Page 1

GasBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu GB-M(P) 055 D01 İki kademeli işletme şekli GB-(LEP)Z 055 D01 3.02

Printed in Germany • Edition 05.11 • Nr. 250 062

Teknik Modülasyonlu veya iki kademeli işletim için etkileşimli ayarlama parçası ile birlikte, EN 126’ya göre çok fonksiyonlu ayarlama cihazı:

1…6

- Ayarlanabilir min. Ve maks. sınırlamasıyla birlikte modülatör - Pilot gazı, opsiyonel - Servo regülatörlü basınç regülatörü sayesinde sabit hacim akışı - Maks. işletme basıncı 65 mbar (6,5 kPa) - Uygulama durumuna bağlı olarak farklı cihaz varyasyonları mümkün

Uygulama EN 437’ye göre gazlar ve diğer nötr gaz biçimindeki maddeler için uygun. Onaylar AB gaz cihazı yönetmeliğine göre AB yapı tipi kontrol belgesi. GB-M(P) 055 D01 CE-0085CM0036 GB-(LEP)Z 055 D01 CE-0085CM0036 Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki onaylar.


B

seri olarak

opsiyonel

50

165

teslim edilemez Basınç ölçüm nipeli Giriş ve çıkış tarafında

Tip anahtarı GasBloc GB-

XXXXX

XXX

DXX SXX V1 ve V2’nin kumandası 0 = ortaklaşa (Paralel) 2 = ayrı Çıkış basıncı 0=0 mbar 2 = 1,5 -20 mbar 4 = 3 -20 mbar

Giriş basıncı 65 mbar’a kadar 65 mbar’a kadar 65 mbar’a kadar

S = Seri (tipten bağımsız) Gaz yolu şeması 1 = Servo basınç regülatörlü iki B valfı 2 = Servo basınç regülatörsüz iki B valfı Süpab türü 0 = Çift sübap 1 = Tek sübap, köşe 2 = Tek sübap, düz Yapılış türü (jenerasyon) D Yapı büyüklüğü, nominal genişlik 05 = pmax. = 65 mbar 3 = Rp 1/4 5 = Rp 1/2 7 = Rp 3/4 Açılma davranışı + ana miktar kısma yokken = Çabuk açılır, çabuk kapanır = Yavaş açılır -L -E = Ayarlanabilir başlangıç yükü = Pilot gaz bağlantısı -P = Gaz-hava-birleşimi -G = Gaz debi ayarı -D = Sıfır basınç regülatörü -N = Elektrik modülasyonlu işletme biçimi -M -W = WhirlWind yapiliş -Z = Iki kademeli GasBloc

Solenoid vanalar EN 161, sınıf B’ye göre solenoid vanalar. Doğrusal akım bobinleri, gerilim tepe noktalarına karşı emniyet altına alınmış.

Solenoid vana işletim türleri İşletim türü 1 – ateşleme gazı olmadan V1 ve V2 ye ortaklaşa veya ayrı ayrı kumanda edilmekte ve vanalar açılmaktadır. İşletim türü 2 – ateşleme gazıyla birlikte V1 ve V2 ayrı ayrı açılmakta ve kumanda edilmektedir. Pilto gazı çıkışı verilir, V1 açar. Alev duruyorsa, serbestleştirme gerçekleşir ve V2 açar.

Şema

Ana bileşenlerin tanımı Basınç regülatörü ve modülatör Servo regülatörlü basınç ayarlama parçası, besleme şebekesindeki basınç dalgalanmalarını dengeler. Bu sayede sabit meme basıncında eşit kalan hacim akışı temin edilmektedir. Meme basıncı, elektrikli bir modülatörün kumandası sayesinde, ayarlanabilir maksimum ve minimum değere arasında ayarlanabilmektedir. İki kademeli işletim şeklinde kumanda maksimum ve minimum değer arasında devreye girer.

MPA 109x

B

B

Tesisat kutusu

GB-Z 055 D01

B

GB-MP 055 D01

Bağlantı soketi

165

Ateşleme gazı bağlantısı

50

Filitre

B

min. Ve maks. brülör basıncı ayarlanabilir

B

iki kademeli kumanda 230 V AC

maksimum modülatör akımı [mA]

GB-M 055 D01

Ana tipler

Çalışma vanası Solenoid vana [Sınıf]

minimum modülatör akımı [mA]

Çok fonksiyonlu armatürler GB-M(P) 055 D01

Emniyet vanası Solenoid vana [Sınıf]

elektromanyetik etkileşimli servo basınç regülatörü

Spesifikasyon

iki kademeli devreye sokulabilir servo basınç regülatörü

Cihazlara genel bakış

Filitre Armatürün korunması için sıkı dokulu süzgeç. Ateşleme gazı V1 ve V2 arasında ateşleme gazı bağlantısı. Gaz basınç presostatı Opsiyonel donanım Giriş tarafındaki gaz basıncını, gaz eksikliği emniyeti olarak denetlemektedir. Basınç presostatı, müşteriye özel ayarlanabilir ve mühürlenebilir.

A B C D E F p1 p2

Filitre Otomatik kapama vanaları Basınç regülatörü Servo basınç regülatörü elektrikli modülatör Ateşleme gazı çıkışı Test nipeli, giriş tarafında Test nipeli, çıkış tarafında

E

A

p1

B

B

V1

V2

C

D

p2 F

2…6


one stage, slow opening à une allure, ouverture lente monostadio, apertura lenta

Fonksiyon şeması GB-M(P) 055 D01

Bulunanlar

7 15 14

10

5

16

6 4

9

3

V1

13

pp

V2

8

2 12

1

p1

p2

11

p2

1 Filitre 2 Gövde 3 Valf V1 4 Kapatma yayı V1 5 Ankraj V1 6 Test nipeli 7 Solenoid V1 8 Valf V2 9 Ateşleme gazı bağlantısı 10 Solenoid V2 11 Çalışma diyaframı 12 Geri alma yayı 13 Çalışma valfı 14 Elektrik bağlantısı 15 Servo basınç regülatör parçası 16 Modülatör bobini

Akım-basınç karakteristik eğrisi GB-M(P) 055 D01 GB-(LEP)Z 055 D01 için: sadece açık/kapalı

p [mbar] 14

Meme basıncı

12 10 8 6 4 2 0

0

20

40

60

80

100

120

Modülatör akımı

3…6

140

160

I [mA]


Ölçüler [mm]

Elektrik bağlantısı 58 Ateşleme gazı bağlantısı Zündgas Anschluß

ø9

4 x4M4 - 7 -derinlik x M4 7 tief

ø 55

34

Rp 1/2 ISO 7/1

30,5

24

102

M8 x 1

4

40,5

24 28

58

34

Standart Kablo bağlantısı IP 40 ile kutu Sistem Molex Crimp 3001

60

12,5

12,5

15,4

8,4 18,9

105

Ayarlama düzenekleri Set değeri ayarı min. ve maks. brülör basıncı Manyetik bobinler

Basınç ölçüm nipeli P2

Basınç ölçüm nipeli P1

Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri GB-(LEP) 055 D01 - DIN EN 126’ya göre elektrik modülasyonlu GB-(LEP)Z 055 D01 - DIN EN 126’ya göre iki kademeli Giriş basınç aralığı (mbar) 2. Gaz ailesi

PNOM. PMAX.

PMIN.

Doğal gaz-H-E Doğal gaz-L

20 25

17 20

25 30

İzin verilen sapma Regülatör sınıfı C – 2. Gaz ailesi p2 + % 10 - % 15 EN 126’ya göre

Q [m3/h] 12 Erdgas 11 Doğal gaz 10

22xx B valfı B-Ventil

9 8 7 6

L

5 4

H

3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

Q [m3/h] 12 Propan 11 10 9 8

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 p2 [mbar]

2 x B-Ventil

4…6


10 6 9 5

L

8 4

7 3 Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri GB-(LEP) 055 D01 - DIN6 EN 126’ya göre elektrik modülasyonlu 2 5 1EN 126’ya göre iki kademeli GB-(LEP)Z 055 D01 - DIN

Giriş basınç aralığı

4 0 (mbar)3

0

2

3. Gaz ailesi

PNOM. PMAX. 1

Propan

37

0

45

1

2

3

4

PMIN. 0

1 2 25

3

4

5

6

7

L

10 11 12 13 14 H15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 p2 [mbar]

8

9

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 p2 [mbar]

Q [m3/h] 12 Propan 11 5 6 7 10 8

2 xx B-Ventil B valfı 2

9 Q [m3/h] 12 8 Propan 11 7 10 6

İzin verilen sapma Regülatör sınıfı C – 3. Gaz ailesi

H

2 x B-Ventil

9 5 8 4

p2 ±10 % EN 126’ya göre

7 3 6 2 5 1 4 0

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri3 3/h]2 Q [melektrik 12 modülasyonlu GB-(LEP) 055 D01 - DIN EN 126’ya göre Butan/Propan 1 11 GB-(LEP)Z 055 D01 - DIN EN 126’ya göre iki kademeli 0

Giriş basınç aralığı (mbar) 3. Gaz ailesi

PNOM. PMAX. PMIN.

Bütan/Propan 50

Q [m3/h] Butan/Propan

57,5 42,5

2 x B-Ventil

10 12 13 0 11 14 15 16 17 18 19 9 12 8 11 7 10 6 9 5

p2 [mbar]

20 21

20 21

p2 [mbar]

22 xx B valfı B-Ventil

8 4 7 3 6 2 5 1

İzin verilen sapma Regülatör sınıfı C – 3. Gaz ailesi

4 0 0 20 22 24 26 28 30 32 34 36 3

p2 ±10 % EN 126’ya göre

p2 [mbar]

38 40

2 1 0

0 20 22 24 26 28 30 32 34 36

38 40

p2 [mbar]

Hacim akışı-basınç eğrisi-karakteristik eğri GB-M(P) 055 D01 GB-(LEP)Z 055 D01 100 80 60 50

önerilen çalışma aralığı

40

∆p [mbar]

30 20

10 8 6 5 4 3 2

Baz

+ 15° C, 1013 mbar, kuru

1 0,2

0,1

2

0,3 0,4 0,50,6 0,8 1

3

4

5 6 7 8 910

20

Vn [m3 /h] Luft / Air / Hava dv = 1,00 0,2

0,3 0,4 0,50,6 0,8 1

2

3

4

5 6 7 8 910

20

30

Vn [m3 /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Doğal gaz dv = 0,65 5…6


GasBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu GB-M(P) 055 D01 İki kademeli işletme şekli GB-(LEP)Z 055 D01

Teknik özellikler

Nominal çap ana gaz bağlantısı Boru vida dişli flanşlar Pilot gazı bağlantısı Maks. giriş basıncı Regülatörün çıkış basınç aralığı

Nominal debi Çevre sıcaklığı Otomatik kapama vanaları Grup Basınç regülatörü Koruma türü Açılma süresi Kapanma süresi Açılma süresi Gerilim / Frekans Bobine binen yük (24 V, 230 V) Elektrik verileri modülatör GB-M Elektrik verileri modülatör GB-Z Elektrik bağlantısı

Opsiyonel donanım Montaj konumu

DN 15 Rp 1/2 ISO 7/1 G 3/4 DIN ISO 228 dış Rp 1/2 ISO 7/1 iç G 3/4 DIN ISO 228 dış M8 x 1 ø 4 mm 65 mbar (6,5 kPa) 1,5 mbar (0,15 kPa) ile 20 mbar (2,0 kPa) arası – doğal gaz 3,0 mbar (0,30 kPa) ile 37 mbar (3,7 kPa) arası – sıvı gaz p2max - p2min ≥ 3 mbar (0,3 kPa) 3,3 m3/h (hava) Δp 5 ‘da, ayarlı -15°C ile +70°C arası 0 °C ile +70°C arası, LPG’de EN 126’ya göre sınıf B 2 Sınıf C IP 40 çabuk açılır < 1 s <1s 100 % ED ~(AC) 50 - 60 Hz 24 V +10 % – 15 % ~(AC) 50 - 60 Hz 230 V +10 % – 15 % 2 x 5,5 VA İşletme gerilimi maks. (DC) 28 V işletme akımı maks. 165 mA +20 °C 125 Ω ‘de direnç İşletme gerilimi 230 V AC İşletim sadece Dungs bağlantı soketi ile +20 °C 9800 Ω ‘de direnç Bobin Molex sistem bağlantısı veya entegre kablolu kutu bağlantısı Bağlantı modülatör 6,3 x 0,8 mm Yassı geçme kovanlar Elektrik bağlantıları RAST 5’te Feuerungsautomat MPA 109x; Gaz basınç presostatı GW…A5 Bobin ayakta dik ile yatay yatık arasında

Teknik geliµme ve geliµtirme aç∂s∂ndan yararl∂ olabilecek deπiµiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r. Karl Dungs Satıș ve Pazarlama Limited Şirketi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8, No:775-777 34385 Okmeydanı-İstanbul Tel.: +90 (0)212 320 81 02 Fax: +90 (0)212 320 81 05 info.tr@dungs.com www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 info@dungs.com www.dungs.com 6…6

/250062  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/250062.pdf?1311257909

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you