Page 1

���

��

��� ja asennusohjeet �� Käyttö-

�� �� Driftsog monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning

Kaksoismagneettiventtiili Servopaineensäädin �� �� Tyyppi DMV-SE 507-525

Dobbeltmagnetventil Servotrykregulator � �� Type DMV-SE 507 - 525

Dubbel magnetventil servotryckregulator typ DMVSE 507 – 525

Dobbeltmagnetventil Servotrykkregulator Type DMV-SE 507 –525

Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 2

Nominelle vidder Rp 1/2 - Rp 2

��� �

�� ��

�� �

���

��

��

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling

���

Nominella vidder RP 1/2 - Rp 2

Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (VDE 0631 T1) vain/only/seulement/kun S 22 S 82 S 302

Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2

Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti. Tilslutning til jord i hht. forskrifterne på stedet Jordning enligt ortens föreskrifter. Jording i.h.t. de lokale forskrifter P1 L1

Mp N

P2 L2

P1 L1

Mp N

P2 L2

MP N 1

P2 L2

Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Maks. driftstrykk

500 mbar (50 kPa) 500 mbar (50 kPa) 500 mbar (50 kPa) 500 mbar (50 kPa)

[mbar]

EN 161

EN 88

2

DMV-SE 507 - 520

P1 L1

S 20 S 80 S 300

P1 L1 2

P1 L1

V1+V2 Luokka A, Ryhmä 2 V1+V2 Klasse A, gruppe 2 V1+V2 Klass A, grupp 2 V1+V2 klasse A, gruppe 2 mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. EN 161 Un ~(AC) 230 V-15 % +10 %

[V]

3

oder/eller/eller /eller ~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 48 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed / Inkopplingstid /Innkoplingsvarighet 100 % Luokka A, Ryhmä 2 Klasse A, gruppe 2 Klass A, grupp 2 Klasse A, gruppe 2 mukaan / i hht / enligt / i.h.t. EN 88

Mp N Mp N

2

1

1

MP N 1

2

DMV-SE 525

P1 L1

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 °C … +60 °C

°C

+60 0 -15

IEC 529

Kotelointiluokka Kapslingsklasse Skydd Beskyttelsestype IP 54 mukaan / acc. / enligt / i.h.t. IEC 529 Perhe 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3 Familj 1 + 2 + 3 Familie 1 + 2 + 3

Gas Gaz

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

EN 549

1 … 20

DMV-SE ... -venttiileitä ei saa käyttää alle 0°C lämpötilassa nestekaasujärjestelmissä. Soveltuu vain kaasumaiselle nestekaasulle, nestemäiset hiilivedyt tuhoavat tiivistysmateriaalit. I flaskagasanlæg må DMV-SE ikke benyttes ved under 0° C. Egner sig kun til gasformig flaskegas, flydende kulbrinter ødelægger pakningernes materialer. Driv DMV-SE... inte under 0ºC i anläggningar med flytande gas. Endast lämplig för gasformig flytande gas, flytande kolväten förstör materialet i packningarna. I flytgassanlegg må DMV-SE... ikke brukes under 0°C. Kun egnet for gassformet flytgass, flytende hydrokarboner ødelegger tetningsmaterialene.

p

Br

2 - 300 mbar

Lähtöpaine Udgangstrykområde Gränsområde för utgångstryck Utgangstrykkområde

S 20: 2 - 20 mbar (0,2 - 2 kPa) S 80: 5 - 80 mbar (0,5 - 8 kPa) S 300: 30 - 300 mbar (3 - 30 kPa)


DMV-SE 507 = 110 DMV-SE 512/520 = 140 DMV-SE 507 = 174

Asennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] DMV-SE 512/520 = 206 DMV-SE 507 - 520

DMV-SE 507 = 222 DMV-SE 512/520 = 283

B DMV-SE 507 = 200 DMV-SE 512 = 254 DMV-SE 520 = 333

DMV-SE 507 = 86 DMV-SE 512 = 100 DMV-SE 520 = 100

DMV-SE 507 = 213 DMV-SE 512 = 245 DMV-SE 520 = 285

DMV-SE 507 = 115 DMV-SE 512 = 145 DMV-SE 520 = 170

A 20

0 N

DMV-SE 507 = 110 DMV-SE 512/520 = 140

DMV-SE 507 = 73 DMV-SE 512 = 100 DMV-SE 520 = 100

DMV-SE 507 = 174 DMV-SE 512/520 = 206 DMV-SE 507 = 222 DMV-SE 512/520 = 283

167

0

N

167

239

239

A Painekytkimen kannen tilantarve

A Pladsbehov til udskiftning af trykvagtens dæksel

A Platsbehov för locket till tryckvakten

A Plassbehovet til trykkvaktens deksel

B Tilantarve magneetin vaihtoa varten

B Pladsbehov til udskiftning af magnetventilen

B Platsbehov för magnetbyte

B Plassbehovet ved magnetskifte

Tyyppi Type Type Type

Rp

Avausaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid

DMV-SE 507/11

Rp 1

DMV-SE 512/11

Rp 1 1/2

DMV-SE 520/11 DMV-SE 525/11

Pmax. [VA]

Imax. [A] ~(AC) 230 V

Paino Vægt Vikt Vekt [kg]

28

0,12

2,5

<1s

50

0,37

6,4

Rp 2

<1s

90

0,37

7,4

Rp 2

<1s

110

0,46

13,5

<1s

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

100

N

128

128

DMV-SE 507 = 73 DMV-SE 512 = 100 DMV-SE 520 = 100

0

100

B 400

228

B 400

379

379

228

DMV-SE 507 = 213 DMV-SE 512 = 245 DMV-SE 520 = 285

DMV-SE 525

2 … 20


Paineenulosotot Tryckuttag Tryckuttag Trykkuttak DMV-SE 525/11

DMV-SE 507/11 DMV-SE 512/11 DMV-SE 520/11

9

9

1

9

1

1

4 1 3 4 3

4 2 3

5

5

4 3

5

1

14 2 4 3 2

4 2 3

3 8 0 N

0 N

0

N

6

5

7

e

4 p

9 3

Br

N

7

p

2

0

8

7

62

6

0

5

a

3 p

6

a

7 2

9 3

Br

4

e

6

6

4 p

0

N

N

47 p

3 p

8

N

3 p

4

e

5

6

7 4 p

5

a

3 2

4

min. 5 x DN min. 5 x DN

1

5

1

5

4 p

3

Br

1, 2, 3, 4, 5 Sulkuruuvi G 1/8 Låseskrue G 1/8 Skruvpropp G 1/8 Låseskrue G 1/8 [Nm]

2

3 p

e

5

6,7 Hengitystulppa G 1/8 Åndeprop G 1/8 Andningspropp G 1/8 Pusteplugg G 1/8

Mmax.

N

8V28

V1

1

1 5

pBr, extern PN1, 8 DN 4 2 3 3p

4

e

3 2

4 p

6

a p

5 7 p

L 4 F

9 Mittausistukka Målestuds Mätrör Målestuss

M4

M5

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

G 3/4

2,5 Nm

5 Nm

7 Nm

15 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

15 Nm

Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal spændes over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis!

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak.

0

55

V2

V1

1

8 Impulssijohto pBr Impulsledning pBr Impulsledning pBr Impulsledning PBr

Maks. kiristysmomentit / Järjestelmän varusteet max. vridningsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Max. dreiemoment/systemtilbehør Käytä sopivia työkaluja! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy!

3 … 20

1

8 pBr, extern PN1, 8 DN 48 3 4 pBr, extern p 6 7 p PN1, DN 4 a p p Br L F4 4 p 56 7 a p p L F

2 p

e

min. 5 x DN min. 5 x DN

5

V2

V1

1

8 pBr, extern PN1, DN 4

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

F

1

Tmax.

Mmax. Tmax.

DN Rp

20 3/4

25 1

32 1 1/4

40 1 1/2

Mmax.

225

340

475

610

1100 [Nm] t ≤ 10 s

Tmax.

85

125

160

200

250 [Nm] t ≤ 10 s

50 2


Yleiskuva / Oversigt / Översikt / Oversikt DMV-SE 5.../11

2

17 16

1 15

3

18

5

4

14

6 7

8

11 9 10 12

13

1

Sähköliitäntä painekytkimelle (DIN EN 175 301-803) harmaa

El-tilslutning trykvagt (DIN EN 175 301-803) grå

Elektrisk anslutning för tryckvakt (DIN EN 175 301-803) grå

Elektrisk tilkopling trykkvakt (DIN EN 175 301-803) grå

2

Sähköliitäntä venttiileille (DIN EN 175 301-803) musta

El-tilslutning ventiler (DIN EN 175 301-803) sort

Elektrisk anslutning för ventiler (DIN EN 175 301-803) svart

Elektrisk tilkopling ventiler (DIN EN 175 301-803) sort

3

Painekytkin

Trykvagt

Tryckvakt

Trykkvakt

4

Tulolaippa

Indgangsflange

Ingångsfläns

Inngangsflens

5

Paineliitäntä G 1/8 suodattimen edessä

Tryktilslutning G 1/8 før filtret

Tryckanslutning G 1/8 före filter

Trykktilkopling G 1/8 foran filter

6

Suodatin

Filter

Filter

Filter

7

Tyyppikilpi

Typeskilt

Typskylt

Typeskilt

8

Hengitystulppa G 1/8

Åndeprop G 1/8

Andningspropp G 1/8

Pusteplugg G 1/8

9

Kansi

Afskærmning

Lock

Deksel

10

pe, mittausliitäntä G 1/8 V1:N edessä, mahdollinen molemmin puolin

pe måletilslutning G 1/8 før V1, mulig på begge sider

pe mätanslutning G 1/8 före V1, möjlig på båda sidorna

Pe måletilkopling G 1/8 foran V1, mulig på begge sider

11

Mittausliitäntä G 1/8 V2:n perässä, mahdollinen molemmin puolin

Måletilslutning G 1/8 efter V2, mulig på begge sider

Mätanslutning G 1/8 efter V2, möjlig på båda sidorna

Måletilkopling G 1/8 etter V2, mulig på begge sider

12

Säätöruuvi poltinpaineelle pBr

Indstillingsskrue brændertryk pBr

Inställningsskruv för brännartryck pBr

Innstillingsskrue brennertrykk PBr

13

Hengitystulppa G 1/8

Åndeprop G 1/8

Andningspropp G 1/8

Pusteplugg G 1/8

14

Paineliitäntä G 1/8 poltinpaineelle pBr

Tryktilslutning brændertryk pBr

Tryckanslutning G 1/8 för brännartryck pBr

Trykktilkopling G 1/8 brennertrykk PBr

15

Lähtölaippa

Udgangsflange

Utgångsfläns

Utgangsflens

16

pa, mittausliitäntä G 1/8 V1:n perässä, mahdollinen molemmin puolin

pa måletilslutning G 1/8 efter V1, mulig på begge sider

pa mätanslutning G 1/8 efter V1, möjlig på båda sidorna

pa måletilkopling G 1/8 etter V1, mulig på begge sider

17

Toimintanäyttö

Driftsdisplay

Driftsvisare

Driftsdisplay

18

Impulssijohto

Impulsledning

Impulsledning

Impulsledning

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

Impulssijohdot eivät kuulu toimitussisältöön. Impulsledningerne er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Impulsledningar ingår inte i leveransomfattningen. Impulsledningene følger ikke med ved levering.

4 … 20


Kierrelaippamalli DMV-SE 5.../11 Asennus ja purkaminen

Gevindflangeudførelse DMV - SE 5../11 Montering og afmontering

Gängade flänsens utförande DMV-SE 5.../11 In- och urmontering

Gjengeflensutførelse DMV-SE 5.../11 Montasje og demontasje

1. Asenna laipat putkijohtoihin. Käytä soveltuvaa tiivistysainetta (ks. kuva 1)

1. Flangen monteres på rørledningen. Benyt egnede tætningsmidler (Ill. 1)

1. Montera flänsarna på rörledningarna. Använd lämpligt tätningsmedel (figur 1).

1. Monter flensene på rørledningene. Bruk egnet tetningsmiddel (figur 1).

2. Asenna DMV-SE 5.../11 paikalleen. Kiinnitä huomiota O-renkaiden asemaan (ks. kuva 2)

2. DMV-SE 5../11 indsættes, vær opmærksom på O-ringenes position (ill. 2)

2. Sätt in DMV-SE 5.../11, beakta O-ringarnas läge (figur 2).

2. Sett inn DMV-SE 5../11, pass på at O-ringene plasseres riktig (figur 2).

3. Kiristä ruuvit A-H.

3. Skruerne A – H strammes.

3. Dra åt muttrarna A -H.

3. Trekk til skruene A-H.

4. Kiinnitä impulssijohto pBr (ks. kuva 3)

4. Impulsledningen pBr anbringes på (ill. 3).

4. Sätt fast impulsledningen pBr (figur 3).

4. Monter impulsledningen PBr (figur 3).

5. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta.

5. Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen.

5. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering.

6. Purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

6. Afmonteringen foretages i omvendt rækkefølge 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

6. Urmontering i omvänd ordningsföljd 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

5. Etter monteringen skal det utføres en tetthets- og funksjonskontroll. 6. Demontering skal utføres i omvendt rekkefølge 4 ➞ 3 ➞ 2 ➞ 1.

1

2

F

E A B C D

3

4

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

pBr

5 … 20

H G


Impulssijohdon asennusohjeet

Monteringsforskrift for impulsledninger

Monteringsföreskrifter för impulsledningar

Montasjeveiledning impulsledninger

Impulssijohdon p Br täytyy olla mitoiltaan DN 4 (ø 4 mm), PN 1 mukainen ja valmistettu teräksestä.

Impulsledningen pBr skal svare til DN 4 (Ø 4 mm), PN 1 og være fremstillet af stål.

Impulsledningen p Br måste vara DN 4 (ø 4 mm), motsvara PN 1 och vara tillverkad av stål.

Impulsledningen PBR må være i samsvar med DN 4 (ø 4 mm), PN 1 og av stål.

Muut impulssijohtomateriaalit ovat sallittuja vain yhdessä polttimen kanssa suoritetun tyyppitarkastuksen jälkeen.

Det er kun tilladt at bruge andre materialer til impulsledningerne efter typegodkendelse sammen med brænderen.

Andra material i impulsledningarna kan tillåtas endast efter kontroll av byggnadsmodellen tillsammans med brännaren.

Impulsledninger av andre materialer er kun tillatt etter typetest sammen med brenneren.

Impulssijohdot täytyy asentaa siten, että lauhdetta ei voi virrata takaisin DMV-SE -venttiiliin.

Impulsledningerne skal lægges sådan, at der ikke kan strømme kondensat tilbage i DMVSE.

Impulsledningarna måste dras så att inget kondensat kan rinna tillbaka i DMV-SE.

Impulsledningene må installeres slik at det ikke kan renne kondensat tilbake til DMV-SE.

Impulssijohdot täytyy asentaa luotettavalla tavalla, niin että ne eivät voi revetä irti tai vääntyä.

Impulsledningerne skal lægges, så de er sikre mod at blive revet af og mod deformeringer.

Impulsledningarna måste dras så att de inte kan rivas bort eller deformeras.

Impulsledningene må installeres slik at de ikke kan rives ut eller deformeres.

Pidä impulssijohdot lyhyinä!

Hold impulsledningerne korte!

Impulsledningarna skall vara korta!

Impulsledningene må være korte!

Tarkasta johdot/impulssijohdot liitännän jälkeen, että ne ovat ilmatiiviitä. Käytä vuodonetsintäspraytä vain tarvittaessa. Tarkastuspaine: pmax = 300 mbar

Kontroller ledningerne/impulsledningerne for atmosfærisk tæthed efter tilslutningen, benyt kun læksøgespray om nødvendigt. Prøvetryk: pmax. = 300 mbar

Kontrollera ledningar/impulsledningar efter anslutning med avseende på atmosfärisk täthet, använd läckagesökningsspray endast målinriktat. Kontrolltryck: pmax = 300 mbar

Etter tilkopling skal ledninger/ impulsledninger kontrolleres m.h.t. atmosfærisk tetthet, lekkasjesøkespray skal kun brukes hvis det er nødvendig. Prøvetrykk: Pmax = 300 mbar

DMV-SE 507 - 520 Impulssijohtojen asennus Montering af impulsledningerne Inmontering av impulsledningar Montasje impulsledninger �����������

��

� � �

9

9

9

1

5

1

1

4 34 3

4 3 8 0 N

0 N

� 6

6

5

7

2 p

4 p

3 p

e

5

6

4 p

a

9 3

Br

7

9 3

Br

4

5

5

4

min. 5 x DN

1

1

V2

V1

5

1

5

5

V2

V1

8

8 p8 Br, extern PN1, DN 4

8 pBr, extern PN1, DN 4

2 p

4 p

e3

Br

1

3 p

6

a4 p

L

pe: Kaasun tulopaine S 20, 22, 80, 82: 15 - 500 mbar S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Ilmakehä 8 pBr: Poltinpaine, kaasu 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

4 7 p 5 p F Br

3

1

pe: gasindgangstryk S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar S 300, 302: 35 - 500 mbar

5

4

1

pe: gasens ingångstryck. S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar S 300, 302: 35 - 500 mbar

1

pe: Gassinngangstrykk S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Atmosfære

6 +7 Atmosfär

6 +7 Atmosfære

8

8

8

pBr: brændertryk, gas 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

pBr: brännartryck , gas 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

pBr: Brennertrykk, gass 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

min. 5 x DN

5

6 … 20


DMV-SE 525 Impulssijohtojen asennus Montering af impulsledningerne Inmontering av impulsledningar Montasje impulsledninger

�����������

��

� �

11

5

5

1

8

3 8

0 N

0 N

6

6

7

0 N

7 2

4 p

3 p

e3

a

6

7 4 p

2

3 2

4

a

1

6

2

7 pF

33 p e

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

L

7 … 20

V2 5

V1

1

5

8 8 pBr, extern PN1, DN 4

8 pBr, extern PN1, DN 4 a p

4

min. 5 x DN

min. 5 x DN

5

4 p

4 2

44 22 33

2

4 p

64 7 p L F

V2

V1

1

5 8

3 2

4

a p

1

pe: gasens ingångstryck 15 -500 mbar

1

pe: Gassinngangstrykk 15 -500 mbar

1

pe: Kaasun tulopaine 15 - 500 mbar

1

6 + 7 8

Ilmakehä

6 + 7 Atmosfære

6 + 7 Atmosfär

6 + 7 Atmosfære

pBr: Poltinpaine, kaasu 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

8

8

8

pe: gasindgangstryk 15 - 500 mbar

pBr: brændertryk, gas 2 - 20 mbar, 5 - 80 mbar, 30 - 300 mbar

pBr: brännartryck , gas 2 - 20 mbar 5 - 80 mbar 30 - 300 mbar

pBr: Brennertrykk, gass 2 - 20 mbar 5 - 80 mbar 30 - 300 mbar


DMV-SE 5.../11 Paineensäätöosan säätö

DMV-SE 5../11 Indstilling af trykregulatordelen

DMV-SE 5.../11 Inställning av tryckregleringsdelen

DMV-SE.../11 Innstilling av trykkreguleringsdelen

Paineensäätöosa on säädetty alustavasti tehtaalla. Säätöarvot täytyy sovittaa paikan päällä järjestelmävaatimusten mukaan. Polttimenvalmistajan ohjeet on ehdottomasti otettava huomioon!

Trykregulatordelen er allerede indstillet fra fabrikkens side. Indstillingsværdierne skal tilpasses efter anlægsforholdene på stedet. Overhold ubetinget brænderproducentens vejledning!

Tryckregleringsdelen är förinställd på fabriken. Inställningsvärdena måste anpassas till anläggningens villkor på plats. Tillverkarens handledning för brännaren måste ovillkorligen följas!

Trykkreguleringsdelen er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Innstillingsverdiene må tilpasses til anleggets forhold på installasjonsstedet. Følg veiledningen fra brennerens produsent!

1. Avaa suojahatut. 2. Käynnistä poltin, säätöarvoja voidaan korjata polttimen käydessä, ks. kuva 1. 3. Tarkista, että poltin syttyy luotettavasti. 4. Suorita säätö tarvittaessa uudelleen. Tarkista väliarvot. 5. Plombita säätöruuvi, ks. alla.

1. Åbn beskyttelseshætten. 2. Start brænderen, en korrektur af indstillingsværdierne er kun mulig under driften, ill. 1. 3. Kontroller brænderens tændsikkerhed. 4. Gentag indstillingen om nødvendigt. 5. Plombér indstillingsskruen, se nedenfor.

1. Öppna skyddskåporna. 2. Starta brännaren, korrigering av inställningsvärdena är möjligt endast under drift, figur 1. 3. Kontrollera brännarens tändsäkerhet. 4. Upprepa inställningen om nödvändigt. Kontrollera mellanvärden. 5. Plombera inställningsskruven, se nedan.

1. Åpne beskyttelseshettene. 2. Start brenneren. En endring av innstillingsverdiene under drift er mulig, figur 1. 3. Kontroller brennerens tennsikkerhet. 4. Gjenta om nødvendig innstillingen. Kontroller mellomverdiene. 5. Plomber innstillingsskruen, se beskrivelsen nedenfor.

Varmista, että palaminen on optimaalista ja syttyminen luotettavaa!

En optimal forbrænding og tændsikkerhed skal være sikret!

Optimal förbränning och tändsäkerhet måste vara garanterade!

Optimal forbrenning og tennsikkerhet må kunne garanteres!

1

2

2 xx/xx

1

Plombitus

Plombering

Plombering

Plombering

Sulkuläpässä olevan plombitusreiän 2 läpimitta ø 1,5 mm. Ristireikäruuvissa olevan plombitusreiän 3 läpimitta ø 1,5 mm.

Plomberingsøsken 2 i låseklappen Ø 1,5 mm. Plomberingsøsken 3 i krydskærvskruen Ø 1,5 mm.

Plomberingsögla 2 i locket ∅ 1,5 mm. Plomberingsögla 3 i krysshålsskruven ∅ 1,5 mm.

Plomberingsøye 2 i beskyttelseshette Ø 1,5 mm. Plomberingsøye 3 i kryssporskrue Ø 1,5 mm.

Kun haluttu paineen ohjearvo on säädetty: 1. Sulje suojaläppä 1. 2. Pujota rautalanka reikien 2 ja 3 läpi, ks. kuva 2. 3. Purista plombi langanpäiden ympärille. Rautalankasilmukan pitää olla lyhyt.

Efter indstillingen af den ønskede trykværdi: 1. Beskyttelsesklappen 1 lukkes. 2. Træk en tråd gennem 2 og 3, se ill. 2. 3. Tryk plomben omkring trådens ender, hold trådsløjfen kort.

Efter inställning av det önskade börvärdet för trycket. 1. Stäng skyddslock 1. 2. Dra tråd genom 2 och 3, figur 2. 3. Tryck bly om trådändarna, trådslingan skall vara kort.

Etter innstilling av ønsket trykkverdi: 1. Lukk beskyttelseshette 1. 2. Trekk tråden gjennom 2 og 3, figur 2. 3. Trykk plomben rundt trådendene, hold trådløkken liten.

Paineensäätöosan käytöstäotto:Sulje liitäntä 8 kaasutiiviisti.

Ud-af-drifttagning af trykregulatordelen: Luk tilslutningen 8 gastæt.

Tryckregleringsdelen sätts ur drift: genom att stänga anslutning 8 gastätt.

Når trykkreguleringsdelen settes ut av drift skal tilkopling 8 lukkes gasstett.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

3

Kuusiokoloavain nro 2,5 Unbrakoskrue str. 2,5 Insexkantnyckel nr 2,5 Innvendig sekskantnøkkel nr. 2,5

8 … 20


EN 1854

Optio / Option Option / Valg Painekytkin/ Trykvagt/Tryckvakt / Trykkvakt Tyyppi/Type/Typ /Type

1

GW…A5, GW…A2, NB…A2, ÜB…A2 mukaan/ iht. / enligt / i.h.t. EN 1854

Irrota suojus sopivaa työkalua käyttäen, ruuviavain nro 3 tai PZ 2, ks. kuva 1. Ota suojus pois.

Montera av kåpan med lämpligt verktyg, skruvmejsel nr 3 resp. PZ 2, figur 1. Ta av kåpan.

Indstilling af gastrykvagten GW...A5

Innstilling av gasstrykkvakt GW...A5

Afmonter hætten med egnet værktøj, skruetrækker str. 3 eller PZ 2, ill. 1. Tag hætten af.

Demonter hetten ved hjelp av egnet verktøy, skrutrekker nr. 3 hhv. PZ 2, figur 1. Ta av hetten.

Säädä painekytkin asteikollisesta säätöpyörästä määrättyyn paineen ohjearvoon, ks. kuva 2.

Ställ in tryckvakten på föreskrivet börvärde för trycket med inställningshjulet med skala, figur 2.

Polttimenvalmistajan ohjeet on otettava huomioon!

Beakta tillverkarens handledning för brännaren!

Indstil trykvagten på den foreskrevne trykindstillingsværdi ved hjælp af indstillingshjulet med skala, ill. 2.

Innstill trykkvakten til den foreskrevne trykkverdien ved hjelp av innstillingshjulet med skala, figur 2.

Overhold brænderproducentens vejledning!

Følg veiledningen fra brennerens produsent!

Trykvagten skifter ved faldende tryk: indstil på ▲. Sæt hætten på igen.

Trykkvakten kopler når trykket faller: Innstill til ▲. Sett på hetten igjen!

Made in Germany

Tryckvakten kopplar vid sjunkande tryck: inställning på ▲. Sätt åter på kåpan!

2

IP 54

Painekytkin kytkee paineen laskiessa: Säätö asentoon ▲. Asenna suojus takaisin paikalleen!

Made in Germany

Inställning av gastryckvakten GW...A5

IP 54

Kaasunpainekytkimen GW...A5 säätö

2

1

NO

NC

2

mb

ar

3

4

GW 10 A5

8

7

6

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

10

9 … 20

ID.No:CE-0085 AO 0012

9

5

pmax.= 500 mbar Gas ~(AC) 50-60Hz 10A 250V 15T70


DMV-SE 507-520, jossa suodatinkotelo

DMV-SE 507 – 520 med filterhus

DMV-SE 507 - 520 med filterhus

DMV-SE 507-520 med filterhus

Tarkasta suodatin vähintään kerran vuodessa! Vaihda suodatin, kun p paineliitännän 1 ja 3 välillä > 10 mbar. Vaihda suodatin, kun p paineliitännän 1 ja 3 välillä on kaksi kertaa suurempi kuin edellisellä tarkastuskerralla.

Kontroller filtret mindst én gang om året! Udskift filtret, når p mellem tryktilslutning 1 og 3 > 10 mbar. Udskift filtret, når p mellem tryktilslutning 1 og 3 er dobbelt så høj som ved forudgående kontrol.

Filterkontroll minst en gång om året! Filterbyte, när p mellan tryckanslutningarna 1 och 3 > 10 mbar. Filterbyte, när p mellan tryckanslutningarna 1 och 3 är dubbelt så stort i jämförelse med sista kontrollen.

Filterkontroll minst en gang årlig! Filterskifte hvis p mellom trykktilkopling 1 og 3 er >10 mbar. Filterskifte hvis p mellom trykktilkopling 1 og 3 er dobbelt så høyt som ved siste kontroll.

1. Keskeytä kaasuntulo: Sulje pallohana. 2. Kierrä ruuvit 1 - 6 irti 3. Vaihda hienosuodatonpanos 4. Ruuvaa ruuvit 1 - 6 voimakeinoja käyttämättä reikiin ja kiristä kiinni. 5. Tarkasta toiminta ja tiiviys, pmax. = 500 mbar

1. Afbryd gastilførslen: Luk kuglehanen. 2. Skruerne 1 - 6 skrues ud. 3. Filterindsatsen udskiftes. 4. Skruerne 1 - 6 strammes uden at bruge vold. 5. Gennemfør en funktions- og tæthedskontrol, pmax. = 500 mbar

1. Avbryt tillförseln av gas: stäng kulkranen. 2. Skruva ur skruvarna 1 - 6 3. Byt finfilterinsatsen 4. Skruva i skruvarna 1 - 6 utan våld och dra åt. 5. Gör funktions- och täthetskontroll, pmax = 500 mbar.

1. Bryt gasstilførselen: Steng kuleventilen. 2. Skru ut skruene 1 - 6 3. Skift ut finfilterinnsats 4. Skru inn skruene 1 - 6 uten å bruke makt og trekk dem til. 5. Gjennomfør en funksjons- og tetthetsprøve, pmax = 500 mbar.

DMV-SE 5.../11 ilman suodatinkoteloa Suodatin ei kuulu toimitussisältöön. Eteen on kytkettävä soveltuva suodatin!

DMV-SE 5../11 uden filterhus

DMV-SE 5.../11 utan filterhus

DMV-SE 5.../11 uten filterhus

Filtret er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Der skal forkobles et egnet filter!

Filter ingår inte i leveransomfattningen. Ett lämpligt filter måste kopplas före!

Filteret følger ikke med ved levering. Et egnet filter må installeres foran apparatet!

Käytä DUNGS kaasusuodatinta tyyppi GF 510/1, GF 515/1 tai GF 520/1.

Indsæt et DUNGS gasfilter type GF 510/1, GF 515/1 eller GF 520/1.

Sätt in DUNGS gasfilter typ GF 510/1 eller GF 515/1 eller GF 520/1.

Bruk DUNGS gassfilter type GF 510/1, GF 515/1 eller GF 520/1.

Suodatinkotelo Filterhus Filterhus Filterhus

2 4

1

6

3 5

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

1

10 … 20


DMV - SE 507/11 (Rp 3/4 - Rp 3/4) Virtausdiagrammi 1 / Gennemstrømnings-diagram 1 / Flödesdiagram 1 / Gjennomstrømningsdiagram 1 Kurver for apparatudvalget DMV-SE 507/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurver for apparatudvalget DMV-SE 507/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurvor för instrumentval DMV-SE 507/11 (i reglerat tillstånd), med finfilter Kurver for apparatvalg DMV-SE 507/11 (i innregulert tilstand) med finfilter

500 400 300 200

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

150 100 507/11

80

DMV-S E

60 50 40

∆p [mbar]

30 20

10 8 6 5 4 3 2 Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, tør Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

1 2

3

4

5 6 7 8 9 10

20

30

40

60

80 100

200

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0 2

3

4

5 6 7 8 9 10

20

30

40

60

80 100

200

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

Vn [m3/h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65

11 … 20


DMV-SE 512/11 (Rp 1 1/2 - Rp 1 1/2) Virtausdiagrammi 1 / Gennemstrømnings-diagram 1 / Flödesdiagram 1 / Gjennomstrømningsdiagram 1 Kurver for apparatudvalget DMV-SE 512/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurver for apparatudvalget DMV-SE 512/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurvor för instrumentval DMV-SE 512/11 (i reglerat tillstånd), med finfilter Kurver for apparatvalg DMV-SE 512/11 (i innregulert tilstand) med finfilter

500 400

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

300 200 150 100

DMV -SE 5 12/11

80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, tør Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

1 2

2

3

3

4

4

5 6

V° Käytetty kaasu/benyttet gasart / använd gas/Anvendt gass =

f=

5 6

8 10

20

30

40 50 60

80 100

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

Vn [m3/h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65

° V Ilma/luft/luft/Luftx f

Ilman ominaispaino luftens densitet Täthet luft Tetthet luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Täthet hos den använda gasen Tetthet for gassen som brukes

Kaasutyyppi Gasart Gassort Gasstype

Ominaispaino Densitet Täthet Tetthet [kg/m3]

dv

f

Maakaasu/Naturgas/ Naturgas /Naturgass

0.81

0.65

1.24

Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas /Lysgass

0.58

0.47

1.46

Nestekaasu/Flaskegas/ Flytande gas /Flytgass

2.08

1.67

0.77

Ilma/Luft/ Luft/Luft

1.24

1.00

1.00

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

1

12 … 20


DMV-SE 520/11 (Rp 2 - Rp 2) Virtausdiagrammi 2 / Gennemstrømnings-diagram 2 / Flödesdiagram 2 / Gjennomstrømningsdiagram 2 Kurver for apparatudvalget DMV-SE 520/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurver for apparatudvalget DMV-SE 520/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurvor för instrumentval DMV-SE 520/11 (i reglerat tillstånd), med finfilter Kurver for apparatvalg DMV-SE 520/11 (i innregulert tilstand) med finfilter

500

400

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

300 200 150 100

DMV -SE 5 20/11

80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, tør Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

1 1

2

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

2

13 … 20

3

3

4

4

5 6

5 6

8 10

20

30

40 50 60

80 100

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

Vn [m3/h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65


DMV-SE 525/11 (Rp 2 - Rp 2) Virtausdiagrammi 3 / Gennemstrømnings-diagram 3 / Flödesdiagram 3 / Gjennomstrømningsdiagram 3 Kurver for apparatudvalget DMV-SE 525/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Kurver for apparatudvalget DMV-SE 525/11 (i indreguleret tilstand) med finfilter Flödesdiagram 3 Kurvor för instrumentval DMV-SE 525/11 (i reglerat tillstånd), med sil Kurver for apparatvalg DMV-SE 525/11 (i innregulert tilstand) med sil

500

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde Rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde

300 200 150 100

DMV -SE 5 25/11

80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, tør Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

1 2

2

3

3

4

4

5 6

5 6

8 10

20

30

40 50 60

80 100

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

Vn [m3/h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

1

14 … 20


Virtausdiagrammi 4 / Gennemstrømnings-diagram 4 / Flödesdiagram 4 / Gjennomstrømningsdiagram 4 Mekanisk åben / skal benyttes til apparatudvalget DMV-SE-gennemstrømningsdiagram 1, 2, 3 Mekanisk åben / skal benyttes til apparatudvalget DMV-SE-gennemstrømningsdiagram 1, 2, 3 Mekaniskt öppen / använd flödesdiagram 1, 2, 3 för DMV-SE-instrumentval Mekanisk åpen / for apparatvalg DMV-SE- skal gjennomstrømningsdiagram 1,2,3 brukes

1

2 3

4

360 300 200 150 100 80

60 50

40

∆p [mbar]

30 20

10

8

6 5 4 3 2

Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, tør Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

1 1

2

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

2

15 … 20

3

3

4

4

5 6

5 6

Numero Nummer Nummer Nummer

Tyyppi Type Typ Type

1

DMV-SE 507

1–1

2

DMV-SE 512

1 1/2 – 1 1/2

3

DMV-SE 520

2–2

4

DMV-SE 525

2–2

Laippa Flange Fläns Flens

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

Vn [m3/h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,0

8 10

20

30

40 50 60

80 100

200

300 400

300 400

600 800 1000

600 800 1000

Vn [m3/h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65

Siivilä Filtersi Sil Sil

+ + + +


Varaosat / tarvikkeet Reservedele/tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer

Varaosat / tarvikkeet Reservedele/tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler

230 432

Suodatinpanos eteen asennettavalle suodattimelle Filterindsats til formonteret filter Filterinsats till förmonteringsfilter Filterinnsats for forfilter 512/520

226 997

Suojahattu Beskyttelseshætte Skyddskåpa Beskyttelseshette DMV-SE 507 DMV-SE 512 - 520

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 231 795 231 796

Sulkuruuvi, litteä, ja O-rengas Låseskrue, flad med O-ring Skruvpropp, flat med O-ring Låseskrue, flat med O-ring G 1/8

Adapterisetti GW A2:lle, jossa liitäntä G 1/4 Adaptersæt til GW A2 med tilslutning G 1/4 Kit de montage GW A2 avec raccord taraudé G 1/4 Adapter-sett for GW A2 med tilkopling G 1/4 DMV 507/11 - DMV 525/11 222 982 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningskontakt, sort GDMW, 3 pol. + E

210 319

Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens DMV 507 Rp 1/2 DMV 507 Rp 3/4 DMV 507 Rp 1 DMV 512-520 Rp 1 DMV 512-520 Rp 1 1/4 DMV 512-520 Rp 1 1/2 DMV 512-520 Rp 2 DMV 525 Rp 2

222 341 222 342 222 001 222 343 222 344 221 884 221 926 215 384

Aluslaatta Indstiksskive Insticksbricka Innsettingsskive DMV 525/11 Magneetin kiinnityskiekko Tallerken til magnetbefæstigelse Tallrik för magnetfäste Plate for å feste magneten DMV-SE 525/11

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer

231 564

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 231 612

O-rengas, EN-tesattu (2 kpl sarja) O-ring, EN-godkendt (sæt à 2 stk.) O-ring, EN kontrollerad (set 2 stycken) O-ring, EN-testet (sett 2 stykker) DMV 507/11 DMV 512-520/11 DMV 525/11

57 x 3,0 75 x 3,5 82 x 2,5

230 443 230 444 231 574

Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakring Mätrör med tätring Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4

230 397 230 398

Varamagneetti Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DIN 43 650 DMV 507/11 1105 1111 DMV 512/11 1205 1211 DMV 520/11 1215 1212 DMV 525/11 1405 1411

på forespørgsel på forespørgsel på begäran etter ønske

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

Lieriöruuvi DIN 912, 8.8 (4 kpl sarja) Cylinderskrue DIN 912, 8.8 (sæt à 4 stk.) Skruv med cylindriskt huvud DIN 912, 8.8 (set 4 stycken) Sylinderskrue DIN 912, 8.8 (sett 4 stykker) DMV 507/11 M6 x 30 231 588 DMV 512-520/11 M8 x 40 231 589 DMV 525/11 M8 x 25 231 590

16 … 20


Safety first

Töitä DMV-venttiileissä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

Arbejder på dobbeltmagnetventilen må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på DMV får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

Arbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Asennuksen täytyy olla jännitteetön!

Beskyt flangefladerne. Skruer skal strammes over kors. Sørg for en spændingsfri montering!

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Ge akt på en mekaniskt spänningsfri inmontering.

Beskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. Sørg for spenningsfri montasje!

DMV-venttiilien ja kovettuneen tiilimuurin, betoniseinien tai lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem dobbeltmagnetventil og gennemhærdende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan DMV och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet.

Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Varmista, että lauhdetta ei voi virrata impulssijohdosta takaisin DMVventtiiliin.

Man skal sikre sig, at der ikke kan flyde kondensat tilbage fra impulsledningen og ind i dobbeltmagnetventilen.

Det skall vara säkert att inget kondensat från impulsledningen kan rinna tillbaka in i DMV.

Påse at det ikke kan renne kondensat fra impulsledningen og tilbake til dobbeltmagnetventilen.

Käytä aina uusia tiivisteitä osien irrottamisen ja vaihtamisen jälkeen.

Generelt skal der benyttes nye pakninger efter afmontering/ombygning af dele.

Använd pricipiellt nya packningar efter ur-/ommontering av delar.

Etter demontering/ombygging av deler skal det alltid brukes nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje DMVventtiilin edessä oleva kuulahana.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran dobbeltmagnetventilen.

Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före DMV.

Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran dobbeltmagnetventilen.

Kun työt DMV-venttiilissä on päätetty, tarkasta tiiviys ja toiminta.

Når arbejder på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutning av arbetena på DMV: Genomför täthets- och funktionskontroll.

Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avotulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Henkilö- ja omaisuusvahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer eller materiel.

Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga till följd av detta.

Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

O.K.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. 17 … 20 Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls. / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes.


��

���

��

��

��

��� �

�� ��

���

��

��

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

�� �

��

��

Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

��

���

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

250.000

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil 10 vuotta/år

250.000

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

10 vuotta/år

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

���

18 … 20


19 … 20

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 237 801

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

20 … 20

/237801  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/237801.pdf?1290008580

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you