Page 1

ORYGINAŁ / KOPIA

FAKTURA VAT UE NR Sprzedawca: Nazwa:

Miejsce wystawienia:

Adres:

Data wystawienia:

NIP:

Data sprzedaży:

Nabywca: Nazwa: Adres: NIP: Uwagi:

Lp.

Nazwa towaru (rodzaj usługi)/opis

Ilość

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto

Wartość sprzedaży netto

EUR

EUR

RAZEM Podatek VAT obciąża nabywcę Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

Razem do zapłaty

EUR

Słownie:

imię nazwisko pieczęć podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)

imię nazwisko pieczęć podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

faktura VAT UE - 22 procent  
faktura VAT UE - 22 procent  

faktura VAT UE - 22 procent

Advertisement