Page 1

���

��

��

���

Ekspluatatsiooni - ja montaažijuhend

Lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas

Veikimo ir montavimo instrukcijos

Navodila za obratovanje in montažo

Haitkaitseklapp

Drošības vārsts

Apsauginis išmetimo vožtuvas

Varnostni izpustni ventil

Tüüp FRSBV Tingläbimõõdud Rp 1

Tips FRSBV Diametri Rp 1

Tipas FRSBV Diametrai Rp 1

Tipo FRSBV Nazivne velikosti Rp 1

Paigaldamisasendid Uzstādīšanas stāvokļi Montavimo padėtis Vgradnalega

Tuulutuskork Ventilācijas korķis Ventiliacinis kaištis Oddušni čep Tuulutusava (düüs) Ventilācijas sprausla Ventiliacinė anga Oddušna šoba Ventilatsiooniava mitte kunagi sulgeda! Nekad nenoslēgt ventilācijas sprauslu! Niekada neuždarykite šios angos! Nikdar ne zaprite oddušne šobe!

[mbar]

Maks. töörõhk Maks. darba spiediens Maks. darbo slėgis Maksimalni obratovalni tlak pmax. = 1,0 bar (100 kPa)

AG 5: P1 > 40 mbar (4 kPa) AG 10: P1 = 20 - 40 mbar (2 - 4 kPa) või/vai/ar/ali DIN 3381 DIN 3381

p1

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

IEC 529

1…8

Heitklapi reguleerimispiirkond Ieejas spiediena diapazons Pradėjus veikti slėgis Vklopni tlak p 1= 20 - 1000 mbar (2 - 100 kPa) (p1 = Wh)

Rõhuühenduseded

Slėgio pajungimo angos

1. Tuulutuskork 2. Sulgurkruvi G 1/4 ISO 228 sisendsurve, regulaatori mõlemal küljel.

1. Ventiliacinis kaištis 2. G 1⁄4 srieginis kaištis ISO228, įeinančio slėgio pusėje, abipusis

Spiediena pievienojumi

Odjem tlaka

1. Ventilācijas korķis 2. Ieejas spiediena diapazons G1/4 ISO 228 abos galos.

1. Oddušni čep 2. Zaporni vijak G 1⁄4 ISO 228 na vhodu, obojestranski

��

��� � ���

➞➞➞➞ ➞➞➞➞ ➞➞➞➞ Gas Gaz

Ümbritsev temperatuur Apkārtējā temperatūra Aplinkos temperatūra Temperatura okolice –15 °C … +70 °C

Perekond 1 + 2 + 3 Gāze 1+2+3 Šeima 1+2+3 Družina 1+2+3 Sobib gaaside jaoks maks. 0,1 vol. % H2 S (kuiv). Piemērots gāzēm līdz maks. 0,1 tilp. % H2 S sauss. Tinkamas dujoms iki maks. 0,1 vol. % H2 S saus. Primeren za pline v vsebnostjo H2 S do maks. 0,1 vol. % v suhem plinu.

1

2


Hingamisvoolik, vajalik ainult erijuhtudel Kaitsemembraan on sisse monteeritud

Aspirācijas caurule Nepieciešama īpašos gadījumos Iebūvēta drošības diafragma

Nuorinimo vamzdis būtina tik specialiais atvejais Apsaugos diafragma įmontuota

Prezračevalna napeljava potrebna samo v posebnih primerih Vgrajena varnostna membrana

≥ DN 15

Regulaatori mõõdud / Izmēri / Matmenys / Vgradne mere [ mm]

Gaasitorule ja regulaatorile ei tohi paigaldamisel tekitada väändemomenti. Nelietot iekārtu kā sviru Nenaudokite prietaiso kaip svirties. Naprave ne uporabljajte kot vzvoda

b

FR... Tmax.

M max.

e

DN Rp

1

Mmax. [Nm] t ≤ 10 s

340

Tmax. [Nm] t ≤ 10 s

125

c

DN

g

d

g

e

M max.

f

Tüüp Tips Tipas Tip

Tellimisnumber Koda artikuls Užsakymo numeris Kataloš.številka

pmax. [mbar]

Rp / DN

a

b

FRSBV 1010

226 284

1,0

Rp 1

110

145

Regulaatori mõõdud / Izmēri Matmenys / Vgradne mere [mm] c d e f 33

190

G 1/4

G 1/4

g

Kaal Svars Svoris Teža [kg]

310

1,20

Tagavaraosad / lisatarvikud Rezerves daļas / piederumi Atsarginės dalys / pagalbiniai prietaisai Rezervni deli / pribor

Tellimisnumber Pasūtījuma artikuls Užsakymo kodas Kataloška številka

Tagavaraosad / lisatarvikud Rezerves daļas / piederumi Atsarginės dalys / pagalbiniai prietaisai Rezervni deli / pribor

Tellimisnumber Pasūtījuma artikuls Užsakymo kodas Kataloška številka

Sulgurkruvi tihendusrõngaga Bloķējošā skrūve un blīvgredzens Užrakinimo varžtas ir tarpinė Zaporni čep s tesnilnim obročem

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov

Tuulutuskork Ventilācijas korķis Vėdinimo kamštis Oddušni čep G 1/4

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 399

G 1/8 G 1/4

230 395 230 396

Mõõteotsik tihendusrõngaga Pārbaudes nipelis ar blīvgredzenu Matavimo antgalis ir tarpinė Merilni nastavek s tesnilnim obročem G 1/8 G 1/4

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 397 230 398

Plommimisavaga kaitsekork Aizsargvāciņš ar caurumu plombei Apsauginis dangtelis su plombavimo ausele Zaščitna kapica s plombirnimi zankami

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 400

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

a

2…8


Rõhuregulaatori ette tuleb paigaldada gaasifilter! Aizsargāt regulatoru no netīrumiem izmantojot attiecīgus filtrus! Apsaugokite slėgio reguliatorių nuo užterštumo naudodami tinkamus filtrus! Napravo za nadzor tlaka zaščitite pred umazanijo s primernim lovilnikom nesnage!

19

[Nm] y

er

e

in

G

m an

ad

l

M

ee

e

St

hr om

18

Maks. pöördemomendid / töövahenditega Maks.spēka moments / pievienojumi Maks.sukimo momentas / Pagalbiniai sistemos prietaisai maks. vrtilni moment / sistemski pribor

M4

Kasutada nõutavat tööriista! Izmantot attiecīgus instrumentus! Prašome naudoi tinkamus įrankius! Uporabite primerno orodje!

Regulaatori kaanepolte pingutada diagonaalselt ! Skrūves pievilkt diametrāli! Veržkite varžtus kryžminiu būdu! Vijake privijajte križno!

M5

2,5 Nm 5 Nm

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

C

Keermeühendusega regulaator FRS Paigaldamine Enne paigaldamist eemaldada kaitsekaaned! Jälgida voolusuuna noolt korpusel.

FRS versija ar vītņpievienojumu Montāža Pirms montāžas noņemt netīrumu aizsargkorķus Plūsmas virziens norādīts uz korpusa

FRS versija su sriegiu Montavimas Prieš montuojant nuimkite purvo apsaugos dangtelius Pažymėjimas dėl srauto krypties: strėlė ant korpuso

Navojna izvedba FRS Vgradnja Pred vgradnjo odstranite protiprašno zažčito! Upoštevajte smer pretoka: puščica na ohišju

1. Keermestada gaasitoru otsad 2. Kasutada sobivat tihendusmaterjali 3. Kasutada sobivat tööriista. 4. Pärast paigaldamist teha tiheduskontroll

1. Savienot vītnes 2. Izmantot pareizu blīvēšanas materiālu. 3. Lietot pareizus instrumentus. 4. Veikt noplūdes pārbaudes pirms lietošanas

1. Užsriegti su sriegikliu. 2. Naudokite tinkamą sandarinimo agentą. 3. Naudoti tinkamus įrankius. 4. Po montavimo atlikti sandarumo testą.

1. Urežite navoj. 2. Uporabite primerno tesnilo.

Heitkaitseklapi avanemisrõhu Väljareguleerimine

Nostrādes spiediena regulēšana (iestatījuma regulēšana)

Jšeinančio slėgio reguliavimas (Nustatyto taško reguliavimas)

Nastavitev izhodnega tlaka (nastavitev želene vrednosti)

Tehase poolt paigaldatud standardvedru tööpiirkond: p2 =70-350 mbar

Rūpnīcas iestatījums Standarta atspere: p2 =70-350 mbar

Gamykloje įdėta standartinė spyruoklė: p2 70 - 350 mbar

Tovarniško vgrajen nastavitveni vijak: p2 70 - 350 mbar

1. Kaitsekork A ära kruvida. 2. Avanemissurve tõstmine (+) Pöörates klapi reguleerspindlit kellaosutile vastupidises suunas avaneb klapp kõrgemal rõhul

1. Atskrūvēt aizsargvāciņu A. 2. Regulēšana (+) Iestatījuma vārpsta B "Pagriezt pret pulksteņrādītāja virzienā" Palielinās nostrādes spiediens (iestatījums)

1. Odvijte zaščitni vijak A 2. Nastavljanje (+) Nastavno vreteno B „obraãanje v desno“ = poveãanje vklopnega tlaka (referenãne vrednosti)

või

vai

1. Atsukite apsauginį dangtelį A 2. Reguliavimas (+) Špindelio B nustatymas Suveikimo slėgio padidinimas (nustatymo taško) “nasukite pagal laikrodžio rodyklę” Atsukite apsauginį dangtelį A arba

Avanemissurve alandamine (-) Pöörates klapi reguleerspindlit kellaosuti liikumise suunas avaneb klapp madalamal rõhul

Regulēšana (–) Iestatījuma vārpsta B “Pagriezt pulksteņrādītāja virzienā ” = Samazinās nostrādes spiediens (iestatījums)

Reguliavimas (–) “Nasukite prieš laikrodžio rodyklę” = suveikimo slėgio sumažinimas (nustatymo taškas)

Nastavljanje (-) Nastavno vreteno B „obraãanje v levo“ = zmanjšanje vklopnega tlaka (referenãne vrednosti)

4. Kontrollida avanemissurve õigsust 5. Kaitsekork A peale kruvida 6. Plommimine (Lk. 5)

4. Pārbaudīt regulējumu

4. Patikrinkite nustatymo tašką

4. Preverite želeno vrednost.

5. Uzskrūvēt vāciņu A 6. Uzlikt plombi (5 lpp.)

5. Užsukite apsauginį dangtelį A 6. Užplombuokite (5 psl.).

5. Ponovno privijte zaščitno kapico A. 6. Plombirajte (stran 5).

A

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

3…8

ali

+

B

3. Uporabljajte primerno orodje. 4. Po vgradnji preverite tesnjenje.

B


Reguleervedru väljavahetamine

Spiediena iestatījuma atsperes nomaiņa

Nustatymo spyruoklės pakeitimas

Zamenjava nastavitvene vzmeti

1. Kaitsekork A eemaldada. Reguleerkruvi B vasakule pööramisega vedru vabaneb pinge alt. Pöörata kuni piirajani. 2. Reguleerkruvi B lõpuni lahti kruvida ja vedru C välja võtta. 3. Paigaldada uus vedru D . 4. Paigaldada reguleerimisspindel tagasi ja vajalik rõhk välja reguleerida. 5. Kaitsekork A peale kruvida. Kleebis E kleepida tüübietiketile. 6. Plommimine

1. Noskrūvēt aizsargvāciņu A. Atbrīvot atsperi griežot vārpstu B pret pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei.

1. Nuimkite apsauginį dangtelį A. Atleiskite spyruoklę pasukdami reguliav. špindelį B prieš laikrodžio rodyklę. Špindelį pasukite iki sustojimo. 2. Atsukite pilnai reguliavimo prietaisą B ir išimkite spyruoklę C. 3. Įdėkite naują spyruoklę D. 4. Pilnai surinkite reguliavimo prietaisą ir sureguliuokite norimą balansą. 5. Užsukite apsauginį dangtelį A. Užspauskite priklijuojamą etiketę E ant plokštelės, kur užrašytas tipas. 6. Pritvirtinkite plombą.

1. Odstranite zaščitno kapico A. Z vrtenjem v levo popustite napetost nastavitvenega vretena B in vzmeti. Vrtite dokler gre. 2. Odvijte celoten nastavitveni mehanizem B in odstranite vzmet C. 3. Vstavite novo vzmet D 4. Montirajte kompletno opremo za nastavljanje in nastavite želeni vklopni tlak. 5. Privijte zaščitno kapico A. Nalepite nalepko na tipsko ploščico. 6. Plombirajte.

2. Pilnībā atskrūvēt B un izņemt atsperi C. 3. Ievietot jaunu atsperi D. 4. Ievietot jaunu atsperi D. Tādā pašā veidā samontēt vārpstas mezglu B un ieregulēt. 5. Uzskrūvēt aizsargvāciņu A. Uzlīmēt jauno etiķeti E, kas norāda par tipa maiņu. 6. Uzlikt plombi.

A Vedru lõdvendada atbrīvot atleidimas popušãanje

– B

Vedru FRSBV valik FRSBV atsperu izvēlne Spyruoklės parinkimas FRSBV Izbira vzmeti FRSBV

Tellimisnumber Pasūtījuma artikuls Užsakymo kodas Kataloška številka

20-100 mbar sinine/zila/Mėlyna/modra 70-350 mbar kollane/dzeltena/geltona/rumena 300-1000 mbar hall/pelēka/pilka/siva

226 381

B

C/D

226 382 226 383

E

Plommimine Plombas uzlikšana Plombavimas Plombiranje 1 ��

1. Plommimisava läbimõõt kaitsekorgis ø 1,5 mm

1. ø 1,5 mm caurums aizsargvāciņā plombas diega ievietošanai.

1. ø 1,5 mm skersmens skylutė sandarinimo dangtelio plombavimo auselėje.

1. Prvo plombirno ušesce ø 1,5 mm je na zapornem čepu.

2. Plommimisava läbimõõt regulaatori korpuses ø 1,5 mm

2. ø 1,5 mm caurums regulatora korpusā, plombas diega ievietošanai

2. ø 1,5 mm skersmens skylutė reguliatoriaus korpuso auselėje.

2. Drugo plombirno ušesce ø 1,5 mm je na ohišju krmilnika.

Pärast heitkaiseklapi väljareguleerimist soovitud avanemisrõhule:

Pēc iestatījuma un balansa ieregulēšanas:

Nustačius norimą išeinantį slėgį/ balansą:

Po nastavitvi želene tlaãne referenãne vrednosti / vklopnega tlaka:

1. Kaitsekork peale kruvida 2. Plommimistraat tõmmata läbi avade 1 ja 2 3. Plomm traadiotste ümber kokku suruda, Plommimissilmus teha võimalikult lühikene.

1. Uzskrūvēt aizsargvāciņu. 2. Izvilkt diegu caur 1 un 2 caurumiem. 3. Diegu galos uzspiest plombu Atstāt nelielu diega cilpu aiz plombas.

1. Užsukite apsauginį dangtelį. 2. Įverkite vielą tarp 1 ir 2 auselių. 3. Užspauskite plombą ant vielos galų, vielos kilpą palikite mažą.

1. Privijte zaščitno kapico. 2. Žico potegnite skozi 1 in 2. 3. Plombo stisnite okoli koncev žice, žična zanka naj bo čim krajša.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

2

4…8


Heitkaitseklapi eelvalik

Aprīkojuma izvēle

Įrengimo pirminis parinkimas,

Predizbira naprave

Kaitseklapi SBV esmane valik tuleb teha klapi avatud olekus gaasi kulu ja kaitseklapi rõhulangu järgi. Antud nominaaldiameetri R 1" sobivust kinnitab tööpunkti asukoht allpool toodud diagrammil s.o. gaasi vooluhulkade sõltuvuse kaitseklapi rõhkude p1 ja p2 vahest. Lõplik kindlaksmääramine toimub gaasiseadmete tootja andmete järele.

Izmantojot tilpuma, plūsmas un spiediena redukcijas parametrus,drošības vārstam atvērtā stāvoklī, ir iespējams izvēlēties nominālo diametru. Spiediena redukcija starp ieejas spiedienu p1 un izejas spiedienu p2 kopā ar maksimālo plūsmu Vmaks, var iegūt nominālo regulatora diametru. Pēdējo izvēli veic pēc esošās gāzes piegādātāja dotajiem gāzes parametriem.

SBV vožtuvą galima parinkti naudojantis debito diagrama mechaniškai atidarytoje būklėje. Slėgio skirtumas tarp įeinančio slėgio p1 ir išeinančio slėgio p2 santykyje su maksimaliu debitu Vmaks apibrėžia koks turi būti diametras. Galutinis parinkimas atliekamas pagal dujinio prietaiso gamintojo specifikaciją.

S pomoãjo krivulje volumenskega toka – tlaãnega padca SBV v mehanskem odprtem stanju je izbira možna. Nazivno obmoãje doloãajo padci tlaka med vstopnim tlakom p1 in izhodnim tlakom p2 v povezavi z najveãjim volumenskim tokom Vmax. Dokonãna doloãitev se izvrši v skladu s proizvajalcem plinske naprave.

Gaasikulu diagramm / Plūsmas diagramma / Debito diagrama / Pretočni diagram

Rp 1

Mehaaniliselt avatud Mehāniski atvērts Mechaniškai atviras mehansko odprt

100 90 80 70 60 50 40 30 20

∆p [mbar]

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Baas Pēc Pagrįsta Na osnovi

+15°C, 1013 mbar, kuiv +15°C, 1013 mbar, sauss +15°C, 1013 mbar, sausas +15°C, 1013 mbar, suho

1,0 1

1

2

4

6

8 10

20

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

5…8

60 80 100

200

400

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

600 800 1000

600 800 1000

2000

2000

4000

4000

° [m 3 /h] Maagaas / Dabas gāze /Gamt. dujos /zemeljski plin dv = 0,65 Vn

° Vkasutatav gaas/ Izlietotā gāze /Panaudots dujos/uporabljen plin = V° Õhk/Gaiss/Oras/Zrak x f

f=

40

° [m 3 /h] Õhk / Gaiss / Oras / zrak dv = 1,00 Vn

Õhu tihedus Gaisa blīvums Oro tankis gostota zraka Kasutatud gaasi tihedus Izmantotās gāzes īpatsvars Panaudotų dujų specifinis svoris spec. teža uporabljenega plina

Gaasiliik Gāzes tips Dujų tipas Vrsta plina

Tihedus Blīvums Tankis gostota [kg/m3]

dv

f

Maagaas/Dabas gāze/ Gamt. dujos/zemeljski plin

0.81

0.65

1.24

Linnagaas/Vietējā gāze/ Miesto dujos/mestni plin

0.58

0.47

1.46

Vedelgaas/Šķidrā gāze/ Skystos dujos/utekočinjen plin

2.08

1.67

0.77

Õhk/Gaiss/Oras/zrak

1.24

1.00

1.00


O.K.

Darbus ar gāzes iekārtām veikt kvalificētam personālam

Darbus, susijusius su slėgio reguliatoriumi, gali atlikti tik specialistai.

Qualsiasi operazione effettuata sul SBV gas deve essere fatta da parte di personale competente.

Otsene kontakt SBV ja tarduva müürilao, betoonseinte, põrandate vahel ei ole lubatud.

Nepieļaut regulatora saskarsmi ar mūra vai betona sienām un grīdām.

Neleistinas joks tiesioginis kontaktas tarp dujų slėgio reguliatoriaus ir mūro, betoninių sienų ar grindų.

Non é consentito il contatto diretto fra il SBV gas e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.

Põhimõtteliselt tuleb pärast detailide väljamonteerimist/ ümbermonteerimist kasutada uusi tihendeid.

Vienmēr izmantot jaunas blīves pēc regulatora nomontēšanas.

Po išmontavimo ir dalių sumontavimo, visuomet naudokite naujas tarpines.

Pri demontaži ali predelavi delov načeloma uporabljajte le nova tesnila.

Torujuhtmete tihenduskontroll: sulgeda kuulkraan armatuuride/ gaasi ohutusväljapuhumis ventiili ees.

Cauruļvadu blīvuma pārbaude: aizvērt noslēgvārstus pirms regulatora pievienojuma/ SBV

Vamzdyno sandarumo patikrinimas: uždarykite rutulinį ventilį prieš srovę, kur yra armatūra/FRS.

Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere il rubinetto a sfera davanti ai corpi valvola / SBV.

Pärast tööde lõppu gaasi rõhuregulaatori juures viia läbi tiheduskontroll ja regulaatori töö kontroll. pkont ≤ 1000 mbaari

Darba drošības nolūkos veikt FRS regulatora blīvuma pārbaudi. Ptest ≤ 1000 mbar

Užbaigę darbą su FRS patikrinkite sandarumą ir veikimą. Ptest ≤ 1000 mbar

Po zaključku del na napravi za uravnavanje tlaka opravite preizkus tesnjenja in funkcijski preizkus. ppreiz. ≤ 1000 mbar.

Mingil juhul pole lubatud töid läbi viia rõhu all või pingestatud gaasiseadmetega. Vältida lahtist tuld. Järgida üldtunnustatuid ohutusnõudeid.

Nestrādāt, ja ir padots gāzes spiediens vai ieslēgts spriegums. Nestrādāt ar atklātu liesmu. Sekot vietējiem normatīviem.

Niekada neatlikite darbų, jeigu yra dujų slėgis ar elektros srovė. Sudokitės atviros liepsnos Laikykitės bendrų taisyklių.

Nikoli ne začnite z deli, če je na napravo priključena napetost ali plin. Izogibajte se odprtega plamena. Upoštevajte krajevne predpise.

Teenindusjuhendi mittetäitmine võib põhjustada tervisekahjustusi ja materiaalseid kahjustusi.

Izpildīt instrukcijā dotos norādījumus lai nepakļautu sevi un apkārtējos briesmām, kas var rasties nepareizi strādājot ar gāzes iekārtām.

Jeigu šios instrukcijos nesilaikoma, rezultate galimi asmeniniai sužeidimai ar turto nuostolaiai.

Ob neupoštevanju navodil možnost telesnih poškodb ali materialne škode.

Seadet reguleerida või seadistusväärtusi sisestada tohib ainult kooskõlas katla/põleti tootja kasutusjuhendiga.

Visus iestatījumus veic vienīgi atbilstoši attiecīgās apkures iekārtas/ katla ražotāja norādēm, kas ietvertas ekspluatācijās instrukcijā.

Visus katilo/degiklio reguliavimus ir verčių dydžių nustatymus atlikti tik pagal gamintojo eksploatacijos instrukciją.

Vse nastavitve in nastavitvene vrednosti naj se izvajajo izključno v skladu z navodili za uporabo proizvajalca kotla/gorilnika.

Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi lahendusi /Paturam tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus šajā instrukcijā./ Mes pasiliekame sau teisę daryti pakeitimus techninių patobulinimų eigoje. / Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so namenjene tehnični izpopolnitvi naprav.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

Safety first

Töid ohutusväljapuhumiventiili (SBV) juures tohib läib viia ainult erialapersonal.

6…8


���

��

��

Surveseadmete direktiivis (PED) ja direktiivis ehitiste energiatõhususe kohta (EPBD) nõutakse kütteseadmete korrapärast kontrollimist, et pikaajaliselt kindlustada suur tõhusus ja seega väiksem kahju keskkonnale. Peale seadme kasuliku eluea lõppemist tuleb välja vahetada ohutusega seotud koostisosad. Käesolev soovitus kehtib vaid kütteseadmetele ja mitte soojustusprotsessi seadmetele. DUNGS soovitab vahetusi teostada järgmise tabeli alusel:

���

Lai ilgstoši nodrošinātu augstu lietderības koeficientu un līdz ar to arī vismazāko apkārtējās vides piesārņojumu, Direktīva par spiediena aparatūru (PED) un Direktīva par ēku kopējās enerģijas lietderību (EPBD) nosaka nepieciešamību regulāri pārbaudīt apkures iekārtas. Pēc lietošanas termiņa izbeigšanās drošības garantēšanai ir jānomaina būtiskas sastāvdaļas. Šis ieteikums attiecas tikai uz apkures iekārtām, nevis uz termoprocesa izmantošanu. “DUNGS” iesaka nomaiņu veikt saskaņā ar tabulas datiem:

Ohutusega seotud koostisosad Drošību garantējošās sastāvdaļas Saugos komponentai Varnostne komponente

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

Direktive za tlačne naprave (PED) in smernice o popolnem izkoristku energije v objektih (EPBD) narekujejo redno izvajanje kontrol (testiranj) grelnih naprav z namenom, da se zagotovi trajen in popoln izkoristek energije in minimalna stopnja onesnaževanja bivanjskega okolja. Vse komponente, ki so pomembne za varno delovanje naprave, je potrebno zamenjati takoj, ko poteče njihova življenjska doba. To priporočilo velja za grelne naprave in aplikacije, ki se uporabljajo za termične procese. DUNGS priporoča, kaj vse morate zamenjati v skladu s tabelo spodaj:

KASUTUSIGA DUNGS soovitab vahetust vastavalt: LIETOŠANAS TERMIŅŠ “DUNGS” iesaka veikt nomaiņu, ņemot vērā šādas lietas: EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ Detalės, kurias DUNGS rekomenduoja keisti: ŽIVLJENJSKA DOBA DUNGS priporoča zamenjavo, ko poteče:

Töötsüklitele Komutācijas cikls Operacijų ciklai Stikalni ciklus

Ventiili kontrollsüsteem / Vārstu pārbaudes sistēmas Vožtuvų patikros sistemos / Sistemi za preizkušanje ventilov

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

Rõhuregulaator / Spiediena relejs / Slėgio kontrolės prietaisai / Senzor za kontrolo tlaka

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Leegi kontrollijaga küttesüsteem Kurtuvju pārraugs ar degšanas kontroles releju Uždegimo valdikliai su liepsnos apsauginiais įtaisais Upravljanje sežiganja s testiranjem tlaka

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

UV-leegiindikaator / UV – liesmas sensors UV liepsnos jutikliai / UV-senzor plamenov

10.000 h Töötunnid / Ekspluatācijas stundas/ Eksploatacijos valandos / Obratovalna ura

Gaasirõhu reguleerimisseadmed / Gāzes spiediena regulatori; Dujų slėgio reguliavimo įtaisai / Naprave za reguliranje tlaka plina

15 aastat/gadi/metų/let

Gaasiventiil ventiili kontrollimissüsteemiga / Gāzes vārsts ar vārstu pārbaudes sistēmu Dujų vožtuvai su vožtuvų patikros sistema / Plinski ventil s sistemom za kontrolo ventilov

Peale tuvastatud viga / Atbilstoši konstatētajai kļūdai. Pastebėjus defektą / Glede na odkrito napako

Gaasiventiil ilma ventiili kontrollsüsteemita* / Gāzes vārsts bez vārstu pārbaudes sistēmas* Dujų vožtuvai be vožtuvų patikros sistemos* / Plinski ventil brez sistema za kontrolo ventilov*

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

Min. gaasirõhu regulaator / Min. gāzes spiediena relejs Minimalaus dujų slėgio apsaugos įtaisai / Senzor za kontrolo minimalnega tlaka plina

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Ohutusventiil / Drošības nopūtes vārsts Apsauginis prapūtimo vožtuvas / Varnostni izpustni ventil

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Gaasi-õhu ühendussüsteem / Gāzes-gaisa savienojuma sistēmas; Dujų ir oro mišinių sistemos / Spojni sistemi plin - zrak

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

* Gaasi perekonnad I, II, III / Gāzes šķiras I, II, III Dujų kategorijos I, II, III / Skupine plinov I, II, III

7…8

Slėginės įrangos direktyva (PED) ir Direktyva dėl energetinio pastatų naudingumo (EPBD) reikalauja reguliariai tikrinti šildymo įrenginius, kad būtų užtikrintas ilgalaikis aukštas naudingumo koeficientas ir mažiausias aplinkos užterštumas. Pasibaigus naudojimo laikui saugos komponentus būtina pakeisti. Ši rekomendacija galioja tik šildymo įrenginiams ir negalioja terminiams procesams. DUNGS rekomenduoja keisti detales pagal šią lentelę:

N/A

N/A ei saa rakendada / nav izmantojams. nenaudoti / se ne uporablja

Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi lahendusi /Paturam tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus šajā instrukcijā./ Mes pasiliekame sau teisę daryti pakeitimus techninių patobulinimų eigoje. / Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so namenjene tehnični izpopolnitvi naprav.


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach,Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Pašto adresas Pasta adrese Postiaadress Poštni naslov

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 560

Būstinės ir gamyklos adresas Centrālā iestāde un rūpnīca Peakontorid ja tehas Uprava in podjetje

8…8

/246560  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/246560.pdf