Page 1

���

��

��

���

Ekspluatatsiooni - ja montaažijuhend

Lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas

Veikimo ir montavimo instrukcijos

Navodila za obratovanje in montažo

Gaasi rõhuregulaator

Gāzes spiediena regulators

Dujų slėgio reguliatorius

Naprava za uravnavanje plinskega tlaka

Tüüp FRS Tingläbimõõdud Rp 3/8" - Rp 2 1⁄2" DN 40 - DN 150

Tips FRS Izmēri Rp 3/8" – 2 1⁄2" Dn40 – Dn150

Tipas FRS Diametrai Rp 3/8 - Rp 2 1/2 DN 40 - DN 150

Tip - FRS Nazivne velikosti Rp 3/8" - Rp 2 1⁄2" DN 40 - DN 150

Paigaldamisasendid Uzstādīšanas stāvokļi Montavimo padėtis Vgradnalega

Tuulutuskork Ventilācijas korķis Ventiliacinis kaištis Oddušni čep

NB! Ventilatsiooniava mitte kunagi sulgeda! Nekad nenoslēgt ventilācijas sprauslu! Niekada neuždarykite šios angos! Nikdar ne zaprite oddušne šobe!

[mbar]

EN 88

p1

IEC 529

Maks. töörõhk Maks. darba spiediens Maks. darbo slėgis Maksimalni obratovalni tlak pmax. = 500 mbar (50 kPa)

Klass A, grupp 2 Klase A, Grupa 2 A klasė, 2 grupė Razred A, Skupina 2 normi järgi/ pēc./ pagal/ v skladu z EN 88, DIN 3380 Sisendsurve piirid Ieejas spiediena diapazons Įeinančio slėgio diapazonas Območje vhodnega tlaka p 1= 5 - 500 mbar (0,5 - 50 kPa)

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

(p1 = pe)

1 … 12

Rõhuühendused

Slėgio pajungimo angos

1. Tuulutuskork 2. Väliste impulstorude ühendused Sulgurkruvi G 1/4, ISO 228 regulaatori mõlemal küljel, valikuline 3. Sulgurkruvi G 1/4 ISO 228 sisendsurve, regulaatori mõlemal küljel.

1. Ventiliacinis kaištis 2. Impulsinis vamzdelio pajungimas išorėje G 1/4 srieginis kaištis ISO228, abipusis, pasirinktinai 3. G 1/4 srieginis kaištis ISO228, įeinančio slėgio pusėje, abipusis

Spiediena pievienojumi

Odjem tlaka

1. Ventilācijas korķis 2. Ārējā impulsa pievienojums G1/4 ISO 228 abos galos, pēc pieprasījuma 3. Ieejas spiediena diapazons G1/4 ISO 228 abos galos.

1. Oddušni čep 2. Priključek za zunanji impulz Zaporni vijak G 1/4 ISO 228 obojestranski, opcijski 3. Zaporni vijak G 1/4 ISO 228 na vhodu, obojestranski

��

��� � ���

➞➞➞➞ ➞➞➞➞ ➞➞➞➞ Gas Gaz

p2

IEC 529

Tuulutusava (düüs) Ventilācijas sprausla Ventiliacinė anga Oddušna šoba

Ümbritsev temperatuur Apkārtējā temperatūra Aplinkos temperatūra Temperatura okolice –15 °C … +70 °C

Perekond / Gāze / Šeima / Družina 1 + 2 + 3 Värvilise metalli vaba, sobib gaaside jaoks maks. 0,1 vol. % H2 S (kuiv). / Nesatur krāsainos metālus, piemērots gāzēm līdz maks. 0,1 tilp. % H2 S sauss. / Be spalvotųjų metalų, tinkamas dujoms iki maks. 0,1 vol. % H2 S saus. / Ne vsebuje barvnih kovin, primeren za pline v vsebnostjo H2 S do maks. 0,1 vol. % v suhem plinu. Väljundsurve piirid Izejas spiediena diapazons Išeinančio slėgio diapazonas Območje izhodn. tlaka p2: 2,5 - 200 mbar (0,25 - 20 kPa) (p2 = pa)

1

2

3


Hingamisvoolik, vajalik ainult erijuhtudel Kaitsemembraan on sisse monteeritud

Aspirācijas caurule Nepieciešama īpašos gadījumos Iebūvēta drošības diafragma

Nuorinimo vamzdis būtina tik specialiais atvejais Apsaugos diafragma įmontuota

Prezračevalna napeljava potrebna samo v posebnih primerih Vgrajena varnostna membrana

≥ DN 15

Regulaatori mõõdud / Izmēri / Matmenys / Vgradne mere [ mm]

b

b

g

d c

c

DN

DN

g

d

h

e

h

e

f

f a

Tüüp Tips Tipas Tip

Tellimisnumber Koda artikuls Užsakymo numeris Kataloš.številka

pmax. [mbar]

Rp / DN

a

b

FRS 503 FRS 505 FRS 507 FRS 510 FRS 515 FRS 520 FRS 525 FRS 5040 FRS 5050 FRS 5065 FRS 5080 FRS 5100 FRS 5125 FRS 5150

086 462 070 383 070 391 070 409 058 446 058 628 083 303 065 144 065 151 058 792 079 681 082 552 013 250 013 268

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

75 75 100 110 150 170 230 200 230 290 310 350 400 480

115 115 130 145 195 250 285 195 250 285 285 350 400 480

Gaasitorule ja regulaatorile ei tohi paigaldamisel tekitada väändemomenti ! Nelietot iekārtu kā sviru Nenaudokite prietaiso kaip svirties. Naprave ne uporabljajte kot vzvoda

DN Rp M max.

FR... Tmax.

M max.

Regulaatori mõõdud / Izmēri Matmenys / Vgradne mere [mm] f d e c 143 143 165 190 250 310 365 280 340 405 405 495 635 780

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

3/8 1/2 3/4

40 1 1 1/2

24 24 28 33 40 47 60 65 75 95 95 105 135 160

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

50 65 2 2 1/2

Kaal Svars Svoris Teža [kg]

g

h

G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

225 225 245 310 365 450 550 395 480 590 590 760 1000 1180

0,60 0,60 1,00 1,20 2,50 3,50 6,00 3,50 5,00 7,50 10,00 16,00 28,00 38,00

80 100 125 150 –– –– –– ––

70 105 225 340 610 1100 1600 2400 5000 6000 7600 Mmax. [Nm] t ≤10 s 35 50 Tmax. [Nm] t ≤ 10 s

85 125 200 250 325 400

––

––

––

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

a

2 … 12


Rõhuregulaatori ette tuleb paigaldada gaasifilter! Aizsargāt regulatoru no netīrumiem izmantojot attiecīgus filtrus! Apsaugokite slėgio reguliatorių nuo užterštumo naudodami tinkamus filtrus! Napravo za nadzor tlaka zaščitite pred umazanijo s primernim lovilnikom nesnage!

19

[Nm] y

er

e

in

G

m an

ad

l

M

ee

e

St

hr om

18

C

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

ISO 7005-2

3 … 12

Maks. pöördemomendid / töövahenditega Maks. spēka moments / pievienojumi Maks. sukimo momentas / Pagalbiniai sistemos prietaisai Maks. vrtilni moment / sistemski pribor

M4

M5

Maks. pöördemomendid / äärikühendustele Maks. spēka moments / atloku pievienojumi Maks. sukimo momentas / flanšinis sujungimas Maks. vrtilni moment / sistemski pribor

M 16 x 65 (DIN 939)

Kasutada nõutavat tööriista! Izmantot attiecīgus instrumentus! Prašome naudoti tinkamus įrankius! Uporabite primerno orodje!

Regulaatori kaanepolte pingutada diagonaalselt ! Skrūves pievilkt diametrāli! Veržkite varžtus kryžminiu būdu! Vijake privijajte križno!

2,5 Nm 5 Nm

50 Nm

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Poldid Skrūve Smeigės čepni vijak

Keermeühendusega regulaator FRS Paigaldamine Enne paigaldamist eemaldada kaitsekaaned! Jälgida voolusuuna noolt korpusel.

FRS versija ar vītņpievienojumu Montāža Pirms montāžas noņemt netīrumu aizsargkorķus Plūsmas virziens norādīts uz korpusa

FRS versija su sriegiu Montavimas Prieš montuojant, nuimkite purvo apsaugos dangtelius Pažymėjimas dėl srauto krypties: strėlė ant korpuso

Navojna izvedba FRS Vgradnja Pred vgradnjo odstranite protiprašno zažčito! Upoštevajte smer pretoka: puščica na ohišju

1. Keermestada gaasitoru otsad 2. Kasutada sobivat tihendusmaterjali 3. Kasutada sobivat tööriista. 4. Pärast paigaldamist teha tiheduskontroll

1. Savienot vītnes 2. Izmantot pareizu blīvēšanas lidzerli. 3. Lietot pareizus instrumentus. 4. Veikt noplūdes pārbaudes pirms lietošanas

1. Užsriegti su sriegikliu. 2. Naudokite tinkamą sandarinimo agentą. 3. Naudoti tinkamus įrankius. 4. Po montavimo atlikti sandarumo testą.

1. Urežite navoj. 2. Uporabite primerno tesnilo.

Äärikühendusega regulaator FRS Paigaldamine Enne paigaldamist eemaldada kaitsekaaned ! Jälgida voolusuuna noolt korpusel.

FRS atloku versija Montāža Pirms montāžas noņemt netīrumu aizsargkorķus Plūsmas virziens norādīts uz korpusa

FRS flanšinė versija Montavimas Prieš montuojant, nuimkite purvo apsaugos dangtelius Pažymėjimas dėl srauto krypties: strėlė ant korpuso

Prirobnična izvedba FRS Vgradnja Pred vgradnjo odstranite protiprašno zažčito! Upoštevajte smer pretoka: puščica na ohišju

1. Paigaldada äärikute alumised poldid 2. Tihendid paigaldada 3. Paigaldada äärikute ülemised poldid 4. Poldid kinni keerata. Pöördemomendi tabelit silmas pidada! Jälgida tihendi korrektset paigaldust! 5. Pärast paigaldamist teha tiheduskontroll.

1. Ievietot skrūves. 2. Ievietot blīves. 3. Uzskrūvēt uzgriežņus. 4. Pievilkt skrūves pēc spēka momentu tabulas! Pārliecināties par pareizu blīves stāvokli! 5. Veikt noplūdes pārbaudes pirms lietošanas.

1. Įterpti apatines smeiges. 2. Įterpti tarpinę. 3. Įterpti viršutines smeiges. 4. Smeiges paveržti. Pažiūrėkite į lentelę dėl sukimo momento! Užtikrinkite tinkamą tarpinės vietą! 5. Po montavimo patikrinkite sandarumą.

1. Vstavite čepne vijake spodaj. 2. Vstavite tesnila. 3. Vstavite čepne vijake zgoraj. 4. Zategnite čepne vijake. Upoštevajte preglednico navorov! Upoštevajte ustrezno lego tesnila! 5. Po vgradnji preverite tesnjenje.

3. Uporabljajte primerno orodje. 4. Po vgradnji preverite tesnjenje.


Väljundsurve tööpiirkonna väljareguleerimine

Izejas spiediena regulēšana (Iestatījums)

Išeinančio slėgio reguliavimas (Nustatymo taško areguliavimas)

Nastavitev izhodnega tlaka (nastavitev želene vrednosti)

Tehase poolt paigaldatud standardvedru tööpiirkond p2 10 - 30 mbar

Rūpnīcas iestatījums Standarta atspere: p2 10 - 30 mbar

Gamykloje įdėta standartinė spyruoklė: p2 10 - 30 mbar

Tovarniško vgrajen nastavitveni vijak: p2 10 - 30 mbar

1. Kaitsekork A ära kruvida. 2. Seadistamisel kõrgemale (+) väljundsurvele keerata reguleerkruvi B kellaosuti liikumise suunas

1. Atskrūvēt aizsargvāciņu A. 2. Regulēšana (+) Iestatījuma vārpsta B ”Pagriezt pret pulksteņrādītāja virzienā” Palielinās izejas spiediens (iestatījums)

1. Atsukite apsauginį dangtelį A. 2. Reguliavimas (+) Špindelio B nustatymas “pasukite pagal laikrodžio rodyklę” = išeinančio slėgio padidinimas (nustatymo taškas)

1. Odvijte zaščitni vijak A 2. Nastavitev (+) Nastavitveno vreteno B »Vrtenje v desno« = Povečevanje izhodnega tlaka (želene vrednosti)

või

vai

arba

ali

Seadistamisel madalamale (-) väljundsurvele Keerata reguleerkruvi B vastu kellaosuti liikumise suunda 4. Kontrollida reguleerimise õigsust 5. Kaitsekork A peale kruvida 6. Plommimine (Lk. 5)

Regulēšana (-) Iestatījuma vārpsta B “Pagriezt pulksteņrādītāja virzienā ” = Samazinās izejas spiediens (iestatījums) 4. Pārbaudīt regulējumu 5. Uzskrūvēt vāciņu A 6. Uzlikt plombi (5 lpp.)

Reguliavimas (-) Špindelio B nustatymas “Pasukite prieš laikrodžio rodyklę” = Išeinančio slėgio sumažinimas (nustatymo taškas) 4. Patikrinkite nustatymo tašką. 5. Užsukite apsauginį dangtelį A 6. Užplombuokite (5 psl.).

Nastavitev (-) Nastavitveno vreteno B »Vrtenje v levo« = Zmanjševanje izhodnega tlaka (želene vrednosti) 4. Preverite želeno vrednost. 5. Ponovno privijte zaščitno kapico A. 6. Plombirajte (stran 5).

+

B

A B

Reguleervedru väljavahetamine

Spiediena iestatījuma atsperes nomaiņa

Nustatymo spyruoklės pakeitimas

Zamenjava nastavitvene vzmeti

1. Kaitsekork A eemaldada. Reguleerkruvi B vasakule pööramisega vedru vabaneb pinge alt. Pöörata kuni piirajani. 2. Reguleerkruvi B lõpuni lahti kruvida ja vedru C välja võtta. 3. Paigaldada uus vedru D . 4. Regulaator lõpuni kokku panna ja vajalik väljundrõhk välja reguleerida. 5. Kaitsekork A peale kruvida. Kleebis E kleepida tüübietiketile. 6. Plommimine

1. Noskrūvēt aizsargvāciņu A. Atbrīvot atsperi griežot vārpstu B pret pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei. 2. Pilnībā atskrūvēt B un izņemt atsperi C. 3. Ievietot jaunu atsperi D. 4. Tādā pašā veidā samontēt vārpstas mezglu B un ieregulēt. 5. Uzskrūvēt aizsargvāciņu A. Uzlīmēt jauno etiķeti E, kas norāda par tipa maiņu. 6. Uzlikt plombi.

1. Nuimkite apsauginį dangtelį A. Atleiskite spyruoklę pasukdami areguliav. špindelį B prieš laikr. rodyklę. Špindelį pasukite iki sustojimo. 2. Atsukite pilnai areguliavimo prietaisą B ir išimkite spyruoklę C. 3. Įdėkite naują spyruoklę D. 4. Pilnai surinkite areguliavimo prietaisą ir areguliuokime norimą balansą. 5. Užsukite apsauginį dangtelį A. Užspauskite priklijuojamą etiketę E ant plokštelės, kur užrašytas tipas. 6. Pritvirtinkite plombą.

1. Odstranite zaščitno kapico A. Z vrtenjem v levo popustite napetost nastavitvenega vretena B in vzmeti. Vrtite dokler gre. 2. Odvijte celoten nastavitveni mehanizem B in odstranite vzmet C. 3. Vstavite novo vzmet D 4. Vgradite celoten nastavitveni mehanizem in nastavite želen mrtvi hod. 5. Privijte zaščitno kapico A. Nalepite nalepko na tipsko ploščico. 6. Plombirajte. A B

– C/D B

E

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

vedru atbrīvot atleidimas popušãanje

4 … 12


Plommimine Plombas uzlikšana Plombavimas Plombiranje 1 ��

2

1. Plommimisava läbimõõt kaitsekorgis ø 1,5 mm

1. ø 1,5 mm caurums aizsargvāciņā plombas diega ievietošanai.

1. ø 1,5 mm skersmens skylutė sandarinimo dangtelio plombavimo auselėje.

1. Prvo plombirno ušesce ø 1,5 mm je na zapornem čepu.

2. Plommimisava läbimõõt regulaatori korpuses ø 1,5 mm

2. ø 1,5 mm caurums regulatora korpusā plombas diega ievietošanai

2. ø 1,5 mm diam. skersmens skylutė reguliatoriaus korpuso auselėje.

2. Drugo plombirno ušesce ø 1,5 mm je na ohišju krmilnika.

Pärast soovitud väljundsurve seadistamist

Pēc iestatījuma un balansa ieregulēšanas:

Nustačius norimą išeinantį slėgį/ balansą:

Po nastavitvi želene vrednosti tlaka / mrtvega hoda:

1. Kaitsekork peale kruvida 2. Plommimistraat tõmmata läbi avade 1 ja 2 3. Plomm traadiotste ümber kokku suruda, Plommimissilmus teha võimalikult lühikene.

1. Uzskrūvēt aizsargvāciņu. 2. Izvilkt diegu caur 1 un 2 caurumiem. 3. Diegu galos uzspiest plombu Atstāt nelielu diega cilpu aiz plombas.

1. Užsukite apsauginį dangtelį. 2. Įverkite vielą tarp 1 ir 2 auselių. 3. Užspauskite plombą ant vielos galų, vielos kilpą palikite mažą.

1. Privijte zaščitno kapico. 2. Žico potegnite skozi 1 in 2. 3. Plombo stisnite okoli koncev žice, žična zanka naj bo čim krajša.

Ekspluatatsioonist välja lülitamine Reguleerimisfunktsiooni blokeerimine

Regulatora atslēgšana Funkciju bloķēšana

Išjungiant iš operacijų Reguliatoriaus funkcijų blokavimas

Popoln izklop delovanja Blokiranje funkcije krmilnika

1. Kaitsekork A eemaldada. Reguleerkruvi B vasakule pööramisega vedru pingest vabastada. Pöörata kuni piirajani. 2. Reguleerkruvi B lõpuni kruvida ja vedru C välja võtta. 3. Paigaldada blokeerimishülss. 4. Reguleermehhanism kokku panna ja reguleerkruvi pöörata kuni alumise piirajani. Jõudu mitte rakendada! 5. Kaitsekork A peale kruvida. Regulaator tähistada:“Blokeeritud“ 6. Plommimine. Tunnusjoont vt. diagrammilt 1: mehaaniline avamine

1. Noskrūvēt aizsargvāciņu A. Atbrīvot atsperi griežot vārpstu B pret pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei. 2. Pilnībā atskrūvēt B un izņemt atsperi C. 3. Ievietot bloķējošo uzmavu. 4. Samontēt kopā. Regulēšanas vārpstu ieskrūvēt līdz galam. Neskrūvēt ar spēku!

1. Nuimkite apsauginį dangtelį A. Atleiskite spyruoklę pasukdami atreguliavimo špindelį B prieš laikrodžio rodyklę. Pasukite špindelį iki sustojimo. 2. Pilnai atsukite atreguliavimo prietaisą B ir išimkite spyruoklę C. 3. Įterpkite blokavimo rankovę. 4. Areguliavimo prietaisą iš naujo surinkite ir pasukite iki sujungimo. Nenaudokite jėgos! 5. Užsukite apsauginį dangtelį A. Ant reguliatoriaus pažymėti “blokuotas”. 6. Pritvirtinkite plombą. Charakteristiką žiūr. diagramoje 1: mechaniškai atviras

1. Odstranite zaščitni čep A. Z vrtenjem v levo popustite nastavitveni vijak B. Zavrtite dokler gre. 2. Odvijte celotni nastavitveni mehanizem B in odstranite vzmet C. 3. Vstavite blokirni tulec. 4. Ponovno vgradite ves nastavitveni mehanizem in ga zavrtite spodaj dokler gre. Ne uporabljajte sile! 5. Ponovno privijte zaščitno kapico A. Na regulatorju označite, da je »blokiran«. 6. Plombiranje. Za odziv glej diagram 1: mehansko odprt

5. Uzskrūvēt aizsargvāciņu A. Un nomarķēt regulatoru “bloķēts” 6. Uzlikt plombu. Parametrus skatīt diagrammā 1: mehāniski atvērts

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

A

5 … 12

vedru atbrīvot atleidimas popušãanje

B

– C/D B

E


Sisemise impulsstoru sulgemine, välisimpulss variandi rakendamine

Iekšējo impulsu blīvēšana Ārējie impulsi pēc pieprasījuma

Vidinių impulsų sandarinimas, įšoriniai impulsai tik specialiai užsakius

Izoliranje internih impulzov, zunanji impulz samo opcijsko

Välisimpulsi kasutamisel tuleb sisemine impulss sulgeda.

Izmantojot ārējos impulsus, Iekšējie impulsi jānoblīvē.

Jei naudojate išorinius impulsus, užsandarinkite vidinius impulsus.

Ob uporabi zunanjega impulza je treba izolirati interne impulze.

Rõhuregulaatori väljundpiirkonna sisemine impulsstoru suletakse sobiva silikoontihendusmassiga. Selleks täidetakse impulsstoru ca 2 / 3 pikkuses. Tingimata järgida tootja tihendusmassi kasutamise juhendit ja veenduda massi täielikus tardumises.

Noblīvēt impulsa caurulīti, kas atrodas regulatora izejā izmantojot silikona mastiku. Piepildīt caurulīti aptuveni par 2/3 no garuma. Izmantot silikona ražotāja instrukcijas un pārliecināties, ka silikons ir sacietējis.

Sandarinkite impulsų vamzdelį, esantį slėgio reguliatoriaus išėjime, naudodami tinkamą silikoninį mišinį. Užpildykite impulsų vamzdelį apytikriai 2/3 jo ilgio. Vykdykite sandarinimo mišinio gamintojo instrukcijas ir įsitikinkite, kad mišinys sukietėja pilnai.

Odjem impulzov, ki je predviden v izhodnem delu naprave za uravnavanje tlaka, je mogoče izolirati s primerno silikonsko maso. V ta namen impulzno cev napolnite do 2/3 dolžne. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca tesnilne mase in poskrbite, da se masa popolnoma strdi.

Väline impulssühendus. Kasutusel ainult väline impulss

Ārējā impulsa pievienošana Pēc atsevišķa pieprasījuma

Išorinis impulsų prijungimas Išoriniai impulsai tik specialiai užsakius

Priključitev zunanjega impulza

Välise impulsstoru ühendus teha membraankambri vastavatesse ühenduskohtadesse. Ühendus peab olema kaitstud erinevate vigastuste vastu, gaasikindel ja püsiv. Ta peab vastu pidama mehaanilistele, termilistele ja keemilistele koormustele. Kambri teisel küljel oleva ühendusava võib mõõteotsikuga sulgeda. Mõõteotsik lubab mõõta tegelikku regulaatori väljundrõhku. Välise impulsi ühendus gaasiseadmega teha seadme tootja andmete kohaselt.

Pievienot ārējo impulsu līniju pie pievienojumiem uz diafragmas apvalka. Nodrošināt savienojumu pret deformāciju un salūšanu. Tai jābūt labi noblīvētai un noturīgai pret mehānisko, termisko un ķīmisko iedarbību. Pretējo galu var blīvēt izmantojot pārbaudes ventili. To var izmantot kā izejas spiediena mērījuma vietu. Pārliecināties par ārējās impulsa līnijas aprīkojuma izmēru un pievienojumu savietojamību ar regulatoru.

Prijungti išorinę impulsų liniją prie diafragmos korpuso prijungimų. Sujungimą užtvirtinti, kad nesideformuotų ir nesulūžtų. Jis turi būti tvirtas ir sandarus dujoms, atlaikyti mechaninius, terminius ir cheminius poveikius. Jūs galite užsandarinti priešingoje pusėje esantį prijungimą, naudodami matavimo antgalį. Naudodami matavimo antgalį, jūs galite išmatuoti faktinį veikiantį reguliatoriaus slėgį išėjime. Vadovaukitės įrengimo gamintojo specifikacija, jei išorinių impulsų liniją prijungiate prie dujų įrengimo.

Priključitev zunanjega impulza je možna na priključkih membranskega ohišja. Priključek mora biti izveden tako, da je zavarovan pred preoblikovanjem, odtrganjem, da dobro tesni in tako zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Prav tako mora zdržati mehanske, termične in kemične obremenitve. Priključek na nasprotni strani je mogoče zapreti z merilnim nastavkom. Merilni nastavek omogoča merjenje dejanskega izhodnega tlaka krmilnika. Priključitev zunanjega impulza na plinsko napravo je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca naprave.

Väline impulssühendus Ārējā impulsa pievienojumi Išorinių impulsų prijungimas Zunanji impulzni prikljuãek

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

Hermeetik Silikona mastika Sandarinimo mišinys Mastice

6 … 12


Gaasikulu diagramm 1 / Plūsmas diagramma 1 / Debito diagrama 1 / Pretočni diagram 1

DN 150

DN 125

DN 100

DN 80

Rp 21/2 DN 65

Rp 2

DN 50

Rp 11/2

DN 40

Rp 1

Rp 3/4

Rp 1/2

Rp 3/8

Mehaaniliselt avatud / Regulaatori FRS valikuks kasutada gaasikulu diagrammi 2 Mehāniski atvērts / FRS aprīkojuma izvēlei izmantot plūsmas diagrammu 2 Mechaniškai atviras / Parinkdami FRS prietaisą, naudokite debito diagramą 2 mehansko odprt / za izbiro naprave FRS uporabite pretočni diagram 2

100 90 80 70 60 50 40 30 20

∆p [mbar]

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Baas Pēc Pagrįsta Na osnovi

+15°C, 1013 mbar, kuiv +15°C, 1013 mbar, sauss +15°C, 1013 mbar, sausas +15°C, 1013 mbar, suho

1,0 1

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

1

7 … 12

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

° [m 3/h] Õhk / Gaiss / Oras / zrak dv = 1,00 Vn 2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

400

600 800 1000

600 800 1000

2000

2000

4000

4000

° [m 3/h] Maagaas / Dabas gāze /Gamt. dujos /zemeljski plin dv = 0,65 Vn

Seadmete eelvalik, blokeeritud rõhuregulaatorid

Aprīkojuma izvēle, bloķētiem spiediena regulatoriem

Įrengimo pirminis parinkimas, blokuotas slėgio reguliatorius

Izbira naprave, blokirani krmilniki tlaka

Rõhuregulaatori tingläbimõõdu eelvalik on võimalik mahtuvusliku kulu rõhulangu tunnusjoone abil, kui regulaator on mehaaniliselt avatud olekus Rõhulangu sisendsurve p1 ja regulaatori väljundsurve p2 vahel sõltuvuse maksimaalsest gaasi kulust Vmax määravad ära rõhuregulaatori nominaaldiameetri. Äpmin ja Vmax kaudu kirjeldatud tööpunkt asub valitavast rõhureglaatori nominaaldiameetrist vasakul. Rõhulangust blokeeritud rõhuregulaatori kohal kirjeldatakse tunnus-joontega „mehaaniliselt avatud“. Lõplik kindlaksmääramine toimub gaasiseadmete tootja andmete järele.

Izmantojot tilpuma, plūsmas un spiediena redukcijas parametrus, spiediena regulatoram atvērtā stāvoklī, ir iespējams izvēlēties nominālo diametru. Spiediena redukcija starp ieejas spiedienu p1 un izejas spiedienu p2 kopā ar maksimālo plūsmu Vmaks, var iegūt nominālo regulatora diametru. Darba spiediens ∆pmin un Vmaks izvēlami kreisajā diagrammas pusē. Spiediena redukcija pēc bloķētiem regulatoriem ir uzrādīta “mehāniski atvērts” diagrammā. Galīgā izmēru izvēle pēc pārējā aprīkojuma specifikācijām.

Naudodami slėgio reguliatoriaus debito - slėgio pokyčio charakteristikas mechaniškai atvirame stovyje, jūs galite iš anksto parinkti nominalų diametrą. Slėgio pokytis tarp įeinančio slėgio p1 ir išeinančio slėgio p2 sąryšyje su maksimaliu debitu Vmaks nustato slėgio reguliatoriaus nominalų diametrą. Darbo taškas aprašytas ∆pmin ir Vmaks yra slėgio reguliatoriaus, kurį reikia parinkti nominalių diametrų kairėje. Slėgio kritimas per blokuotą slėgio reguliatorių yra aprašytas “mechaniškai atvirose” charakteristikose. Galutinis parinkimas atliekamas pagal įrenginio gamintojo specifikaciją..

S pomočjo značilnega poteka volumskega pretoka - padca tlaka naprav za krmiljenje tlaka v mehansko odprtem stanju je možen vnaprejšen izbor nazivne velikosti. Padec tlaka med vhodnim tlakom p1 in tlakom na izhodu krmilnika p2 v povezavi z maksimalnim volumskim pretokom Vmaks določa nazivno velikost krmilne naprave. Obratovalna točka, ki jo določata ∆pmin in Vmaks, je levo od nazivne velikosti naprave za uravnavanje tlaka, ki jo je treba izbrati. Padec tlaka preko blokiranih naprav za uravnavanje tlaka opisuje krivulja "mehansko odprt". Dokončna določitev poteka ob upoštevanju zahtev proizvajalca plinskih naprav.


Gaasi kulu diagramm 2 / Plūsmas diagramma 2 / Debito diagrama 2 / Pretočni diagram 2

DN 150

DN 125

DN 80

DN 100

Rp 2 1/2 DN 65

Rp 2

DN 50

Rp 1 1/2

DN 40

Rp 1

Rp 3/4

Rp 1/2

Rp 3/8

Regulaatori väljavalimiseks Ieregulētā stāvoklī Sureguliuotoje padėtyje v uravnanem stanju

500 400 300 200 150

80

DN 15

100

0

soovitatud tööpiirkond Rekomendētais darba diapazons Rekomenduojamas darbo diapazons Priporoãano delovno obmoãje

60 50

40

° ° V = 0,05 x V min. max.

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Baas Pēc Pagrįsta Na osnovi

+15°C, 1013 mbar, kuiv +15°C, 1013 mbar, sauss +15°C, 1013 mbar, sausas +15°C, 1013 mbar, suho

1 2

2

3

3

4

4

5 6

5 6

8 10

°

8 10

°

3

20 3

20

30

30

V° kasutatav gaas/ Izlietotā gāze/ Panaudots dujos/ uporabljen plin = V° Õhk/Gaiss/Oras/zrak x f

f=

Õhu tihedus Gaisa blīvums Oro tankis gostota zraka Kasutatud gaasi tihedus Izmantotās gāzes īpatsvars Panaudotų dujų specifinis svoris spec. teža uporabljenega plina

40 50 60

40 50 60

80 100

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

Gaasiliik Gāzes tips Dujų tipas Vrsta plina

2000

4000

4000

2000

Tihedus Blīvums Tankis gostota [kg/m3]

dv

f

Maagaas/Dabas gāze/ Gamt. dujos/zemeljski plin

0.81

0.65

1.24

Linnagaas/Vietējā gāze/ Miesto dujos/mestni plin

0.58

0.47

1.46

Vedelgaas/Šķidrā gāze/ Skystos dujos/utekočinjen plin

2.08

1.67

0.77

Õhk/Gaiss/Oras/zrak

1.24

1.00

1.00

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

1

8 … 12


Tagavaraosad / lisatarvikud Rezerves daļas /piederumi Atsarginės dalys / Pagalbiniai prietaisai Rezervni deli / pribor

Tellimisnumber Pasūtījuma artikuls Užsakymo kodas Kataloška številka

Tagavaraosad / lisatarvikud Rezerves daļas /piederumi Atsarginės dalys / Pagalbiniai prietaisai Rezervni deli / pribor

Sulgurkruvi tihendusrõngaga Bloķējošā skrūve un blīvgredzens Užrakinimo varžtas ir tarpinė Zaporni čep s tesnilnim obročem

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts

FRS regulaatori vedru valik / FRS atsperu izvēle / FRS spyruoklių parinkimas /Izbor vzmeti FRS

G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4

230 395 230 396 230 401 230 402

Mõõteotsik tihendusrõngaga Pārbaudes nipelis ar blīvgredzenu Matavimo antgalis ir tarpinė Merilni nastavek s tesnilnim obročem G 1/8 G 1/4

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 397 230 398

Tuulutuskork Ventilācijas korķis Vėdinimo kamštis Oddušni čep G 1/4 G 1/2

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 399 230 403

Plommimisavaga kaitsekork Aizsargvāciņš ar caurumu plombei Apsauginis dangtelis su plombavimo ausele Zažčitna kapica s plombirnimi zankami FRS 503 -510 FRS 515 - 520, 5040 - 5050 FRS 525, 5065 - 5100 FRS 5125, 5150

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

5 Tükki/komplekt 5 gab./komplekts 5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov 230 400 230 404 230 405 230 428

Tihendid äärikutele Atloku blīves Tarpinės flanšams Tesnila za prirobnico DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

2 Tükki/komplekt 2 gab./komplekts 2 vienetai/rinkinys komplet 2 kosov 231 600 231 601 231 603 231 604 231 605 231 606 231 783

Komplekt kinnituspolte Skrūvju kompl. Smeigės Komplet čepnih vijakov M 16 x 55 (DN 40 - DN 50) M 16 x 65 (DN 65 - DN 100) M 16 x 75 (DN 125) M 20 x 80 (DN 150) M 20 x 90 (DN 150; DMV)

4 Tükki/komplekt 4 gab./komplekts 4 vienetai/rinkinys komplet 4 kosov 230 422 230 424 230 430 238 141 230 446

Blokeerimishülsid Bloķējošā uzmava Blokavimo rankovė Blokirni tulec FRS 503 - FRS 5150

9 … 12

5 vienetai/rinkinys komplet 5 kosov

Remondikomplektid Remontkomplekts Remonto įrankių komplektas Merilni pribor FRS 503 - FRS 5150

Tellimisel Pēc izvēles Pagal reikalavimą na zahtevo

Tellimisel Pēc izvēles Pagal reikalavimą na zahtevo

Tellimisnumber Pasūtījuma artikuls Užsakymo kodas Kataloška številka

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

pruun/brūna/ruda/rjava valge/balta/balta/bela oranž/oranža/oranžinė/oranžna sinine/zila/mėlyna/modra punane/ruda/raudona/rdeča kollane/dzeltena/geltona/rumena must/melna/juoda/črna roosa/rozā/rožinė/roza hall/pelēka/pilka/siva

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 503/505 229 817 229 818 229 820 229 821 229 822 229 823 229 824 229 825 229 826

FRS 507 229 833 229 834 229 835 229 836 229 837 229 838 229 839 229 840 229 841

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 510 229 842 229 843 229 844 229 845 229 846 229 847 229 848 229 849 229 850

FRS 515/5040 229 851 229 852 229 853 229 854 229 869 229 870 229 871 229 872 229 873

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 520/5050 229 874 229 875 229 876 229 877 229 878 229 879 229 880 229 881 229 882

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 525/5065/5080 229 883 229 884 229 885 229 886 229 887 229 888 229 889 229 890 229 891

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 5100 229 892 229 893 229 894 229 895 229 896 229 897 229 898 229 899 229 900

Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9

2,5 - 9 mbar 5 - 13 mbar 5 - 20 mbar 10 - 30 mbar 25 - 55 mbar 30 - 70 mbar 60 - 110 mbar 100 - 150 mbar 140 - 200 mbar

FRS 5125 229 901 229 902 229 903 229 904 229 905 229 906 229 907 229 908 243 416

FRS 5150 229 909 229 910 229 911 229 912 229 913 229 914 229 915 229 916 243 417


� � � �������

Safety first

O.K.

Darbus ar gāzes iekārtām veikt kvalificētam personālam

Darbus, susijusius su slėgio reguliatoriumi, gali atlikti tik specialistai.

Z napravo za regulacijo tlaka lahko dela le strokovno usposobljena oseba.

Äärikute tihenduspindasid mitte vigastada Kaanepolte pingutada diagonaalselt.

Aizsargāt atloku virsmas. Skrūves pievilkt diametrāli.

Apsaugoti flanšų paviršius. Varžtus veržti Kryžminiu būdu.

Zaščitite površino prirobnic. Vijake privijajte križno.

Otsene kontakt gaasi rõhuregulaatori ja seinte ning regulaatori ja põranda vahel ei ole lubatud.

Nepieļaut regulatora saskarsmi ar mūra vai betona sienām un grīdām.

Neleistinas joks tiesioginis kontaktas tarp dujų slėgio reguliatoriaus ir mūro, betoninių sienų ar grindų.

Neposreden stik med napravo za uravnavanje tlaka plina in sušečo se steno, betonskimi stenami in tlemi ni dovoljen.

Nominaalvõimsus ja vajalikud gaasirõhud reguleeritakse välja lisaks regulaatorile ka magnetventiilidega.

Pēc regulatora vienmēr ieregulēt nominālo gāzes spiedienu. Un ar solenoīda vārstiem panākt nepieciešamo plūsmu.

Visuomet sureguliuokite slėgio nustatymo taškų nominalų išvedimo ant dujų slėgio reguliatoriaus ir atlikimo–specifinį droseliavimą naudodami solenoidinį ventilį.

Nazivne vrednosti oziroma želene vrednosti tlaka načeloma vedno nastavljajte na napravi za uravnavanje tlaka. Specifično omejevanje moči poteka preko magnetnega ventila.

Iga kord pärast regulaatori demontaaži tuleb kasutada uusi tihendeid.

Vienmēr izmantot jaunas blīves pēc regulatora nomontēšanas.

Po išmontavimo ir dalių sumontavimo, visuomet naudokite naujas tarpines.

Pri demontaži ali predelavi delov načeloma uporabljajte le nova tesnila.

Torustiku tiheduskontrolliks sulgeda kuulkraan gaasi rõhuregulaatori ees.

Cauruļvadu noplūdes pārbaude: aizvērt ventili pirms/FRS.

Vamzdyno sandarumo patikrinimas: uždarykite rutulinį ventilį prieš srovę, kur yra armatūra/FRS.

Preverite tesnjenje napeljave: zaprite krogelno pipo pred armaturami/ napravo za uravnavanje tlaka plina.

Pärast tööde lõppu gaasi rõhuregulaatori juures viia läbi tiheduskontroll ja regulaatori töö kontroll. pkont = 500 mbaari

Darba drošības nolūkos veikt FRS regulatora blīvuma pārbaudi. Ptest ≤ 500 mbar

Užbaigę darbą su FRS patikrinkite sandarumą ir veikimą. Ptest ≤ 500 mbar

Po zaključku del na napravi za uravnavanje tlaka opravite preizkus tesnjenja in funkcijski preizkus. ppreiz. ≤ 500 mbar.

Mingil juhul pole lubatud töid läbi viia rõhu all või pingestatud gaasiseadmetega. Vältida lahtist tuld. Järgida üldtunnustatuid ohutusnõudeid.

Nestrādāt, ja ir padots gāzes spiediens vai ieslēgts spriegums. Nestrādāt ar atklātu liesmu. Sekot vietējiem normatīviem.

Niekada neatlikite darbų, jeigu yra dujų slėgis ar elektros srovė. Sudokitės atviros liepsnos Laikykitės bendrų taisyklių.

Nikoli ne začnite z deli, če je na napravo priključena napetost ali plin. Izogibajte se odprtega plamena. Upoštevajte krajevne predpise.

Teenindusjuhendi mittetäitmine võib põhjustada tervisekahjustusi ja materiaalseid kahjustusi.

Izpildīt instrukcijā dotos norādījumus lai nepakļautu sevi un apkārtējos briesmām, kas var rasties nepareizi strādājot ar gāzes iekārtām.

Jeigu šios instrukcijos nesilaikoma, rezultate galimi asmeniniai sužeidimai ar turto nuostoliai.

Ob neupoštevanju navodil možnost telesnih poškodb ali materialne škode.

Seadet reguleerida või seadistusväärtusi sisestada tohib ainult kooskõlas katla/ põleti tootja kasutusjuhendiga.

Visus iestatījumus veic vienīgi atbilstoši attiecīgās apkures iekārtas/katla ražotāja norādēm, kas ietvertas ekspluatācijās instrukcijā.

Visus katilo/degiklio reguliavimus ir verčių dydžių nustatymus atlikti tik pagal gamintojo eksploatacijos instrukciją.

Vse nastavitve in nastavitvene vrednosti naj se izvajajo izključno v skladu z navodili za uporabo proizvajalca kotla/ gorilnika.

Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi lahendusi /Paturam tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus šajā instrukcijā./ Mes pasiliekame sau teisę daryti pakeitimus techninių patobulinimų eigoje. / Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so namenjene tehnični izpopolnitvi naprav.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

���������

Töid gaasi rõhuregulaatori juures tohib läbi viia ainult erialapersonal.

10 … 12


���

��

��

Surveseadmete direktiivis (PED) ja direktiivis ehitiste energiatõhususe kohta (EPBD) nõutakse kütteseadmete korrapärast kontrollimist, et pikaajaliselt kindlustada suur tõhusus ja seega väiksem kahju keskkonnale. Peale seadme kasuliku eluea lõppemist tuleb välja vahetada ohutusega seotud koostisosad. Käesolev soovitus kehtib vaid kütteseadmetele ja mitte soojustusprotsessi seadmetele. DUNGS soovitab vahetusi teostada järgmise tabeli alusel:

���

Lai ilgstoši nodrošinātu augstu lietderības koeficientu un līdz ar to arī vismazāko apkārtējās vides piesārņojumu, Direktīva par spiediena aparatūru (PED) un Direktīva par ēku kopējās enerģijas lietderību (EPBD) nosaka nepieciešamību regulāri pārbaudīt apkures iekārtas. Pēc lietošanas termiņa izbeigšanās drošības garantēšanai ir jānomaina būtiskas sastāvdaļas. Šis ieteikums attiecas tikai uz apkures iekārtām, nevis uz termoprocesa izmantošanu. “DUNGS” iesaka nomaiņu veikt saskaņā ar tabulas datiem:

Ohutusega seotud koostisosad Drošību garantējošās sastāvdaļas Saugos komponentai Varnostne komponente

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

Direktive za tlačne naprave (PED) in smernice o popolnem izkoristku energije v objektih (EPBD) narekujejo redno izvajanje kontrol (testiranj) grelnih naprav z namenom, da se zagotovi trajen in popoln izkoristek energije in minimalna stopnja onesnaževanja bivanjskega okolja. Vse komponente, ki so pomembne za varno delovanje naprave, je potrebno zamenjati takoj, ko poteče njihova življenjska doba. To priporočilo velja za grelne naprave in aplikacije, ki se uporabljajo za termične procese. DUNGS priporoča, kaj vse morate zamenjati v skladu s tabelo spodaj:

KASUTUSIGA DUNGS soovitab vahetust vastavalt: LIETOŠANAS TERMIŅŠ “DUNGS” iesaka veikt nomaiņu, ņemot vērā šādas lietas: EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ Detalės, kurias DUNGS rekomenduoja keisti: ŽIVLJENJSKA DOBA DUNGS priporoča zamenjavo, ko poteče:

Töötsüklitele Komutācijas cikls Operacijų ciklai Stikalni ciklus

Ventiili kontrollsüsteem / Vārstu pārbaudes sistēmas Vožtuvų patikros sistemos / Sistemi za preizkušanje ventilov

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

Rõhuregulaator / Spiediena relejs / Slėgio kontrolės prietaisai / Senzor za kontrolo tlaka

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Leegi kontrollijaga küttesüsteem Kurtuvju pārraugs ar degšanas kontroles releju Uždegimo valdikliai su liepsnos apsauginiais įtaisais Upravljanje sežiganja s testiranjem tlaka

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

UV-leegiindikaator / UV – liesmas sensors UV liepsnos jutikliai / UV-senzor plamenov

10.000 h Töötunnid / Ekspluatācijas stundas/ Eksploatacijos valandos / Obratovalna ura

Gaasirõhu reguleerimisseadmed / Gāzes spiediena regulatori; Dujų slėgio reguliavimo įtaisai / Naprave za reguliranje tlaka plina

15 aastat/gadi/metų/let

Gaasiventiil ventiili kontrollimissüsteemiga / Gāzes vārsts ar vārstu pārbaudes sistēmu Dujų vožtuvai su vožtuvų patikros sistema / Plinski ventil s sistemom za kontrolo ventilov

Peale tuvastatud viga / Atbilstoši konstatētajai kļūdai. Pastebėjus defektą / Glede na odkrito napako

Gaasiventiil ilma ventiili kontrollsüsteemita* / Gāzes vārsts bez vārstu pārbaudes sistēmas* Dujų vožtuvai be vožtuvų patikros sistemos* / Plinski ventil brez sistema za kontrolo ventilov*

10 aastat/gadi/metų/let

250.000

Min. gaasirõhu regulaator / Min. gāzes spiediena relejs Minimalaus dujų slėgio apsaugos įtaisai / Senzor za kontrolo minimalnega tlaka plina

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Ohutusventiil / Drošības nopūtes vārsts Apsauginis prapūtimo vožtuvas / Varnostni izpustni ventil

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

Gaasi-õhu ühendussüsteem / Gāzes-gaisa savienojuma sistēmas; Dujų ir oro mišinių sistemos / Spojni sistemi plin - zrak

10 aastat/gadi/metų/let

N/A

* Gaasi perekonnad I, II, III / Gāzes šķiras I, II, III Dujų kategorijos I, II, III / Skupine plinov I, II, III

11 … 12

Slėginės įrangos direktyva (PED) ir Direktyva dėl energetinio pastatų naudingumo (EPBD) reikalauja reguliariai tikrinti šildymo įrenginius, kad būtų užtikrintas ilgalaikis aukštas naudingumo koeficientas ir mažiausias aplinkos užterštumas. Pasibaigus naudojimo laikui saugos komponentus būtina pakeisti. Ši rekomendacija galioja tik šildymo įrenginiams ir negalioja terminiams procesams. DUNGS rekomenduoja keisti detales pagal šią lentelę:

N/A

N/A ei saa rakendada / nav izmantojams. nenaudoti / se ne uporablja

Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi lahendusi /Paturam tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus šajā instrukcijā./ Mes pasiliekame sau teisę daryti pakeitimus techninių patobulinimų eigoje. / Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so namenjene tehnični izpopolnitvi naprav.


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach,Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Pašto adresas Pasta adrese Postiaadress Poštni naslov

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 559

Būstinės ir gamyklos adresas Centrālā iestāde un rūpnīca Peakontorid ja tehas Uprava in podjetje

12 … 12

/246559  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/246559.pdf

/246559  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/246559.pdf