Page 1

 ja asennusohjeet  KäyttÜ-

og monterings Driftsvejledning

Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks

Magneettiventtiili, yksivaiheinen

Magnetventil et-trins-drift

Magnetventil enstegigt driftssätt

Magnetventil 1-trinns drift

 

 

Typ MV ‌/4 Typ MVD ‌/5 Typ MVDLE ‌/5 Nimellisläpimitat Rp 3/8 – Rp 2 1/2 DN 20 – DN 100Type MV ‌/4 Type MVD ‌/5 Type MVDLE ‌/5 Nominelle dim. Rp 3/8 – Rp 2 1/2 DN 20 – DN 100

 

Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge MonteringsposisjonMaks. käyttÜpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Maks. driftstrykk MV ... 2.../4 pmax. = 200 mbar (20 kPa) MV ... 2.../5 pmax. = 200/360 mbar (20/36 kPa) MV ... 5.../5 pmax. = 500 mbar (50 kPa)

[mbar]

Luokka A, Ryhmä 2 Klasse A, gruppe 2 Klass A, grupp 2 Klasse A, gruppe 2 mukaan / i hht. / enligt / i hht. EN 161

EN 161

Type MV ‌/4 Type MVD ‌/5 Type MVDLE ‌/5 Nominella diametrar Rp 3/8 – Rp 2 1/2 DN 20 – DN 100

Rp 3/8 – Rp 2 1/2 DN 20 – DN 100

SähkÜliitäntä Elektrisk tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 730-1 (VDE 0631 T1) Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti Tilslutning til jord i hht. forskrifterne pü stedet Jordning enligt lokala fÜreskrifter. Jording i hht. lokale forskrifter

DC

+60 0 -15

Perhe Familie Familj Familie

    M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 9181 vain laippamallissa koosta DN25 lähtien kun flangeudførelse fra DN 25 endast flänsutfÜrande fr.o.m. DN 25 bare versjon med flens fra DN 25 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Lüseskrue G 3/4 DIN ISO 228 MV 2.../4

1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+31 ‌ 12Kotelointiluokka/Kapslingsklasse/ Kapsling/Beskyttelsesklasse IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i hht. IEC 529 (DIN EN 60529) Erikoistilauksestai/som option /som option/Etter ønske IP 65

Gas Gaz

Paineenottopisteet / Trykudtag Tryckuttag / Trykkuttak

 

YmpäristÜn lämpÜtila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 °C ‌ +60 °C

°C

Un ~(AC) 230 V –15 % +10 %

[V]

 

AC

IEC 529

tai/eller/eller/eller ~(AC) 110 V-120V, ~(AC) 240 V =(DC) 48 V, =(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed Inkopplingstid/ Innkoplingstid 100 %

Tipo MV ‌/4 Tipo MVD ‌/5 Tipo MVDLE ‌/5 Nominelle diametre

2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv LĂĽseskrue G 1/4 DIN ISO 228

  

3 Mahdollisuus liittää päätekosketin/ Mulighed for tilslutning af endestopkontakt / AnslutningsmÜjlighet fÜr slutkontakt/ Tilkoplingsmulighet for endekontakt: K01/1 Sulkuruuvi / Lüseskrue Stoppskruv / Lüseskrue G 1/8 DIN ISO 228

Vain painehana 2 / Kun trykudtag 2 / endast tryckuttag 2 / kun trykkuttak 2

   

  

4 Rp 1/2 – Rp 2 vain kierremalli kun gevindudførelse endast utfÜrande med gänga bare gjenget versjon Ohitusreikä kannen alla, optio/ Bypass-boring under lüsedÌksel, som option / Sidohül med lock, som option / Bypassboring under deksel, etter ønske.


Tyyppi Type Typ Type

pmax.

DN / Rp

Magnet-Nr. Magnet-Nr. Magnet-Nr. Magnet-Nr.

MV 205/4 MV 207/4 MV 210/4 MV 215/4 MV 220/4

200 200 200 200 200

Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2

100 200 200 300 300

15 25 25 60 60

0,08 0,15 0,15 0,26 0,30

<1s <1s <1s <1s <1s

50 75 75 95 95

80 100 110 150 170

90 135 135 170 175

75 85 90 116 130

113 160 165 215 225

150 200 200 260 265

23 25 30 45 50

1,00 1,75 2,45 4,30 5,90

MVD 203/5 MVD 205/5 MVD 207/5 MVD 207/5 MVD 210/5 MVD 215/5 MVD 215/5 MVD 220/5 MVD 225/5

360 360 200 360 360 200 360 200 200

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2

100 100 150 200 200 280 300 300 400

15 15 32 25 25 60 60 60 100

0,08 0,08 0,13 0,15 0,15 0,26 0,30 0,30 0,48

<1s <1s <1s <1s <1s <1s <1s <1s <1s

50 50 60 75 75 80 95 95 115

60 80 100 100 110 150 150 170 230

90 90 135 135 135 170 170 175 220

60 75 80 85 90 116 116 130 165

113 113 160 160 165 215 215 225 280

140 150 190 200 200 255 260 265 325

23 23 25 25 30 45 45 50 55

0,85 1,00 1,75 2,40 2,45 4,30 5,40 5,90 10,90

MVDLE 203/5 MVDLE 205/5 MVDLE 207/5 MVDLE 210/5 MVDLE 215/5 MVDLE 215/5 MVDLE 220/5 MVDLE 225/5

360 360 360 360 200 360 200 200

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2

100 100 200 200 280 300 300 400

15 15 25 25 60 60 60 100

0,08 0,08 0,15 0,13 0,26 0,30 0,26 0,48

ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s

50 50 75 75 80 95 95 115

60 80 100 110 150 150 170 230

135 135 165 165 205 205 205 295

75 75 85 90 116 116 130 165

155 155 190 200 245 245 250 350

190 200 190 190 255 255 255 320

20 20 25 25 40 40 45 55

0,95 1,10 2,55 2,75 4,40 5,50 6,20 11,40

MVD 503/5 MVD 505/5 MVD 507/5 MVD 510/5 MVD 515/5 MVD 520/5 MVD 525/5

500 500 500 500 500 500 500

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2 1/2

100 100 200 200 300 400 500

15 15 25 25 60 100 80

0,08 0,08 0,15 0,15 0,30 0,48 0,42

<1s <1s <1s <1s <1s <1s <1s

50 50 75 75 95 115 130

60 80 100 110 150 170 230

90 90 135 135 170 190 215

60 75 85 90 116 130 165

113 113 160 165 215 235 300

140 150 200 200 260 300 370

23 23 25 30 45 45 55

0,85 1,00 2,40 2,60 5,40 8,80 14,50

MVDLE 503/5 MVDLE 505/5 MVDLE 507/5 MVDLE 510/5 MVDLE 515/5 MVDLE 520/5

500 500 500 500 500 500

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2

100 120 200 250 300 400

15 24 25 30 60 100

0,08 0,11 0,15 0,12 0,30 0,48

ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s

50 50 75 75 95 115

60 80 100 110 150 170

135 150 165 190 205 230

75 75 85 90 116 135

155 170 190 220 245 270

190 220 190 213 255 300

20 20 25 30 40 55

0,80 1,00 2,50 2,60 5,60 11,10

MVD 2040/5 MVD 2040/5 MVD 2050/5 MVD 2065/5 MVD 2080/5 MVD 2100/5

200 360 200 200 200 200

DN 40 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

280 300 300 400 500 550

60 60 60 100 80 90

0,26 0,30 0,26 0,48 0,42 0,48

<1s <1s <1s <1s <1s <1s

80 95 95 115 130 150

200 200 230 290 310 350

170 170 175 225 250 310

150 150 165 190 200 240

235 235 245 315 340 410

255 255 255 330 375 480

45 45 52 55 70 85

6,80 7,00 7,70 12,70 18,50 31,00

MVDLE 2040/5 MVDLE 2040/5 MVDLE 2050/5 MVDLE 2065/5 MVDLE 2080/5 MVDLE 2100/5

200 360 200 200 200 200

DN 40 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

280 300 300 400 500 550

60 60 60 100 80 90

0,26 0,30 0,26 0,48 0,42 0,48

ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s ca. 20 s

80 95 95 115 130 150

200 200 230 290 310 350

205 205 210 290 320 380

150 150 165 190 200 240

270 270 280 385 405 480

255 255 255 330 375 480

45 45 52 55 70 85

6,90 7,10 7,50 13,30 18,50 31,00

MVD 5040/5 MVD 5050/5 MVD 5065/5 MVD 5080/5 MVD 5100/5

500 500 500 500 500

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

300 400 500 550 60E

60 100 80 90 90

0,26 0,48 0,42 0,50 7,5*

<1s <1s <1s <1s <1s

95 115 130 150 170

200 230 290 310 350

170 190 245 295 345

150 165 190 200 240

235 265 340 385 445

255 295 370 465 570

45 52 55 70 85

7,00 12,00 17,00 27,00 42,00

MVDLE 5040/5 MVDLE 5050/5

500 500

DN 40 DN 50

300 400

60 0,26 100 0,48

ca. 20 s ca. 20 s

95 115

200 230

205 230

150 165

270 300

255 295

45 52

7,00 13,10

d = Suurin leveys største bredde största bredden største bredde

Asennusmitat/Inddbygningsmål/ Dimensioner/Dimensjoner [mm] e f g d b a c

* = laitteille max. 3 s til max. 3 s för max. 3 s for max. 3 s

Paino Vægt Vikt Vekt [kg]

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

f = Tilantarve magneetin asentamista varten Nødvendig plads til montering af magneten platsbehov för montering av magnet Plassbehov for montering av magnet

Avausaika Pmax. Imax. [VA] ~(AC) Åbningstid 230 V Öppningstid Åpningstid

2 … 12
Asennusmitat / IndbygningsmĂĽl / Dimensioner / Dimensjoner [mm]d = Suurin leveys største bredde stÜrsta bredden største bredde

3 â&#x20AC;Ś 12M/CD â&#x20AC;˘ Edition 06.11 â&#x20AC;˘ Nr. 223 918
M5

0,5 Nm 2,5 Nm 5 Nm

M6

M8

G 1/8

G 1/4

G 1/2

7 Nm

15 Nm 5 Nm

7 Nm

10 Nm 15 Nm

Maks. vääntömomentit / laippaliitos max. tilspændingsmomenter/flangeforbindelse max. åtdragningsmoment / flänsförbindning Maks. dreiemoment /flensforbindelse

M 16 x 65 (DIN 939)

Käytä sopivia työkaluja! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Benytt egnet verktøy!

Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal krydsspændes! Dra åt skruvarna korsvis! Skruer trekkes til over kors!

Chrome Steel ✸ Made in Germany

50 2

19

100 --

-1/2

20 3/4

[Nm] t ≤ 10 s 70 Mmax.

105

225

340

610 1100 1600 2400 5000

[Nm] t ≤ 10 s 35 Tmax.

50

85

125

200

250

65 2 1/2

325

80 --

400

400

Kierremalli MV .../4, MV .../5 Asennus

Gevindudførelse MV .../4, MV .../5 Indbygning

Gängans utförande MV .../4, MV .../5 Montering

Versjon med gjengeflens MV .../4, MV .../5 Montering

1. Leikkaa kierre. 2. Käytä sopivaa tiivistysmaterialla, kuva 1. 3. Käytä sopivaa töykalua, kuva 1. 4. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta.

1. Skær gevind. 2. Anvend egnet tætningsmiddel, ill. 1. 3. Anvend egnet værktøj, ill. 1 4. Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen.

1. Skär gängan. 2. Använd lämpligt tätningsmedel, figur 1. 3. Använd lämpligt verktyg, figur 1. 4. Efter montering täthets- och funktionskontroll.

1. Skjær gjenge. 2. Benytt egnet tetningsmiddel, bilde 1. 3. Benytt egnet verktøy, bilde 1 4. Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll etter montering.

Laippamalli MV .../5 Asennus

Flangeudførelse MV .../5 Indbygning

Flänsens utförande MV .../5 Montering

Flensversjon MV .../5 Montering

1. Pistä alemmat vaarnaruuvit paikalleen. 2. Asenna tiiviste paikalleen. 3. Pistä ylemmät vaarnaruuvit paikalleen. 4. Kiristä vaarnaruuvit. Katso kiristysmomenttitaulukkoa!

1. Nedre tapskruer nede indsættes.

1. Sätt in pinnskruvar nertill.

1. Sett inn tappeskruene nede.

2. Pakningen indsættes. 3. Øvre tapskruer indsættes.

2. Sätt in packning. 3. Sätt in pinnskruvar upptill.

2. Sett inn tetning 3. Sett inn tappeskruene oppe.

4. Tapskruer strammes. Bemærk tabellen over tilspændingsmomenter! Sørg for, at pakningerne sidder rigtigt! 5. Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen.

4. Dra åt pinnskruvarna. Beakta tabellen för åtdragningsmoment!

4. Trekk til tappeskruene. Vær oppmerksom på dreiemomenttabell! Pass på at tetningen sitter korrekt! 5. Utfør tetthetskontroll etter montering

Varmistu siitä, että tiiviste on oikein asennettu! 5. Tarkasta tiiviys ja toiminta asennuksen jälkeen.

1

Asennuspinta Monteringsflade Monteringsyta Monteringsflate

Kontrollera att packningen sitter riktigt! 5. Täthets- och funktionskontroll efter inmonteringen.

2

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

Tmax. Mmax.

19

Mmax.

Chrome Steel ✸ Made in Germany

-3/8

DN Rp

25 40 1 1 1/2

Chrome Steel ✸ Made in Germany

19

Laitetta ei saa käyttää vipuna. Armaturet må ikke benyttes som vægtstang. Ventilen får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke benyttes som arm.

50 Nm

G 3/4

Vaarnaruuvi Tapskrue Pinnskruv Tappeskrue

18

M4

18

18

ISO 7005-2

M3

Maks. vääntömomentit / järjestelmän varusteet max. tilspændingsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Maks. dreiemoment/systemtilbehør

18

19

[Nm]

4 … 12


MVD …/5 Päämäärän säätö Indstilling af hovedmængden Huvudmängdsinställning Hovedmengdeinnstilling 1

MVDLE …/5 Päämäärän säätö Indstilling af hovedmængden Huvudmängdsinställning Hovedmengdeinnstilling Irrota ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Skrue løsnes

1

2

2 Irrotus Løsnes Lossa Løsne

3

Älä käytä väkivaltaa Undlad at bruge vold Använd inte våld Bruk ikke for mye kraft 3

Älä käytä väkivaltaa Undlad at bruge vold Använd inte våld Bruk ikke for mye kraft –

+

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

∆p

° ∆V

5 … 12

min./mini.

max./maxi.

Säätö tehtaalla Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Innstilling fra fabrikkens side

° ° Vmin./mini. = 0,1 x Vmax./maxi.

[m3 /h]

+


MVDLE â&#x20AC;Ś/5 ° Indstilling af hurtigslag Vstart

MVDLE â&#x20AC;Ś/5 ° Inställning av snabbslag Vstart

MVDLE â&#x20AC;Ś/5 ° start Hurtigslaginnstilling V

SäätĂś tehtaalla MVDLE â&#x20AC;Ś/5: Pikaiskua ei ole säädetty

Indstilling fra fabrikkens side MVDLE â&#x20AC;Ś/5: Hurtigslag er ikke indstillet.

Fabriksinställning MVDLE â&#x20AC;Ś/5: Snabbslag inte inställt

Innstilling fra fabrikkens side MVDLE â&#x20AC;Ś/5: Hurtigslag ikke innstilt

1. Ruuvaa säätÜhattu E irti hydraulijarrusta. 2. Kierrä säätÜhattua ja käytä sitä tyÜkaluna. 3. Kierto vastapäivään = pikaisku suurenee (+).

1. IndstillingshÌtten E skrues af hydraulikanordningen. 2. IndstillingshÌtten vendes og benyttes som vÌrktøj. 3. Drejning mod venstre = forøgelse af hurtigslaget (+).

1. Skruva av inställningshatten E frün hydrauliken. 2. Vrid inställningshatten och använd den som verktyg. 3. Vänstervridning = Ükning av snabbslaget (+).

1. Skru av reguleringskappe E fra den hydrauliske bremsen. 2. Drei reguleringskappe og benytt den som verktøy. 3. Dreie mot urviseren = økning av hurtigslag (+).

 

MVDLE â&#x20AC;Ś/5 ° Pikaiskun säätäminen Vstart

E

SäätÜ tehtaalla Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Innstilling fra fabrikkens side

Pikaisku Hurtigslag Snabbslag HurtigslagHydraulijarrun tai säätÜkiekon vaihtaminen

Udskiftning af hydraulikanord-ningen eller af indstillingstallerknen

Utbyte hydraulik eller inställningstallrik

Utskifting hydraulisk bremse eller reguleringsplate

1. Kytke laitteisto pois päältä. 2. Poista varmistuslakka uppokantaruuvista A. 3. Ruuvaa uppokantaruuvi A irti. 4. Ruuvaa lieriĂśkantaruuvi B irti. 5. Nosta säätĂśkiekko C tai hydraulijarru D pois. 6. Vaihda säätĂśkiekko C tai hydraulijarru D. 7. Ruuvaa uppo- ja lieriĂś-kantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain niin paljon, että säätĂśkiekkoa C ja hydrauliikkaa D on mahdollista vielä kiertää. 8. SinetĂśi uppokantaruuvi A varmistuslakalla. 9. Tarkasta tiiviys paineenottopisteestä â&#x20AC;&#x153;Sulkuruuvi 2â&#x20AC;?. MVD 2 â&#x20AC;Śpmax. = 200 mbar MVD 5 â&#x20AC;Śpmax. = 500 mbar 10. Suorita toiminnan tarkastus. 11. Kytke laitteisto päälle.

1. Sluk for anlĂŚgget. 2. Sikringslakken over undersĂŚnkskruen A fjernes. 3. UndersĂŚnkskruen A skrues ud. 4. Cylinderhoved-skruen B skrues ud. 5. Indstillingstallerken C hhv. hydraulikanordningen D løftes af. 6. Indstillingstallerken C hhv. hydraulikanordningen D udskiftes. 7. UndersĂŚnk- og cylinderhovedskruen spĂŚndestiligen. UndersĂŚnkskruen mĂĽ kun spĂŚndes sĂĽ meget, at indstillingstallerken C hhv. hydraulik D stadig kan drejes. 8. UndersĂŚnkskruen A dĂŚkkes med sikringslak. 9. TĂŚthedskontrol over trykudtag Lukkeskrue 2: MVD 2 â&#x20AC;Śpmax. = 200 mbar MVD 5 â&#x20AC;Śpmax. = 500 mbar 10. Udfør en funktionskontrol. 11. TĂŚnd for anlĂŚgget.

1. Stäng av anläggningen. 2. Ta bort lĂĽslacket frĂĽn skruven med fĂśrsänkt huvud A. 3. Skruva ur skruven med fĂśrsänkt huvud A. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud B. 5. Lyft bort inställningstallrik C resp. hydraulik D. 6. Byt ut inställningstallrik C resp. hydraulik D. 7. Skruva ĂĽter i skruvarna med fĂśrsänkt resp. cylindriskt huvud. Dra ĂĽt skruven med fĂśrsänkt huvud endast sĂĽ mycket att inställningstallriken C resp. hydrauliken D fortfarande kan vridas. 8. FĂśrsegla skruven med fĂśrsänkt huvud med lĂĽslack. 9. Täthetskontroll Ăśver tryckuttaget skruvpropp 2: MVD 2 â&#x20AC;Śpmax. = 200 mbar MVD 5 â&#x20AC;Śpmax. = 500 mbar 10. GenomfĂśr en funktionskontroll. 11. Koppla pĂĽ anläggningen.

1. SlĂĽ av anlegget 2. Fjern sikringslakk over senkskrue A. 3. Skru ut senkskrue A 4. Skru ut sylinderhodeskrue B. 5. Ta av reguleringsplate C hhv. hydraulisk bremse D. 6. Skift ut reguleringsplate C hhv. hydraulisk bremse D. 7. Drei senk- og sylinderhodeskrue inn igjen. Trekk senkhodeskruen bare sĂĽ mye til at innstillingsplaten C eller den hydrauliske bremsen D fremdeles kan dreies. 8. Overtrekk senkskrue A med sikringslakk. 9. Lekkasjetest over trykkuttak lĂĽseskrue 2: MVD 2 â&#x20AC;Śpmax. = 200 mbar MVD 5 â&#x20AC;Śpmax. = 500 mbar 10. Gjennomfør funksjonskontroll 11. SlĂĽ pĂĽ anlegget

D

B

C

A M/CD â&#x20AC;˘ Edition 06.11 â&#x20AC;˘ Nr. 223 9186 â&#x20AC;Ś 12


Magneetin vaihtaminen MV .../5

Udskiftning af magneten MV .../5

Magnetbyte MV .../5

Utskifting av magnet MV .../5

1. Ota hydraulijarru tai säätökiekko pois kuten sivulla 6 “Hydraulijarrun tai säätökiekon vaihtaminen”, kohdat 1 - 5, selostettiin.

1. Fjern hydraulikanordningen hhv. indstillingstallerknen som beskrevet på side 6:“Udskiftning af hydraulikanordning eller indstillingstallerken”, punkt 1-5.

1. Ta bort hydraulik resp. inställningstallrik enligt beskrivning på sidan 6 “Utbyte hydraulik eller inställningstallrik “ punkt 1 - 5.

1. Fjern hydraulisk bremse hhv. reguleringsplate som beskrevet på side 6: "Utskifting hydraulisk brems eller reguleringsplate", punkt 1-5.

2. Vaihda magneetti. Huomioi ehdottomasti magneetin nro ja jännite!

2. Magneten udskiftes. Bemærk ubetinget magnetnr. og spænding!

2. Byt ut magneten. Beakta ovillkorligen magnetnr och spänning!

3. Asenna hydraulijarru tai säätökiekko takaisin paikalleen kuten sivulla 6 “Hydraulijarrun tai säätökie-kon vaihtaminen”, kohdat 7 - 11, selostettiin.

3. Hydraulikanordningen hhv. indstillingstallerknen monteres på igen som beskrevet på side 6: “Udskiftning af hydraulikanordning eller indstillingstallerken”, punkt 7-11.

3. Montera åter in hydraulik och inställningstallrik enligt beskrivning på sidan 6 “Utbyte hydraulik eller inställningstallrik “ punkt 7 - 11.

2. Skift ut magnet. Vær ubetinget oppmerksom på magnet-nr. og spenning! 3. Monter igjen hydraulisk bremse hhv. reguleringsplate som beskrevet på side 6 *Utskifting hydraulisk bremse eller reguleringsplate*, punkt 7-11.

Magneetin vaihtaminen MV .../4

Udskiftning af magneten MV .../4

Magnetbyte MV .../4

Utskifting av magnet MV .../4

1. Irrota suojus A.

1. Fjern beskyttelsekappe A.

1. Ta bort skyddskåpa A.

1. Fjern beskyttelseshette A.

2. Vaihda magneetti. Huomioi ehdottomasti magneetin nro ja jännite!

2. Magneten udskiftes. Bemærk ubetinget magnetnr. og spænding!

2. Byt ut magneten. Beakta ovillkorligen magnetnr och spänning!

3. Ruuvaa suojus A auki.

3. Skru beskyttelsekappe A på.

3. Skruva på skyddskåpa A.

2. Skift ut magnet. Vær ubetinget oppmerksom på magnet-nr. og spenning! 3. Skru på beskyttelseshette A.

MV …/5

MV …/4

D

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

B

7 … 12

C

A

A


DN 100

DN 80

DN 65

DN 50 Rp 2

Rp 1 1/2

DN 40

Rp 1

Rp 3/4

Rp 1/2

Rp 3/8

Läpivirtausdiagrammi / Gennemstrømnings-diagram / Flödesdiagram / Flytskjema

200

100 90 80 70 60 50 40 30

∆p [mbar]

20

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Tilavuusvirta EN 161 mukaan Volumenstrøm i henhold til EN 161 Flödets storlek enligt EN 161 Volumstrøm i hht. EN 161

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Pohjalla + 15° C, 1013 mbar, kuiva Basis + 15° C, 1013 mbar, droog Baserat på + 15° C, 1013 mbar, toor Basert på + 15° C, 1013 mbar, tørr

0,3 0,2

1

1

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

° [m3 /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv = 1,00 Vn 2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

600 800 1000

2000

600 800 1000

2000

4000

4000

° [m3 /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,65 Vn

Virtausnopeus / Strømningshastighed / Flödeshastighet / Strømningshastighet 200 150 125

Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde anbefalt arbeidsområde

100 80 65

DN, DIN 2441

50 40 32

5

m/

10

20

25 20

s

m/

s

m/

30

50

s

m/

70

Virtausnopeus raskaissa kierreputkissa DIN 2441 mukaan. Strømningshastighed i kraftige gevindrør i henhold til DIN 2441 Flödeshastigheter i tunga rör med gängor enligt DIN 2441 Strømningshastighet i tunge gjengede rør i hht. DIN 2441

s

m/

10

10

s

m/

0

s m/

s

Pohjalla Basis Baserat på Basert på

8

+ + + +

15° 15° 15° 15°

C, C, C, C,

1013 1013 1013 1013

mbar, mbar, mbar, mbar,

kuiva dør torr tørr

6

1

2

4

6

8 10

20

40

60 80 100

200

400

600 800 1000

2000

4000

° [m3 /h] V

f=

° V Ilma/Luft/luft/luft x f

Ilman ominaispaino luftens densitet Densitet luft Spes. vekt luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Densiteten hos den använda gasen Spes. vekt av benyttet gass

Kaasutyyppi Gasart Gas sort Type gass

Ominaispaino Densitet Täthet Spesifikk vekt [kg/m3]

dv

f

Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass

0.81

0.65

1.24

Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas/Lysgass

0.58

0.47

1.46

Nestekaasu/F-gas/ Gasol/Flytende gass

2.08

1.67

0.77

Ilma/Luft/ Luft/Luft

1.24

1.00

1.00

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

° = V käytetty kaasu / benyttet gasart / använd gas / benyttet gass

8 … 12


Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Bestillings-nummer

Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Lukkeskrue med pakning Stoppskruv med packning Låseskrue med tetningsring

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

G 1/8 G 1/4 G 3/4

230 395 230 396 230 402

Liitin DIN EN 175301-803 IP 54 sarja Stikforbindelse DIN EN 175301-803 Sæt IP 54 Stickförbinding DIN EN 175301-803 Sats IP 54 Stikkforbindelse DIN EN 175301-803 Sett IP 54 Säätökiekko päävirtausmäärälle Indstillingstallerken til hovedmængde Inställningstallrik för huvudmängden Reguleringsplate for hovedstrømning Rp 3/8 – Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2, DN 20 – DN 50 Rp 2 1/2, DN 65 – DN 100

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

Hydraulijarru Hydraulikbremse Hydraulisk broms Hydraulisk bremse Rp 3/8 – Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2, DN 20 – DN 50 Rp 2 1/2, DN 65 – DN 100

9 … 12

215 733

231 789 231 790 231 791

223 159 223 158 223 157

Välilaatta Indstikskive Insticksbricka Innsatsskive Rp 3/8 – Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2, DN 20 – DN 50 Rp 2 1/2, DN 65 – DN 100

231 563 231 564 231 787

Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Koplingsboks, svart GDMW, 3 pol. + E

215 699

Tiivisteet laipoille Pakninger til flanger Packningar för flänsar Tetninger for flenser

2 Kpl/Varustesarja 2 Stk./Sæt 2 Styck/Set 2 Stykke/Sett

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

231 600 231 601 231 603 231 604 231 605

Vaarnaruuvisarja Tapskruesæt Sats av pinnskruvar Sett tappeskruer M16 x 55 (DN 20 – DN 50) M16 x 65 (DN 65 - DN 100)

4 Kpl/Varustesarja 4 Stk./Sæt 4 Styck/Set 4 Stykke/Sett 230 422 230 424

Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakning Mätnippel med packning Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett 230 397 230 398

Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør

Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Bestillings-nummer

Suojahattu Beskyttelseshætte Skyddskåpa Beskyttelseskappe MV 2../4 Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2 MVD 2…/5 (pmax.200 mbar) Rp 3/8 – Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2, DN 20 – DN 50 Rp 2 1/2, DN 65 – DN 100 MVD 5…/5 (pmax.500 mbar) Rp 3/8 – Rp 1/2 Rp 3/4 – Rp 2, DN 20 – DN 50 DN 50 – DN 65 Rp 2 1/2, DN 80 MVDLE 2…/5 + MVDLE 5…/5 Rp 3/8 – Rp 2, DN 20 – DN 50 Rp 2 1/2, DN 65 – DN 100

5 Kpl/Varustesarja 5 Stk./Sæt 5 Styck/Set 5 Stykke/Sett

Varamagneetti Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet

kysyttävä på forespørgsel på begäran på etterspørsel

231 795 231 796 231 795 231 796 231 797 231 795 231 796 231 797 231 798 231 799 231 796


V° [m3/ h]

Safety first

O.K.

Arbejder på magnetventilen må kun udføres af fagfolk.

Arbeten på magnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

Arbeider på magnetventilen må bare gjennomføres av fagpersonale.

Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Osat on asennettava ilman mekaanista jännitystä.

Beskyt flangefladerne. Skruer skal krydsspændes. Sørg for en mekanisk spændingsfri indbygning.

Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Ge akt på en mekaniskt spänningsfri inmontering.

Beskytt flensflater. Trekk skruene til over kors. Pass på mekanisk spenningsfri montering.

Magneettiventtiilin ja tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta.

En direkte kontakt mellem magnetventil og gennemhærdende murværk, betonvægge, og gulve er ikke tilladt.

Direkt kontakt mellan magnetventil och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte til�låtet.

Direkte kontakt mellom magnetventil og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt.

Nimellisteho tai paineen ohjearvot on aina säädettävä kaasunpaineen-säätölaitteesta. Tehokoh-tainen kuristus tapahtuu magneettiventtiilistä MVD .../5.

Nominel ydelse hhv. trykværdier skal principielt indstilles på gastryks-regulatoren. Ydelsesspecifik drøvling indstilles over magnetventilen MVD .../5.

Nominell effekt resp. börvärden för trycket skall principiellt ställas in på regulatorn . Effektspecifik strypning över magnetventilen MVD .../5.

Innstill nominell effekt hhv. ønskeverdier for trykk prinsipielt på gassreguleringsapparat og ytelses-spesifikk struping via magnetventilen MVD .../5.

Osien vaihtamisen ja muuttamisen yhteydessä on aina vaihdettava uudet tiivisteet.

Principielt skal man benytte nye pakninger ved ombygning/udskiftning af dele.

Använd pricipiellt nya packningar efter ur-/ommontering av delar.

Benytt etter demontering/ombygging av deler alltid nye tetninger.

Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen armatuureja, MV .../4, MV .../5 laitetta oleva kuulahana.

Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne, MV .../4, MV .../5.

Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulventilen före armaturen, MV .../4, MV …/5.

Rørlednings-tetthetsprøve: steng kuleventil foran armaturene, MV .../4, MV.../5.

Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava magneettiventtiilissä tehtyjen töiden jälkeen.

Når arbejder på magnetventilen er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer.

Efter avslutning av arbetena på magnetventilen: Genomför täthets- och funktionskontroll.

Etter avslutning av arbeider på magnetventilen: Gjennomfør tetthets- og funksjonskontroll.

Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. Noudata paikallisia määräyksiä.

Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter.

Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter.

Utfør aldri arbeider hvis det finnes gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Vær oppmerksom på offentlige forskrifter.

Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta.

Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer og materiel.

Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga.

Hvis det ikke tas hensyn til henvisningene kan det oppstå skader på personer og materiale.

Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti.

Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten.

Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning.

Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning.

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

p [mbar]

Töitä magneettivent-tiilissä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

10 … 12


 

 

Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännÜllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttÜaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristÜkuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttÜiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Tr y k a p p a r a t d i r e k t i v e t (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) krÌver en regelmÌssig kontrol af fyringsanlÌg for pü lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, nür de har opnüet deres anvendelsestid. Denne anbefaling gÌlder kun for fyringsanlÌg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel:

Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent

Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt

Poltonohjaus liekinvartijalla Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt Fyringsmanager med flammevakt

Kaasupaineen säätÜlaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater

Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt

M/CD â&#x20AC;˘ Edition 06.11 â&#x20AC;˘ Nr. 223 918

Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer

11 â&#x20AC;Ś 12

KĂ&#x201E;YTTĂ&#x2013;IKĂ&#x201E; DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLĂ&#x201E;NGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter:

Kytkimen käyttÜiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser

10 vuotta/ĂĽr

250.000

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

250.000

15 vuotta/ĂĽr

Kaasuventtiili venttiilintarkistusjärjestelmällä / Gasventil med ventilkontrolsystem Gasventil med ventilkontrollsystem / Gassventil med ventilkontrollsystem

* Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III

Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig ü sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en sü lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig ü skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter nür deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell:

10.000 h KäyttÜtunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer

UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler

Varoventtiili / SikkerhedsafblÌseventil Säkerhetsutblüsningsventil / Sikkerhetsutblüsningsventil

Tr yckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet Üver byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar fÜr att pü lüng sikt garantera hÜga verkningsgrader och pü sü sätt lägre miljÜbelastning. Det är nÜdvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnütt sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast fÜr uppvärmningsanläggningar och inte fÜr värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt fÜljande tabell:

N/A

havaitun vian jälkeen / efter fastslüet fejl efter identifierat fel / etter fastslütt feil 10 vuotta/ür

250.000

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

N/A

10 vuotta/ĂĽr

N/A

N/A ei käytÜssä / kan ikke bruges kan inte användas / kan ikke brukes

Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ĂŚndringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ă&#x201E;ndringar, pĂĽ grund av tekniska framsteg, fĂśrbehĂĽlles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen


Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166

Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com

M/CD • Edition 06.11 • Nr. 223 918

Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk

12 … 12

/223918  

http://www.dungs.com/fileadmin/media/Downloads/DBs_BMAs/223918.pdf?1311257972

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you