R1 R1 R1 R2 R2 R1 R1

06.03.2016 09.03.2016 17.04.2016 15.01.2014 21.11.2017 01.03.2016 03.04.2019 09.04.2019

MAKO

MAK-0002 MAK-0004 MAK-0005 MAK-0006 MAK-0007

25.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 26.11.2017 26.11.2018

CZ0000010311034 CZ0000020430034 CZ0000020424034 CZ0000020420034 CZ0000010314034

R2 R1 R1 R1 R1

01.05.2017 14.05.2017 07.05.2017 02.05.2017 10.05.2018

NIHAL

NIH-0002 NIH-0003 NIH-0005 NIH-0006 NIH-0007 NIH-0008 NIH-0009 NIH-0010 NIH-0011 NIH-0012 NIH-0013 NIH-0014 NIH-0015 NIH-0016 NIH-0017 NIH-0018 NIH-0019 NIH-0020 NIH-0021 NIH-0022

23.08.2017 23.08.2017 23.08.2017 25.11.2017 13.07.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 18.12.2018 18.12.2018 25.03.2019 07.05.2019 09.08.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 17.12.2019 14.01.2020

CZ0000031509053 CZ0000031510053 CZ0000043704071 CZ0000043703071 CZ0000076269053 CZ0000013666024 CZ0000048737071 CZ0000013667024 CZ0000048743071 CZ0000048738071 CZ0000048739071 CZ0000048735071 CZ0000048734071 CZ0000051052071 CZ0000065108042 CZ0000065109042 CZ0000065107042 CZ0000065110042 CZ0000019411034 CZ0000051056071

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R2

16.01.2017 20.01.2017 25.03.2017 13.03.2017 09.12.2017 22.01.2018 03.11.2017 16.03.2018 24.03.2018 27.11.2017 05.12.2017 27.10.2017 18.04.2017 09.08.2018 17.01.2019 20.01.2019 17.01.2019 14.03.2019 07.05.2019 15.08.2018

FRANK


Registr plemenných beranů Dorper Nákupní trh beranů Dorper 2020 se uskuteční 19.9.2020 v Plchovicích u Chocně SALONGO SAN-0001 SAN-0002

22.09.2014 DE0011400340209 23.08.2016 CZ0000048172041

R1 R1

01.03.2013 17.12.2015

SAN-0003 SAN-0004 SAN-0005 SAN-0006 SAN-0007 SAN-0008 SAN-0009 SAN-0010

18.07.2017 18.07.2017 18.07.2017 07.09.2017 24.11.2017 15.11.2018 24.07.2019 31.10.2019

CZ0000078645021 CZ0000092553021 CZ0000092555021 CZ0000092554021 CZ0000052369041 CZ0000005610024 CZ0000005614024 CZ0000022204024

R2 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R1

18.01.2017 30.01.2017 09.02.2017 30.01.2017 28.02.2017 09.04.2018 13.07.2018 09.05.2019

TEMBI

TEB-0001 TEB-0002 TEB-0003 TEB-0004 TEB-0005

09.12.2015 23.08.2017 23.08.2017 07.09.2017 07.09.2017

DE0010510400360 CZ0000076853052 CZ0000076854052 CZ0000076856052 CZ0000076857052

R1 R1 R1 R1 R2

09.03.2015 18.11.2016 14.12.2016 14.12.2016 12.02.2017

THABO

THA-0001

24.03.2014 SE0019684613075

R3

28.04.2013

TANO

TTA-0001 TTA-0003 TTA-0007 TTA-0008 TTA-0010 TTA-0012 TTA-0013 TTA-0016 TTA-0017 TTA-0018 TTA-0025 TTA-0027 TTA-0028 TTA-0029 TTA-0030 TTA-0031 TTA-0033 TTA-0034 TTA-0035 TTA-0036 TTA-0037 TTA-0039 TTA-0040 TTA-0041 TTA-0042

07.03.2014 04.04.2016 15.06.2016 06.10.2016 22.03.2017 08.06.2017 18.07.2017 23.08.2017 23.08.2017 23.08.2017 23.02.2018 23.02.2018 04.06.2018 30.08.2018 02.10.2018 26.11.2018 03.07.2019 03.07.2019 27.08.2019 27.08.2019 21.09.2019 25.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 09.03.2020

DE0010710197049 CZ0000061049053 CZ0000066048053 CZ0000043699071 CZ0000072363053 CZ0000071370081 CZ0000071369081 CZ0000078299081 CZ0000078300081 CZ0000071372081 CZ0000088380021 CZ0000010055024 CZ0000075805053 CZ0000084372052 CZ0000075804053 CZ0000080649052 CZ0000076270053 CZ0000076271053 CZ0000010316034 CZ0000010315034 CZ0000084374052 CZ0000076272053 CZ0000028955034 CZ0000010317034 CZ0000051584071

R1 R2 R1 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R1 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R1 R1 R1

09.01.2013 24.02.2015 09.11.2015 18.04.2016 24.04.2016 04.12.2016 30.11.2016 20.12.2016 03.01.2017 08.12.2016 01.05.2017 22.05.2017 06.11.2017 09.02.2018 06.11.2017 04.04.2018 23.09.2018 23.09.2018 08.02.2019 07.02.2019 27.10.2018 07.10.2018 19.03.2019 27.02.2019 11.01.2019

WALTZ

WAZ-0001

24.03.2014 AT0000145860630

R1

16.02.2012

13


Testování jehňat a přírůstky Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz. 4

325

ID potomka

Linie matky

CZ0000003580034

M

Titus

CZ0000088514953

F

Ian

CZ0000088512953

F

Monty

CZ0000035941953

F

Titus

32

AMR-0001

ID potomka

Číslo st.registru

I

ATI-0001

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

246

246 - 22,2 / 1 / 3

Vel ovská Alena

387

387 - 30,7 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

EA

313

313 - 27,4 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

I

353

353 - / /

0408 AMARUN

Linie matky

Číslo st.registru

CZ0000088383021

M

0402 FRANK

CZ0000088382021

M

0402 FRANK

EA

AMR-0004

CZ0000088379021

M

0402 FRANK

ER

CZ0000081570021

M

0402 FRANK

CZ0000017554024

M

CZ0000013173024

M

CZ0000013171024

340 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ21079076

Současný majitel

Bastl Michal

505

247 - 27,6 / 1,6 / 5 505 - 26,5 / 2 / 5

AMR-0006

409

409 - 29,4 / 1 / 4

Bukovan Ondrej

EB

AMR-0002

323

323 - / /

0416 SALONGO

ER

AMR-0018

378

378 - 33,8 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

0416 SALONGO

EB

AMR-0016

333

333 - 24,5 / 1 / 5

Ma ek Martin, Ing.

M

ER

AMR-0017

370

370 - 37 / 1 / 5

Fialka Bohumil

CZ0000010059024

M

ER

AMR-0009

352

352 - 27,4 / 1 / 3

Kolá ek Lud k

CZ0000010057024

M

0402 FRANK

EA

AMR-0008

317

317 - 28,6 / 2 / 4

Sm kal Ev en

CZ0000010056024

M

0416 SALONGO

EB

AMR-0007

311

311 - 29,2 / 1 / 5

Spurn Michal

CZ0000044687924

F

0402 FRANK

EA

377

377 - 31,5 / 1 / 4

Kolá ek Lud k

CZ0000044686924

F

0402 FRANK

365

365 - 32 / 2 / 5

Kottová Lenka

CZ0000044685924

F

0402 FRANK

331

331 - 42,4 / 3 / 5

CZ0000044684924

F

0402 FRANK

320

320 - 33,5 / 2 / 5

Kottová Lenka

CZ0000044680924

F

0416 SALONGO

420

420 - 33,9 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000044679924

F

0416 SALONGO

443

443 - 32,8 / 1 / 5

Kottová Lenka

CZ0000044678924

F

0416 SALONGO

312

312 - 29,8 / 1 / 4

CZ0000042453924

F

0411 TANO

330

330 - 28,9 / 1 / 3

Kolá ek Lud k

CZ0000042448924

F

0416 SALONGO

302

302 - 33,4 / 1 / 4

Kottová Lenka

CZ0000036987924

F

0402 FRANK

EA

362

362 - 33,8 / 2 / 4

Lázni ka Petr, MUDr.

CZ0000036986924

F

0416 SALONGO

EA

346

346 - 31 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000036985924

F

0416 SALONGO

ER

356

356 - 29 / 1 / 4

Pavelková Lucie, Ing.

CZ0000033165924

F

0402 FRANK

EA

324

324 - 31,6 / 3 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000033164924

F

0402 FRANK

ER

306

306 - 32,1 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000033163924

F

0402 FRANK

EA

306

306 - 28,3 / 2 / 5

Zezula Tomá

CZ0000033162924

F

EA

317

317 - 30,2 / 2 / 4

Kolá ek Lud k

CZ0000033161924

F

EA

378

378 - 32,7 / 2 / 5

Duchanová Helena

CZ0000033160924

F

ER

340

340 - 37,5 / 2 / 5

Lázni ka Petr, MUDr.

CZ0000027336924

F

EA

311

Mar ková Martina

CZ0000027334924

F

EA

243

311 - 31,2 / 1,4 / 4 243 - 24,2 / 1 / 3

CZ0000006215924

F

0402 FRANK

EA

345

345 - 28,7 / 3 / 5

Vo ick Martin

CZ0000006214924

F

0402 FRANK

EB

211

211 - 24,7 / 1 / 4

Mar ková Martina

30

0402 FRANK

AMR-0004

ID potomka

247

Keller Zden k

ER

0408 AMARUN

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000078334081

M

0411 TANO

EA

CZ0000078328081

M

0411 TANO

ER

CZ0000078326081

M

0404 DUME

ER

CZ0000078302081

M

EA

14

AMR-0014

290 Přírůstek

Leskovjan Josef

Vale Petr

indelka Martin

indelka Martin

Marek Jan

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ72070747

Současný majitel

431

431 - 44,2 / 2 / 5

ihá ek Petr

382

382 - 38,1 / 1 / 5

Hovhannisyan Trade LLC

AMR-0010

377

377 - 36,2 / 1 / 5

Vohnout Miroslav

AMR-0005

332

332 - 32,7 / 1 / 4

Falta Ond ej


Testování jehňat a přírůstky CZ0000052081071

M

0404 DUME

277

277 - 28,3 / 1 / 4

Klime ová Radmila

CZ0000052080071

M

0404 DUME

224

224 - 22,5 / 1 / 2

Bank Hubert

CZ0000052079071

M

0404 DUME

234

234 - 21,5 / 1 / 2

Klime ová Radmila

CZ0000097441981

F

0404 DUME

279

279 - 40,6 / 1 / 5

Skalick Radek

CZ0000097439981

F

0404 DUME

361

361 - 32,6 / 1 / 4

Algatour, s.r.o.

CZ0000097438981

F

0411 TANO

253

253 - 31,6 / 1 / 3

Algatour, s.r.o.

CZ0000097436981

F

0404 DUME

330

330 - 29,8 / 2 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000097435981

F

0404 DUME

291

291 - 27,7 / 1 / 3

Algatour, s.r.o.

CZ0000097434981

F

334

334 - 32 / 1 / 5

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000097433981

F

308

308 - 27 / 1 / 4

Algatour, s.r.o.

CZ0000097432981

F

0411 TANO

255

255 - 25 / 1 / 3

Vrbick Vil m, Ing.

CZ0000097431981

F

0411 TANO

263

263 - 24 / 1 / 4

Vrbick Vil m, Ing.

CZ0000097430981

F

0411 TANO

191

191 - 20 / 1 / 4

Cimra Miroslav, Mgr.

CZ0000097429981

F

0411 TANO

357

357 - 31,7 / 2 / 3

Cimra Miroslav, Mgr.

CZ0000097427981

F

0403 DANSO

EA

301

301 - 27,9 / 1 / 4

Kovács Jan

CZ0000097426981

F

0403 DANSO

EA

249

249 - 22,7 / 1 / 4

Kovács Jan

CZ0000097425981

F

ER

260

260 - 25,3 / 1 / 4

Kovács Jan

CZ0000097424981

F

EA

265

265 - 28 / 1 / 4

Kovács Jan

CZ0000097423981

F

ER

267

267 - 26,5 / 1 / 5

K enková Jaroslava

CZ0000097422981

F

ER

267

267 - 25,7 / 1 / 5

K enková Jaroslava

CZ0000097420981

F

0411 TANO

EA

294

294 - 30 / 2 / 5

CZ0000097419981

F

0411 TANO

EB

245

245 - 25,4 / 1 / 4

Kru ina Miroslav

CZ0000097417981

F

0411 TANO

EA

274

274 - 28,5 / 2 / 4

K enková Jaroslava

CZ0000097416981

F

EA

297

297 - 30,6 / 2 / 5

Kraf ák Jozef

CZ0000063194971

F

0404 DUME

245

245 - 26,3 / 1 / 3

Klime ová Radmila

CZ0000062003971

F

Ian

263

263 - 34,1 / 1 / 4

Petr Ale

4

AMR-0005

ID potomka

0408 AMARUN

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000086473052

M

0411 TANO

CZ0000001461955

F

0404 DUME

CZ0000001460955

F

0404 DUME

CZ0000001458955

F

0411 TANO

6

I

AMR-0006

ID potomka

EA

I

0408 AMARUN

Linie matky

CZ0000043375062

M

0403 DANSO

CZ0000052408962

F

CZ0000052407962

AMR-0015

Číslo st.registru

Výsledek testace

300

300 - 26,5 / 1 / 4

Kl r Petr

284

284 - 29,8 / 2 / 4

Kru ina Miroslav

263

263 - 20,3 / 2 / 4

Kru ina Miroslav

344

344 - 33,4 / 3 / 3

Petrovická Hana

239 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

0406 PLIMUS

153

153 - 21,8 / 1 / 3

Mysl k Zden k

F

0406 PLIMUS

148

148 - 20,5 / 1 / 3

Mysl k Zden k

CZ0000052405962

F

0403 DANSO

257

257 - 25,1 / 1 / 5

Mysl k Zden k

CZ0000052404962

F

0403 DANSO

268

268 - 32,2 / 1 / 3

Mysl k Zden k

CZ0000052403962

F

0406 PLIMUS

292

292 - 23 / 1 / 5

Mysl k Zden k

ID potomka

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000076281053

M

0420 NIHAL

CZ0000076279053

M

0420 NIHAL

EA

CZ0000076275053

M

Titus

EA

CZ0000076274053

M

Titus

308 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

SK132976

Současný majitel

Honzák Jaroslav

0408 AMARUN

CZ52081545

Současný majitel

316 - 40,6 / 1 / 4

AMR-0007

AMR-0013

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

316

11

ER

298

PD Liptovsk Rev ce

CZ71071073

Současný majitel

350

350 - 34,3 / 1 / 4

Bou ka Josef

AMR-0020

405

405 - 35,7 / 1 / 3

Chrástná Sv tlana

AMR-0019

266

266 - 36,3 / 1 / 4

Lukas Petr

345

345 - 33,7 / 1 / 3

Helbich Stanislav

15


Testování jehňat a přírůstky CZ0000089023953

F

0420 NIHAL

418

418 - 36,7 / 1 / 5

ernava Ji

CZ0000089022953

F

Attila

348

348 - 35,4 / 1 / 3

ernava Ji

CZ0000089021953

F

0402 FRANK

253

253 - 31,1 / 1 / 2

Har ar ková Daniela

CZ0000089020953

F

Titus

EA

259

259 - 31,1 / 1 / 3

Keller Zden k

CZ0000089019953

F

0420 NIHAL

EA

284

284 - 24 / 2 / 5

Keller Zden k

CZ0000089018953

F

0420 NIHAL

235

235 - 21,1 / 1 / 3

Har ar ková Daniela

CZ0000089017953

F

0420 NIHAL

222

222 - 18,7 / 1 / 4

Keller Zden k

1

AMR-0013

ID potomka

CZ0000091941953

26

EA

0408 AMARUN

Číslo st.registru

Linie matky

F

0407 ARAWN

ARA-0001

ID potomka

280 Přírůstek

280

0407 ARAWN

Číslo st.registru

Linie matky

291

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

280 - / /

Současný majitel

Honzák Jaroslav

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

328

328 - 32 / 1 / 5

Honzák Jaroslav

Přírůstek

CZ53070500

CZ62040327

CZ0000078733053

M

0423 FAFNIR

CZ0000078732053

M

0423 FAFNIR

EB

ARA-0011

355

355 - 39,6 / 1 / 5

N mec Tomá

CZ0000078731053

M

0423 FAFNIR

EA

ARA-0010

217

217 - 20,6 / 1 / 3

Kopecká Lenka

CZ0000066047053

M

Skimo

EB

ARA-0007

295

295 - 20,8 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000063106053

M

0423 FAFNIR

326

326 - 32,3 / 1 / 5

Honzák Jaroslav

CZ0000063105053

M

0423 FAFNIR

290

290 - 29,8 / 1 / 3

Honzák Jaroslav

CZ0000043378062

M

0408 AMARUN

339

339 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000043377062

M

0408 AMARUN

352

352 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000091939953

F

0423 FAFNIR

249

249 - 29,1 / 1 / 3

Honzák Jaroslav

CZ0000091938953

F

0423 FAFNIR

264

264 - 32,3 / 2 / 4

Honzák Jaroslav

CZ0000091936953

F

0423 FAFNIR

I

218

218 - 28,8 / 1 / 3

Honzák Jaroslav

CZ0000084164953

F

Francisco

EB

228

228 - 25 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080647953

F

Francisco

I

321

321 - 31,4 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080641953

F

Emil

EB

279

279 - 24,3 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000076369953

F

0411 TANO

EB

311

311 - 30,3 / 2 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000076367953

F

I

291

291 - 29,6 / 2 / 4

Vodehnalová Monika, Ing.

CZ0000076363953

F

EA

386

386 - 18,9 / 4 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000070428953

F

324

324 - 27,4 / 4 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000070422953

F

Skimo

263

263 - 23,8 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000052416962

F

0406 PLIMUS

253

253 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052415962

F

0404 DUME

255

255 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052414962

F

0408 AMARUN

240

240 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052413962

F

0408 AMARUN

249

249 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052412962

F

0408 AMARUN

318

318 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052411962

F

0408 AMARUN

302

302 - / /

Mysl k Zden k

CZ0000052410962

F

0403 DANSO

309

309 - / /

Mysl k Zden k

40

Skimo

ARA-0007

ID potomka

EB

0407 ARAWN

Číslo st.registru

Linie matky

293 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ53053512

Současný majitel

CZ0000083198053

M

Skimo

451

451 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000083188053

M

Etzel

343

343 - 26,9 / 3 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080546053

M

Francisco

ER

ARA-0015

432

432 - 33,8 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080543053

M

0424 JOKER

ER

ARA-0014

343

343 - 33,9 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000078431053

M

Emil

ER

ARA-0013

316

316 - 32,7 / 1 / 5

ISOKMAN s.r.o.

CZ0000078427053

M

Francisco

ER

ARA-0012

362

362 - 28,5 / 2 / 5

Bláha Jan, Ing.

16


Testování jehňat a přírůstky CZ0000075807053

M

0424 JOKER

ER

CZ0000075806053

M

0411 TANO

EA

CZ0000072387053

M

Francisco

EB

CZ0000094163953

F

CZ0000094155953

422

422 - 30,7 / 1 / 5

Suchánek Petr

309

309 - 30,7 / 2 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

252

252 - 37,5 / 3 / 5

Hromek Václav

0423 FAFNIR

255

255 - 30,7 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

F

Mickey

393

393 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094140953

F

Francisco

252

252 - 30 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094139953

F

Francisco

243

243 - 24,7 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094138953

F

0423 FAFNIR

304

304 - 20,7 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094137953

F

0423 FAFNIR

319

319 - 36,7 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094136953

F

0411 TANO

293

293 - 32,8 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094134953

F

0424 JOKER

312

312 - 14,9 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094133953

F

0426 JANGLES

190

190 - 22,9 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094132953

F

Ian

253

253 - 28,2 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094131953

F

Maximus

228

228 - 18 / 1 / 2

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091578953

F

Ian

EA

361

361 - 29,6 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091574953

F

Maximus

EA

313

313 - 30,9 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091573953

F

Francisco

325

325 - 33,1 / 2 / 3

pavor Milan

CZ0000091572953

F

Francisco

331

331 - 32 / 2 / 4

pavor Milan

CZ0000091571953

F

0411 TANO

204

204 - 22,8 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088543953

F

0411 TANO

199

199 - 20,5 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088542953

F

0411 TANO

221

221 - 25,8 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088539953

F

0411 TANO

239

239 - 27,1 / 2 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088538953

F

Skimo

284

284 - 32,2 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088537953

F

Skimo

218

218 - 24,8 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088519953

F

0411 TANO

280

280 - 24,7 / 1 / 5

Weiser Valerian

CZ0000088518953

F

Francisco

ER

248

248 - 29,1 / 1 / 4

Smol k Bohumil

CZ0000088517953

F

Francisco

EA

217

217 - 22,7 / 1 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088516953

F

David

320

320 - 32,5 / 2 / 3

Weiser Valerian

CZ0000088515953

F

David

292

292 - 23,8 / 1 / 3

Weiser Valerian

CZ0000088511953

F

Maximus

EA

306

306 - 19,6 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080663953

F

ER

253

253 - 29,8 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080662953

F

EB

272

272 - 25,1 / 1 / 2

Mi k Ladislav

CZ0000080658953

F

Francisco

327

327 - 36,6 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080654953

F

Attila

240

240 - 20,5 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

2

ARA-0009

ID potomka

F

0411 TANO

CZ0000097402981

F

0404 DUME

9

ARO-0001

ID potomka

EA

EB

0407 ARAWN

Číslo st.registru

EA

0419 ARON

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000020423034

M

CZ0000020422034

M

CZ0000020418034

M

CZ0000003601034

ARA-0008

EB

Linie matky

CZ0000097405981

ARA-0009

309 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

SK244864

Současný majitel

308

308 - 30,4 / 2 / 5

pemmaPro, s.r.o.

310

310 - 29,6 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

324 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ32099384

Současný majitel

EA

ARO-0004

313

313 - 30 / 3 / 5

0401 HUGO

EB

ARO-0005

347

347 - 26,2 / 3 / 5

Ouhrabka Lubom r

0401 HUGO

EA

ARO-0006

354

354 - 28,5 / 4 / 5

Petrovick Michal

M

EA

ARO-0002

408

408 - 28,2 / 4 / 5

Smol k Bohumil

CZ0000021955934

F

EA

284

284 - 28,3 / 4 / 5

lechta Du an

CZ0000021947934

F

EA

263

263 - 24,3 / 3 / 5

Duchoslavová Jana

CZ0000021944934

F

EA

330

330 - 31,3 / 4 / 5

Perner Jan - u itkov

CZ0000021943934

F

EA

258

258 - 25,5 / 3 / 5

Posp il Jan, Ing

0402 FRANK

Zelen Anton n

17


Testování jehňat a přírůstky CZ0000021941934

9

F

EA

ARO-0002

ID potomka

0419 ARON

Linie matky

Číslo st.registru

CZ0000079292051

M

0413 MAHDY

CZ0000019343024

M

0413 MAHDY

CZ0000019341024

M

0416 SALONGO

ER

CZ0000019340024

M

0413 MAHDY

ER

CZ0000027855924

F

0422 MAKO

CZ0000027854924

F

0424 JOKER

CZ0000027853924

F

CZ0000027852924 CZ0000027850924

2

356

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Duchoslavová Jana

456

456 - 32,9 / 1 / 5

Smol k Bohumil

ARO-0009

451

451 - 41,4 / 2 / 5

Kop iva Vladim r

ARO-0008

516

516 - 42,8 / 1 / 5

Petr Ale

318

318 - 34,3 / 1 / 5

Smol k Bohumil

EA

413

413 - 38,9 / 2 / 5

Smol k Bohumil

0416 SALONGO

ER

389

389 - 43,3 / 1 / 5

Smol k Bohumil

F

0401 HUGO

ER

374

374 - 29,7 / 1 / 5

Smol k Bohumil

F

0413 MAHDY

ER

324

324 - 28,2 / 1 / 5

Smol k Bohumil

0425 ATILA

Linie matky

Číslo st.registru

226 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

CZ0000087880081

M

0411 TANO

250

250 - 20 / 1 / 3

Vel ovská Alena

CZ0000090088981

F

0407 ARAWN

202

202 - 23,8 / 1 / 4

Vel ovská Alena

13

DAV-0003

ID potomka

0405 DAVID

Linie matky

CZ0000091358021

M

0403 DANSO

CZ0000086573021

M

0403 DANSO

CZ0000086572021

M

CZ0000009780924

F

CZ0000009778924

Číslo st.registru

227 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ21076567

Současný majitel

273 - 27,3 / 1 / 3

ID potomka

ARO-0012

Přírůstek

lechta Du an

273

ATI-0001

EA

390

356 - 26,5 / 4 / 5

CZ81100606

CZ21084140

Současný majitel

280

280 - 32,5 / 1 / 4

Pokorn Bed ich, RNDr.

165

165 - / /

Pokorn Bed ich, RNDr.

154

154 - / /

Pokorn Bed ich, RNDr.

0403 DANSO

246

246 - 26,5 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

F

0403 DANSO

280

280 - 26,3 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000009772924

F

0404 DUME

223

223 - 22,8 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000003416924

F

225

225 - 20,4 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000003415924

F

242

242 - 19,4 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000003414924

F

253

253 - 25,2 / 1 / 3

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000003412924

F

0403 DANSO

216

216 - / /

Poddan Miloslav

CZ0000003411924

F

0403 DANSO

224

224 - / /

Poddan Miloslav

CZ0000003410924

F

166

166 - / /

Poddan Miloslav

CZ0000003409924

F

277

277 - / /

Poddan Miloslav

7

DNA-0001

ID potomka

I

DAV-0005

0428 DINARI

Linie matky

Číslo st.registru

270 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ52078169

Současný majitel

CZ0000092647052

M

0411 TANO

259

259 - 26,1 / 1 / 2

Pe ázová Radka

CZ0000080658052

M

0421 TEMBI

282

282 - 30 / 1 / 4

Pe ázová Radka

CZ0000080657052

M

0421 TEMBI

303

303 - 26,2 / 1 / 5

Smol k Bohumil

CZ0000094805952

F

0411 TANO

280

280 - 32,9 / 2 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000094803952

F

0421 TEMBI

ER

273

273 - 24,1 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000094802952

F

0421 TEMBI

ER

258

258 - 23,5 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000094799952

F

0421 TEMBI

EA

237

237 - 25,5 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

2

DOR-0001

ID potomka

CZ0000063802953

18

EA

0400 DORPE

Linie matky

F

DNA-0002

Číslo st.registru

I

281 Přírůstek

237

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

237 - / /

Současný majitel

tros Agro, s.r.o.

CZ53081164


Testování jehňat a přírůstky CZ0000061198953

21

F

I

DUM-0001

ID potomka

0404 DUME

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000071363081

M

CZ0000071338081

301 Přírůstek

324 - / /

tros Agro, s.r.o.

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ81098006

Současný majitel

EA

DUM-0015

357

357 - 29,6 / 2 / 5

K enková Jaroslava

M

EA

DUM-0009

375

375 - 39,6 / 2 / 5

Bou ek Jan

CZ0000071336081

M

I

DUM-0008

306

306 - 32,3 / 1 / 4

Broda Gustav

CZ0000064378081

M

0403 DANSO

I

DUM-0010

335

335 - 25,3 / 2 / 4

Zeman Josef

CZ0000064377081

M

0404 DUME

EB

DUM-0011

283

283 - 25,8 / 2 / 4

Fedor Josef

CZ0000064375081

M

EB

DUM-0007

326

326 - 30,4 / 2 / 4

Kl r Petr

CZ0000064371081

M

EA

DUM-0005

409

409 - 41 / 4 / 4

CZ0000064362081

M

EB

DUM-0006

300

300 - / /

Vrabcová Jana

CZ0000057884081

M

0403 DANSO

I

320

320 - 34,6 / 3 / 4

Kundrát Rudolf

CZ0000087136981

F

0411 TANO

EA

304

304 - 29,4 / 2 / 4

Falta Ond ej

CZ0000079280921

F

278

278 - / /

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000079279921

F

259

259 - / /

Pokorn Bed ich, RNDr.

CZ0000078676981

F

355

355 - 41,7 / 1 / 5

Klime ová Radmila

CZ0000078666981

F

263

263 - 26,7 / 3 / 3

Tomá ek Miloslav

CZ0000078665981

F

291

291 - 32,2 / 3 / 3

Tomá ek Miloslav

CZ0000078664981

F

I

197

197 - 27 / 1 /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000070282981

F

I

286

286 - 26,2 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000070281981

F

I

307

307 - / /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000070278981

F

EB

228

228 - 31,7 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000070275981

F

EB

354

354 - / /

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003407924

F

186

186 - / /

Pokorn Bed ich, RNDr.

1

6

0404 DUME

0403 DANSO

0403 DANSO

DUM-0005

ID potomka

CZ0000094181981

0403 DANSO

324

ER

0404 DUME

Linie matky

F

0403 DANSO

DUM-0006

ID potomka

Číslo st.registru

EB

Číslo st.registru

Přírůstek

Výsledek testace

218 - 23,4 / 1 / 3

CZ81109852

Současný majitel

Bukovan Ondrej

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

323

323 - 27 / 1 / 4

Sou ková Hana

267

267 - 24,1 / 1 / 3

Sou ková Hana

CZ41009813

M

0408 AMARUN

CZ0000087941021

M

0401 HUGO

CZ0000005185924

F

0408 AMARUN

I

225

225 - 26,2 / 1 / 5

Kop iva Vladim r

CZ0000005184924

F

0401 HUGO

I

253

253 - 25,3 / 1 / 4

N me ková Pavl na

CZ0000005183924

F

0408 AMARUN

EB

220

220 - 22 / 1 / 2

KM agro invest s.r.o.

CZ0000005182924

F

0401 HUGO

256

256 - / /

Dobrovsk Radoslav

DUM-0007

ID potomka

F

0411 TANO

CZ0000075669952

F

0411 TANO

CZ0000075668952

F

0411 TANO

17

DUM-0015

ID potomka

CZ0000088692072

0404 DUME

Linie matky

CZ0000075670952

Linie matky

M

0411 TANO

DUM-0016

257

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

CZ0000087942021

3

ER

Přírůstek

218

0404 DUME

Linie matky

218

ernava Ji

Číslo st.registru

301 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

268

268 - 25,8 / 2 / 4

Kl r Petr

ER

360

360 - 33,3 / 1 / 5

Kl r Petr

EA

276

276 - 33,9 / 1 / 5

Kl r Petr

0404 DUME

Číslo st.registru

312 Přírůstek

447

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

447 - 38,9 / 1 / 5

CZ52010570

CZ72077542

Současný majitel

Platen Technologie, s.r.o.

19


Testování jehňat a přírůstky CZ0000088691072

M

0408 AMARUN

389

389 - 38 / 1 / 5

K enková Jaroslava

CZ0000088690072

M

0411 TANO

414

414 - 43,3 / 2 / 5

K enková Jaroslava

CZ0000001860075

M

0411 TANO

283

283 - 33,2 / 2 / 5

K enková Jaroslava

CZ0000001855075

M

0411 TANO

238

238 - 33,9 / 1 / 4

Zezula Tomá

CZ0000001844075

M

0408 AMARUN

247

247 - 25,4 / 1 / 4

K enková Jaroslava

CZ0000019009975

F

0411 TANO

356

356 - 28,6 / 2 / 5

Vohnout Miroslav

CZ0000019008975

F

0408 AMARUN

258

258 - 25 / 2 / 4

Vohnout Miroslav

CZ0000019007975

F

0411 TANO

322

322 - 27,7 / 1 / 4

Vohnout Miroslav

CZ0000019006975

F

0411 TANO

242

242 - 25,5 / 1 / 3

Kraf ák Jozef

CZ0000019005975

F

0411 TANO

380

380 - 31,5 / 1 / 5

Vohnout Miroslav

CZ0000019001975

F

0411 TANO

250

250 - 24,9 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000019000975

F

0408 AMARUN

224

224 - 23,1 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000018993975

F

0411 TANO

382

382 - 34,4 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000018989975

F

0411 TANO

EA

261

261 - 19,4 / 1 / 4

K enková Jaroslava

CZ0000018987975

F

0408 AMARUN

EA

242

242 - 27,1 / 1 / 3

K enková Jaroslava

CZ0000003040975

F

0411 TANO

363

363 - 32,7 / 2 / 4

Kraf ák Jozef

1

DUM-0016

ID potomka

CZ0000014378024

1

M

10

0408 AMARUN

FAF-0001

307 Přírůstek

307

0404 DUME

Linie matky

ID potomka

Číslo st.registru

EB

DUM-0020

0423 FAFNIR

Linie matky

Číslo st.registru

376 Přírůstek

376

270 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

307 - 25,2 / 1 / 3

Současný majitel

Sou ková Hana

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

376 - 37,1 / 1 / 4

CZ31092319

Současný majitel

Jel nková Zuzana

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ21151347

CZ61059371

Současný majitel

CZ0000084169953

F

0407 ARAWN

EB

261

261 - 28,3 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000084168953

F

Skimo

EA

314

314 - 31,1 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000084165953

F

0407 ARAWN

I

255

255 - 20,8 / 1 / 3

Honzák Jaroslav

CZ0000080664953

F

0407 ARAWN

308

308 - 29,5 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080656953

F

0407 ARAWN

EA

280

280 - 28,6 / 1 / 4

Pelikán Milo , Mgr.

CZ0000080649953

F

0411 TANO

EA

224

224 - 21,3 / 1 / 3

Kru ina Miroslav

CZ0000080646953

F

EB

238

238 - 26,1 / 2 / 3

Kru ina Miroslav

CZ0000080645953

F

EB

232

232 - 25,6 / 2 / 3

Klime ová Radmila

CZ0000076378953

F

Skimo

I

367

367 - 30,3 / 1 / 4

Honzák Jaroslav

CZ0000076377953

F

Skimo

EA

221

221 - 21,6 / 1 / 3

Precl ková Marie

22

FRN-0001

ID potomka

20

Číslo st.registru

0413 MAHDY

DUM-0017

M

DUM-0017

0404 DUME

Linie matky

ID potomka

CZ0000032812034

ER

0402 FRANK

Linie matky

Číslo st.registru

308 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ61121056

Současný majitel

CZ0000089606031

M

0401 HUGO

I

FRN-0016

306

306 - / /

Svoboda Milan, RNDr.

CZ0000089595031

M

0401 HUGO

I

FRN-0011

316

316 - / /

Kolajová Eva

CZ0000089594031

M

0401 HUGO

EA

FRN-0013

357

357 - / /

Betá ová Lenka Ing.

CZ0000089589031

M

EB

FRN-0010

331

331 - / /

Bombala Miroslav

CZ0000089585031

M

I

281

281 - / /

Lesáková Marie

CZ0000089581031

M

EB

FRN-0007

279

279 - / /

Duchan Jaroslav

CZ0000081083031

M

I

FRN-0005

306

306 - / /

Ma ek Ji

CZ0000031511053

M

425

425 - / /

Ka párek Ji

CZ0000003574034

M

334

334 - / /

Bendová Dominika

0401 HUGO

0401 HUGO

EA

FRN-0015


Testování jehňat a přírůstky CZ0000003573034

M

285

285 - / /

Stiebert Petr

CZ0000094760931

F

EB

275

275 - / /

Kolá ek Lud k

CZ0000035940953

F

EA

449

449 - / /

Bou ka Josef

CZ0000021936934

F

EA

280

280 - / /

Duchoslavová Jana

CZ0000004763934

F

EA

265

265 - / /

AWM bau TRANSPORT

CZ0000004751934

F

EB

350

350 - / /

Hlav n Josef

CZ0000004750934

F

EB

243

243 - / /

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000004749934

F

EA

273

273 - / /

Pe ázová Radka

CZ0000004745934

F

0401 HUGO

EB

310

310 - / /

Laube Zbyn k

CZ0000004744934

F

0401 HUGO

EB

301

301 - / /

Laube Zbyn k

CZ0000004740934

F

EB

320

320 - / /

Vohnout Miroslav

CZ0000004736934

F

0401 HUGO

I

261

261 - / /

Kolá ek Lud k

CZ0000004735934

F

0401 HUGO

EB

237

237 - / /

Kolá ek Lud k

7

0401 HUGO

0401 HUGO

FRN-0013

ID potomka

0402 FRANK

Linie matky

CZ0000002837075

M

CZ0000096247236

F

CZ0000055029962

Číslo st.registru

267 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ72009424

Současný majitel

288

288 - 26 / 2 / 3

0413 MAHDY

214

214 - 27,6 / 2 / 3

Dobrovsk Radoslav

F

0413 MAHDY

349

349 - 34,2 / 2 / 4

Dobrovsk Radoslav

CZ0000047235962

F

0413 MAHDY

170

170 - 17,8 / 1 / 2

Dobrovsk Radoslav

CZ0000047230962

F

0413 MAHDY

232

232 - 31,7 / 2 / 4

Dobrovsk Radoslav

CZ0000019995975

F

0413 MAHDY

301

301 - 27,2 / 3 / 5

Marek Jan

CZ0000019994975

F

312

312 - 27 / 1 / 5

3

ER

FRN-0015

ID potomka

Linie matky

CZ0000030462934

F

0422 MAKO

CZ0000030459934

F

Ivo

CZ0000030458934

F

0412 IWAN

17

0402 FRANK

HUG-0001

ID potomka

Číslo st.registru

M

CZ0000089588031

M

CZ0000081008031

M

CZ0000043762031

Přírůstek

Skalick Radek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ31136936

Současný majitel

277

277 - 33,2 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

EA

251

251 - 26,8 / 2 / 5

Hlav n Josef

EA

307

307 - 25,2 / 1 / 5

Hlav n Josef

0401 HUGO

Linie matky

CZ0000089592031

278

Krátká Jana

Číslo st.registru

319 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

262

262 - / /

421

421 - / /

Neh z Michal

EB

355

355 - / /

ULUS s.r.o.

M

I

307

307 - / /

Uher Pavel, Ing

CZ0000043761031

M

EA

360

360 - / /

Augustová Martina

CZ0000090115931

F

I

320

320 - / /

Bastl Michal

CZ0000090113931

F

EB

351

351 - / /

Laube Zbyn k

CZ0000030456934

F

Ivo

EA

333

333 - 33,8 / 1 / 4

Hlav n Josef

CZ0000030454934

F

Ivo

EA

290

290 - 22 / 1 / 4

Hlav n Josef

CZ0000030453934

F

Ivo

EA

271

271 - 27 / 1 / 4

Hlav n Josef

CZ0000023836934

F

268

268 - / /

Vesel Vlastimil

CZ0000023835934

F

255

255 - / /

Vesel Vlastimil

CZ0000021953934

F

EA

294

294 - 28,5 / 3 / 5

Karel Jan

CZ0000021942934

F

Titus

EA

267

267 - 24,7 / 3 / 5

Duchoslavová Jana

CZ0000021940934

F

Titus

EA

346

346 - 28,4 / 3 / 4

Smol k Bohumil

CZ0000011136924

F

0402 FRANK

EB

335

335 - / /

Sou ková Hana

CZ0000004759934

F

389

389 - / /

Bombala Miroslav

0402 FRANK

HUG-0002

CZ31049603

i insk Zden k

21


Testování jehňat a přírůstky 11

IWA-0001

ID potomka

Linie matky

372

Číslo st.registru

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ21052145

Současný majitel

CZ0000082294021

M

373

373 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000082293021

M

370

370 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000082292021

M

387

387 - / /

Poddan Miloslav

CZ0000082291021

M

374

374 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000082288021

M

424

424 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000098577921

F

425

425 - / /

erven Petr

CZ0000098575921

F

378

378 - / /

erven Petr

CZ0000098574921

F

428

428 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000098571921

F

323

323 - / /

Boub n Vladim r

CZ0000098568921

F

I

291

291 - / /

Postráneck Miroslav

CZ0000098567921

F

EB

320

320 - / /

Hlav n Josef

60

JOK-0002

ID potomka

22

0412 IWAN

0424 JOKER

Linie matky

Číslo st.registru

292 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ53053512

Současný majitel

CZ0000083199053

M

David

358

358 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000083197053

M

Francisco

415

415 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000083192053

M

Attila

396

396 - 29,4 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080564053

M

0411 TANO

410

410 - 34 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080559053

M

Ian

447

447 - 39,9 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000078456053

M

0407 ARAWN

ER

JOK-0005

334

334 - 31 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000078454053

M

Jangles

EA

JOK-0003

384

384 - 36,7 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000078444053

M

0411 TANO

EA

JOK-0004

327

327 - 27,4 / 1 / 4

Kottová Lenka

CZ0000078435053

M

0407 ARAWN

ER

JOK-0007

335

335 - 29,4 / 1 / 5

Melichar Milan

CZ0000075835053

M

0407 ARAWN

348

348 - 26,5 / 2 / 4

Hromek Václav

CZ0000094171953

F

210

210 - 15,6 / 1 / 1

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094170953

F

0411 TANO

348

348 - 27,8 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094164953

F

Francisco

294

294 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094162953

F

Haro

304

304 - 33 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094161953

F

Skimo

303

303 - 28 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094160953

F

David

320

320 - 29,4 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094159953

F

0407 ARAWN

276

276 - 32 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094158953

F

0407 ARAWN

293

293 - 27,6 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094157953

F

0426 JANGLES

205

205 - 21,1 / 1 / 2

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094156953

F

David

264

264 - / /

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094153953

F

Francisco

298

298 - 25,5 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094152953

F

David

329

329 - 31 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094151953

F

0407 ARAWN

302

302 - 26 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094150953

F

0407 ARAWN

283

283 - 25 / 1 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094147953

F

0407 ARAWN

394

394 - 35,3 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000094146953

F

Attila

393

393 - 35,3 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091615953

F

0407 ARAWN

242

242 - 26,7 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000091606953

F

Skimo

285

285 - 21,1 / 1 / 3

ISOKMAN s.r.o.

CZ0000091602953

F

Francisco

EA

193

193 - 21,1 / 1 / 2

M ek Tomá

CZ0000091601953

F

Francisco

EA

209

209 - 26,7 / 1 / 3

M ek Tomá

CZ0000091600953

F

David

193

193 - 24,4 / 1 / 2

elezn k Martin

CZ0000091599953

F

Francisco

309

309 - 27,8 / 1 / 4

Bláha Jan, Ing.

CZ0000091598953

F

0411 TANO

381

381 - 37,5 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

EA

EA


Testování jehňat a přírůstky CZ0000091597953

F

Attila

246

246 - 26,1 / 1 / 3

Bláha Jan, Ing.

CZ0000091596953

F

Attila

312

312 - 29,4 / 1 / 4

Bláha Jan, Ing.

CZ0000091592953

F

0407 ARAWN

ER

336

336 - 33,9 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091591953

F

0407 ARAWN

EB

203

203 - 19,5 / 1 / 2

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000091590953

F

0407 ARAWN

250

250 - 23,7 / 1 / 3

Bláha Jan, Ing.

CZ0000091589953

F

David

347

347 - 37,1 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091588953

F

0411 TANO

263

263 - 27,3 / 1 / 5

Bláha Jan, Ing.

CZ0000091586953

F

0411 TANO

EA

337

337 - 33,6 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091585953

F

David

ER

337

337 - 31,9 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091584953

F

Haro

EA

187

187 - 20,5 / 1 / 2

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000091577953

F

0407 ARAWN

EA

294

294 - 28,3 / 2 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000091576953

F

0407 ARAWN

ER

269

269 - 24,4 / 1 / 4

Precl ková Marie

CZ0000091575953

F

0407 ARAWN

ER

260

260 - 26,3 / 1 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000091570953

F

238

238 - 28,3 / 2 / 2

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088555953

F

Emil

199

199 - 20,1 / 1 / 2

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088553953

F

Skimo

235

235 - 24,3 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088552953

F

0423 FAFNIR

230

230 - 28,9 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088551953

F

0423 FAFNIR

EB

235

235 - 23,3 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088548953

F

David

EA

257

257 - 27,6 / 1 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088547953

F

David

360

360 - 27,9 / 2 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088545953

F

Francisco

274

274 - 30,5 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000088544953

F

248

248 - 30,2 / 2 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088541953

F

Jangles

200

200 - 24,1 / 1 / 2

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088540953

F

Jangles

265

265 - 26,5 / 1 / 3

Smol k Bohumil

CZ0000088536953

F

0407 ARAWN

198

198 - 23,1 / 1 / 2

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088535953

F

Etzel

264

264 - 26,3 / 1 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088533953

F

0407 ARAWN

284

284 - 30,5 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

40

MAD-0006

ID potomka

ER

EB

EA

0413 MAHDY

Linie matky

Číslo st.registru

CZ0000087043081

M

0411 TANO

EA

CZ0000087037081

M

0411 TANO

CZ0000087036081

M

0404 DUME

ER

CZ0000078332081

M

0411 TANO

EA

CZ0000078319081

M

CZ0000078311081

M

0404 DUME

CZ0000097445981

F

CZ0000097444981

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ81089501

Současný majitel

399

399 - 40,1 / 2 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

454

454 - 39,9 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

387

387 - 37 / 1 / 5

Vá a Petr, Ing

399

399 - 35 / 2 / 5

Hovhannisyan Trade LLC

331

331 - 39 / 2 / 4

Cimra Miroslav, Mgr.

413

413 - 38,9 / 3 / 5

0411 TANO

278

278 - 23,8 / 1 / 2

Platen Technologie, s.r.o.

F

0411 TANO

233

233 - 28,8 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000097443981

F

0411 TANO

254

254 - 32,4 / 1 / 3

Jurczeková Marie

CZ0000097442981

F

0411 TANO

262

262 - 33,5 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000097401981

F

0404 DUME

ER

399

399 - 43,8 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000097400981

F

EA

287

287 - 29 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000097398981

F

246

246 - 28,5 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000078315981

F

299

299 - 28 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003716984

F

0404 DUME

356

356 - 37,4 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003715984

F

0411 TANO

331

331 - 28,8 / 1 / 3

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003713984

F

0411 TANO

222

222 - 21,6 / 1 / 2

Jurczeková Marie

CZ0000003712984

F

262

262 - 29,8 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003711984

F

158

158 - 17 / 1 / 2

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003710984

F

220

220 - 30,9 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

EB

0411 TANO

ER

MAD-0012

316

MAD-0011

MAD-0008

ugar Ladislav

23


Testování jehňat a přírůstky CZ0000003709984

F

0411 TANO

310

310 - 38,1 / 1 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003707984

F

0411 TANO

346

346 - 33,9 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003706984

F

0411 TANO

351

351 - 37,3 / 1 / 4

Jurczeková Marie

CZ0000003705984

F

0411 TANO

396

396 - 44,8 / 2 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003704984

F

0411 TANO

338

338 - 41,5 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003703984

F

0403 DANSO

210

210 - 24,6 / 1 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003702984

F

156

156 - 25,4 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

CZ0000003701984

F

0411 TANO

275

275 - 33,7 / 2 / 4

Algatour, s.r.o.

CZ0000003700984

F

0403 DANSO

324

324 - 36,3 / 2 / 5

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000003699984

F

0411 TANO

313

313 - 33,7 / 1 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000003698984

F

0411 TANO

357

357 - 35 / 1 / 5

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000003696984

F

0404 DUME

296

296 - 34,6 / 1 / 4

Vel ovská Alena

CZ0000003694984

F

0411 TANO

348

348 - 35,7 / 2 / 4

Vrbick Vil m, Ing.

CZ0000003693984

F

0404 DUME

212

212 - 30,5 / 1 / 3

Vrbick Vil m, Ing.

CZ0000003692984

F

0411 TANO

360

360 - 36,9 / 1 / 3

Vrbick Vil m, Ing.

CZ0000003691984

F

EA

447

447 - 45,1 / 2 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003689984

F

0404 DUME

EA

329

329 - 30,5 / 2 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003688984

F

0404 DUME

ER

365

365 - 36,9 / 2 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003686984

F

0404 DUME

EA

413

413 - 39,4 / 2 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000003684984

F

0404 DUME

EB

303

303 - 32,7 / 2 / 4

Vohnout Miroslav

3

M

0401 HUGO

CZ0000030461934

F

0401 HUGO

CZ0000030460934

F

0401 HUGO

MAK-0005

ID potomka

0422 MAKO

Číslo st.registru

ER

MAK-0007

0

0422 MAKO

Číslo st.registru

Linie matky

289 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

331

331 - 42,8 / 1 / 4

Platen Technologie, s.r.o.

293

293 - 29,8 / 1 / 4

Hovhannisyan Trade LLC

242

242 - 26,3 / 1 / 3

Pe ta Lubo

332 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

0419 ARON

394

394 - 26,2 / 2 / 5

Posp il Jan, Ing

CZ0000009070924

F

0419 ARON

270

270 - / /

Posp il Jan, Ing

ID potomka

0420 NIHAL

Číslo st.registru

Linie matky

270 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

M

0413 MAHDY

ER

NIH-0020

270

270 - 38,9 / 1 / 3

Ma ek Ji

CZ0000065109042

M

0413 MAHDY

EA

NIH-0018

264

264 - 27,8 / 1 / 3

Pe ta Lubo

CZ0000065108042

M

0413 MAHDY

EB

NIH-0017

290

290 - 35 / 1 / 4

CZ0000065107042

M

0413 MAHDY

ER

NIH-0019

330

330 - 40,3 / 1 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000077813942

F

0413 MAHDY

263

263 - 30,5 / 1 / 3

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000077812942

F

0413 MAHDY

EA

241

241 - 25,1 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000077811942

F

0413 MAHDY

ER

268

268 - 32,7 / 1 / 5

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000077810942

F

0413 MAHDY

EA

230

230 - 28,3 / 1 / 3

pemmaPro, s.r.o.

NIH-0005

ID potomka

0420 NIHAL

Číslo st.registru

Linie matky

340 Přírůstek

Pe ek Martin

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ42057705

Současný majitel

CZ0000065110042

2

CZ21072990

Současný majitel

M

NIH-0003

CZ31029779

Současný majitel

CZ0000090795021

8

24

ER

Linie matky

CZ0000010314034

2

ER

EA

MAK-0002

ID potomka

ER

Současný majitel

CZ0000005188924

F

0404 DUME

ER

339

339 - 38,3 / 1 / 5

Duchoslavová Jana

CZ0000005187924

F

0408 AMARUN

EA

340

340 - 32 / 2 / 4

Duchoslavová Jana

CZ72058631


Testování jehňat a přírůstky 1

NIH-0006

ID potomka

CZ0000097397981

3

0420 NIHAL

Linie matky

F

0411 TANO

NIH-0008

ID potomka

Číslo st.registru

EB

Přírůstek

234

0420 NIHAL

Číslo st.registru

Linie matky

234

232 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

234 - 29,2 / 2 / 5

Současný majitel

Skalick Radek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

F

0426 JANGLES

267

267 - 25,5 / 2 / 5

Klime ová Radmila

CZ0000063202971

F

0423 FAFNIR

206

206 - 20,9 / 2 / 3

Bank Hubert

CZ0000063201971

F

0423 FAFNIR

223

223 - 21,8 / 2 / 3

Klime ová Radmila

NIH-0009

ID potomka

0420 NIHAL

Číslo st.registru

Linie matky

344 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

F

0408 AMARUN

EA

340

340 - 36,7 / 1 / 3

Keller Zden k

CZ0000037530924

F

0408 AMARUN

EA

359

359 - 39,3 / 1 / 4

Keller Zden k

CZ0000037529924

F

0408 AMARUN

EA

332

332 - 29 / 1 / 5

Keller Zden k

NIH-0011

ID potomka

Linie matky

CZ0000019411034

M

0408 AMARUN

CZ0000041231934

F

0408 AMARUN

1

NIH-0014

ID potomka

CZ0000062004971

14

0420 NIHAL

Číslo st.registru

I

0420 NIHAL

Linie matky

F

Číslo st.registru

Atila

SAN-0001

ID potomka

M

CZ0000052366041

Přírůstek

0416 SALONGO

Číslo st.registru

495 - 38,6 / 2 / 5

Borovanská Marie

387

387 - 36,3 / 2 / 5

Grillingerová Iveta

267 Přírůstek

285 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

267 - 25,6 / 1 / 3

ernava Ji

M

231

231 - 22,6 / 1 / 4

Vo ick Martin

CZ0000048175041

M

256

256 - 23,8 / 1 / 3

Vo ick Martin

CZ0000048174041

M

260

260 - 22,8 / 2 / 3

Vo ick Martin

CZ0000048173041

M

403

403 - 20,1 / 1 / 3

Vo ick Martin

CZ0000048172041

M

EA

350

350 - 19,9 / 1 / 4

Duchoslavová Jana

CZ0000059711941

F

EA

300

300 - 25,5 / 1 / 4

Kolá ek Lud k

CZ0000059708941

F

167

167 - 20,3 / 1 / 3

Vo ick Martin

CZ0000059707941

F

EB

250

250 - 16 / 2 / 3

Kolá ek Lud k

CZ0000059706941

F

EB

270

270 - 24,2 / 2 / 4

Kolá ek Lud k

CZ0000059705941

F

270

270 - 17,6 / 1 / 3

Vo ick Martin

CZ0000059704941

F

300

300 - 20,1 / 2 / 4

Kolá ek Lud k

CZ0000054705941

F

260

260 - / /

CZ0000021939934

F

367

367 - 31,4 / 3 / 5

I

EA

SAN-0002

0416 SALONGO

Číslo st.registru

Linie matky

342 Přírůstek

Kolajová Eva Perner Jan

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ0000092555021

M

0402 FRANK

ER

SAN-0005

422

422 - 35 / 2 / 5

CZ0000092554021

M

0402 FRANK

EA

SAN-0006

341

341 - 32,7 / 2 / 4

CZ41015988

Současný majitel

Harapát Jaroslav

SAN-0002

CZ71065795

Současný majitel

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ31130323

Současný majitel

302 - 33,6 / 1 / 4

ID potomka

SAN-0007

Výsledek testace

302

15

EA

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

495

267

Linie matky

CZ0000052369041

NIH-0021

441

CZ21148466

Současný majitel

CZ0000037531924

2

CZ71070735

Současný majitel

CZ0000063203971

3

CZ81089501

CZ51043092

Současný majitel

Durek Miroslav KM agro invest s.r.o.

25


Testování jehňat a přírůstky CZ0000092553021

M

0402 FRANK

387

387 - 37,3 / 1 / 5

CZ0000079291051

M

0401 HUGO

212

212 - 24 / 1 / 3

CZ0000078645021

M

0402 FRANK

ER

SAN-0003

406

406 - 29,7 / 1 / 5

Ma ek Ji

CZ0000005614024

M

0402 FRANK

I

SAN-0009

375

375 - 30,7 / 2 / 5

Ma ek Ji

CZ0000005610024

M

0422 MAKO

ER

SAN-0008

424

424 - 36,1 / 1 / 5

Karel Jan

CZ0000094136951

F

0419 ARON

I

264

264 - 27,9 / 1 / 4

Duchoslavová Jana

CZ0000027848924

F

0413 MAHDY

EA

362

362 - 32,1 / 2 / 5

Smol k Bohumil

CZ0000027847924

F

0416 SALONGO

370

370 - 37,6 / 1 / 5

Ma ek Ji

CZ0000027846924

F

0416 SALONGO

366

366 - 38,9 / 3 / 5

Ma ek Ji

CZ0000025388975

F

0402 FRANK

EB

142

142 - 16 / 1 / 3

CZ0000011145924

F

0402 FRANK

EA

379

379 - 31,4 / 3 / 5

Vohnout Miroslav

CZ0000011144924

F

0413 MAHDY

EA

315

315 - 25,9 / 1 / 5

Vel ovská Alena

CZ0000011143924

F

0402 FRANK

ER

363

363 - 36,1 / 1 / 5

Smol k Bohumil

11

SAN-0006

ID potomka

SAN-0004

0416 SALONGO

Číslo st.registru

Linie matky

294 Přírůstek

Talácko Ladislav, sen. Duchoslavová Jana

KM agro invest s.r.o.

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ72089938

Současný majitel

CZ0000013884075

M

0411 TANO

356

356 - 35,6 / 2 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000013883075

M

0424 JOKER

327

327 - 34 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o.

CZ0000013882075

M

0426 JANGLES

302

302 - 28,9 / 1 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000038651975

F

0426 JANGLES

289

289 - 37,8 / 2 / 5

Fialka Bohumil

CZ0000032767975

F

0422 MAKO

297

297 - 28,5 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o.

CZ0000032766975

F

0426 JANGLES

266

266 - 26,5 / 2 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000032765975

F

0426 JANGLES

277

277 - 35 / 1 / 3

CZ0000032764975

F

0407 ARAWN

268

268 - 27,4 / 2 / 3

Fialka Bohumil

CZ0000032763975

F

0402 FRANK

EA

326

326 - 33,5 / 2 / 5

Czudek Vladislav

CZ0000032762975

F

I

229

229 - 25,5 / 1 / 3

Czudek Vladislav

CZ0000032758975

F

292

292 - 34,7 / 2 / 3

KM agro invest s.r.o.

1

CZ0000022204024

10

0422 MAKO

SAN-0008

ID potomka

0416 SALONGO

Číslo st.registru

Linie matky

M

0401 HUGO

TEB-0001

ID potomka

EA

M

0402 FRANK

CZ0000076856052

M

Titus

CZ0000076854052

M

CZ0000076853052

SAN-0010

0421 TEMBI

Číslo st.registru

Linie matky

CZ0000076857052

388 Přírůstek

388

301 Přírůstek

Czudek Vladislav

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

388 - 35 / 1 / 5

Současný majitel

Hlav n Josef

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ21116090

CZ42057705

Současný majitel

EB

TEB-0005

325

325 - 31,6 / 2 / 5

P. Vágner Zden k, O. Praem

I

TEB-0004

267

267 - 33,1 / 2 / 3

Bla ek Rudolf

0402 FRANK

EA

TEB-0003

444

444 - 36,8 / 2 / 5

Marek Jan

M

Atila

EA

TEB-0002

257

Korous Jan

CZ0000090495952

F

0402 FRANK

EA

247

257 - 25,4 / 2,3 / 4 247 - 21,9 / 2 / 4

CZ0000090494952

F

0402 FRANK

ER

285

285 - 33 / 1 / 4

Pe ázová Radka

CZ0000090493952

F

Atila

EB

234

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000090492952

F

0402 FRANK

EA

402

234 - 26,4 / 2,1 / 4 402 - 29,4 / 2 / 5

CZ0000090491952

F

0402 FRANK

EA

247

247 - 21,5 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000090490952

F

0402 FRANK

ER

297

297 - 26,3 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

1

TEB-0003

ID potomka

CZ0000094065953

26

ER

Linie matky

F

0402 FRANK

0421 TEMBI

Číslo st.registru

392 Přírůstek

392

pemmaPro, s.r.o.

Pe ázová Radka

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

392 - / /

Současný majitel

Skalick Radek

CZ53075752


Testování jehňat a přírůstky 51

TTA-0001

ID potomka

0411 TANO

Linie matky

Číslo st.registru

282 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ71071073

Současný majitel

CZ0000080649052

M

0421 TEMBI

EA

TTA-0031

345

345 - 35 / 2 / 5

eda Ladislav

CZ0000076272053

M

0420 NIHAL

EB

TTA-0039

348

348 - 27,8 / 3 / 5

Stodola Stanislav

CZ0000076271053

M

Titus

EA

TTA-0034

269

269 - 23,2 / 2 / 4

Pastva Josef

CZ0000076270053

M

Titus

EA

TTA-0033

302

302 - 29 / 2 / 5

CZ0000075805053

M

0407 ARAWN

EA

TTA-0028

272

272 - 23,3 / 1 / 3

Bartá ek Jaroslav

CZ0000075804053

M

0407 ARAWN

EA

TTA-0030

262

262 - 21,2 / 1 / 3

Fohlerová Milada

CZ0000075802053

M

Francisco

ER

389

389 - 31,8 / 1 / 5

CZ0000072363053

M

CZ0000066048053

M

CZ0000061049053

M

CZ0000051586071

M

CZ0000051585071

Har ar ková Daniela

pavor Milan

EA

TTA-0010

265

265 - 26,4 / 2 / 4

Precl ková Marie

EB

TTA-0007

344

344 - 23,9 / 2 / 4

Kyncl Rostislav, Ing.

EA

TTA-0003

406

406 - 29,8 / 5 / 5

Kru ina Miroslav

0420 NIHAL

262

262 - 25,3 / 1 / 4

Spurn Michal

M

0420 NIHAL

275

275 - 22,8 / 1 / 5

CZ0000051584071

M

0420 NIHAL

I

318

318 - 31,7 / 1 / 4

Pl ek Franti ek

CZ0000094797952

F

0421 TEMBI

EA

346

346 - 30,7 / 1 / 4

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000090497952

F

0421 TEMBI

ER

331

331 - 34,5 / 1 / 4

Pe ázová Radka

CZ0000089016953

F

0420 NIHAL

ER

375

375 - 39,8 / 1 / 5

Bou ka Josef

CZ0000089015953

F

0420 NIHAL

EA

320

320 - 27,8 / 1 / 5

Bou ka Josef

CZ0000089014953

F

Attila

EA

315

315 - 31,7 / 2 / 5

Chrástná Sv tlana

CZ0000088530953

F

Attila

297

297 - 33,1 / 1 / 5

Weiser Valerian

CZ0000088524953

F

0407 ARAWN

233

233 - 22 / 1 / 3

Hovhannisyan Trade LLC

CZ0000088523953

F

0407 ARAWN

233

233 - 25 / 1 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000088520953

F

Francisco

285

285 - 26,3 / 1 / 5

Weiser Valerian

CZ0000088510953

F

Francisco

297

297 - 32,9 / 1 / 5

KM agro invest s.r.o.

CZ0000088507953

F

344

344 - 40,4 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000088506953

F

David

245

245 - 29 / 1 / 3

CZ0000084177953

F

David

189

Vel ovská Alena

CZ0000084175953

F

David

291

189 - 23,9 / 1,7 / 3 291 - 25,9 / 2 / 5

CZ0000084174953

F

Ian

EA

211

211 - 22,7 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000084173953

F

David

EA

221

221 - 21 / 2 / 3

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000084171953

F

David

EA

280

280 - 24,6 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000080665953

F

Francisco

EA

259

259 - 33 / 1 / 5

KM agro invest s.r.o.

CZ0000080660953

F

David

EA

337

337 - 31,2 / 1 / 4

Pelikán Milo , Mgr.

CZ0000080659953

F

Skimo

ER

254

254 - 32,4 / 1 / 5

KM agro invest s.r.o.

CZ0000080653953

F

I

218

218 - 24,4 / 1 / 4

KM agro invest s.r.o.

CZ0000080650953

F

201

201 - 25,3 / 2 / 4

Hromek Václav

CZ0000080643953

F

Francisco

EA

317

317 - 33,3 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000080642953

F

Francisco

EA

319

319 - 29,8 / 2 / 5

Kolá ek Lud k

CZ0000076376953

F

Francisco

177

177 - 20,1 / 1 / 2

Leskovjan Josef

CZ0000076374953

F

0407 ARAWN

209

209 - 18,7 / 1 / 3

Leskovjan Josef

CZ0000076373953

F

0407 ARAWN

179

179 - 19,8 / 1 / 2

Leskovjan Josef

CZ0000076372953

F

0407 ARAWN

I

220

220 - 21,8 / 1 / 3

Kl r Petr

CZ0000076371953

F

David

I

254

254 - 23,9 / 1 / 4

Kl r Petr

CZ0000076370953

F

0407 ARAWN

EA

304

304 - 27,2 / 2 / 4

Vale Petr

CZ0000076364953

F

Skimo

EA

390

390 - 19,5 / 2 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000076361953

F

Skimo

EA

351

351 - 21,3 / 3 / 5

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000076360953

F

Skimo

EA

280

280 - 19,2 / 2 / 4

Pavel Hab t n, s.r.o.

CZ0000070425953

F

Skimo

177

177 - 19 / 2 / 3

0407 ARAWN

EB

TTA-0042

ka upa Ji

Hromek Václav

Pavel Hab t n, s.r.o.

Zalabák Pavel

27


Testování jehňat a přírůstky CZ0000070424953

F

Skimo

198

198 - 19 / 2 / 3

CZ0000062701971

F

0420 NIHAL

293

293 - 25,1 / 1 / 5

Spurn Michal

CZ0000062697971

F

0420 NIHAL

EA

273

273 - 32,6 / 1 / 5

Spurn Michal

CZ0000062696971

F

0420 NIHAL

EB

308

308 - 26,3 / 1 / 4

Spurn Michal

4

TTA-0003

ID potomka

Linie matky

CZ0000099123952

F

0423 FAFNIR

CZ0000099122952

F

CZ0000099121952 CZ0000041683952

3

Číslo st.registru

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

264 - 26,7 / 2 / 5

Petrovická Hana

Skimo

I

234

234 - 21,1 / 1 / 3

Mervart Ji

F

Skimo

ER

362

362 - 28,5 / 1 / 5

Falta Ond ej

F

Skimo

EA

192

192 - 20,5 / 2 / 3

Falta Ond ej

TTA-0010

0411 TANO

Číslo st.registru

Linie matky

M

0423 FAFNIR

EA

CZ0000084374052

M

0423 FAFNIR

I

CZ0000084372052

M

0423 FAFNIR

ER

TTA-0016

ID potomka

Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

346 - 31,1 / 1 / 4

Precl ková Marie

TTA-0037

332

332 - 29,5 / 1 / 5

eda Ladislav

TTA-0029

340

340 - 25,3 / 1 / 5

Číslo st.registru

256 Přírůstek

Hlav n Josef

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

F

0408 AMARUN

I

228

228 - 25,5 / 2 / 4

Kovács Jan

CZ0000003390955

F

0408 AMARUN

I

256

256 - 30,5 / 1 / 3

Kovács Jan

CZ0000003388955

F

0408 AMARUN

I

276

276 - 22,9 / 1 / 3

Kovács Jan

CZ0000003383955

F

0408 AMARUN

264

264 - 29,2 / 2 / 4

Kovács Jan

TTA-0029

ID potomka

0411 TANO

Číslo st.registru

Linie matky

268 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

CZ52076279

Současný majitel

CZ0000003418955

19

CZ52028973

Současný majitel

346

0411 TANO

Linie matky

339

CZ52080094

Současný majitel

264

CZ0000088999052

4

263

EA

ID potomka

28

0411 TANO

Leskovjan Josef

CZ31061393

Současný majitel

CZ0000028961034

M

0401 HUGO

233

233 - / /

Hlav n Josef

CZ0000028960034

M

0412 IWAN

275

275 - / /

Hlav n Josef

CZ0000028959034

M

Ivo

259

259 - / /

Hlav n Josef

CZ0000028957034

M

0402 FRANK

283

283 - / /

Hlav n Josef

CZ0000028955034

M

0401 HUGO

EA

TTA-0040

255

255 - 27,7 / 2 / 2

Pavelková Lucie, Ing.

CZ0000010317034

M

0402 FRANK

EB

TTA-0041

298

298 - 25,2 / 1 / 3

Kle ack Franti ek

CZ0000010316034

M

0412 IWAN

EA

TTA-0035

296

296 - 26,1 / 2 / 4

CZ0000010315034

M

0402 FRANK

I

TTA-0036

322

322 - 26 / 2 / 5

CZ0000052293934

F

0401 HUGO

277

277 - / /

Hlav n Josef

CZ0000052292934

F

0401 HUGO

280

280 - / /

Hlav n Josef

CZ0000052291934

F

0412 IWAN

221

221 - / /

Hlav n Josef

CZ0000052290934

F

0402 FRANK

249

249 - / /

Hlav n Josef

CZ0000052288934

F

0402 FRANK

251

251 - / /

Hlav n Josef

CZ0000052286934

F

0401 HUGO

EA

238

238 - 27,7 / 2 / 2

Karel Jan

CZ0000052285934

F

0401 HUGO

EA

284

284 - 29,4 / 2 / 3

Bendová Dominika

CZ0000052284934

F

0412 IWAN

EA

292

292 - 27,8 / 2 / 4

Hlav n Josef

CZ0000052283934

F

Ivo

EA

280

280 - 27,2 / 1 / 4

Hlav n Josef

CZ0000052282934

F

0402 FRANK

ER

246

246 - 23,7 / 1 / 3

Bendová Dominika

CZ0000052281934

F

0402 FRANK

ER

245

245 - 22,1 / 1 / 3

Bendová Dominika

techmuller Jan, Ing. Grillingerová Iveta


Testování jehňat a přírůstky 3

TTA-0031

ID potomka

0411 TANO

Linie matky

Číslo st.registru

256 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

Současný majitel

CZ0000094801952

F

Titus

EA

287

287 - 33,6 / 2 / 3

Pe ázová Radka

CZ0000094800952

F

0402 FRANK

EA

246

246 - 32,2 / 1 / 3

pemmaPro, s.r.o.

CZ0000094798952

F

0402 FRANK

EA

234

234 - 32 / 1 / 3

Pe ázová Radka

23

WAZ-0001

ID potomka

0414 WALTZ

Linie matky

CZ0000063069053

M

CZ0000063055053

M

CZ0000063051053

M

CZ0000063050053

Číslo st.registru

0400 DORPE

222 Přírůstek

Gr/den - průměr přírůstků potomků plemeníka

Výsledek testace

379 - / /

tros Agro, s.r.o.

211

211 - / /

tros Agro, s.r.o.

306

306 - / /

tros Agro, s.r.o.

M

211

211 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000063042053

M

228

228 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000063012053

M

305

305 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059377053

M

184

184 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059372053

M

242

242 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059371053

M

182

182 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059363053

M

132

132 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059359053

M

199

199 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000059355053

M

212

212 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000072797953

F

238

238 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000072792953

F

296

296 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000072785953

F

212

212 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068351953

F

118

118 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068350953

F

I

162

162 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068326953

F

I

119

119 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068315953

F

I

157

157 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068310953

F

I

177

177 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068304953

F

I

191

191 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068297953

F

EB

346

346 - / /

tros Agro, s.r.o.

CZ0000068296953

F

EB

300

300 - / /

tros Agro, s.r.o.

EB

I

0400 DORPE EB

0400 DORPE

CZ53081164

Současný majitel

379

0400 DORPE

CZ53060554

29


Souhrn výsledků KU a Testování Parametrický Index (PI) se počítá ze všech matematicky uchopitelných parametrů zjišťovaných u zvířat, a to tím způsobem, že se vyjádří u jednotlivých parametrů procentní poměr k průměrné hodnotě daného parametru v populaci, s rozlišením pohlaví , a u přírůstků s rozlišením četnosti vrhu a pohlaví. Z takto získaných hodnot je pak vypočten průměr, který představuje PI zvířete vztažený k populaci vedené v PK. K přepočtům PI dochází v Plemenné knize Dorper automaticky, každý den v čase 00:15 hodin. V tabulce jsou zobrazeny následující parametry: Četnost - četnost vrhu Parametrický index

- Parametrický index

H100↵ - Hmotnost ve sto dnech, přepočtená Δ H100 - Průměrný denní přírůstek hmotnosti ve sto dnech vypočtený z hodnoty H100↵ PTSU

- Přepočtená tloušťka hřbetního svalu měřená ultrazvukem. Přepočet se provádí na sto dnů věku.

Ukazatel

Četnost

Parametrický index

H100↵

Δ H100

PTSU

29,27

0,293

26,4

50,47

0,505

40,9

29,17

0,292

27,9

45,71

0,457

42,1

29,43

0,296

28,9

51,6

0,516

50,2

29,81

0,298

29,1

51,6

0,516

50,2

2016 Průměr

1,72

max

3

136

2017 Průměr

1,70

max

3

133

2018 Průměr

1,72

max

4

122

2019 Průměr max

4

123

H100

30

PTSU


Reprodukční ukazatele bahnic Hospodářství Hospodářství

id

0 PI

linie

N VT genotyp

KU&Testace

Matka od

0 1 0 0 0 0 0 0 Rep.věk Ukonč.rep. Počet M Počet F Index plodnosti Index intenzity Index odchovu Průměr CHV

CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119

CZ0000035940953 CZ0000035944953 CZ0000035945953

102 87 109 106

0402 FRANK 0420 NIHAL 0420 NIHAL

2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

449 - / / 275 - 26,7 / 1 / 5 251 - 24,4 / 1 / 4

14.01.2017 07.10.2018 30.10.2018

2,38 4,02 2,34 2,33

9 4 3 3

2 4 2 3

3 3 1 2

1,53 1,75 1,00 1,67

1,83 1,74 1,28 2,14

1,78 1,74 1,28 2,14

30,88 41,50 25,53 35,73

CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119

CZ0000035946953 CZ0000052853971 CZ0000052854971

103 102 112

0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL

2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 2 ER ARR/ARR

239 - 22,8 / 1 / 4 359 - 34,2 / 2 / 5 281 - 30,8 / 1 / 5

13.02.2019 04.03.2019 07.10.2018

2,33 2,17 2,18

2 2 3

0 0 2

4 4 1

2,00 2,00 1,00

1,71 1,84 1,38

1,71 1,38 1,38

22,86 14,19 24,17

CZ53045119 CZ53045119 CZ53045119

DE0010610292725 CZ0000089015953 CZ0000089016953

73 109 117

Titus 0411 TANO 0411 TANO

2 ER ARR/ARR 1 EA ARR/ARR 1 ER ARR/ARR

08.01.2016 17.04.2020 07.04.2020

4,90 0,61 0,54

6 1 1

4 0 1

10 1 0

2,33 1,00 1,00

2,86 1,65 1,84

2,86 1,65 1,84

52,19

320 - 27,8 / 1 / 5 375 - 39,8 / 1 / 5

CZ41019555 CZ41019555

104 104

0408 AMARUN

1 EA ARR/ARQ

378 - 32,7 / 2 / 5

17.06.2019

1,42 1,42

1 2

1 1

1 1

1,00 1,00

1,41 1,41

1,41 1,41

0

CZ0000033161924

CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092 CZ51043092

CZ0000011140924 CZ0000021936934 CZ0000021942934 CZ0000021947934

101 104 88 99 105

0413 0402 0401 0419

2 3 2 3

386 - 28 / 3 / 4 280 - / / 267 - 24,7 / 3 / 5 263 - 24,3 / 3 / 5

14.01.2017 23.04.2016 24.12.2018 29.12.2018

1,76 3,22 4,04 2,07 2,04

7 4 6 2 2

2 3 10 1 1

1 3 1 1 1

1,19 1,50 1,83 1,00 1,00

2,61 1,86 2,72 0,97 0,98

2,48 1,24 2,47 0,97 0,98

15,67 15,61 23,26 10,60 13,20

CZ51043092

CZ0000005187924

96

340 - 32 / 2 / 4

14.01.2020

0,39

1

0

1

1,00

2,55

2,55

CZ51043092 CZ51043092

CZ0000094136951 CZ0000005188924

102 113

0416 SALONGO 1 I ARR/ARR 0420 NIHAL 1 ER ARR/ARQ

264 - 27,9 / 1 / 4 339 - 38,3 / 1 / 5

03.04.2020 02.05.2020

0,38 0,15

1 1

1 1

0 0

1,00 1,00

2,64 6,52

2,64 6,52

CZ52081545 CZ52081545 CZ52081545

CZ0000041683952 CZ0000087136981

104 94 98

0411 TANO 0404 DUME

2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

192 - 20,5 / 2 / 3 304 - 29,4 / 2 / 4

29.10.2018 16.03.2018

2,21 2,78 2,43

4 2 3

1 1 0

2 2 4

1,13 1,50 1,33

1,28 1,08 1,65

1,19 0,72 1,65

19,04 14,98 18,22

CZ52081545

CZ0000097396981

105

0411 TANO

2 EA ARR/ARR

243 - 28 / 1 / 3

14.03.2018

2,32

3

0

2

0,67

0,86

0,86

21,14

CZ52081545

CZ0000099121952

119

0411 TANO

2 ER ARR/ARQ

362 - 28,5 / 1 / 5

09.04.2019

1,30

2

2

0

1,00

1,54

1,54

21,84

CZ31061393 CZ31061393

CZ0000004751934

97 80

0402 FRANK

1 EB ARR/ARQ

350 - / /

27.03.2016

2,14 4,23

10 4

3 5

2 4

1,71 2,25

3,23 2,13

2,62 1,42

33,88 42,49

CZ31061393 CZ31061393

CZ0000030453934 CZ0000030454934

106 105

0401 HUGO 0401 HUGO

2 EA ARR/ARQ 2 EA ARR/ARQ

271 - 27 / 1 / 4 290 - 22 / 1 / 4

09.04.2018 15.04.2018

2,12 2,12

3 3

4 1

3 4

2,33 1,67

3,30 2,35

3,30 1,41

41,56 26,64

CZ31061393

CZ0000030456934

109

0401 HUGO

1 EA ARR/ARR

333 - 33,8 / 1 / 4

10.05.2018

2,02

3

3

1

1,33

1,98

1,98

36,28

CZ31061393 CZ31061393

CZ0000098567921 DE0010610355979

82 72

0412 IWAN Ivo

2 EB ARQ/ARQ 2 EB ARR/ARQ

320 - / /

01.03.2016 01.04.2017

4,46 3,28

4 5

4 4

3 5

1,75 1,80

1,57 2,74

1,57 2,13

47,01 33,68

CZ31061393 CZ31061393

CZ0000030458934 CZ0000030459934

102 100

0402 FRANK 0402 FRANK

1 EA ARR/ARQ 1 EA ARR/ARQ

307 - 25,2 / 1 / 5 251 - 26,8 / 2 / 5

07.02.2019 27.02.2019

1,32 1,31

2 2

1 1

1 1

1,00 1,00

1,52 1,52

1,52 1,52

16,08 27,32

CZ31061393

CZ0000052284934

103

0411 TANO

2 EA ARR/ARQ

292 - 27,8 / 2 / 4

27.04.2020

0,27

1

2

0

2,00

7,53

7,53

CZ31061393

CZ0000052283934

107

0411 TANO

1 EA ARR/ARQ

280 - 27,2 / 1 / 4

23.04.2020

0,26

1

0

2

2,00

7,68

3,84

CZ53070500 CZ53070500

CZ0000076378953

101 108

0423 FAFNIR

2 I

ARR/ARR

367 - 30,3 / 1 / 4

29.03.2019

1,92 2,66

2 2

1 2

2 3

2,25 2,50

1,28 1,88

1,56 2,63

36,42 41,94

CZ53070500 CZ53070500

CZ0000084165953 CZ0000088532953

87 107

0423 FAFNIR 0426 JANGLES

1 I ARR/ARR 1 EB ARR/ARR

255 - 20,8 / 1 / 3 353 - 33,8 / 1 / 5

01.04.2019 22.03.2020

2,72 1,14

2

2 1

2 0

2,00

1,47 0,88

1,84 0,88

30,90

CZ53070500

0407 ARAWN

2 I

218 - 28,8 / 1 / 3

26.12.2019

1,15

0

1

0,87

0,87

294 - 28,5 / 3 / 5 238 - 27,7 / 2 / 2

09.05.2019 27.03.2020

1,08 2,00 0,16

2 2 1

2 3 0

1 0 1

1,25 1,50 1,00

3,90 1,50 6,29

3,90 1,50 6,29

19,42 19,42

353 - / /

13.01.2017

3,35 3,35

1 4

2 2

3 3

1,25 1,25

1,49 1,49

1,49 1,49

44,92 44,92

355 - 41,7 / 1 / 5

13.12.2017

2,61 3,96

2 4

3 5

2 2

1,38 1,75

1,28 1,77

1,28 1,77

27,39 28,07

26.02.2019

1,26

1

0

1

1,00

0,80

0,80

26,72

4 2

1 0

1 2

1,13 1,00

2,06 0,65

2,06 0,65

22,60 27,19

2 1

2 0

1 1

1,50 1,00

0,99 2,72

0,99 2,72

18,02

CZ0000091936953

100

CZ21116090 CZ21116090 CZ21116090

CZ0000021953934 CZ0000052286934

102 103 100

CZ51018397 CZ51018397

CZ0000035941953

75 75

CZ71070735 CZ71070735

CZ0000078676981

78 113

CZ71070735

MAHDY FRANK HUGO ARON

0420 NIHAL

EA EA EA EA

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

1 EA ARR/ARR

ARR/ARR

0401 HUGO 0411 TANO

2 EA ARR/ARR 3 EA ARR/ARQ

Attila

1 I

0404 DUME

1 ER ARR/ARQ

0426 JANGLES

2

ARR/ARR

CZ0000088531953

43

CZ52010570 CZ52010570

CZ0000076371953

105 99

ARR/ARR

0411 TANO

2 I

ARR/ARR

254 - 23,9 / 1 / 4

02.01.2019

1,68 3,05

CZ52010570 CZ52010570

CZ0000076372953 CZ0000075668952

99 109

0411 TANO 0404 DUME

2 I ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

220 - 21,8 / 1 / 3 276 - 33,9 / 1 / 5

11.02.2019 06.03.2020

3,04 0,37

CZ52010570

0404 DUME

1 ER ARR/ARR

360 - 33,3 / 1 / 5

06.03.2020

0,26

1

1

0

1,00

3,88

3,88

04.04.2014

2,20 6,66

14 7

1 10

1 4

1,25 2,00

1,01 2,10

0,88 1,65

30,74 29,55

CZ0000075669952

112

CZ72089938 CZ72089938

AT0000377043830

96 73

CZ72089938

AT0000377265730

43

CZ72089938 CZ72089938

CZ0000005183924 CZ0000021951934

95 104

0404 DUME 0422 MAKO

2 EB ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

CZ72089938

CZ0000080653953

103

0411 TANO

2 I

CZ72089938 CZ72089938

CZ0000080659953 CZ0000088517953

114 107

0411 TANO 0407 ARAWN

CZ72089938

CZ0000088521953

102

0426 JANGLES

CZ72089938

CZ0000088522953

102

CZ72089938 CZ72089938

CZ0000088527953 CZ0000088548953

CZ72089938 CZ72089938 CZ72089938

1 EA ARQARQ 2

341 - / /

ARR/ARR

01.04.2014

6,13

6

3

6

1,50

1,47

0,65

15,28

220 - 22 / 1 / 2 337 - 29 / 4 / 5

13.12.2018 11.05.2019

2,33 2,02

1 1

0 0

1 2

1,00 2,00

0,43 0,99

0,43 0,99

26,00 58,87

ARR/ARR

218 - 24,4 / 1 / 4

10.05.2019

2,02

1

1

0

1,00

0,49

0,49

35,56

2 ER ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

254 - 32,4 / 1 / 5 217 - 22,7 / 1 / 4

14.12.2018 30.04.2019

1,99 1,30

2 1

1 0

1 1

1,00 1,00

1,00 0,77

0,50 0,77

26,83

1 EA ARR/ARR

283 - 26,3 / 1 / 5

16.04.2019

1,28

1

1

0

1,00

0,78

0,78

30,22

0426 JANGLES

1 EA ARR/ARR

288 - 27,2 / 1 / 3

27.03.2019

1,27

1

0

1

1,00

0,79

0,79

27,73

104 104

0426 JANGLES 0424 JOKER

2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

224 - 22,6 / 1 / 3 257 - 27,6 / 1 / 4

01.04.2019 17.05.2019

1,28 1,15

1 1

0 1

1 0

1,00 1,00

0,78 0,87

0,78 0,87

26,56 32,70

CZ0000088550953

97

0426 JANGLES

2 EB ARR/ARR

223 - 25,8 / 1 / 3

13.05.2019

1,13

1

0

1

1,00

0,89

0,89

28,86

CZ0000088551953 CZ0000091571953

101 95

0424 JOKER 0407 ARAWN

2 EB ARR/ARR 1 EB ARR/ARQ

235 - 23,3 / 1 / 3 204 - 22,8 / 1 / 3

19.03.2020 13.03.2020

1,10 1,11

1 1

0 1

2 0

2,00 1,00

1,82 0,90

1,82 0,90

CZ21079076 CZ21079076 CZ21079076

CZ0000004735934 CZ0000004736934

98 75 76

0402 FRANK 0402 FRANK

2 EB ARR/ARQ 2 I ARR/ARR

237 - / / 261 - / /

15.02.2015 16.02.2015

2,59 5,30 5,30

12 7 6

2 2 4

2 6 4

1,35 1,14 1,33

2,30 1,51 1,51

2,28 1,51 1,51

33,15 37,15 43,19

CZ21079076

CZ0000033162924

105

0408 AMARUN

2 EA ARR/ARR

317 - 30,2 / 2 / 4

25.02.2019

1,41

2

1

2

1,50

2,12

2,12

16,45

CZ21079076 CZ21079076

CZ0000033164924 CZ0000033165924

110 108

0408 AMARUN 0408 AMARUN

2 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

306 - 32,1 / 2 / 5 324 - 31,6 / 3 / 5

17.04.2020 14.03.2019

1,54 1,53

2

1 3

0 0

? 1,50

0,65 1,96

0,65 1,31

18,90

CZ21079076 CZ21079076

CZ0000036986924 CZ0000059706941

109 95

0408 AMARUN 2 EA ARR/ARQ 0416 SALONGO 2 EB ARR/ARR

346 - 31 / 2 / 5 270 - 24,2 / 2 / 4

18.05.2019 01.11.2017

1,40 3,28

2 3

3 3

1 1

2,00 1,33

2,85 1,22

2,85 1,22

33,40 44,45

CZ21079076

CZ0000059707941

93

0416 SALONGO 2 EB ARR/ARR

CZ21079076 CZ21079076

CZ0000080642953 CZ0000080643953

97 105

CZ21079076

CZ0000094760931

83

CZ21079076 CZ21079076

CZ0000042453924 CZ0000044687924

113 109

CZ21132683 CZ21132683

CZ0000005185924

CZ52076279 CZ52076279

250 - 16 / 2 / 3

02.05.2017

3,28

5

2

5

1,40

2,13

2,44

30,86

319 - 29,8 / 2 / 5 317 - 33,3 / 2 / 5

20.02.2019 19.02.2019

2,32 2,30

2 2

2 0

2 4

2,00 2,00

1,73 1,74

1,73 1,74

36,11 35,15

2 EB ARR/ARR

275 - / /

20.11.2014

5,62

8

4

7

1,38

1,96

1,96

35,83

2 ER ARR/ARR 1 EA ARR/ARQ

330 - 28,9 / 1 / 3 377 - 31,5 / 1 / 4

23.03.2020 24.03.2020

0,23 0,16

1 1

1 1

0 0

1,00 1,00

4,29 6,29

4,29 6,29

0404 DUME

2 I

225 - 26,2 / 1 / 5

21.03.2019

1,44 1,44

1 2

1 1

1 1

1,00 1,00

1,39 1,39

1,39 1,39

16,97 16,97

108 108

0408 AMARUN

2 EA ARR/ARR

265 - 28 / 1 / 4

01.01.2019

1,91 1,94

4 1

0 0

2 1

1,13 1,00

0,78 0,52

0,78 0,52

22,29 27,61

CZ0000097425981 CZ0000097426981

111 106

0408 AMARUN 0408 AMARUN

2 ER ARR/ARR 2 EA ARR/ARQ

260 - 25,3 / 1 / 4 249 - 22,7 / 1 / 4

08.02.2019 30.10.2018

1,94 1,94

1 2

0 0

1 3

1,00 1,50

0,52 1,55

0,52 1,55

22,81 13,19

0408 AMARUN

1 EA ARR/ARQ

301 - 27,9 / 1 / 4

16.01.2019

1,82

1

0

1

1,00

0,55

0,55

25,56

4 1 1

2 0 1

2 1 0

1,17 1,00 1,00

0,74 0,44 0,45

0,81 0,87 0,45

29,92

0411 TANO 0411 TANO

1 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

0402 FRANK 0408 AMARUN 0408 AMARUN

106 106

CZ0000097424981

CZ52076279 CZ52076279 CZ52076279

CZ0000097427981

108

CZ52080094 CZ52080094 CZ52080094

CZ0000080646953 CZ0000080649953

99 96 98

CZ52080094 CZ52080094

CZ0000097419981 DE0010510510396

CZ72077542 CZ72077542

ARR/ARQ

0423 FAFNIR 0423 FAFNIR

2 EB ARR/ARQ 1 EA ARR/ARR

238 - 26,1 / 2 / 3 224 - 21,3 / 1 / 3

24.03.2018 24.03.2018

3,24 2,29 2,24

104 96

0408 AMARUN Skimo

2 EB ARR/ARQ 2 EB ARR/ARR

245 - 25,4 / 1 / 4 230 - 21,3 / 3 / 5

08.11.2018 12.05.2014

2,13 6,29

1 6

1 5

0 5

1,00 1,67

0,47 1,59

0,47 1,43

19,92 39,92

CZ0000087115981

105 104

0411 TANO

2 EA ARR/ARR

276 - 23,7 / 1 / 3

26.03.2017

2,64 3,13

6 4

1 2

2 3

1,08 1,25

1,34 1,60

1,11 1,28

28,60 34,81

CZ72077542 CZ72077542

CZ0000087119981 CZ0000087123981

99 102

0411 TANO 0411 TANO

2 EA ARR/ARQ 1 EA ARR/ARR

287 - 30,4 / 2 / 4 278 - 27,6 / 1 / 4

29.03.2017 30.03.2017

3,12 3,10

4 3

3 1

3 2

1,50 1,00

1,93 0,97

1,61 0,97

30,23 33,56

CZ72077542 CZ72077542

CZ0000087127981 CZ0000097417981

107 97

0411 TANO 0408 AMARUN

3 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARQ

249 - 24,3 / 1 / 3 274 - 28,5 / 2 / 4

25.03.2017 25.04.2018

3,09 2,13

3 3

0 3

3 1

1,00 1,33

0,97 1,88

0,97 1,41

31,15 29,79

CZ72077542

CZ0000097422981

114

0408 AMARUN

2 ER ARR/ARR

267 - 25,7 / 1 / 5

07.05.2018

1,95

2

1

2

1,50

1,54

1,03

12,09

CZ72077542

CZ0000097423981

115

0408 AMARUN

2 ER ARR/ARR

267 - 26,5 / 1 / 5

30.08.2019

1,95

0

1

?

0,51

0,51

CZ31130323 CZ31130323

CZ0000033160924

107 113

0408 AMARUN

2 ER ARR/ARQ

340 - 37,5 / 2 / 5

22.05.2019

1,41 1,47

2 2

2 2

1 1

1,50 1,50

2,13 2,04

2,13 2,04

CZ31130323

0408 AMARUN

1 EA ARR/ARR

362 - 33,8 / 2 / 4

07.05.2019

1,35

2

2

1

1,50

2,23

2,23

24,77

2 3

2 1

3 2

1,33 1,00

1,62 1,19

1,62 1,19

30,13 22,64

22,06 19,35

CZ0000036987924

100

CZ21148466 CZ21148466

CZ0000006214924

104 105

0408 AMARUN

2 EB ARR/ARR

22.01.2018

2,49 2,53

CZ21148466

CZ0000027336924

102

0408 AMARUN

1 EA ARR/ARQ 311 - 31,2 / 1,4 / 4 16.03.2018

2,44

3

2

3

1,67

2,05

2,05

37,62

CZ62040327 CZ62040327

CZ0000047434971

67 49

0403 DANSO

2

ARR/ARQ

185 - / /

05.05.2016

2,52 4,44

8 4

1 2

2 3

1,43 1,25

1,43 1,13

1,43 1,13

43,37 45,78

CZ62040327

CZ0000047435971

48

0406 PLIMUS

2

ARQ/ARQ

180 - / /

03.05.2016

4,40

3

0

3

1,00

0,68

0,68

34,68

CZ62040327 CZ62040327 CZ62040327

CZ0000052400962 CZ0000052403962 CZ0000078667981

75 74 90

0404 DUME 0408 AMARUN 0403 DANSO

2 ARR/ARQ 1 ARR/ARQ 2 EA ARR/ARQ

213 - 22,8 / 1 / 4 292 - 23 / 1 / 5 269 - 29 / 3 / 3

03.01.2020 24.12.2019 30.05.2016

1,51 1,28 4,53

1 1 1

0 1 2

1 1 1

1,00 2,00 3,00

0,66 1,56 0,66

0,66 1,56 0,66

25,50 65,35 51,67

CZ62040327

CZ0000078669981

94

0403 DANSO

1 EA ARR/ARR

321 - 33,4 / 2 / 4

08.02.2017

4,42

5

2

6

1,60

1,81

1,81

41,26

211 - 24,7 / 1 / 4

31


Reprodukční ukazatele bahnic CZ62040327

CZ0000052402962

37

0408 AMARUN

1

ARR/ARQ

31.12.2019

1,30

CZ62040327

CZ0000052407962

69

0408 AMARUN

2

ARR/ARQ

148 - 20,5 / 1 / 3

27.12.2019

0,42

CZ62040327

0408 AMARUN

2

ARR/ARQ

153 - 21,8 / 1 / 3

25.12.2019

0,42

06.03.2016

4,00 4,41

1

0

2

2,00

1,54

1,54

0

1

?

2,40

2,40

48,88

1

1

0

1,00

2,40

2,40

33,85

4 5

5 6

2 2

1,75 1,60

1,76 1,81

1,38 1,36

35,73 33,96

CZ0000052408962

70

CZ72058631 CZ72058631

DE0010610292781

70 68

Atila

1 ER ARR/ARR

CZ72058631

DE0010610292806

63

Atila

2 EB ARR/ARR

13.03.2017

4,11

3

4

1

1,67

1,22

1,22

45,35

CZ72058631

DE0011300253915

71

Ian

1 EB ARR/ARR

141 - / /

18.03.2017

3,73

4

4

3

1,75

1,88

1,61

32,35

CZ72058631

DE0011300253938

79

Ernie

2 EA ARR/ARR

153 - / /

15.03.2017

3,74

4

5

3

2,00

2,14

1,34

31,26

CZ53053512 CZ53053512

CZ0000070422953

94 91

0407 ARAWN

1 EB ARR/ARR

263 - 23,8 / 2 / 5

04.11.2015

2,95 5,03

80 6

3 2

2 4

1,35 1,00

1,88 1,19

1,67 1,19

31,11 31,52

CZ53053512

CZ0000070428953

98

0407 ARAWN

2 EA ARR/ARR

324 - 27,4 / 4 / 5

12.05.2016

4,25

5

5

4

1,80

2,12

1,88

30,93

CZ53053512 CZ53053512

CZ0000070429953 CZ0000070430953

106 107

0407 ARAWN

2 EA ARR/ARQ 2 EA ARR/ARQ

382 - 29 / 6 / 5 317 - 28,8 / 3 / 5

24.04.2016 05.05.2016

4,24 4,22

5 5

3 4

4 4

1,40 1,60

1,65 1,89

1,18 1,89

26,07 31,74

CZ53053512

CZ0000070431953

105

0407 ARAWN

2 EA ARR/ARR

287 - 25,8 / 2 / 5

02.05.2016

4,22

5

3

3

1,20

1,42

1,42

36,98

CZ53053512

CZ0000076360953

100

0411 TANO

2 EA ARR/ARR

280 - 19,2 / 2 / 4

19.01.2017

3,56

4

4

3

1,75

1,97

1,69

46,98

CZ53053512

CZ0000076361953

95

0411 TANO

1 EA ARR/ARR

351 - 21,3 / 3 / 5

18.02.2017

3,55

5

4

4

1,60

2,25

1,97

20,29

CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512

CZ0000076363953 CZ0000076364953 CZ0000076369953 CZ0000080641953 CZ0000080647953 CZ0000080651953 CZ0000080654953 CZ0000080655953 CZ0000080658953 CZ0000080663953 CZ0000080664953 CZ0000084164953 CZ0000084168953 CZ0000084169953 CZ0000084171953 CZ0000084173953 CZ0000084174953 CZ0000084175953 CZ0000088507953 CZ0000088508953 CZ0000088509953 CZ0000088511953 CZ0000088512953 CZ0000088514953 CZ0000088523953 DE0010110124061 DE0010510510379 DE0010510510380 DE0010510510386 DE0010510510389 DE0010510510392 DE0010510510410 DE0010610370015 DE0010610370026 DE0011300229273 DE0011300235581 DE0011300235607 DE0011300235614 DE0011300235627 DE0011300241942 DE0011300241982 DE0011300241994 DE0011300253884 DE0011300253930 DE0011300253951 DE0011300258970 DE0011300258972 DE0011300258975 DE0011300258991

93 98 100 99 101 99 96 70 106 111 108 100 107 100 96 92 101 97 108 101 106 106 109 102 108 94 96 94 94 94 96 94 68 64 78 90 86 90 99 97 99 95 73 74 72 75 66 69 72

0407 0411 0407 0407 0407 0426 0407 0426 0407 0407 0423 0407 0423 0423 0411 0411 0411 0411 0411 0426 0426 0407 0424 0424 0411

EA EA EB EB I EA EB

386 - 18,9 / 4 / 5 390 - 19,5 / 2 / 5 311 - 30,3 / 2 / 3 279 - 24,3 / 1 / 5 321 - 31,4 / 1 / 4 309 - 30,6 / 2 / 5 240 - 20,5 / 1 / 3 312 - 31,6 / 2 / 5 327 - 36,6 / 2 / 5 253 - 29,8 / 1 / 4 308 - 29,5 / 1 / 4 228 - 25 / 1 / 4 314 - 31,1 / 1 / 5 261 - 28,3 / 1 / 4 280 - 24,6 / 2 / 5 221 - 21 / 2 / 3 211 - 22,7 / 2 / 4 291 - 25,9 / 2 / 5 344 - 40,4 / 2 / 5 272 - 32,4 / 2 / 5 276 - 30,4 / 2 / 5 306 - 19,6 / 1 / 3 313 - 27,4 / 1 / 3 387 - 30,7 / 2 / 5 233 - 25 / 1 / 3 184 - 18,2 / 2 / 4 171 - 18,9 / 2 / 4 176 - 19,4 / 2 / 5 209 - 21,2 / 4 / 5 188 - 19,6 / 2 / 4 227 - 20,1 / 3 / 5 193 - 18,9 / 2 / 4

03.02.2017 25.02.2017 09.05.2017 23.03.2018 19.03.2018 01.12.2018 10.10.2018 05.06.2019 11.10.2018 11.12.2018 27.10.2018 13.10.2017 28.10.2017 10.04.2018 12.03.2018 24.11.2018 02.01.2018 27.01.2018 27.11.2018 28.12.2018 13.01.2019 01.01.2019 25.05.2019 01.06.2019 21.03.2020 11.03.2014 29.04.2014 10.05.2014 11.05.2014 15.05.2014 14.05.2014 05.05.2014 07.05.2017 09.05.2017 08.01.2018 04.05.2016 13.01.2016 03.02.2016 26.01.2016 11.02.2016 13.02.2016 14.02.2016 26.01.2017 12.01.2018 11.04.2018 21.08.2016 06.05.2017 08.08.2016 23.08.2016

3,51 3,52 3,21 2,32 2,28 2,04 2,02 2,02 2,02 1,99 2,00 2,77 2,70 2,70 2,61 2,59 2,61 2,56 1,79 1,55 1,55 1,40 1,35 1,34 1,27 6,39 6,38 6,38 6,37 6,34 6,31 6,37 3,46 3,37 4,78 4,41 4,62 4,62 4,60 4,45 4,42 4,46 3,72 3,76 4,04 4,19 3,92 3,99 4,05

7 7 8 7 8 8 7 4 4 3 6 6 6 5 6 5 5 5 3 3 6 4 5 5

2 4 2 2 4 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 1 4 2 1 0 1 2 2 1 1 5 6 5 7 7 5 5 2 1 3 5 1 3 5 4 4 4 4 2 3 3 5 4 5

2 4 4 3 1 1 0 1 2 1 3 1 4 4 3 1 1 3 2 1 2 1 0 1 1 6 6 5 4 3 9 6 2 4 2 3 5 3 2 1 5 1 2 2 2 4 1 2 3

1,00 1,60 1,50 1,67 1,67 1,50 1,00 ? 1,33 1,00 1,67 1,67 1,67 2,00 1,33 1,00 1,67 1,25 1,50 0,50 1,50 1,50 1,00 1,00 ? 1,57 1,71 1,25 1,57 1,25 1,75 1,57 1,00 1,25 1,67 1,33 1,00 1,00 1,40 0,83 1,80 1,00 1,20 1,33 1,67 1,17 1,50 1,20 1,60

1,14 2,27 1,87 2,15 2,19 1,47 1,49 1,48 1,98 1,00 2,50 1,81 1,85 2,23 1,53 0,77 1,91 1,96 1,68 0,65 1,93 2,14 1,48 1,49 1,57 1,72 1,88 1,57 1,73 1,58 2,22 1,73 1,16 1,48 1,05 1,81 1,30 1,30 1,52 1,12 2,03 1,12 1,61 1,06 1,24 1,67 1,53 1,51 1,97

1,14 1,99 1,56 1,72 1,75 1,47 0,99 0,00 1,98 1,00 2,50 1,81 1,85 2,23 1,53 0,77 1,53 1,96 1,68 0,65 1,93 2,14 1,48 1,49 1,57 1,57 1,57 1,10 1,57 1,26 1,90 1,57 1,16 1,48 0,63 1,81 1,30 1,08 1,09 0,67 2,03 1,34 0,81 1,06 1,24 1,43 1,53 1,76 1,73

24,34 23,14 36,02 24,44 34,85 35,93 11,18

EA ER EA EB EA EB EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA I EB EB EB EB EB EB EB I ER EB EB EA EA ER ER ER EA ER ER EA EA EA EA

ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARQ/ARQ ARQ/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARRARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

4 5 4 3 3 2 3

Skimo Skimo Skimo Skimo Skimo Skimo Attila Attila Monty Francisco David David David Mickey David David Ian Ian Emil David Francisco Francisco Francisco

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2

CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512 CZ53053512

DE0011300258997 DE0011300258999 DE0011300265301 DE0011300265310 DE0011300265322 DE0011300265323 DE0011300288070 DE0011300288084 DE0011300288087 DE0011300288090 DE0011300288208 CZ0000088533953 CZ0000088545953 CZ0000091578953 CZ0000091574953 CZ0000091580953 CZ0000091586953 CZ0000091585953 CZ0000091589953 CZ0000091598953 CZ0000091605953 CZ0000091592953 CZ0000091613953 CZ0000091618953 CZ0000094125953 CZ0000091575953

64 70 76 74 77 83 80 80 79 80 83 104 104 108 107 116 106 113 113 109 107 114 104 103 101 114

Francisco Francisco 0424 JOKER 0424 JOKER Jangles 0424 JOKER Mickey Etzel Etzel Jolly Jumper Jolly Jumper 0424 JOKER 0424 JOKER 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0426 JANGLES 0424 JOKER 0424 JOKER 0424 JOKER 0424 JOKER 0426 JANGLES 0424 JOKER 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0424 JOKER

1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

EA I ER EA ER ER ER ER ER ER ER EA EA EA EA ER EA ER ER EA EA ER EA EA EA ER

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

02.02.2017 02.05.2017 02.05.2017 12.01.2018 25.06.2017 09.05.2017 03.04.2018 21.03.2018 24.03.2018 27.03.2018 19.03.2018 09.07.2019 01.06.2019 26.03.2020 29.03.2020 02.04.2020 27.03.2020 28.03.2020 26.03.2020 06.03.2020 09.12.2019 31.03.2020 16.03.2020 14.03.2020 11.04.2020 10.01.2020

3,86 3,85 3,45 3,37 3,35 3,37 2,27 2,27 2,27 2,26 2,23 1,16 1,16 0,78 0,78 0,57 0,47 0,46 0,44 0,42 0,42 0,43 0,36 0,35 0,34 0,65

5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 4 2 3 3 5 2 1 4 2 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0

6 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0

1,40 2,00 1,50 1,25 1,25 1,75 1,33 1,00 2,00 1,67 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00

1,81 2,08 1,74 1,48 1,49 2,08 1,76 1,32 2,64 2,21 1,35 1,73 1,73 1,29 3,87 1,75 4,29 2,16 6,84 2,35 0,00 4,68 5,49 2,87 2,97 0,00

1,81 1,56 1,74 1,48 1,20 2,08 1,76 1,32 1,32 2,21 1,35 1,73 1,73 1,29 2,58 1,75 2,15 2,16 6,84 0,00 0,00 4,68 5,49 2,87 2,97 0,00

34,10 44,41 28,81 36,04 37,52 45,32 41,33 32,83 9,86 49,94 35,99 17,10 0,00

CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705 CZ42057705

CZ0000003686984 CZ0000003688984 CZ0000003689984 CZ0000003691984 CZ0000004750934 CZ0000090490952 CZ0000090491952 CZ0000090493952 CZ0000090495952 DE0010610292795 DE0011300235624 DE0011300241962 DE0011300258994 CZ0000094797952 CZ0000091577953 CZ0000091579953 CZ0000091593953 CZ0000091594953 CZ0000077810942 CZ0000094800952 CZ0000077811942 CZ0000077812942 CZ0000094802952 CZ0000094803952

102 108 111 103 107 82 110 107 98 100 72 92 92 64 108 108 106 109 118 107 109 115 106 111 115

0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0402 FRANK 0421 TEMBI 0421 TEMBI 0421 TEMBI 0421 TEMBI Atila David David Francisco 0411 TANO 0424 JOKER 0426 JANGLES 0426 JANGLES 0426 JANGLES 0420 NIHAL 0411 TANO 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0428 DINARI 0428 DINARI

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3

EA ER EA EA EB EA EA EB EA EB EA EA EA EA EA EA EA ER EA EA ER EA ER ER

ARR/ARQ 413 - 39,4 / 2 / 5 ARR/ARR 365 - 36,9 / 2 / 4 ARR/ARR 329 - 30,5 / 2 / 4 ARR/ARQ 447 - 45,1 / 2 / 5 ARR/ARQ 243 - / / ARR/ARR 297 - 26,3 / 1 / 4 ARR/ARQ 247 - 21,5 / 1 / 4 ARR/ARR 234 - 26,4 / 2,1 / 4 ARR/ARR 247 - 21,9 / 2 / 4 ARR/ARR ARR/ARR 250 - 17,7 / 2 / 4 ARR/ARR 250 - 19,8 / 2 / 3 ARR/ARR ARR/ARR 346 - 30,7 / 1 / 4 ARR/ARQ 294 - 28,3 / 2 / 5 ARR/ARR 271 - 30,4 / 2 / 4 ARR/ARR 348 - 32,2 / 1 / 5 ARR/ARR 281 - 33,1 / 1 / 5 ARR/ARR 230 - 28,3 / 1 / 3 ARR/ARR 246 - 32,2 / 1 / 3 ARR/ARR 268 - 32,7 / 1 / 5 ARR/ARR 241 - 25,1 / 1 / 4 ARR/ARR 258 - 23,5 / 1 / 4 ARR/ARR 273 - 24,1 / 1 / 4

06.02.2019 11.01.2019 14.03.2019 20.01.2019 30.04.2016 18.01.2019 05.04.2018 04.04.2018 18.05.2019 15.04.2016 23.01.2016 26.04.2016 02.06.2016 17.05.2019 24.03.2020 27.03.2020 26.03.2020 06.04.2020 30.03.2020 26.03.2020 25.03.2020 03.04.2020 30.03.2020 22.04.2020

1,77 1,49 1,47 1,47 1,46 4,64 3,04 3,04 2,49 1,30 4,27 4,62 4,40 4,11 1,10 0,60 0,58 0,42 0,42 0,34 0,33 0,27 0,27 0,19 0,18

24 2 2 2 2 5 2 3 3 2 5 6 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

2 1 2 4 3 2 2 2 4 2 7 8 6 7 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0

2 3 2 2 0 6 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1

1,54 2,00 2,00 3,00 1,50 1,60 1,50 1,67 1,67 1,50 1,60 1,83 1,50 1,67 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

3,32 2,69 2,72 4,09 2,06 1,72 0,99 1,64 2,01 2,31 1,87 2,38 2,05 2,43 1,81 3,35 1,72 2,37 2,35 2,92 3,04 7,37 14,75 5,29 5,70

2,17 2,69 2,04 2,72 2,06 1,72 0,66 0,99 1,61 0,77 1,40 1,95 1,59 2,19 0,91 3,35 1,72 0,00 2,35 2,92 0,00 0,00 7,37 5,29 5,70

20,05 25,44 11,52 26,64 13,19 44,14 0,00 10,37 29,09 14,09 27,35 36,89 21,30 6,70 14,02

CZ52078169 CZ52078169 CZ52078169

CZ0000004749934 CZ0000090492952

102 86 104

0402 FRANK 0421 TEMBI

2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

06.05.2016 29.03.2018

1,96 4,64 3,03

6 5 3

1 3 1

2 3 4

1,59 1,20 1,67

2,97 1,29 1,65

2,53 1,51 1,65

28,32 28,29 30,22

32

ARAWN TANO ARAWN ARAWN ARAWN JANGLES ARAWN JANGLES ARAWN ARAWN FAFNIR ARAWN FAFNIR FAFNIR TANO TANO TANO TANO TANO JANGLES JANGLES ARAWN JOKER JOKER TANO

218 - / / 260 - 20,6 / 3 / 4 190 - 14,5 / 2 / 3 240 - 16,9 / 3 / 4 270 - 18 / 2 / 4 330 - 21,4 / 5 / 4 326 - 19,8 / 2 / 4 280 - 19,6 / 3 / 4 150 - / / 180 - / /

290 - / / 323 - / / 408 - / / 391 - / / 164 - / / 175 - / / 157 - / / 184 - / / 184 - / / 284 - 30,5 / 2 274 - 30,5 / 2 361 - 29,6 / 2 313 - 30,9 / 2 270 - 36,6 / 1 337 - 33,6 / 2 337 - 31,9 / 1 347 - 37,1 / 1 381 - 37,5 / 2 275 - 33,3 / 2 336 - 33,9 / 1 361 - 26,5 / 2 334 - 27,5 / 2 320 - 30,4 / 2 260 - 26,3 / 1

/ / / / / / / / / / / / / / /

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

273 - / / 402 - 29,4 / 2 / 5

3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2

22,23 35,51 21,92 28,89 29,81 42,73 40,35 33,78 38,33 26,07 16,86 16,02 10,94 14,10 17,14 15,61 43,57 49,68 33,79 34,19 27,68 43,91 35,93 34,02 37,48 38,10 29,23 26,03 33,80 43,32 23,07 51,91 40,71 18,80 50,28 13,43 19,97 37,24 40,28 40,15


Reprodukční ukazatele bahnic CZ52078169

CZ0000090494952

113

0421 TEMBI

2 ER ARR/ARR

285 - 33 / 1 / 4

08.04.2018

2,25

3

1

4

1,67

2,22

2,22

28,88

CZ52078169 CZ52078169 CZ52078169

CZ0000090497952 CZ0000094798952 CZ0000094801952

111 104 92

0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO

1 ER ARR/ARR 2 EA ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

331 - 34,5 / 1 / 4 234 - 32 / 1 / 3 287 - 33,6 / 2 / 3

20.05.2019 13.04.2020 18.04.2020

1,13 0,36 0,33

1 1 1

1 0 1

0 2 1

1,00 2,00 2,00

0,88 5,62 6,13

0,88 2,81 6,13

25,90

CZ31049603 CZ31049603 CZ31049603

CZ0000021939934 DE0011300253925

94 103 72

0416 SALONGO 1 EA ARR/ARR Emil 1 EA ARR/ARR

367 - 31,4 / 3 / 5 188 - / /

14.01.2018 21.04.2017

2,12 2,52 3,62

3 3 4

3 5 4

1 0 2

1,39 1,67 1,50

4,15 1,99 1,66

2,55 1,59 1,66

23,23 10,04 36,43

CZ31049603

0419 ARON

341 - 31,6 / 2 / 4

31.03.2020

0,23

2

1

1

1,00

8,80

4,40

21.04.2016

1,68 4,33

7 6

2 6

2 6

1,75 2,00

2,19 2,77

1,79 2,54

42,65 42,18 43,13

CZ0000052568934

108

CZ71060330 CZ71060330

DE0010610292787

101 70

Atila

2 EB ARR/ARR

CZ71060330 CZ71060330 CZ71060330 CZ71060330

DE0011300265311 CZ0000059060971 CZ0000059061971 CZ0000062001971

79 111 120 113

Dax 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL

1 2 3 3

ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR

252 - / / 421 - 31,9 / 3 / 5 260 - 25,7 / 1 / 5 218 - 22,6 / 1 / 3

27.10.2017 10.03.2020 25.03.2020 13.03.2020

3,46 0,96 0,77 0,76

4 1 1 1

6 0 2 0

3 2 0 1

2,25 2,00 2,00 1,00

2,60 2,09 2,60 1,32

2,60 2,09 0,00 1,32

CZ71060330 CZ71060330

CZ0000062002971 CZ0000059062971

111 105

0420 NIHAL 0420 NIHAL

3 ER ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

214 - 29,8 / 1 / 3 283 - 27,9 / 1 / 5

17.03.2020 08.03.2020

0,76 0,76

1 1

1 1

0 1

1,00 2,00

1,32 2,63

1,32 2,63

CZ81089501 CZ81089501 CZ81089501

100 77 98

0404 DUME 0404 DUME

1 EB ARR/ARQ 1 EB ARR/ARR

354 - / / 228 - 31,7 / 1 / 4

10.03.2014 14.12.2014

3,79 6,12 5,64

26 2 6

4 2 6

3 0 1

1,43 1,00 1,17

2,54 0,33 1,24

2,01 0,16 1,24

30,00

CZ0000070275981 CZ0000070278981

CZ81089501 CZ81089501 CZ81089501

CZ0000070281981 CZ0000070282981 CZ0000078660981

72 104 109

0404 DUME 0404 DUME 0403 DANSO

1 I ARR/ARQ 2 I ARR/ARQ 1 EA ARR/ARQ

307 - / / 286 - 26,2 / 1 / 4 332 - 34,4 / 1 / 4

07.12.2014 15.12.2014 13.03.2015

5,47 5,45 5,22

9 8 7

8 6 7

8 5 5

1,78 1,38 1,71

2,93 2,02 2,30

2,38 1,65 1,92

41,32 29,39 19,31

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000078662981 CZ0000078663981

117 114

0403 DANSO 0403 DANSO

2 ER ARQ/ARQ 2 ER ARQ/ARQ

301 - 40,4 / 1 / 5 302 - 40,3 / 1 / 5

18.03.2015 03.04.2015

5,16 5,16

7 6

5 4

6 6

1,57 1,67

2,13 1,94

1,94 1,36

32,34 24,36

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000078664981 CZ0000087109981

85 93

0404 DUME 0411 TANO

1 I ARR/ARR 1 EA ARR/ARR

197 - 27 / 1 / 256 - 27,5 / 2 / 4

19.11.2015 13.06.2016

5,01 3,72

7 5

5 2

7 6

1,71 1,60

2,39 2,15

2,19 2,42

43,59 21,73

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087110981 CZ0000087116981

92 101

0411 TANO 0411 TANO

1 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

295 - 26,7 / 2 / 3 315 - 23,8 / 2 / 5

03.12.2017 31.03.2017

3,49 3,12

4 5

3 4

3 3

1,50 1,40

1,72 2,24

1,43 2,24

24,99 30,13

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087120981 CZ0000087121981

108 107

0411 TANO 0411 TANO

2 EB ARR/ARQ 3 EA ARR/ARR

282 - 25 / 1 / 5 311 - 27,3 / 3 / 4

03.04.2017 01.04.2017

3,12 3,11

5 5

3 6

3 1

1,20 1,40

1,93 2,25

2,25 2,25

33,91 33,08

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087133981 CZ0000087135981

106 107

0411 TANO 0411 TANO

2 EA ARR/ARQ 1 EA ARR/ARR

256 - 23,6 / 1 / 3 382 - 34,1 / 2 / 5

09.06.2018 02.12.2017

2,46 2,43

3 4

2 3

3 2

1,67 1,25

2,03 2,06

2,03 2,06

30,48 25,64

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087139981 CZ0000087140981

94 108

0411 TANO 0411 TANO

2 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARQ

235 - 22,3 / 2 / 3 299 - 25,1 / 1 / 4

07.02.2018 05.12.2017

2,42 2,42

3 3

3 4

2 2

1,67 2,00

2,06 2,47

2,06 2,47

35,85 36,02

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087144981 CZ0000087145981

113 115

0411 TANO 0411 TANO

3 ER ARR/ARR 3 ER ARR/ARR

292 - 31,4 / 3 / 5 312 - 28,4 / 2 / 5

05.12.2017 04.12.2017

2,42 2,42

3 4

1 1

3 4

1,33 1,25

1,66 2,07

1,66 2,07

23,59 28,68

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000087148981 DE0010610218502

109 78

0411 TANO

2 EA ARR/ARR 3 ER ARR/ARR

250 - 26,4 / 1 / 4

25.01.2018 15.10.2013

2,32 6,91

4 7

1 6

3 5

1,00 1,57

1,73 1,59

1,73 1,01

19,36 26,52

CZ81089501 CZ81089501

DE0010610243524 DE0010610243530

72 106

44,93 33,62

CZ81089501 CZ81089501

CZ0000003702984 CZ0000003704984

95 123

CZ81089501

CZ0000097400981

107

CZ21072990 CZ21072990

CZ0000021943934

99 99

CZ52028973 CZ52028973 CZ52028973

CZ0000076377953 CZ0000091576953

CZ53079981 CZ53079981 CZ53079981

2 EA ARR/ARQ

ER ER ER ER

21,08

2 EA ARQ/ARQ 2 ER ARR/ARQ

307 - 32 / 1 / 4

27.11.2013 20.06.2013

7,02 6,99

9 9

11 8

6 5

1,89 1,44

2,42 1,86

2,42 1,86

0413 MAHDY 0413 MAHDY

1 EA ARR/ARR 2 ER ARR/ARR

156 - 25,4 / 1 / 3 338 - 41,5 / 1 / 5

01.05.2020 20.04.2020

0,63 0,13

1 1

1 1

0 0

1,00 1,00

1,59 7,93

1,59 7,93

0413 MAHDY

2 EA ARR/ARR

287 - 29 / 1 / 3

24.04.2020

0,09

1

1

0

1,00

11,06

0,00

1 3

2 2

1 1

1,00 1,00

1,45 1,45

1,45 1,45

21,84 21,84

0419 ARON

2 EA ARR/ARR

258 - 25,5 / 3 / 5

12.12.2018

2,07 2,07

108 104 111

0423 FAFNIR 0424 JOKER

2 EA ARR/ARQ 2 ER ARR/ARQ

221 - 21,6 / 1 / 3 269 - 24,4 / 1 / 4

09.02.2018 28.03.2020

1,67 2,75 0,60

2 4 1

3 4 1

1 0 1

1,50 1,00 2,00

2,40 1,46 3,35

2,40 1,46 3,35

25,46 25,46

CZ0000019994975 CZ0000097441981

92 114 109

0402 FRANK 0408 AMARUN

2 ER ARR/ARR 2 I ARR/ARR

312 - 27 / 1 / 5 279 - 40,6 / 1 / 5

11.01.2019 29.04.2019

1,02 2,23 0,89

3 2 2

0 0 0

2 3 3

1,00 1,50 1,50

2,31 1,35 3,37

1,74 1,35 1,12

19,58 19,58

CZ53079981 CZ53079981

CZ0000097397981 CZ0000094065953

94 49

0420 NIHAL 0421 TEMBI

1 EB ARR/ARR 1 ARR/ARR

234 - 29,2 / 2 / 5 392 - / /

12.03.2020 17.04.2020

0,63 0,34

1

0 1

1 0

1,00 ?

1,59 2,92

1,59 2,92

CZ21076567 CZ21076567 CZ21076567

CZ0000011141924 CZ0000011142924

109 109 112

0413 MAHDY 0413 MAHDY

2 EA ARR/AHQ 2 ER ARR/ARR

355 - 31,5 / 2 / 5 336 - 24,9 / 1 / 5

29.03.2017 02.05.2017

1,59 3,09 3,09

14 4 5

2 2 5

2 3 3

1,63 1,25 1,60

3,30 1,62 2,59

2,32 1,30 2,27

25,95 21,94 32,29

CZ21076567 CZ21076567

CZ0000011143924 CZ0000021940934

111 105

0416 SALONGO 1 ER ARR/ARR 0401 HUGO 2 EA ARR/ARR

363 - 36,1 / 1 / 5 346 - 28,4 / 3 / 4

25.04.2018 13.03.2018

2,32 2,52

3 3

3 3

3 3

2,00 2,00

2,59 2,39

2,59 2,39

37,53 41,66

CZ21076567 CZ21076567

CZ0000021950934 CZ0000088518953

108 110

0422 MAKO 0407 ARAWN

2 EA ARR/ARR 2 EA ARR/ARR

397 - 29,2 / 4 / 5 248 - 29,1 / 1 / 4

09.04.2018 29.01.2019

2,04 1,30

4 2

3 2

2 1

1,25 1,50

2,46 2,31

2,46 1,54

27,83 0,00

CZ21076567 CZ21076567

DE0010610292754 CZ0000088540953

98 107

Titus 0424 JOKER

2 ER ARR/ARR 295 - 33,6 / 5,6 / 4 08.05.2016 2 EA ARR/ARR 265 - 26,5 / 1 / 3 16.03.2019

4,46 1,15

4 2

5 0

2 2

1,75 1,00

1,57 1,74

1,57 1,74

29,10 20,65

CZ21076567 CZ21076567

CZ0000027848924 CZ0000027852924

106 120

0416 SALONGO 1 EA ARR/AHQ 0419 ARON 2 ER ARR/ARR

362 - 32,1 / 2 / 5 374 - 29,7 / 1 / 5

21.04.2019 27.02.2020

1,02 0,44

2 1

2 2

1 0

1,50 2,00

2,93 4,56

2,93 2,28

22,57

CZ21076567 CZ21076567

CZ0000027850924 CZ0000027853924

117 123

0419 ARON 0419 ARON

2 ER ARR/ARR 2 ER ARR/ARR

324 - 28,2 / 1 / 5 389 - 43,3 / 1 / 5

17.02.2020 18.02.2020

0,45 0,32

1 1

2 1

0 0

2,00 1,00

4,45 3,09

4,45 0,00

CZ21076567 CZ21076567

CZ0000027854924 CZ0000027855924

108 85

0419 ARON 0419 ARON

1 EA ARR/ARR 2 ARR/ARR

413 - 38,9 / 2 / 5 318 - 34,3 / 1 / 5

19.02.2020 0,17 30.04.2020 --0,15

1 1

1 1

1 1

2,00 2,00

11,97 2,00

5,98 1,00

CZ71071073 CZ71071073 CZ71071073

CZ0000052855971 CZ0000052856971

106 104 107

0420 NIHAL 0420 NIHAL

2 EA ARR/ARQ 2 EA ARR/ARR

331 - 25,8 / 2 / 5 219 - 24 / 1 / 3

23.12.2018 27.12.2018

1,49 1,53 1,53

4 2 2

1 1 1

1 2 1

1,13 1,50 1,00

1,50 1,96 1,31

1,50 1,96 1,31

24,73 26,27 28,47

CZ71071073 CZ71071073

CZ0000052858971 CZ0000059059971

101 113

0420 NIHAL 0420 NIHAL

2 EA ARR/ARR 2 ER ARR/ARR

156 - 20,9 / 1 / 3 293 - 31,6 / 1 / 5

10.01.2019 11.01.2019

1,47 1,44

2 2

0 2

2 0

1,00 1,00

1,36 1,39

1,36 1,39

28,28 15,89

CZ51003414 CZ51003414

CZ0000076370953

97 97

0411 TANO

1 EA ARR/ARQ

304 - 27,2 / 2 / 4

15.01.2018

3,03 3,03

1 2

1 1

1 1

1,00 1,00

0,66 0,66

0,66 0,66

23,02 23,02

CZ81100606 CZ81100606 CZ81100606

CZ0000084170953 CZ0000084177953

68 43 93

0407 ARAWN 0411 TANO

2 ARR/ARQ 23.12.2018 2 EB ARR/ARR 189 - 23,9 / 1,7 / 3 08.01.2019

2,60 2,67 2,53

2 1 2

1 0 1

1 1 1

1,00 1,00 1,00

0,58 0,37 0,79

0,58 0,37 0,79

20,53 20,19 20,87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


ReprodukÄ?nĂ­ ukazatele bahnic

34


Jehněčí a skopové maso Výživářské vlastnosti jehněčího masa Jehněčí maso je potravinou bohatou na živiny. Poskytuje vysoce hodnotné bílkoviny , nezbytné minerály železo a zinek nebo vitamíny skupiny B. Podílí se rovněž na přísunu selenu a vitamínu D do organizmu. Libové jehněčí maso je jedním z nejhodnotnějších zdrojů železa, které nezbytnou součástí mnoha životních pochodů včetně transportu kyslíku červenými krvinkami, činnosti imunitního systému, přeměny energie v organizmu. Nedostatek železa je jednou z nejčastějších potravinových insuficiencí a to i v rozvinutých zemích, kde mnoho zdravotních problémů pramení spíše z nadbytku přijímané potravy než z jejího nedostatku. Nedostatek železa u dětí může mít znatelný a trvalý efekt na vývin mozku, zejména u dětí mladších 24 měsíců věku.

Význam železa ve stravě a význam železa pro děti Proč je železo tak důležité? Železo je prvkem nezbytným pro zdárný tělesný a psychický vývoj mladého organizmu. Je důležitou složkou mozkových struktur. Do věku dvou let mozek dítěte dosáhne asi 80% hmotnosti v dospělosti a potřeba přísunu železa v raném dětství je velmi vysoká. Jaké jsou příznaky nedostatku železa u dětí? Vážný deficit železa ve stravě dětí se může projevovat: - snížením obranyschopnosti organizmu, tedy častějšími infekcemi - pomalejším vývinem motorických funkcí, např. smyslu rovnováhy či koordinace pohybů - pomalejším vývojem řeči - malým poklesem IQ (o několik bodů) Některé studie novozélandských výzkumníků prokázaly, že asi 30% dětí je vystaveno nedostatku železa v potravě a skoro 20% dětí trpí vážnějším deficitem železa , projevujícím se anemií. Jaké jsou vhodné zdroje železa pro děti? Dítě přichází na svět s dostatečnou zásobou železa v těl, která pokrývá spolu s mateřským mlékem nebo jeho umělou náhražkou potřeby organizmu až do věku 4-6 měsíců. Kojené děti velmi zřídka trpí nedostatkem železa, ačkoliv je jeho obsah v mateřském mléce nízký je toto železo velmi dobře vstřebatelné. Okolo 6-tého měsíce života se začínají zvyšovat požadavky na přísun železa v potravě. Jaké jsou doporučené denní dávky železa? Do 6. měsíce věku: kojené děti 0,5mg/den Do 6. měsíce věku: umělá výživa 3,0mg/den Od 7. do 12. měsíce věku 9,0mg/den Potřeba příjmu železa je obzvlášť vysoká ve věku 6-9 měsíců, tedy v době kdy začíná být podávána pevná potrava. Je velmi důležité aby potraviny podávané dítěti v tomto období byly bohaté na železo v lehce vstřebatelné formě. Jak zabezpečit dostatečný příjem železa v potravě dítěte? Do 4. měsíce věku - Vše co děti potřebují je obsaženo v mateřském mléce či kvalitní umělé mléčné výživě. Nepodávejte dětem čaj, kravské mléko nebo pevné potraviny. 4.-6. měsíc – Pokračujte v kojení nebo krmení umělou náhražkou mateřského mléka. Za čněte s podáváním dětské cereální bezlepkové kašičky s přídavkem železa smíchané s malým množstvím mateřského mléka či jeho umělé náhražky. 5.-6. měsíc – začněte s přípravou rozmixované zeleniny smíchané s malým množstvím převařené vody a trochou mateřského mléka. Je možno podávat rovněž rozmixované ovoce. 6.-9. měsíc – Pokračujte v kojení či podávání odpovídající umělé výživy. Brzy po dosažení 6. měsíce věku začněte s podáváním z rozmixovaného jehněčího, telecího, kuřecího masa a jater. Tyto druhy mas jsou snadno stravitelné pro naprostou většinu půlročních dětí. V 8. měsíci věku by dětem již měla být podávána 2-3 pevná jídla a 3-4 kojení denně. V tomto období by dětem měla být nejdřív nabízena pevná strava před kojením.

9.-12. měsíc – Dítě přijímá větší kousky potravy: jemně nakrájenou zeleninu, ovoce a libové maso. Červená masa z mladých zvířat jako jsou jehněčí a telecí maso jsou zvláště bohaté na lehce metabolizovatelné železo. Význam železa pro těhotné ženy Těhotné ženy potřebují 2-3 krát více železa oproti běžnému stavu. Dodatečné nároky na příjem železa jsou způsobeny potřebami rostoucího plodu a placenty a zvyšováním počtu červených krvinek v těle matky v době gravidity. Během těhotenství se zvši je efektivnost vstřebávání železa z potravy a ukládání tohoto prvku do tělních rezerv. Rovněž se snižují ztráty železa neboť nedochází k menstruacím. Nedostatečný příjem železa ovlivní více hladinu tohoto prvku v těle matky. Potřeby vyvíjejícího plodu budou uspokojeny na úkor mateřského organizmu. Doporučená denní dávka železa v době gravidity je 22-36 mg. Dobrým zdrojem železa jsou hovězí, skopové a jehněčí maso. Upozornění: Ačkoliv jsou játra vynikajícím zdrojem železa, jejich příjem těhotnými ženami by měl být omezen na asi 100g týdně, z důvodu potencionálního toxického efektu vysokých dávek vitamínu A na vyvíjející se plod. Význam železa pro sportovce Železo tvoří nezbytnou komponentu bílkovin hemoglobinu, který zabezpečuje transport kyslíku v těle a myoglobinu, který zadržuje kyslík ve svalech. Nedostatek železa snižuje zásobování svalů kyslíkem a zpomaluje metabolické reakce přeměny energie, což vede ke snížení výkonnosti, pocitům únavy, bolestem hlavy a zkracování dechu. Z těchto důvodů je dostatečný přísun železa tak důležitý pro sportovce. Ženy jsou více vystaveny nebezpečí nedostatku železa z důvodu pravidelných ztrát krve v době menstruace.

Vlastnosti jehněčího a hovězího masa Chutná jídla z jehněčího a hovězího masa jsou výtečným zdrojem noha nezbytných živin a významnou měrou přispívají k vybalancování zdravé výživy lidí. Jehněčí a hovězí maso patří mezi nejhodnotnější zdroje lehce vstřebatelného železa. Libová červená masa představují kompletní zásobárnu živin potřebných pro lidský organizmus. Jehněčí a hovězí maso jsou významným zdrojem proteinů, vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B4, B6, B12,), minerálních látek, zejména železa a zinku. Jehněčí a hovězí maso jsou velmi koncentrovanými potravinami, jinými slovy malé množství libového masa poskytuje mnoho potřebných živin. Energetická hodnota jehněčího nebo telecího masa je překvapivě nízká v poměru k množství obsažených proteinů.

35


Něco pro zvýšení imunity Železo Železo je potřebné pro krvetvorbu, metabolizmus energie a vývin mozku u dětí. Železo je obsaženo v mnoha potravinách, zejména v červeném mase. Obecně se dá říci, že čím červenější barva masa tím více železa obsahuje. Železo se vyskytuje ve dvou formách: hemové a nehemové. Hemové železo, které je mnohem snadněji vstřebatelné, je obsaženo v mase, játrech, ledvinách a plodech moře. Nehemové železo se nachází v zelenině, pečivu, obilovinách, luštěninách, vejcích a ovoci. Vstřebatelnost železa v této formě je pouze asi 5%. Červená masa nejenže jsou zdrojem hemové formy železa, ale mohou až čtyřnásobně zvýšit i vstřebatelnost nehemového železa. Kombinací jídel obsahujících železo v hemové i nehemové formě lze zabezpečit dostatečný příjem tohoto důležitého prvku organizmem. Zinek Zinek je obsažen ve všech buňkách organizmu. Je součástí struktury a tedy i předpokladem funkčnosti asi 50 různých enzymů. Je důležitý pro růst, spermiogenezi, vidění za šera, chuť k jídlu, smysly chuti a čichu, obranyschopnost organizmu nebo hojení ran. Zinek je obsažen v mnoha potravinách a však jeho vstřebatelnost je velmi různá. Hovězí a jehněčí maso se vyznačují vysokým obsahem zinku. Červená masa a zvláště pak, játra nebo ledviny mají vyšší obsah zinku než drůbež, sýry, luštěniny nebo zelenina. Proteiny červených druhů mas podporují vstřebávání zinku organizmem. To znamená, že zinek je mnohem snadněji absorbován z jídel, jejichž součástí je maso. Potraviny rostlinného původu, jako například obilniny nebo luštěniny, často obsahují látky inhibující vstřebávání zinku. Proteiny Proteiny jsou nezbytné pro stavbu, obnovu a funkčnost buněk, tkání a orgánů těla. Proteiny jsou tvořeny složitými molekulami, které se skládají s různých kombinací menších jednotek – aminokyselin. Lidský organizmus je schopen sám vytvářet některé aminokyseliny potřebné pro tvorbu bílkovin a jiných důležitých látek, nicméně některé aminokyseliny, označované jako esenciální, musejí být přijímány v potravě. Pokud potravina obsahuje všechny esenciální aminokyseliny vyžadované organizmem člověka, je označována jako vysoce kvalitní bílkovinná potravina. Hovězí a jehněčí maso jsou vysoce kvalitními bílkovinnými potravinami s optimálně vybalancovanou skladbou esenciálních aminokyselin. Ve 100 g libového jehněčího masa je obsaženo asi 27-30 g bílkovin. Bílkoviny rostlinného původu nemají z hlediska lidské výživy vybalancovaný poměr aminokyselin. Vitamíny skupiny B Vitamíny skupiny B se podílejí na regulaci mnoha chemických procesů v organizmu. Některé napomáhají v distribuci energie v organizmu, jiné se podílejí na zabezpečení funkcí zraku, dobrého zdravotního stavu kůže, správnou funkci mozku nebo tvorbu červených krvinek. Hovězí a jehněčí maso obsahují vitaminy B1, B2, B3, B4, B6 a jsou obzvlášť bohatým zdrojem vitamínu B12, který je přirozeně obsažen jen v potravinách živočišného původu. Asi 100 g jehněčího masa zabezpečuje pokrytí doporučené denní dávky tohoto důležitého vitamínu. Vitamín D Vitamín D spolu s vápníkem hrají velmi důležitou úlohu při tvorbě pevné kostry. Tento vitamín se může vytvářet v kůži působením slunečního záření, avšak v naších zeměpisných šířkách musí být část jeho potřeby doplňována potravou. Tradičně jsou hlavní zdrojem vitamínu D mléčné výrobky a rybí tuk. Hovězí a jehněčí maso jsou však rovněž významnými zdroji

36

tohoto vitamínu. Podle nových poznatků obsahuje červené maso hodnotnější typ vitamínu D, který je efektivněji vstřebáván v organizmu. Vitamín A Vitamín A je potřebný pro zabezpečení růstu, dobrý zdravotní stav kůže, zrak a obranyschopnost organizmu. Velmi bohatým zdrojem vitamínu A jsou játra, nicméně je doporučováno aby těhotné ženy omezily spotřebu jater na cca 100 g týdně z důvodu potencionální toxicity vysokých dávek vitamínu A na plod. Energie Energetická hodnota potravin je vyjadřována v kilojoulech (kJ) nebo v kilokaloriích (kcal). Jeden kcal= 4,2 kJ. Energetická hodnota masa je velmi závislá na množství obsaženého tuku a na způsobu přípravy. Například smažením s přídavkem oleje se obsah energie bude zvyšovat. Srovnání energetické hodnoty hovězího a jehněčího masa s jinými vybranými potravinami je uveden v následující tabulce: Energetická hodnota 100 g vybraných bílkovinných potravin Food Salami Slanina, grilovaná Sýr, čedar Kuřecí stehno, s kůží, pečené Jehněčí, libové, vařené Hovězí, libové, vařené (průměr) Jehněčí, kýta, grilovaná Vepřová kýta, libová, pečená Hovězí, steak, libový, grilovaný

kJ 2060 1350 1770 930 855 757 728 725 663

kcal 492 323 422 222 205 181 174 174 159

Zdroj: The Concise New Zealand Food Composition Tables, 6th edition, 2003, ISBN 0-478-10833-8.

Tuk Tuk je koncentrovaným zdrojem energie. Jeden gram tuku poskytuje 37 kJ energie, zatímco pro srovnání gram bílkovin 17 kJ a gram uhlohydrátů 16 kJ. Je důležité mít na paměti, že lidský organizmus potřebuje přijmout v potravě určité množství tuku jako zdroj esenciálních masných kyselin a pro umožnění absorbce vitamínů rozpustných v tucích A,D,E a K, stejně jako dalších živin rozpustných v tucích například lykopenu z rajčat. Tuk který je přijímán v potravě je téměř vždy tvořen směsí nasycených a nenasycených masných kyselin. Mnoho lidí se domnívá, že zvířecí tuky jsou tvořeny pouze škodlivými nasycenými masnými kyselinami, což však neodpovídá skutečnosti. Hovězí a jehněčí lůj obsahuje vedle nasycených a polynenasycených masných kyselin i poměrně velké množství zdraví prospěšných mononenasycených masných kyselin. Obyvatelé Nového Zélandu přijímají 9% spotřeby mononenasycených a pouze 8% spotřeby nasycených masných kyselin prostřednictvím hovězího a jehněčího masa.


Něco pro zvýšení imunity Omega 3s Polynenasycené masné kyseliny jsou rozdělovány na dvě skupiny Omega 6 a Omega 3. Omega 3 masné kyseliny mají příznivý vliv na srdeční a mozkovou činnost. Jehněčí a hovězí maso rovněž obsahují toto skupinu masných kyselin, přičemž jejich obsah je vyšší v mase zvířat chovaných pastevním způsobem než v mase zvířat přijímajících jadrná krmiva. Konjugovaná kyselina linolenová (CLA) Další pozoruhodnou polynenasycenou kyselinou je CLA. Pokusy na krysách prokázaly úbytek případů rakoviny a zmenšování se nádorů při podávání CLA. Tato kyselina se nachází pouze v potravinách pocházejících od přežvýkavců (maso i mléko) a jejich obsah je vyšší u pastevně chovaných zvířat. Kyselina stearová – zvláštní typ nasycené masné kyseliny Nasycené masné kyseliny jsou obecně známy svým účinkem na zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Nicméně jedna z nich – kyselina stearová se na tomto zvyšování nepodílí, její účinek je neutrální. Asi třetina z obsahu nasycených masných kyselin v jehněčím mase je tvořena právě kyselinou stearovou.

Určité m množství cholesterolu je nezbytné pro život, protože tato látka je důležitou součástí buněčných stěn, žluči a některých hormonů. Vysoká hladina krevního cholesterolu v krvi je však ze zdravotních hlediska nepříznivá, protože dochází k jeho usazování ve stěnách tepen a zvyšuje se riziko srdečních onemocnění. Vysoká hladina cholesterolu může bát způsobena dědičnými předpoklady. Mezi potraviny s vysokým obsahem cholesterolu patří játra, ledviny, vaječný žloutek, krevety nebo garnáti. Střední obsah cholesterolu mají maso, drůbež, některé ryby, mléko a sýry. Obsah cholesterolu v potravě však za normálních okolností nemá vliv na zvyšování jeho hladiny v krvi. Toto zvyšování je zpravidla způsobeno přebytkem nasycených masných kyselin v potravě, obsahem cholesterolu v ní. Libové jehněčí maso může být zařazeno do dietní stravy zaměřené na snižování hladiny krevního cholesterolu. Uhlohydráty (cukry) Cukry nejsou jehněčím mase obsaženy s výjimkou malého množství zásobního cukru glykogenu v játrech.

Cholesterol Cholesterol je druh tuku, který se nachází v mnoha produktech živočišného původu a je rovněž vytvářen přímo v organizmu.

105 Kotletka French Rack Jehněčí kotletka 6 až 8 žebírek, vhodné ke grilování

101 Kýta SK PL, steak Jehněčí kýta tl. 2 až 3 cm

37


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním, výsledky kontroly užitkovosti a testování v chovech ovcí plemene Dorper v České republice. Zpracování a grafická úprava: Ing. Jaroslav Rucki Jazyková úprava: Mgr. Pavel Habětín Fotografie a koláže mimo reklamy Radka Peňázová, Jaroslav Rucki a Matěj Prošek Příspěvky a fotografie poskytli: MVDr. Dita Koláčková, Matěj Prošek, Jaroslav Rucki Vendryně 05/2020 © Dorper Asociace CZ, z.s. Neprodejné

Profile for Rucki Jaroslav

Ročenka Dorper 2019  

Ročenka chovů ovcí plemene Dorper v České republice. Výsledky kontroly užitkovosti a testování v roce 2019

Ročenka Dorper 2019  

Ročenka chovů ovcí plemene Dorper v České republice. Výsledky kontroly užitkovosti a testování v roce 2019

Profile for 23970
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded