Page 1

Vana gaz sızıntı kontrol sistemi VPS 504 Çok fonksiyonlu ayarlama cihazları için

Printed in Germany • Edition 05.11 • Nr. 250 080

8.10

1 … 12

Teknik VPS 504, DUNGS çok fonksiyonlu ayarlama cihazları için kompakt vana sızıntı kontrol sistemidir. Vana kontrol sistemi EN 1643’e uygundur: - Cihaz ön basınçtan bağımsız, izin verilen işletme basıncı aralığında çalışır. - Test hacmi ≤ 4 l - Yerinde ayarlama işleri gerekli değildir - Kısa test süresi: asg. 10 sn., azm. 26 sn. - Sızdırma veya sızdırmazlık, bir sinyal lambası tarafından gösterilir - Seri 02, S04 ve S05’te harici arıza gösterimi mümkün - Seri 01 için toplam arıza bildirimi (SSM) - TRD tertibatları için uygun - Soket bağlantısı S01, S02, S03 sayesinde elektrik bağlantısı yapılabilir. DIN 4791’e göre kontak yerleşiminde, bir kablolama değişikliği gerekli değil - Seri 04 ve S05, kablo iletimi PG 13,5 üzerinden vida klemenslerine elektrik bağlantısı

Uygulama DUNGS çok fonksiyonlu ayarlama cihazları double solenoid vana DMV ve GasMultiBloc MB için vana test cihazı. Bir adaptör sayesindeVPS 504, bypass bağlantısı olan veya olmayan, DN 80’e kadar solenoid vanaların denetlenmesi için de kullanılabilir. Gaz motorları için 24 VDC tipi. Gaz aileleri 1,2,3 gazları ile diğer nötr gaz halindeki maddeler için uygundur. Bütan için sıvı gaz tipi. Onaylar AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi: VPS 504... CE-0085 AP 0168 AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi: VPS 504… CE0036 Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki onaylar. Kuzey Amerika pazarı için UL, FM ve CSA kayıtlı özel tipler.


VPS 504

EN 161, sınıf A ve sınıf B’ye göre otomatik kapatma valfları için vana test sistemi VPS 504 konstrüksiyon bakımından karşı akış yönünde akış yönü sızması mümkün olmayan bütün subaplarda kullanılabilir. VPS 504 EN 161 A ve B sınıfına göre tüm DUNGS-subapları için uygundur.

Teknik özellikler İşletme basıncı

maks. 500 mbar (50 kPa)

Test hacmi

≤ 0,1 l ≤ 4,0 l

Motor pompası üzerinden basınç artışı

≈ 20 mbar

Nominal gerilim, Frekans

tipe genel bakış

Güç ihtiyacı

Pompalama süresi boyunca yakl. 60 VA, işletimde 17 VA

Ön sigorta (montaj yerinde)

10 A hızlı veya 6,3 A ağır

Cihaz kapağına monte edilmiş sigorta, değiştirilebilir

Hassas sigorta T 6,3 L 250 V; IEC 127-2/III (DIN 41 662)

Devreye girme akımı

İşletim çıkışı VPS 504 S01, S02, S03, S04, S05: azm. 4 A Motor çalışma akımını dikkate alın! arıza çıkışı VPS 504 S02, S04, S05: azm. 1 A

Koruma türü

VPS 504 S01, S02, S03: IP 40 VPS 504 S04, S05: IP 54

Çevre sıcaklığı

~(AC) 50 Hz 230 V: diğerleri:

Serbestleştirme süresi

yakl. 10 – 26 s, test hacmine ve giriş basıncına bağlı

Hassaslık sınırı

maks. 50 l/h < 50 mbar giriş basıncında, etki şekli sayesinde, 50 l/h havanın çok altında bulunan sınır basınç oranları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte küçük giriş basınçlarına sahip uygulamalara özellikle katkıda bulunulur.

Kontrol sisteminin devreye girme süresi

% 100 ED

Test döngülerinin maks. sayısı

20/h – doğrudan peş peşe uygulanan 3 test döngüsünden sonra, en azından 2 dakikalık bir bekleme süresi gerekmektedir.

Montaj konumu

dikey, yatay, baş aşağı değil

Ortamlar • Standart yapılış

• Sıvı gaz tipi

-15 °C ile +70 °C arası -15 °C ile +60 °C arası

Temizleyici, depolayıcı ve biyogaz (kuru, H2S < %0,1 hacim) gaz grupları 1, 2, 3 ve gaz halindeki diğer medyumlar Bütangaz oranı > %60 olan gazlar için uygun değildir Gaz grubu 3 ve bütangaz oranı > %60 olan gazlar, yoğunluğu > 1 kg/m3 olan gazlar

2 … 12


Kesit resmi VPS 504

DMV… Series V1

10 9

1

7 8

8

VPS 504

p1 + 20 mbar

p1

4 3 2 1 2 1

11

V2

19

18

17 16

7 6

15

5

14 13

4

p2

12

3 2 1

p1 5

1 2 3 4 5 6

3 … 12

Hall şalteri Sürekli-Mıknatıs Basınç presostatı diyaframı Basınç yayı Filtre Solenoid vana ankrajı

7 8 9 10 11 12

Solenoid vana bobini Basınç pompası Kilit açma şalteri Arıza lambası İşletim lambası Ölçüm nipeli

13 14 15 16 17 18 19

Miktar kısma Pompa diyaframı Pompa kol tertibatı İletken plaka Soket bağlantısı Cihaz sigortası Yedeksigorta


max.

max.

max.

Fonksiyon VPS 504, basınç oluşturma prensibine göre çalışmaktadır. Isı talebinde program sensörü fonksiyona geçer. Test, brülör fonksiyon çalışmasına bağlı gerçekleşir: - Brülör başlangıcından önce test veya - Ön havalandırma süresi sırasında test veya - Brülör kapatıldıktan sonra test

Fonksiyon şeması

pmax. = 500 mbar A

V1

Programmgeber Program verici Meßstutzen Ölçüm ucu

V2

DMV-D(LE) p1 pe

Anschluß Bağlantı

p2 pa

A

VPS 504 p1 pe

Serbestleştirme süresi tF Komple bir çalışma boşluğunun uygulanması için, bir VPS 504’e gereken süre. VPS 504’ün serbestleştirme süresi, test hacmine ve giriş basıncına bağlı: VPrüf < 1,5 l } t ≈ 10 s pe > 20 – 500 mbar F VPrüf > 1,5 l pe > 20 mbar tF max. ≈ 26 s

p

e

pmax. = 500 mbar

p1 pe

p

e

V2 p2 pa

Programmgeber Program verici

p

max.

= 500 mbar

V1 p1 pe

p

max.

= 500 mbar

V2

V2

ar

b 0 m ar 50 mb = 0 p e VPS 30 504 = pe p1 pe

e

⊕ 10 s

V2 Test hacminde bei Prüfvolumen p2 pa

1

e

pmax. = 500 mbar

≤ 1,5 l

2

p2

pa ar mb 100 = r a pe mb 20 p e= p + 20 mbar

p

Serbestleştirme süresi Freigabezeit

p2 pa

Programmgeber

V1 p1 pe

V2 p2 pa

Programmgeber

3 VPS 504

hacmi Prüfvolumen 4 Test V Prüf [l] p2 pa

p

p + 20 mbar

p

p

V1 p1 pe

e

e

V2 p2 pa

Programmgeber Program verici

pmax. = 500 mbar

Basınç oluşturma

p

e

e

V1 p1 pe

V2 p2 pa

Programmgeber Program verici

VPS 504

Basınç oluşturma: Dahili motor pomV1 V2 pası, test süresinde gaz basıncını, valf p1 p2 basınca göre V2 giriş bulunan Programmgeber pe tarafında pa yakl. 20 mbar artırmaktadır. Halihazırda test süresi boyunca monte 504 edilmiş VPS fark basınç presostatı test p1 p2 mesafesini sızdırmazlık bakımından pe pa denetler. Test basıncına ulaşıldığında, motorpe pompası kapatılır (test sürep p e e sinin sonu). Serbestleştirme süresi (10 - 26 s), test hacmine (maks. 4,0 l) V1

Uygulama alanı Anwendungsbereich

p1 pe

p1 pe

p2 pa

p Dinlenme konumu: Vana p + 20 mbar 1 ve vana 2 e e kapalı. = 500 mbar

= 500 mbar

p2 pa

VPS 504 p1 pe

max.

p1 pe

= 500 mbar

Dinlenme konumu

p

Programmgeber

e

V1 p1 pe

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 V1 4 2

e

VPS 504

Program akışı

= 500 mbar

p

Serbestleştirme Freigabezeit süresi t F [s] 30

} tF > 10 s

Test süresi tprüf Motor pompasının pompalama süresi. Test hacmi VPrüf V1 çıkış tarafında ve V2 giriş tarafında arasındaki ve arada bulunan boru parçalarının hacmi VPrüf max. / VPS 504 = 4 l

p2 pa

İşletme

VPS 504 p2 pa

p basıncına (maks. p ve giriş 500 pmbar) e e e bağlıdır. Test süresince sızdırmaması durumunV2 da, maks. 26V1s sonra ateşleme otomatına giden kontak serbestleştirmesi p1 p2 Programmgeber gerçekleşir - Sarı sinyal pe pa lambası yanar.

Eğer test sürecinde sızdırıyorsa veya test VPS 504 süresi (maks. 26 s) sırasında + 20 mbar’lık p1 p2 pa basınçpeartışına ulaşılamıyorsa, VPS 504 arızaya geçer. Bu durumda kırmızı sinyal lambası, regülatör üzerinden kontak serbestleştirme bulunduğu sürece yanar (ısı talebi).

p1 pe

p2 pa

Test sırasında veya brülör işletmedeyken kısa süreli gerilim kesilmesi halinde, test yeniden otomatik olarak yeniden başlar. Pompalama süresi < yakl. 10 s, pompalama bitişinden sonra test süresi ve giriş basıncı arasında bir basınç dengelemesi gerçekleşir. İşletme: VPS 504’ün dahili valfı kapalı. 4 … 12


Program akÄąĹ&#x; planÄą Program akĹ¾ planÄą VPS 504 â&#x20AC;&#x153;SIZDIRMAZâ&#x20AC;?: Ă&#x2013;rnek test hacmi = 0,3 l RegĂźlatĂśr Pompa motoru Solenoid vana Fark basÄąncÄą presostatÄą SerbestleÂľtirme sinyali

Program akĹ¾ planÄą VPS 504 â&#x20AC;&#x153;SIZDIRMAZâ&#x20AC;?: Ă&#x2013;rnek test hacmi = 4,0 l RegĂźlatĂśr Pompa motoru Solenoid vana Fark basÄąncÄą presostatÄą SerbestleÂľtirme sinyali

Program akĹ¾ planÄą VPS 504 â&#x20AC;&#x153;SIZDIRIRâ&#x20AC;? RegĂźlatĂśr Pompa motoru Solenoid vana Fark basÄąncÄą presostatÄą SerbestleÂľtirme sinyali ArÄąza sinyali

tprĂźfElektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S01 VPS 504 S01, seride sÄącaklÄąk regĂźlatĂśrĂź ve ateĹ&#x;leme otomatÄą arasÄąnda, 7 kutuplu bir soket baÄ&#x;lantÄąsÄą Ăźzerinden baÄ&#x;lanÄąr. BrĂźlĂśr ve kazan arasÄąndaki soketin yerleĹ&#x;imi DIN 4791â&#x20AC;&#x2122;e gĂśre gerçekleĹ&#x;ir. Kontak yerleĹ&#x;imi içim baÄ&#x;lantÄą Ĺ&#x;emasÄąna bakÄąnÄąz. EÄ&#x;er ÄąsÄą Ăźretici DIN 4791â&#x20AC;&#x2122;e gĂśre kablolanmÄąĹ&#x;sa, elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą sÄąrasÄąnda kazan veya brĂźlĂśr tarafÄąnda kablolama deÄ&#x;iĹ&#x;imi gerekli deÄ&#x;ildir. â&#x20AC;&#x153;BrĂźlĂśr yuva kÄąsmÄąâ&#x20AC;? VPS 504 S01â&#x20AC;&#x2122;in uçu soket ile baÄ&#x;lanÄąr. â&#x20AC;&#x153;Yuva kÄąsmÄą VPS 504 S01â&#x20AC;?, ÄąsÄą Ăźreticinin uçu soket parçasÄą ile baÄ&#x;lanÄąr. F1 F2 F3 H1 H2

Sigorta Presostat veya sÄąnÄąrlayÄącÄą RegĂźlatĂśr ArÄąza sinyali Ä°Ĺ&#x;letim sinyali

P1

Ä°Ĺ&#x;letme saati sayacÄą kademe 1 Ĺ&#x17E;alter Soket baÄ&#x;lantÄąsÄą yuva Soket baÄ&#x;lantÄąsÄą soket

S1 X1B X1S

 Solenoid vana Magnetventil BrĂźlĂśr BrenneriĹ&#x;letim Betrieb ArÄąza StĂśrung Ayar zinciri Regelkette N

6

5

4

Pe L

3

2

1 L

B4 S3

T2

T1

N

B4 S3

T2

T1 3

N

L

2

1

6

5

4

Yuva parçasĹ Buchsenteil Brenner 1B) BrßlÜr (X(X1B)

Soket parçasĹ Steckerteil (fliegend) (uçucu) VPS 504 VPS 504 (X 1S) (X 1S)

Kumanda tesisatÄą Steuerleitung 7x1

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir auswechselbare Sicherung: sigorta: T 6,3 6,3 LL 250 250VV T nach gĂśre Ĺ&#x;una IEC 127-2/Î&#x2122;Î&#x2122;Î&#x2122; IEC (DIN127-2/III 41662) (DIN D5 x 41662) 20 D5 x 20

VPS VPS504 504 Serie Seri 0101 intern dahili

V3

P

6 5 B4 S3

4 T2

3 T1

2 N

B4 S3

T2

T1 3

N

L

2

1

Betrieb Ä°Ĺ&#x;letme

6

5

4

Yuva parçasĹ Buchsenteil (fest) (sabit) VPS 504 VPS 504 (X 1 B) (X 1 B)

1 L

Soket parçasĹ Steckerteil Wärmeerzeuger IsĹ ßreteci (X 1 S) (X 1 S)

h P1

H2 H1

S P F3

S P F2

S1 F1

5 â&#x20AC;Ś 12


Elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S01 SSM Toplam arÄąza bildirimi VPS 504 S01 SSMâ&#x20AC;&#x2122;nin elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą, VPS 504 seri 01â&#x20AC;&#x2122;deki gibi gerçekleĹ&#x;ir (bakÄąnÄąz sayfa 5) Ä°lave devreleme ĂśzelliÄ&#x;i VPS 504 S01 SSMâ&#x20AC;&#x2122;nin Test aralÄąÄ&#x;Äąnda â&#x20AC;&#x153;sÄązdÄąrÄąyorsaâ&#x20AC;? VPS arÄązaya geçer. VPSâ&#x20AC;&#x2122;nin içindeki ilave bir rĂśle, brĂźlĂśr ve ÄąsÄą Ăźreteci arasÄąndaki brĂźlĂśr arÄąza tesisatÄą â&#x20AC;&#x153;S3â&#x20AC;?Ăź kesintiye uÄ&#x;ratÄąr. AynÄą zamanda ÄąsÄą Ăźretecinin S3 hattÄąna gerilim verilir, sinyal lambasÄą H1 yanar. Elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S02 VPS 504, seride sÄącaklÄąk regĂźlatĂśrĂź ve ateĹ&#x;leme otomatÄą arasÄąnda, 7 kutuplu bir soket baÄ&#x;lantÄąsÄą Ăźzerinden baÄ&#x;lanÄąr. Kazan soketi, VPS 504â&#x20AC;&#x2122;Ăźn soket yuvasÄąnÄą takÄąlÄąr. Yuva VPS 504 ve ÄąsÄą Ăźreteci soketi kontak yerleĹ&#x;imi bakÄąnÄąz baÄ&#x;lantÄą Ĺ&#x;emasÄą. Devreleme ĂśzelliÄ&#x;i: Ä°Ĺ&#x;letme gerilim devresi ve kumanda devresi arasÄąnda ayrÄąlma yok.

B4 6

S3 5

zum Brenner

T2 4

T1

N 2

L 1

Steuerleitung 7X1 VPS 504 S01 intern

V3 Betrieb

 6 B4

5 S3

4 T2

2

3 T1N

 

L 1

Steckerteil fliegend Soket parçasĹ uçucu VPS VPS 504 504 (X (X 1S) 1S)

Buchse (fest)

Steuerleitung 7 x 1 Kumanda tesisatÄą

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir Â?Â?Â? sigorta: Â? T Â?  Â? 6,3 L 250 V Ĺ&#x;una gĂśre  ­Â&#x20AC; Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;    IEC 127-2/III Â&#x2026;  (DIN 41662) Â&#x2026; Â&#x2020; D5 x 20 1 NC

2 COM

 Ä°Ĺ&#x;letme

VPS 504 S04VPS 504   Â Seri 01 SSM dahili

V3

ArÄąza 

P

  3 NO

4

 

5 B

 

 

6 L1

7 N

Yuva parçasĹ sabit    VPS 504 (X 1 B)

 

8

~(AC) 230 V 50 Hz

dahili

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir sigorta: T 6,3 L 250 V Ĺ&#x;una gĂśre IEC 127-2/III (DIN 41662) D5 x 20

SÄązdÄąrmaz

VPS 504 S02

V3

P

SÄązdÄąrÄąr

SÄązdÄąrmaz

T8

T7

T6

B5

N

L1

T8

T7

T6

B5

N

L1

SÄązdÄąrÄąr Soket parçasÄą T7: ArÄąza T6: Ä°Ĺ&#x;letme

L

~(AC) 230 V 50 Hz

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir sigorta: T 6,3 L 250 V Ĺ&#x;una gĂśre IEC 127-2/III (DIN 41662) D5 x 20

SÄązdÄąrmaz

VPS 504 S02

dahili

N

V3

P

SÄązdÄąrÄąr

T8

T7

T6

B5

-

+

T8

T7

T6

B5

-

+

-

+

= 24 V DC

Elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S03 VPS 504 S03â&#x20AC;&#x2122;Ăźn elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą, VPS 504 seri 01â&#x20AC;&#x2122;deki gibi gerçekleĹ&#x;ir.

BaÄ&#x;lantÄą S3â&#x20AC;&#x2122;e sadece brĂźlĂśrĂźn ateĹ&#x;leme otomatÄąndan gelen arÄąza sinyali baÄ&#x;lanmalÄądÄąr. Dikkate alÄąnmamasÄą halinde insanlarÄąn yaralanmasÄą veya maddi hasarlar dĂźĹ&#x;ĂźnĂźlebilir, bu nedenle talimata mutlaka uyun.

 

vom Wärmeerzeuger

Soket parçasÄą T7: ArÄąza T6: Ä°Ĺ&#x;letme

Ä°lave devreleme ĂśzelliÄ&#x;i VPS 504 S03â&#x20AC;&#x2122;Ăźn EÄ&#x;er S3 Ăźzerinde bir arÄąza sinyali bulunuyorsa (brĂźlĂśr arÄązasÄąndan), bu durumda VPS 504 S03â&#x20AC;&#x2122;teki ilave bir rĂśle Ăźzerinden, regĂźlatĂśr kĂśprĂźsĂź brĂźlĂśr tarafÄąnda kĂśprĂźlenir, aynÄą zamanda VPS 504 S03â&#x20AC;&#x2122;te iĹ&#x;letme gerilimi kesilir. BrĂźlĂśr arÄązasÄąnÄąn ortadan kaldÄąrÄąlmasÄąndan sonra, vana test sisteminin tekrar baĹ&#x;latÄąlmasÄą sĂśz konusu olur.

Stecker (fliegend)

Solenoid vana Magnetventil BrĂźlĂśr iĹ&#x;letim Brenner Betrieb ArÄąza StĂśrung Ayar zinciri Regelkette N

Pe L

4

3

2

1

B4 S3

6

T2

T1

N

L

B4 S3

T2

T1 3

N

L

2

1

6

5

5

4

Yuva parçasĹ Buchsenteil Brenner(X (X1B) 1B) BrßlÜr

Steckerteil Soket parçasĹ (fliegend) (uçucu) VPS 504 VPS (X 1S)504 (X 1S)

Kumanda tesisatÄą Steuerleitung 7x1

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir auswechselbare Sicherung: sigorta: T 6,3 6,3 L T L 250 250 VV nach Ĺ&#x;una gĂśre IEC 127-2/Î&#x2122;Î&#x2122;Î&#x2122; (DIN127-2/III 41662) IEC D5 x 20 (DIN 41662) D5 x 20

VPS 504 VPS 504 Serie 03 Seri intern 03 dahili

Pumpe

Ä°Ĺ&#x;letme Betrieb

6 5 B4 S3

4 3 T2 T1

2 N

B4 S3

T2

N

L

2

1

6

5

4

T1 3

Yuva parçasĹ Buchsenteil (sabit) (fest) VPS 504 VPS 504 (X 1 B) (X 1 B)

1 L

Soket parçasĹ Steckerteil Wärmeerzeuger IsĹ ßreteci (X 1 S) (X 1 S)

h P1

H2 H1

S P F3

S P F2

S1 F1

6 â&#x20AC;Ś 12
SÄązdÄąrÄąr Â?Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Potansiyel arÄąza sinyali Â Â?Â? (Ä°letkenlik sinyali)

Elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S05 Kablo geçiĹ&#x;i PG 13,5 ve gĂśvdedeki kapaÄ&#x;Äąn altÄąndaki vida klemenslerine baÄ&#x;lantÄą, bakÄąnÄąz â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;lçßler VPS 504 S04, S05â&#x20AC;?.

 SÄąfÄąr Â?Â&#x2026; iletken 

 

Â?Â&#x2026; Ä°Ĺ&#x;letme Â? gerilimi

 

SerbestÂ&#x201E; Â?Â&#x2026; leĹ&#x;tirme sinyali

SÄązdÄąrmaz Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;

Â&#x192;

Â?Â?  ­Â? Â&#x20AC;Â&#x201A; Ä°Ĺ&#x;letme gerilimi

VPS VPS504 504 serie Seri 0505 intern dahili

P

SÄązdÄąrmaz dicht

S

B

SerbestleĹ&#x;Freigabetirme signal sinyali

I max./maxi.: B : 4A S : 1A

Ä°Ĺ&#x;letme gerilimi aralÄąÄ&#x;Äą = (DC) 20 V - 30 V. Motor çalÄąĹ&#x;ma akÄąmÄąnÄą dikkate alÄąn!DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir Â?Â?Â&#x2C6;Â&#x2030;Â? Â&#x2C6;Â&#x2030;Â?Â&#x160; sigorta: TÂ&#x2039; Â&#x152; Â&#x2C6;Â&#x2030; 6,3 L 250 V Â&#x17D;Â&#x2020; Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x17D; Ĺ&#x;una gĂśre  Â&#x2019;Â&#x17D; Â? IEC 127-2/III Â&#x2019;Â&#x201C; (DIN 41662) D5 x 20

V3

SÄązdÄąrÄąr undicht

ArÄąza sinyali StĂśrsignal

Potansiyelsiz iletkenlik sinyali sadece sinyalizasyon için kullanÄąlmalÄądÄąr, asla brĂźlĂśr serbestleĹ&#x;tirme için deÄ&#x;il!

VPS 504 Seri 04 dahili 

Toprak Â&#x2020;Â&#x2021;

Elektrik baÄ&#x;lantÄąsÄą VPS 504 S04 Kablo geçiĹ&#x;i PG 13,5 ve gĂśvdedeki kapaÄ&#x;Äąn altÄąndaki vida klemenslerine baÄ&#x;lantÄą, bakÄąnÄąz â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;lçßler VPS 504 S04, S05â&#x20AC;?.

+ â&#x20AC;&#x201C; Ä°Ĺ&#x;letme gerilimi Betriebsspannung = (DC) 24 V

DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilebilir auswechselbare Sicherung: sigorta: T 6,3 6,3 L L 250 V T 250 V nach gĂśre Ĺ&#x;una IEC 127-2/Î&#x2122;Î&#x2122;Î&#x2122; IEC (DIN127-2/III 41662) (DIN 41662) D5 x 20 D5 x 20

DUNGS çoklu ayarlama cihazlarÄą MB-D â&#x20AC;Ś, MB-ZRâ&#x20AC;Ś, MB-VEF â&#x20AC;Ś, DMV-..., MBC-...â&#x20AC;&#x2122;nin test hacmi

7 â&#x20AC;Ś 12

Tip

Nominal Test hacmi [l] çap Rp/DN

DMV-D(LE) 503/11 DMV-D(LE) 507/11 DMV-D(LE) 512/11 DMV-D(LE) 520/11 DMV-D(LE) 525/11 DMV-D(LE) 5040/11 DMV-D(LE) 5050/11 DMV-D(LE) 5065/11 DMV-D(LE) 5080/11 DMV-D(LE) 5100/11 DMV-D(LE) 5125/11 DMV-1500-D DMV-...D(LE) -5065/12 DMV-...D(LE) -5080/12 DMV-...D(LE) -5100/12 DMV-...D(LE) -5125/12

Rp 3/8 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 2 Rp 2 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Rp 2 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125

0,03 l 0,10 l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,38 l 0,39 l 0,69 l 1,47 l 2,28 l 3,56 l 0,44 l 1,47 l 2,28 l 3,55 l 6,00 l

Tip

Nominal Test hacmi çap [l] Rp/DN

MB-D(LE) 403 MB-D(LE) 405 MB-D(LE) 407 MB-D(LE) 410 MB-D(LE) 412 MB-D(LE) 415 MB-D(LE) 420 MB-ZRD(LE) 405 MB-ZRD(LE) 407 MB-ZRD(LE) 410 MB-ZRD(LE) 412 MB-ZRD(LE) 415 MB-ZRD(LE) 420 MB-VEF 407 MB-VEF 412 MB-VEF 415 MB-VEF 420 MB-VEF 425 MBC 300 MBC 700 MBC 1200 MBC 1900 MBC 3100 MBC 5000 MBC 7000

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 Rp 3/4 Rp 1 1/4 Rp 2 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125

0,04 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,24 l 0,24 l 0,11 l 0,11 l 0,33 l 0,33 l 0,24 l 0,24 l 0,11 l 0,33 l 0,24 l 0,24 l 0,44 l 0,05 l 0,05 l 0,10 l 1,47 l 2,28 l 3,55 l 6,00 l


VPS 504’ün DUNGS tekli vanalara uygulanması …/5 VPS 504’ün Rp 1/2 - Rp 2 valflarına montajı için, 205 360 sipariş no.’lu adaptör setine ihtiyaç duyulur VPS 504’ün DN40 – DN80 valflarına montajı için, 222 740 sipariş no.’lu adaptör setine ihtiyaç duyulur

VPrüf

=

Valf - Hacim [l] V1 çıkış tarafı + V2 giriş tarafı Rp

+

Boru tesisatının hacmi

Test hacmi VPrüf‘nin bulunması

Test hacmi VPrüf‘nin bulunması 1. V1’in çıkış tarafındaki hacmini belirleyin. Rp 1/2 - DN 80 için bakınız tablo. 2. V2’nin giriş tarafındaki hacmini belirleyin. Rp 1/2 - DN 80 için bakınız tablo. 3. Ara boru parçasının hacminin belirlenmesi, 3. Rp 1/2 - DN 80 için bakınız tablo. 4. VPrüf = Hacim Valf 1 + Hacim ara boru parçası + Hacim Valf 2 Rp / DN

Valf hacmi V1 çıkış tarafı + V2 giriş tarafı

DN

L [m]

V1

Ölçüm ucu Bağlantı

3

1

2

1

V2

2

3

Adapter Nr. 205 360 / 222 740

p1 pe

Programmgeber

Hacim V1 Çıkış tarafı Hacim V2 Giriş tarafı Hacim Ara boru parçası V1 <->

Program verici p2 pa

VPS 504 p1 pe

p2 pa

Test hacmi [I] = hacim V1 çıkış tarafı + V2 giriş tarafı + boru tesisatı Tekli valflar arasında boru uzunluğu L [m] 1,0 m 0,5 m 2,0 m 1,5 m Rp

DN

Rp

DN

Rp

DN

Rp

DN

Rp 3/8

0,01 l

0,06 l

0,11 l

0,16 l

0,21 l

Rp 1/2

0,07 l

0,17 l

0,27 l

0,37 l

0,47 l

Rp 3/4 (DN 20)

0,12 l

0,27 l

0,42 l

0,57 l

0,72 l

Rp 1 (DN 25)

0,20 l

0,45 l

0,70 l

0,95 l

1,20 l

Rp 1 1/2 / DN 40

0,50 l

0,70 l

1,10 l

1,35 l

1,70 l

2,00 l

2,20 l

2,65 l

Rp 2 / DN 50

0,90 l

1,20 l

1,90 l

2,20 l

2,90 l

3,20 l

3,90 l

4,20 l

4,90 l 5,50 l

2,80 l

3,30

DN 65

2,0 l

3,7

5,30 l

7,00 l

8,60 l

DN 80

3,8

6,3 l

8,80 l

11,30 l

13,80 l

DN 100

6,5 l

10,5 l

14,40

18,40 l

22,3 l

DN 125

12,0 l

18,2 l

24,3 l

30,50 l

36,6 l

DN 150

17,5 l

26,5 l

35,2 l

44,10 l

52,9 l

DN 200

46,0 l

61,7 l

77,4 l

93,10 l

108,9 l

·········

VPS 504 VPS 508 VDK DSLC

0,1 l ≤ V prüf ≤ 4,0 l 1,5 l ≤ V prüf ≤ 8,0 l 0,4 l ≤ V prüf ≤ 20,0 l 1,5 l ≤ V prüf

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

8 … 12


Devreye sokulması 1. Test süresince sızdırmazlık testi (presleme). 2. Sıcaklık regülatörü veya yeniden çalışma veya VPS 504’ün reset giderme düğmesine basılarak testin başlatılması. 3. Test süresince sızdırmıyorsa Test mesafesinin büyüklüğüne ve bulunan ön basınca bağlı olarak, pompalama süresi 3 s ile 26 s arasındadır. Ateşleme otomatı için serbestleştirme daha sonra en erken yakl. 10 s sonra (küçük test hacimlerinde ve küçük giriş basınçlarında) ve en geç 26 s sonra (büyük test hacimlerinde ve büyük giriş basınçlarında) verilir – sarı sinyal lambası yanar. Test süresince sızdırıyorsa Test basıncına ulaşılamaz

9 … 12

Motor pompası kapatır, kırmızı arıza lambası yanar. Ateşleme otomatına devre geçişi gerçekleşmez. Fonksiyon kontrolü Test süresi (pompalama süresi) boyunca ölçüm ucundaki p2 (pa) kapatma vidasının açılması sayesinde, bir sızdırmazlık simüle edilebilir ve bu sayede fonksiyon kontrol edilebilir. Ayarlama VPS 504’ün bir yerinden ayarlanması gerekli değildir. Montaj VPS 504 doğrudan iki O ring 10,5 x 2,25 ve dört kendiliğinden sıkan vida M4 x 16 vasıtasıyla, DUNGS çoklu ayar cihazına yanlamasına montaj edilmelidir (sola veya sağa montajı mümkündür).

Eğer kazanda bir atık gaz klapesi monte edilmişse, testin başlaması sırasında bu açık olmalıdır. Fonksiyon veya sızdırmazlık problemlerini engellemek için, EN 161 sınıf A ve sınıf B’ye göre solenoid vanaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yetersiz korumalı frekans dönüştürücüler, şebeke arızaları yüzünden VPS’de arızalara neden olabilmektedir! Mutlaka yeterli şebeke enerjisini temin edin!


Ölçüler [mm] VPS 504 S01, S03 126,5 126,5 Sigorta Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable

Typ/Type/Type/Tipo T 6,3 L 250 V

147

100

Betriebsanleitung beachten! Please comply with the operating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni!

150

Yuva X1B Buchse X1B Buchse X1B DIN 4791’e göre nach DIN 4791 nach DIN 4791

22

pa pa

pe pe

13

Ø9 Ø9

pa

5

4,3

pe

53,7

Betrieb

Betrieb

Fonctionamento Funziamento Run

Störung

Dérangement

Blocco Störung Lockout

Dérangement Blocco Lockout

Emiş bağlantısı (Gaz girişi) Sauganschluß (Gaseingang) Sauganschluß (Gaseingang)

Soket Stecker X1S Stecker X1S DIN 4791’e göre nach DIN 4791 nach DIN 4791

Basınç bağlantısı(zur (test mesafesine) Druckanschluß Prüfstrecke) Druckanschluß (zur Prüfstrecke)

Yedek sigorta Ersatzsicherung Ersatzsicherung

Typ VPS 504 Serie 01 Typ VPS 504 Serie 01

pa Ölçüm ucu pa Meßstutzen

Fonctionamento Funziamento Run

72 pe Ölçüm Meßstutzen ucu

Ölçüler [mm] VPS 504 S02 126,5

126,5 Sigorta Sicherung eingebaut, auswechselbar Fuse built into housing, exchangeable Fusibile integré dans la couvercle du boîtier interchangeable

Typ/Type/Type/Tipo T 6,3 L 250 V

150

147

100

Betriebsanleitung beachten! Please comply with the operating instructions! Suivre les instructions de la notice d'utilisation! Seguire le istruzioni!

pa

pe

pe

13

Ø9

pa

5

4,3

pe

Ø9

22

pa

53,7

Betrieb

Fonctionamento Funziamento Run

Dérangement Blocco Lockout

Emiş bağlantısı (Gaz girişi) Sauganschluß (Gaseingang) Sauganschluß (Gaseingang) Basınç bağlantısı (test Prüfstrecke) mesafesine) Druckanschluß (zur Druckanschluß (zur Prüfstrecke) Yedek sigorta Ersatzsicherung Ersatzsicherung

Typ VPS 504 Serie 02

Störung

Betrieb

Störung

Dérangement Blocco Lockout

Typ VPS 504 Serie 02

pa ucu pa Ölçüm Meßstutzen

Fonctionamento Funziamento Run

72 pe ucu pe Ölçüm Meßstutzen

Ölçüler [mm] VPS 504 S04, S05 Sigorta Sicherung

7

8

147 150

ilave kablo Zusätzlich geçişi Kabeldurchführung PG PG11 11mümkün möglich

6

100

5

Deckel, elektrischer Anschluß Kapak, elektrik bağlantısı Deckel, elektrischer Anschluß 126,5

126,5

Standart: Standard: Kablo geçişi KabeldurchPG 13,5 führung pa

pa

pe

pe

22

PG 13,5

Ø9

13

Ø9

pa

5

4,3

pe

Ersatzsicherung

Yedek sigorta Ersatzsicherung

53,7

Betrieb

Fonctionamento Funziamento Run

Achtung, Warning, Attention, Attentione Störung Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before opening switch off power supply Dérangement Ouverture uniquement hors tension Blocco

Fonctionamento Funziamento Run

Betrieb

Achtung, Warning, Attention, Attentione Vor dem Öffnen ist das Gerät stromlos zu schalten Before opening switch off power supply Ouverture uniquement hors tension Prima di apire l'aparecchio togliere la corrente

pa pa Ölçüm ucu Meßstutzen

Prima diVPS apire l'aparecchio togliereLockout la corrente Typ: 504 Serie 04

Meßstutzen

Typ: VPS 504 Serie 04

Störung

pe pe Ölçüm ucu

Dérangement Blocco Lockout

72

Emiş bağlantısı (Gaz girişi) Sauganschluß (Gaseingang)

Sauganschluß (Gaseingang)

Basınç bağlantısı (test Druckanschluß (zur mesafesine) Prüfstrecke)

Druckanschluß (zur Prüfstrecke)

10 … 12


VPS 504 tipe genel bakış/aksesuar/sipariş verileri Tip VPS 504 seri … 23-30 VDC

Nominal gerilim, Frekans

VPS 504 S01 7 kutuplu soket bağlantısı DIN 4791’e göre kablolama Koruma türü IP 40

Kablo uzunluğu 0,30 m Kablo uzunluğu 0,85 m Kablo uzunluğu 1,50 m Kablo uzunluğu 2,00 m Kablo uzunluğu 0,85 m Toplam arıza bildirimi Kablo uzunluğu 2,00 m Toplam arıza bildirimi VPS 504 S02 7 kutuplu soket bağlantısı 7 kutuplu soket bağlantısı Serbest bağlantı Koruma türü IP 40 Sıvı gaz tipi VPS 504 S03 7 kutuplu soket bağlantısı DIN 4791’e göre kablolama Koruma türü IP 40

soketli soketli, CSAC, US soketsiz

219 219 219 219 227 227

225 481

219 879 223 590

VPS 504 S06

UL, FM, CSA

Aksesuar/Yedek parçalar Adaptör seti VPS 504, tekli valf ile Rp 2 arasına Adaptör seti VPS 504, DN 40 - DN 80 tekli valflar için Adaptör seti VPS / VDK Soket, 7 kutuplu, yük bindirmesiz 2 kablo girişi (S02) Soket, 7 kutuplu, PG 11’li 4 kablo girişi (S02) Soket, 7 kutuplu, yük bindirmesiz 4 kablo girişi (S02) Montaj-Seti (2 x M4 x 16,2 x O-Ring, 2 x filtre elemanı) Cihaz için yedek sigorta (5 adet) Yedek set VPS filtresi

110 V -15 % +10 % 50 Hz

223 464

223 463

219 878

Kablo uzunluğu 0,30 m Kablo uzunluğu 1,50 m

(Gaz motorları) CSAC, US

120 V -15 % +10 % 60 Hz

219 877 222 389

226 315

VPS 504 S05

220 V -15 % +10 % 60 Hz

873 874 875 222 390 876 462 527

soketli

219 881 222 388 223 426 221 327

VPS 504 S04 Vida klemenslerine bağlantı Kablo geçişi PG 13,5 ilaveten PG 11 mümkün Potansiyel arıza sinyali (iletkenlik sinyali) Koruma türü IP 54 Sıvı gaz tipi

11 … 12

230 V -15 % 240 V +6 % 50 Hz

226 316 242 874 242 875 242 876 224 983 221 073 205 222 223 231 231 231 221 231 243

360 740 470 807 808 809 503 780 801


Valf kontrol sistemi VPS 504, çok fonksiyonlu ayarlama cihazları için

Teknik geliµme ve geliµtirme aç∂s∂ndan yararl∂ olabilecek deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r. Karl Dungs Satıș ve Pazarlama Limited Şirketi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8, No:775-777 34385 Okmeydanı-İstanbul Tel.: +90 (0)212 320 81 02 Fax: +90 (0)212 320 81 05 info.tr@dungs.com www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 info@dungs.com www.dungs.com 12 … 12

/250080  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/250080.pdf?1311257910

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you