__MAIN_TEXT__

Page 6

ОСТРОЗЬКИЙ ЗАМОК

PHOTO © MAXIM RITUS

Ostroh Castle

м. Острог, Рівненська область

XIV C.

town Ostroh, Rivne region

6

РІВНЕНЩИНА КНЯЖА

RIVNE REGION PRINCELY

UKR

ENG

Це єдиний не лише в Україні, а й у Східній Європі одно-

It is the only one in Ukraine as well as in Eastern Europe

вежовий житловий замок, який зберігся до сьогодні.

single-tower residential castle still preserved. It became

Він навіки став родовою резиденцією некоронованих

the ancestral residence of the uncrowned kings of Volyn

королів Волині – князів Острозьких, які боронили цю

–princes Ostrozky who defended this land, built the

землю, зводили церкви, відкривали перші вищі навчаль-

churches, founded the first universities, printing houses,

ні заклади, друкарні, збирали навколо себе видатних

invited prominent scientists, artists and made history. A

вчених, митців і творили історію. Засновником династії

prominent commander Danylo Ostrozkyi is considered a

вважається видатний полководець Данило Острозький.

founder of the dynasty. He was the person who started to

Саме він почав будувати замок на високій горі. Сьогодні

build the castle on a high mountain.Today the travelers can

мандрівники можуть відчути атмосферу цієї середньо-

feel the unique spirit of this medieval stronghold, see the

вічної твердині, побачити портрети князів, почути істо-

portraits of princes, hear the story about the most beautiful

рію про найвродливішу і найбагатшу наречену Європи,

and richest fiancée in Europe having become “the black

яка стала «чорною княгинею», а ще погладити дракона,

princess”, and also stroke a dragon carved on a stone wall,

висіченого на кам’яній стіні, який охороняє замок і вміє

which guards the castle and makes the wishes come true.

виконувати бажання.

Profile for OLeksandra Korchevska

Rivne Tourism Region  

Брошура-гід "Рівненщина туристична", що надає перелік основних туристичних пам'яток Рівненської області та інформацію щодо пунктів інформаці...

Rivne Tourism Region  

Брошура-гід "Рівненщина туристична", що надає перелік основних туристичних пам'яток Рівненської області та інформацію щодо пунктів інформаці...

Profile for 22840
Advertisement