Page 1

WhirlWind Tam entegre, ayar ve güvenlik kombinasyonlarına sahip gaz/hava karışımlı sistem GB-WND 055 D01 3.04

Printed in Germany • Edition 05.11 • Nr. 250 064

Teknik Modülasyonlu veya çok kademeli işletim için EN 126’ya göre, DUNGS sıfır basınç çok fonksiyonlu ayarlama cihazına dayanan, yüksek performans yoğunluğuna sahip entegre gaz-hava karışım sistemi:

1…6

- Entegre sinyal güçlendirmesine sahip sıfır basınç işletimi sayesinde pnömatik bileşim - Modülasyon aralığı 1 :10 - Akım sesini keser ve rezonansları azaltır - Servo regülatöründeki gaz/hava oranlarının ofset düzeltmesi - Düşük manyetik gecikmeye sahip kısma sayesinde maksimum akışının kısıtlanması, başka gaz ailelerine geçiş sırasında meme değişimi yok. - Giriş basıncı maks. 65 mbar’a (6,5 kPa) kadar

- Sistem bileşenlerinin uyarlanması sayesinde, spesifik uygulama ve yapım donelerinin optimizasyonu gerçekleştirilebilir. Valfın sol ve sağ bağlantı türü mümkündür. Uygulama EN 437’ye göre gazlar ve diğer nötr gaz biçimindeki maddeler için uygun. Onaylar AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi. GB-WND 055 D01 CE-0085 CM 0036 Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki onaylar.


seri olarak

opsiyonel

XXXXX

XXX

DXX SXX V1 ve V2’nin kumandası 0 = ortaklaşa (Paralel) 2 = ayrı Çıkış basıncı 0=0 mbar 2 = 1,5 -20 mbar 4 = 3 -20 mbar

Giriş basıncı 65 mbar’a kadar 65 mbar’a kadar 65 mbar’a kadar

S = Seri (tipten bağımsız) Gaz yolu şeması 1 = Servo basınç regülatörlü iki B valfı 2 = Servo basınç regülatörsüz iki B valfı Süpab türü 0 = Çift sübap 1 = Tek sübap, köşe 2 = Tek sübap, düz Yapılış türü (jenerasyon) D Yapı büyüklüğü, nominal genişlik 05 = pmax. = 65 mbar 3 = Rp 1/4 5 = Rp 1/2 7 = Rp 3/4 Açılma davranışı + ana miktar kısma yokken = Çabuk açılır, çabuk kapanır = Yavaş açılır -L -E = Ayarlanabilir başlangıç yükü = Pilot gaz bağlantısı -P = Gaz-hava-birleşimi -G = Gaz debi ayarı -D = Sıfır basınç regülatörü -N = Elektrik modülasyonlu işletme biçimi -M -W = WhirlWind yapiliş -Z = Iki kademeli GasBloc

Servo basınç regülatörlü basınç ayarlama parçası, besleme şebekesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler. Bu sayede sabit meme basıncında eşit kalan hacim akışı temin edilmektedir. Servo regülatörü, valfın çıkışındaki meme basıncını, üretilen vakum basıncına bağlı olarak sıfıra ayarlar. Solenoid vanalar EN 161 sınıf “B” ye göre solenoid vanalar. Doğrusal akım bobinleri, gerilim tepe noktalarına karşı emniyetli. Filitre Armatürün korunması için sıkı dokulu süzgeç. Meme ile yan kapak Giriş havası iletimi ve ses izolasyonu için, valf ile türbülens plakası arasında yanlamasına monte edilmiş kapak. Meme, valf ve kapak arasında, montaj-

MPA 109x

Bağlantı soketi

Gaz basınç presostatı

Hava/Fark basıncı presostatı (Opsiyonel donanım) Sistem, fan fonksiyonunun denetlenmesi için bir hava veya fark basınç presostatı opsiyonu sunmaktadır. Hava veya fark basınç presostatı, spesifik müşteriye göre önceden ayarlanabilir ve mühürlenebilir. Basınç ölçüm nipeli Giriş ve çıkış tarafında Solenoid vana işletim türleri V1 ve V2 ye ortaklaşa veya ayrı ayrı kumanda edilebilmekte ve açılabilmektedir.

Şema

Ana bileşenlerin tanımı Valf ve basınç regülatörü Valf tercihe bağlı olarak sola veya sağa doğru yan çıkış ile teslim edileblimektedir. Bu sayede WhirlWind sistemi müşteri taleplerine göre yapılabilir.

Filitre

teslim edilemez

Tip anahtarı GasBloc GB-

Fan adaptörü

Sinyal güçlendirmesi için kılavuz uygulama

B

Ofset düzeltmesi

B

GB-WND 055 D01

Maksimum kısma

Ana tipler

Emniyet vanası Solenoid vana [Sınıf]

Sıfır basınç servo regülatörü

Spesifikasyon

Çalışma vanası Solenoid vana [Sınıf]

Gaz/hava karışım sistemi GB-WND 055 D01

Cihazlara genel bakış

lıdır ve gerekiyorsa, gaz ailesi arasında değişim için değiştirilebilir. Türbülans plakası Entegre edilen türbülans plakası, iki kademeli sinyal güçlendirmesine hizmet eder ve 1:10’a kadar güvenli bir işletime olanak tanır. Ayrıca özel olarak tasarlanmış türbülans plakası seslendirmesi sayesinde diğer akım seslerini kırar ve titreşimler engeller. Fan adaptörü Seçilen fanın ara birimini ortaya koyar ve hem girişte tanımlanmış akım davranışları, hem de valf/fan düzenlemesinde yapısal esneklik sağlar.

A B C D E F G

Filitre Otomatik kapama vanaları Basınç regülatör parçası Servo basınç regülatörü Debi ayarı Meme Sinyal güçlendirmesi için türbülans plaka H Vantilatör p1 Test nipeli, giriş tarafında p2 Test nipeli, çıkış tarafında

P

amb

A

P1

B

B

V1

V2

C

D P2 E

F

G

H

Gaz basınç presostatı Opsiyonel donanım Giriş tarafındaki gaz basıncını, gaz eksikliği emniyeti olarak denetlemektedir. Basınç presostatı, müşteriye özel ayarlanabilir ve mühürlenebilir.

2…6


p2

Fonksiyon şeması GB-WND 055 D01

7

15

10

5

14

6 4

9

3 13 12

16

V1

V2

8

2 1

p1

11

p2

17 18

19

Bulunanlar 1 Filitre 2 Gövde 3 Valf V1 4 Kapatma yayı V1 5 Ankraj V1 6 Ölçüm nipeli 7 Bobin V1 8 Valf V2 9 Debi ayarı

10 Bobin V2 11 Çalışma diyaframı 12 Geri alma yayı 13 Çalışma valfı 14 Elektrik bağlantısı 15 Servo basınç regülatör parçası 16 Meme 17 Türbülans plaka 18 Fan adaptörü 19 Yan kapak

CO2 karakteristik eğrisinin ayarlanması GB-WND 055 D01 CO [%] 2 10 9

Emission Emisyon

8 7

Maksimum Einstellungkısma durch Maximaldrossel sayesinde ayarlama

6

Einstellung durch Ofset değiştirmesi Offsetverstellung sayesinde ayarlama

5 4 3 2 1 0

Ayarlama talimatı Çabuk ve basit ayarlama: • Ofset düzeltmesini, servo regülatöründeki ayarlama vidası yardımıyla ayarlayın. • Kısma vidası yardımıyla maksimum akışı ayarlayın. 3…6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Leistung Performans

100

Q [%]


Ölçüler [mm] 150,5 58

ø9

44xxM4 M4- 7- derinlik 7 tief

128,5

34

R 50

30 ϒ

2

R 63

102

Rp 1/2 ISO 7/1

24 34

3 x ø 4,5

60

76

12,5

82

105

18,9

8,4

Ayarlama düzenekleri

Maksimum kısma Basınç ölçüm nipeli P2 Ofset ayarı Basınç regülatörü

Elektrik bağlantısı

Basınç ölçüm nipeli P1

Manyetik bobinler

Standart Kablo bağlantısı IP 40 ile kutu Sistem Molex Crimp 3001

4…6


Türbülans plaka GB-WND 055 D01

Entegre venturi 2. Sinyal güçlendirme

Spiral karıştırıcı kanatlar 1. Sinyal güçlendirme

Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri GB-WND 055 D01 - DIN EN 126’ya göre pnömatik 100 80

60 50

önerilen çalışma aralığı

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Baz

+ 15° C, 1013 mbar, kuru

1 0,1

0,2

0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1

° [m3/h] Luft / Air / Hava dv = 1,00 Vn 0,2

0,3 0,4 0,50,6 0,8 1

2

2

3

3

4

4

5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10

° [m /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Doğal gaz dv = 0,65 Vn 3

İzin verilen sapma Regülatör sınıfı C p2 ± % 10 EN 126’ya göre 5…6

20

20

30


WhirlWind Tam entegre, ayar ve güvenlik kombinasyonlarına sahip gaz/hava bileşik sistemi GB-WND 055 D01

Teknik özellikler

Nominal çap ana gaz bağlantısı Boru vida dişli flanşlar Maks. giriş basıncı Nominal debi Çevre sıcaklığı Otomatik kapama vanaları Grup Basınç regülatörü Orantısal ayarlama bölgesi V Asgari sinyal basıncı Ofset düzeltmesi Koruma türü Açılma süresi Kapanma süresi Açılma süresi Gerilim / Frekans bobin Bobine binen yük (24 V, 230 V) Elektrik bağlantısı Opsiyonel donanım

Montaj konumu

DN 15 Rp 1/2 ISO 7/1 G 3/4 DIN ISO 228 dış Rp 1/2 ISO 7/1 iç G 3/4 DIN ISO 228 dış 65 mbar (6,5 kPa) 7,2 m3/h (hava) Δp‘da 30 mbar (3,0 kPa), ayarlı -15° C ile +70°C arası 0 °C ile +70°C arası, LPG’de EN 126’ya göre sınıf B Δpoffset = 0 Pa 2 Sınıf C V = pGaz / phava = 0,45-1 0,3 mbar (0,03 kPa) ± 0,2 mbar (0,02 kPa) IP 40 çabuk açılır < 1 s <1s 100 % ED ~(AC) 50 - 60 Hz 24 V +10 % – 15 % ~(AC) 50 - 60 Hz 230 V +10 % – 15 % 2 x 5,5 VA Bobin Molex sistem bağlantısı veya entegre kablolu kutu bağlantısı Elektrik bağlantıları RAST 5’te Hava basınç presostatı LGW…A3 Yakma otomatı MPA 109x; Gaz basınç presostatı GW A5 Bobin ayakta dik ile yatay yatık arasında

Teknik geliµme ve geliµtirme aç∂s∂ndan yararl∂ olabilecek deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r. Karl Dungs Satıș ve Pazarlama Limited Şirketi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8, No:779-781 34385 Okmeydanı-İstanbul Tel.: +90 (0)212 320 81 02 Fax: +90 (0)212 320 81 05 info.tr@dungs.com www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 info@dungs.com www.dungs.com 6…6

/250064  
/250064  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/250064.pdf?1311257910