Page 1

DK

FIN

S

N

Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsvejledning

Bruks- och monteringsanvisningar

Drifts- og monteringsinstruks

Ilmastointisarja KS…C2, KS 600 A2

Klima-Sæt KS…C2, KS 600 A2

Klima-Set KS…C2, KS 600 A2

Klima-sett KS…C2, KS 600 A2

Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

RoHS

Maks. käyttöpaine / Max. driftstryk/ Max. arbetstryck/ Maks. driftstrykk KS…C2 pmax = 50 mbar (5 kPa) KS 600 A2 pmax. = 500 mbar (50 kPa)

[mbar]

Painekytkin/ Pressostat/ Tryckvakt/ Trykkvokter

°C +85 0 -15

°C

mukaan / i hht. / enligt / i hht. DIN EN 1854

+85 0 -15

EN 1854 Säätöalueet Indstillingsområder Inställningsområde Innstillingsområder

3 - 30 mbar 1 - 10 mbar 0,7 6 mbar 0,3 5 mbar 0,4 3 mbar 0,2 - 1,5 mbar

°C

+85 0 -30

Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur KS…C2 –15 °C … +85 °C KS 600 A2 –15 °C … +70 °C Väliaineen lämpötila Mediumstemperatur Mediets temperatur Mediets temperatur KS…C2 –15 °C … +85 °C KS 600 A2 –15 °C … +70 °C Varastointilämpötila Opbevaringstemperatur Lagringstemperotur Lagringstemperatur KS…C2 –30 °C … +85 °C KS 600 A2 –30 °C … +80 °C

Au-kosketin/Au-kontakt Au-kontakt/Au-Kontakt =(DC) min./mini. 5 V, =(DC) max. /maxi. 24 V

Ilma- ja savukaasut Luft- og røggasser Luft- och rökgaser Luft- og røykgass

Nimellisvirta/Nominel strøm/Märkström/ Nominell strøm =(AC) 20 A Kytkentävirta/Koblingsstrøm/ Brytström /Koplingsstrøm

Kotelointiluokka/Kapslingsklasse/ Kapsling/ Beskyttelsesklasse IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 529 (EN 60529) Valinnainen / Som option Option / Opsjon IP 65

[V]

Au

=(DC) min./mini. 5 mA =(DC) max./maxi. 20 mA

[A] EN 1854

IEC 529

Asennusasento / Indbygningsposition / Monteringsläge / Monteringsposisjon Vakioasennusasento Standardindbygningsposition Standardmonteringsläge Standard montasjestilling

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

Vaakasuoraan asennettu painekytkin toimii noin 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) suuremmalla paineella. Ved vandret indbygning skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) højere. Vid vågrät montering bryter tryckvakten vid ett med ca 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) förhöjt tryck. Ved vannrett montasje kopler trykkvakten ved et ca. 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) høyere trykk.

1 … 10

α

α α

α

α

α α

Vaakasuoraan ylösalaisin asennettu painekytkin toimii noin 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) pienemmällä paineella. Ved indbygning vandret over hovedet skifter trykvagten ved et tryk, som er ca. 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) lavere. Vid vågrät montering upp- och ner bryter tryckvakten vid ett med ca 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) sänkt tryck. Ved montasje vannrett over hodet kopler trykkvakten ved et ca. 0,2 mbar (KS 600 A2 0,5 mbar) lavere trykk.

α

Kun painekytkimen asentaa väliasentoihin, se toimii säädetystä nimellisarvosta enintään ± 0,2 mbar (KS 600 A2 ± 0,5 mbar) poikkeavalla paineella. Ved indbygning i en mellemposition skifter trykvagten ved et tryk, som maksimalt afviger ± 0,2 mbar (KS 600 A2 ± 0,5 mbar) fra den indstillede værdi. Vid montering i ett mellanmonteringsläge bryter tryckvakten vid ett från det inställda börvärdet maximalt ± 0,2 mbar (KS 600 A2 ± 0,5 mbar) avvikande tryck. Ved montasje i en mellomstilling kopler trykkvakten ved et trykk som avviker maksimalt ± 0,2 mbar (KS 600 A2 ± 0,5 mbar) fra innstilt verdi.


Klima-Set sisältö

Leveringsomfang klima-sæt

Leveransomfång klimatsats

Leveranseomfang klima-sett

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Paine-erokytkin LGW … C2 tai Paine-erokytkin LGW 600 A2 Kiinnityskulma Liitäntäletku ø 4 x 1,5 x 2000 6 kiinnitysruuvia Porausmalline kiinnityskulmalle ja letkuliitännöille 6. 2 letkuliitäntää 7. 2 jatkoputkea 8. Käyttö- ja asennusohjeet www.dungs.com

Differenstrykvagt LGW … C2 eller Differenstrykvagt LGW 600 A2 Beslag Tilslutningsslange ø 4 x 1,5 x 2000 6 x befæstelsesskruer Boreskabelon til beslag og slangetilslutninger 6. 2 x slangetilslutninger 7. 2 x forlængerrør 8. Drifts-og monteringsvejledning www.dungs.com

1.

1.

LGW…C2

LGW 600 A2

5.

6.

Differenstryckvakt LGW … C2 eller Differenstryckvakt LGW 600 A2 Fästvinkel Anslutningsslang ø 4 x 1,5 x 2000 6 x fästskruvar Hålschablon för fästvinkel och slanganslutningar 6. 2 x slanganslutningar 7. 2 x förlängningsrör 8. Bruks- och monteringsanvisning www.dungs.com

Differansetrykkvakt LGW … C2 eller Differansetrykkvakt LGW 600 A2 Holdevinkel Tilkoplingsslange ø 4 x 1,5 x 2000 6 x festeskruer Boresjablon for holdevinkel og slangetilkoplinger 6. 2 x slangetilkoplinger 7. 2 x forlengelsesrør 8. Drifts- og montasjeveiledning www.dungs.com

3.

4.

7.

Turvallisesti tulevaisuuteen Med sikkerhed for fremtiden Med säkerhet för framtiden Med sikkerhet for fremtiden

Malli Type Typ Typ

Tilaus-nro Bestillings-nr. Beställningsnr. Bestillingsnummer

Mittausalue säädettävä Indstilleligt måleområde Inställningsområde inställbar Måleområde innstillbart [Pa]

KS 150 C2 217 773 KS 300/1 C2 224 390 KS 300 C2 217 774 KS 500 C2 221 917 KS 600 C2 217 775 KS 1000 C2 217 776 KS 3000 C2 217 777

KS 600 A2

211 355

Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør

20 - 150 20 - 300 40 - 300 30 - 500 70 - 600 100 - 1000 300 - 3000 70 -

600

Tilausnumero Bestillings-nummer Beställningsnummer Bestillings-nummer

Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper vihreä/grøn/grön/grønn

230 V 248 239

Hohtolamppujen asennussarja Montagesæt glimlamper Monteringssats glimlampor Montasjesett glimlamper keltainen/gul/gul/gul

230 V 231 773

24 V 248 240

120 V 231 772

24 V 231 774

Kytkentädifferenssi Koblingsdifferens Kopplingsdifferens Koplingsdifferanse ∆p [Pa]

Tekniske data Maks. käyttöylipaine max. driftsovertryk max. arbetstryck maks. driftstrykk [kPa]

≤ 18 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 80

5 5 5 5 5 5 5

25 - 50

50

Varaosat / lisävarusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør

Tilausnumero Bestillings-nummer Bestillings-nummer Codice articolo

Vaihtokotelo IP 65 KS…C2 Reservesæt skærm IP 65 KS…C2 Utbytessats kåpa IP 65 KS…C2 Reserve-sett hette IP 65 KS…C2

230 271

Vaihtokotelo IP 54 KS…C2 Reservesæt skærm IP 54 KS…C2 Utbytessats kåpa IP 54 KS…C2 Reserve-sett hette IP 54 KS…C2

230 270

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

Tekniset tiedot Tekniske data Tekniska data 1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa ≈ 10 mmWS 1 Pa = 0,01 mbar ≈ 0,1 mm WS

2 … 10


KS 600 A2 [mm]

18,5

18,5

6,9

Paineliitäntä p1 (+) Tryktilslutning p1 (+) Tryckanslutning p1 (+) Trykktilkopling p1 (+)

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

KS 600 A2

3 … 10

37

8,8

Ø 4,6 8,8

20

2

82

82

2 Made in Germany Made in Germany

10 10 82 82

1

37

45,5

Ø 4,6

3

1

1 15 20

ø 2,5 x 9 dyp for apparatstøpsel DIN EN 175 301-803 Legdesliss 0,8 og kryssliss DIN 7962-Z2

Ø 4,6 Ø 4,6 10 10 3

B B

A Diam 2,5 för apparatkontakt DIN EN 175 301-803 B Längsslits 0,8 och krysspårsskruv DIN 7962-Z2 A B

6,9 24,9

ø 2,5 til apparatstik DIN EN 175 301-803 Slids på langs 0,8 og krydsslids DIN 7962-Z2

45,5

A B

24,9

ø 2,5 laitteen pistokkeelle DIN EN 175 301-803 Urakanta 0,8 ja ristikanta DIN 7962-Z2

18,518,5

15

A B

A A Ø 2,5 Ø 2,5 x9x9

2

x 1,5 M20M20 x 1,5

Paineliitäntä p2 (-) Tryktilslutning p2 (-) Tryckanslutning p2 (-) Trykktilkopling p2 (-)

3

Valinnainen paineliitäntä p1 (+) Som option tryktilslutning p1 (+) Option tryckanslutning p1 (+) Opsjon trykktilkopling p1 (+)


60

ø4

,5

76

50

ø 101

5 4,

KS…C2 [mm]

M Geade in rm an y

71,4

44,6

63

Made in Germany

49,5

20

51,1

25

7

40

P1

4xø3 12 tief

4 x ø 2,5 12 tief 44,6 49,5

P2

18 56 25

2 Paineliitäntä p2 (-) Tryktilslutning p2 (-) Tryckanslutning p2 (-) Trykktilkopling p2 (-)

1 Paineliitäntä p1 (+) Tryktilslutning p1 (+) Tryckanslutning p1 (+) Trykktilkopling p1 (+)

KS…C2

KS…C2

Indbygningsposition: Så vidt muligt lodret, bemærk venligst. Monteringsläge: beakta att lodrät är att föredra. Monteringsposisjon: fortrinnsvis loddrett.

Laite tulee asentaa tärinättömästi! Sørg for en vibrationsfri indbygning! Ge akt på vibrationsfri montering! Sørg for en vibrasjonsfri montering!

Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa vaarana jäätymisestä aiheutuvat toimintahäiriöt. Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig. Kondensat får ej tränga in i apparaten.Vid minusgrader är felfunktion/bortfall möjligt genom isbildning. Pass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temperaturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

Asennusasento: Laite asennetaan parhaiten pystyasentoon.

4 … 10


Painekytkimen säätäminen

Indstilling af trykvagten

Inställning av tryckvakten

Innstilling av trykkvakten

1. Irrota kotelo sopivalla työkalulla (ruuvitaltta nro 3 tai PZ 2).

1. Afmonter skærmen med egnet værktøj, skruetrækker nr. 3 eller PZ 2. 2. Tag skærmen af.

1. Demontera kåpan med lämpligt verktyg, skruvmejsel nr 3 resp. PZ 2. 2. Ta av kåpan.

1. Demonter hetten ved hjelp av egnet verktøy, skrutrekker nr. 3 hhv. PZ 2. 2. Ta av hetten.

3. Säädä painekytkin asteikollisella säätöpyörällä ohjearvoon ▲.

3. Trykvagten indstilles på indstillingshjulet med skala på den foreskrevne trykindstillingsværdi ▲.

3. Ställ in tryckvakten med inställningshjulet med skala på föreskrivet tryckbörvärde ▲.

3. Innstill trykkvakten til foreskrevet trykkverdi ▲ ved hjelp av innstillingshjulet med skala.

4. Asenna kotelo takaisin paikalleen!

4. Sæt skærmen på igen.

4. Sätt åter på kåpan!

4. Sett på hetten igjen!

Pa

90

40 20

270

15

0

3 COM

300

N

1 NC

60

120

P2

Pa

2 NO

P2

2. Poista kotelo.

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

0

18

Esimerkki - järjestelmässä alipaine: Alhaisempi alipaine: esim. -130 Pa: liitäntä 1(+) Korkeampi alipaine: esim. -210 Pa: liitäntä 2(-)

Det højeste overtryk tilsluttes altid ved tilslutningen 1(+).Det højeste undertryk tilsluttes altid ved tilslutningen 2(-).

Eksempel - systemovertryk højeste overtryk: f.eks. 240 Pa: tilslutning 1(+) laveste overtryk: f.eks. 180 Pa: tilslutning 2(-)

Eksempel - systemundertryk laveste undertryk: f.eks. -130 Pa: tilslutning 1(+) højeste undertryk: f.eks. -210 Pa: tilslutning 2(-)

Anslutningen med högre tryck sker alltid på anslutning 1(+). Anslutningen med högre undertryck sker alltid på anslutning 2(-).

Exempel - systemövertryck högre övertryck: t.ex. 240 Pa: anslutning 1(+) lägre övertryck: t.ex. 180 Pa: anslutning 2(-)

Exempel - systemundertryck lägre undertryck: t.ex. -130 Pa: anslutning 1(+) högre undertryck: t.ex. -210 Pa: anslutning 2(-)

Tilkoplingen av det høyere overtrykket skjer alltid på tilkopling 1(+). Tilkoplingen av det høyere undertrykket skjer alltid på tilkopling 2(-).

Eksempel - systemovertrykk høyere overtrykk. f.eks. 240 Pa: Tilkopling 1(+) lavere overtrykk: f.eks. 180 Pa: Tilkopling 1(-)

Eksempel - systemundertrykk lavere undertrykk: f.eks. -130 Pa: Tilkopling 1(+) høyere undertrykk: f.eks. -210 Pa: Tilkopling 2(-)

210

Esimerkki - järjestelmässä ylipaine: Korkeampi ylipaine: esim. 240 Pa: liitäntä 1(+) Alhaisempi ylipaine: esim. 180 Pa: liitäntä 2(-)

0

5 … 10

Korkeampi ylipaine liitetään aina liitäntään 1(+). Korkeampi alipaine liitetään aina liitäntään 2(-).

24

Made in Germany


��

+

p1 p1

+

+

p2 p1p2

p2

KS … Suodattimen valvonta Filterkontrol Filterövervakning Filterovervåking

+

p1 p1

+

++ +

KS ø… Puhaltimen valvonta Ventilatorkontrol Fläktövervakning Ventilatorovervåking

+

p2 p1 p2

p2

+

KS … Paineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger

ø

+

p2 p2 p1 p2 p1

+

p1

++ + �� ��

���

KS 600 A2 Paineliitännät Tryktilslutninger Tryckuttag Trykktilkoplinger

Vid fläktövervakningen är fläktanslutningen p1(+) ansluten efter fläkten (i blåsriktningen) och anslutning p2(-) före fläkten i luftkanalen.

Made in Germany

I volumstrømmens strømningsretning forbindes tilkopling p1(+) foran og tilkopling p2(-) bak filtret i luftkanalen.

Ved ventilatorkontrollen forbindes tilslutningen p1(+) med luftkanalen på tryksiden efter ventilatoren og tilslutningen p2(-) foran ventilatoren.

Ved ventilatorovervåkingen forbindes tilkopling p1(+) på trykksiden bak ventilatoren og tilkopling p2(-) foran ventilatoren i luftkanalen.

Klima-settet forbindes via tilkopling 1(+) med luftkanalen. Tilkoplingen 2(-) forbindes ikke med luftkanalen men må for bli åpen. Forsiktig: Pass på at det ikke kommer smuss inn i apparatet gjennom den åpnete tilkoplingen 2(-)!

p1 (+) ø 4mm p2 (–) ø 4mm

Lisävarusteet Tilbehør Tillbehör Tilbehør Vain/kun/Endast/Kun KS…C2

Kaksoisadapterisarja Sæt dobbeltadaptor Dubbeladapter set Sett dobbeltadapter

+

+

Tilaus-nro Bestillings-nr. Beställningsnummer Bestillingsnummer 221 167

2

I volymströmens flödesriktning är anslutning p1(+) ansluten före och anslutning p2(-) efter filtret i luftkanalen.

p1 (+) ø 4mm / ø 6mm p2 (–) ø 4mm / ø 6mm

Klima-Set ansluts till luftkanalen via anslutning 1(+). Anslutning 2(-) är inte ansluten till luftkanalen men måste förbli öppen. Varning: Se till att ingen smuts tränger in i anslutningen 2(-)

I volumenstrømmens retning forbindes tilslutningen p1(+) med luftkanalen foran filtret og tilslutningen p2(-) bagved filtret.

Puhaltimen valvonnassa liitäntä p1(+) yhdistetään ilmakanavaan paineen puolella puhaltimen jälkeen ja liitäntä p2(-) ennen puhallinta.

1

Klimasættet forbidens til kanalen via tilsluting 1 (+). Tilsluting 2(-) forbindes ikkemen forbliver åben til atmosfæte. Bemærk! Der må ikke kunne trænge snavs og Lign. ind i tilslutning 2 (-).

Tilavuusvirran suuntaan katsottuna liitäntä p1(+) yhdistetään ilmakanavaan ennen suodatinta ja liitäntä p2(-) suodattimen jälkeen.

+

Klima-Set ilmastointisarja yhdistetään ilmakanavaan liitännästä 1(+). Liitäntää 2(-) ei yhdistetä ilmakanavaan, mutta sen täytyy jäädä kuitenkin auki. Varo: Laitteeseen ei saa päästä likaa avoimesta liittännästä 2(-)!

��

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

KS … Alipaineen Valvonta Overtrykskontrol Övertrycksövervakning Overtrykkovervåking

Set Nr. / No. 221 167

Set Nr. / No. 221 167

+ [Pa] / [mbar]

6 … 10


DDC-käyttö KS...C2 ja KS 600 A2 Ilmastointisarjan koskettimet ovat hopeasta, kullattu galvaanisesti, arvot =(DC) 24V; 0,02 A. Kun Klima-Set ilmastointisarjaa käytetään tavanomaisissa olosuhteissa, esim. -(AC)250V, (resistiivinen kuorma 5A) induktiivinen kuorma 3A, cos ϕ0,6, koskettimien kultapinnoite palaa pois.

DDC-anvendelse KS...C2 og KS 600 A2 Klimasættets skiftekontakter er af galvanisk forgyldt sølv, til =(DC) 24V; 0,02 A. Ved brugen af klima-sættet i den konventionelle teknik ~ (AC) 250 V (ohmsk last 5 A) induktiv last 3 A ved cos ϕ0,6 brændes den forgyldte belægning på koblingskontakterne af.

DDC användning KS...C2 och KS 600 A2 Kopplingskontakterna till klimatsatsen är av silver och galvaniskt förgyllda, för =(DC) 24V; 0,02 A. Vid användning av Klima Set i konventionell teknik ~(AC)250V, (ohmbelastning 5A) induktiv belastning 3A vid cos ϕ0,6 bräs det förgyldo skiktet på kopplingskontakten bort.

DDC - anvendelse KS...C2 og KS 600 A2 Klimasettets koplingskontakter er galvanisk forgylt av sølv, for =(DC) 24V; 0,02 A. Når klima-settet benyttes i den konvensjonelle teknikken ~(AC)250V; omsk last 5A) induktiv last 3A ved cos ϕ0,6 blir det forgylte belegget på utløserkontaktene ødelagt.

DDC-käyttö ei ole tästä syystä tämän jälkeen enää mahdollista.

Derved er en senere DDC-anvendelse ikke længere mulig.

Därigenom är en senare DDCanvändning inte längre möjlig.

Derved er en senere DDC-anvendelse ikke lenger mulig.

Kytkentätoiminta KS...C2 ja KS 600 A2 erotuspaineen noustessa:

Koblingsfunktioner KS...C2 og KS 600 A2 Ved stigende differencetryk:

Kopplingsfunktioner KS...C2 och KS 600 A2 medan differenstrycket ökar:

Koplingsfunksjoner KS...C2 og KS 600 A2 ved økende trykkdifferanse:

1 NC avaa 2 NO sulkee

1 NC bryder 2 NO slukker

1 NC öppnar 2 NO stänger

1 NC åpner 2 NO lukker

erotuspaineen laskiessa:

Ved faldende differenstryk:

vid sjunkande differenstryck:

Ved fallende trykkdifferanse:

1 NC sulkee 2 NO avaa

1 NC slukker 2 NO bryder

1 NC stänger 2 NO öppnar

1 NC lukker 2 NO åpner

2 NO

COM 3

P

2 NO

COM

1 NC

3

P

1 NC

3

P

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

N 2 NO

COM

7 … 10

1 NC

N


NO Kaapeliläpivienti PG 11, vedon- 2 Over kabelåbning PG 11, med COM poistin, ruuviliittimet kaapeleille ø trækaflastning, på skrueklemmer 3 7 – ø 12,5 mm. til kabler Ø 7 til Ø 12,5 mm. 1 NC P KosketussuojaDer foreligger ikke usta ei taata, jängenerelt berøringsnitteisten osien 2 NO 2 NO kontakt beskyttelse, COM COM koskettaminen med spændingsfømahdollista! 3 rende dele mulig! 1 NC 3 1 NC P P N 2 NO

COM

P

P COM 3

Via kabelinföring PG 11, med dragavlastning, till skruvklämmor för kabel Ø 7 till Ø 12,5 mm.

Via kabelinnføring PG 11, med strekkavlastning, til skruklemmer for kabel Ø 7 til Ø 12,5 mm.

Beröringsskydd är inte pricipiellt garanterat, kontakt med spänningsförande delar möjlig!

Berøringsbeskyttelse er ikke nødve n d i g v i s g i t t , kontakt med spenningsførende deler er mulig!

2 NO

1 NC

3

N

KS...C2 Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

2 NO

COM

1 NC

3

KS...C2 El-tilslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

N

N

2 NO N 1valinnainen NC merkkivalon ohjaus P Nsom option til optisk koblingsvisning option för optisk kopplingsindikering opsjon for optisk koplingsindikator

1 NC

3 COM

PG 11

KS...A2 Sähköliitäntä IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

KS...A2 El-tilslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

KS...A2 Elektrisk anslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

KS...A2 Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Kaapelin sisäänviennin M20x1,5 kautta vedonpoistinta käyttäen Ø 7 - Ø 12,5 mm kaapeleille sopiviin ruuviliittimiin.

Over kabelforskruning M20x1,5, med trækaflastning, til skrue-klemmerne til kabler Ø 7 til Ø 12,5 mm.

Via kabelinföring M20x1,5 ,med dragavlastning, till skruvklammer för kabel diam. 7 till diam. 12,5mm.

Via kabelinnføring M20x1,5 ,med trekkavlasting, på skrueklemmer for kabel Ø7 til Ø12,5 mm.

Skydd mot oavsiktlig kontakt saknas. Kontakt med spänningsförande delar är möjlig!

Beskyttelse mot utilsiktet kontakt er prinsipielt ikke garantert, kontakt med spenningsførende deler er mulig!

För att höja bryteffekten rekommenderas inmonteringen av en RCkomponent 1 NCför DC-användningar < 20 p mA och 24 V.

For å øke utløsningseffekten anbefales det å montere en RCkomponent ved DC-anvendelsene < 20 mA og 24 V.

Kosketussuojausta ei ole. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on mahdollista! Kytkentätehon lisäämiseksi < 20 mA ja 24 V DC-sovelluksissa on suositeltavaa käyttää RC-elintä.

COM 3

2 NO

Berøringsbeskyttelse er ikke sikker, 1 NC kontakt med spænp dingsførende dele er mulig!

2 NO

COM

p

Erikoistilauksesta som option Option opsjonal DIN EN 175 301-803

1 NC

3

p

1

2

NO

NC 3

COM

N 2 NO

COM

2 NO

COM

Til forøgelse af koblingsydelsen brugen 3af et RC-element 1 NC ved DC-3 anvendelser < 20 mA og 24 V.

2 NO

COM

1 NC

3

p

N

2 NO

N

1 NC

N 3 COM

2 NO

COM

1 NC

3

p

N

N Erikoistilauksesta liitäntä kytkenämerkkivalolle som option til optisk koblingsvisning Option för optisk kopplingsdikator opsjonal for optisk koplingsindkering

M20x1,5

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

KS...C2 El-tilslutning IEC 730-1 (DIN EN 60 730 del 1)

P2

KS...C2 Sähköliitäntä IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

8 … 10


Safety first

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

O.K.

9 … 10

Töitä painekytkimessä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

Arbejder på pressostaten må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på tryckvakten får endast utföras av fackpersonal.

Arbeider på trykk-vokteren må bare gjennomføres av fag-personale.

Laitteeseen ei saa päästä lauhdevettä. Miinuslämpötiloissa kytkimen jäätyminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Der må ikke trænge kondensat ind i apparatet. Ved minustemperaturer, ved tilfrysning er fejlfunktion/svigt mulig.

Kondensat får ej tränga in i tryckvakten. Vid minusgrader är felfunktion/ bortfall möjligt genom isbildning.

Pass på at kondensatet ikke kommer inn i apparatet. Ved temper-aturer under null er feil/svikt mulig på grunn av isdannelse.

Tarkasta painekytkimen tiiviys ja toiminta siinä tehtyjen töiden jälkeen.

Når arbejder på pressostaten er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutat arbete på tryckvakten: genomför täthets- och funktionskontroll.

Etter avslutning av arbeider på trykk-vokteren: Gjennomfør tetthets- og funksjons-kontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten då spänning ligger an. Undvik öppen eld. Beakta lokala föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel.

Om dessa instruktioner ej efterföljs kan person- eller sakskador inte uteslutas.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå med skader på personer og materiale.

Vältä ympäristöä, jossa on silikoniöljyjä ja haihtuvia silikonimateriaaleja (siloksaaneja). Ne saattavat aiheuttaa vikoja tai häiriöitä.

Undgå silikoneolier og flygtige silikonebestanddele (siloxaner) i omgivelsen. Mulighed for fejlfunktion/ svigt.

Undvik silikonoljor och flyktiga silikonbeståndsdelar (siloxaner) i omgivningen. Felfunktion / stopp möjligt.

Sørg for at det ikke er silikonolje og flyktige silikonbestanddeler (siloksaner) i nærheten. Feilfunksjon / svikt mulig.

Kaikki asetukset ja asetusarvot saa säätää vain kattila-/poltinvalmistajan laatimien käyttöohjeiden mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med kedel-/brænderfabrikantens driftsvejledning.

Alla inställningar och inställningsvärden får endast göras i överensstämmelse med bruksanvisningen från tillverkaren av pannan/ brännaren.

Alle innstillinger og innstillingsverdier skal utføres i henhold til bruksanvisningen fra kjele-/brennerprodusenten.


DK

S

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti:

N

Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell:

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer

10 vuotta/år

250.000

Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

10 vuotta/år

N/A

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

10 vuotta/år

250.000

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

10.000 h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

15 vuotta/år

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

havaitun vian jälkeen / efter fastslået fejl efter identifierat fel / etter fastslått feil

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem*

10 vuotta/år

250.000

Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

10 vuotta/år

N/A

Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil

10 vuotta/år

N/A

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

10 vuotta/år

N/A

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

N/A

N/A ei käytössä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 02.10 • Nr. 223 947

FIN

10 … 10

/223947  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223947.pdf?1290006600