Page 1

Emniyet firar ventili FRSBV

Printed in Germany • Edition 02.10 • Nr. 250 067

4.15

1…4

Teknik DUNGS emniyet firar ventili tip FRSBV, ayarlanabilir çalışma basıncına sahip, yay kuvvetli bir emniyet firar düzeneğidir (SBV). DIN 3381 standardına uygun emniyet firar ventili. - Giriş basınçı 1,0 bar (100 kPa)’a kadar - Büyük debi performansı - Güvenlik diyaframı - İşleme basıncı için standart dahili pulse - Dişli bağlantısı Rp 1

Uygulama Gaz brülörleri ve gaz cihazları için emniyet firar ventili. Gaz aileleri 1,2,3 gazları ile diğer nötr gaz halindeki maddeler için uygundur. Renkli metal içermez, maks. % 0,1 vol. H2S kuru gazlar için uygun. Onay AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi: FRSBV CE-0085 AS0461 AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi: FRSBV CE0036 Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki onaylar.


Ayarlanabilir set etme yayı ile birlikte yay kuvvetli emniyet firar düzeneği. Çalışma basıncının dahili yükü.

FRSBV

Teknik özellikler Nominal çaplar Dişli bağlantı ISO 7/1’e göre

DN 25 Rp 1

Maks. işletme basıncı

1,0 bar (100 kPa)’ye kadar

Emniyet firar ventili

DIN 3381 standardına uygun güvenlik firar tertibatı

Giriş basınç aralığı

1,0 bar (100 kPa)’a kadar

Ayarlama bölgesi, çalışma basıncı

Ayarlanabilir set etme yayına bağlı olarak 20 mbar (2 kPa) ile 1000 mbar (100 kPa) arası

gaz ileten parçaların hammaddeleri

Gövde: Contalar ve diyaframlar:

Çevre sıcaklığı

-15° C ile +70° C arası

Montaj konumu

Yay başlığı yatay ile dikey ve dikey arasında

Ölçüm bağlantıları

G 1/4 ISO 228 her iki tarafta giriş bölgesinde

Pulse bağlantısı

dahili mevcut, giriş bölgesinde

Havalandırma hattı

Havalandırma hattı sadece özel durumlarda gereklidir, çünkü emniyet diyaframı montelidir. Bağlantı: G 1/4 ISO 228

Alüminyum, çelik NBR

FRSBV-Uygulama, örnek M

R

GW

FRSBV

p2

p1

KH

GF

SAV

Yay seçimi Çalışma basıncı, monte edilmiş ayarlama yayından ve hareketli parçaların ağırlık yükünden ortaya çıkar.

20 … 100 Beklenen değer yay bölgesi [mbar] Yay mavi Yay rengi Sipariş no.

226 381

DMV

Ayar mesafesi KH Küresel vana GF Gaz filtresi M Manometre R Regülatör SAV Emniyet kapatma GW Gaz basınç presostatı FRSBV Emniyet firar ventili DMV Double solenoid vana VPS Gas sızıntı kontrol sistemi

VPS

Emniyet firar ventili standart sarı yay ile donatılmıştır. Beklenen değer yayının değiştirilmesi sayesinde, başka çalışma basınçlarının ayarlanması mümkündür. 70 … 350

300 … 1000

Yay sarı Standart 226 382

Yay gri

Tesisatlardan gelen yoğuşum, emniyet firar ventiline aktarılmamalıdır. Emniyet firar ventili, uygun bir kir toplayıcısı sayesinde kirliliklere karşı korunmalıdır. Ayarlama yayının montaj mekânı, yanıcı gaz veya yanıcı gaz – hava karışımlarına maruz bırakılmamalıdır.

226 383

2…4


Basınç yükleri

Montaj ölçüleri �

1 Respiratör tıkacı, G 1/4 ISO 228 2 Bağlantı vidası G 1/4 ISO 228 Giriş bölgesinde çift taraflı

��

� � �

Tip

Sipariş no.

Pmax. Rp/DN [bar]

Montaj ölçüleri [mm] a

FRSBV 1010

226 284

1,0

Rp 1

b

c

d

110 145 33 190

e

f

g

G 1/4 G 1/4 310

Ağırlık [kg] 1,20

Kesit resmi FRSBV 1010 Emniyet firar ventili kapalı konumda

12

11 13

10

9

8

7

6

5

4

p1 3

2

1

3…4

p2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gövde Mil Conta halkası Regülatör çanağı Ara plaka Çalışma diyaframı Güvenlik diyaframı Diyafram çanağı Set etme yayı Kapak Ayarlama düzeneği Koruyucu başlık Respiratör tıkacı


Emniyet firar ventili FRSBV

Rp 1

Debi diyagramı, mekanik açık

100 90 80 70 60 50 40 30

∆p [mbar]

20

10 9 8 7 6 5 4 3

Basis + 15° C, 1013 mbar, trocken Based on + 15° C, 1013 mbar, dry Base + 15° C, 1013 mbar, sec Baz + 15° C, 1013 mbar, kuru

2

1,0

1

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

600 800 1000

2000

4000

Vn [m3 /h] Luft / Air / Hava dv = 1,00 1

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

600 800 1000

2000

4000

Vn [m3 /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Doğal gaz dv = 0,65 ° Vverwendetes Gas/gas used/ gaz utilisé/ kullanılan gaz =

° V Luft/air/air/hava x f

Dichte Luft Air density Densité de l'air Yoğun hava f=

spez. Gewicht des verwendeten Gases Spec. weight of gas used poids spécifique du gaz utilisé Kullanılan gazın spes. ağırlığı

Gasart Type of gas Type de gaz Gaz türü

Dichte Density Densité Yoğunluk [kg/m3]

dv

f

Erdgas/Nat.Gas/ Gaz naturel/Doğal gaz

0.81

0.65

1.24

Stadtgas/City gas/ Gaz de ville/Şehir gazı

0.58

0.47

1.46

Flüssiggas/LPG/ Gaz liquide/Sıvı gaz

2.08

1.67

0.77

Luft/Air/ Air/Hava

1.24

1.00

1.00

Teknik geliµme ve geliµtirme aç∂s∂ndan yararl∂ olabilecek deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r. Karl Dungs Satıș ve Pazarlama Limited Şirketi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8, No:775-777 34385 Okmeydanı-İstanbul Tel.: +90 (0)212 320 81 02 Fax: +90 (0)212 320 81 05 info.tr@dungs.com www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 info@dungs.com www.dungs.com 4…4

/250067  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/250067.pdf?1290009720