Page 1

Udvikling gennem samskabelse, innovation og forankring


Vi udvikler institutioner gennem Innovation Samskabelse Forankring Som konsulentvirksomhed er vores mål at styrke danske skoler og kommuner i deres udviklingsprocesser. Vi har en bred viden om læringsprocesser, skoleudvikling og procesledelse og praktisk erfaring med det både fra lærergerningen og ledelsesstolen. 21st Learning Spaces sætter fokus på hvad, hvorfor, hvordan og hvor. Vi tager altid udgangspunkt i jeres nuværende ståsted og får jer til at vokse og gro derfra. Det vigtigste for os, er at skabe processer der skaber forankring langt ind i fremtiden.


Forandring gennem samskabelse For os er det vigtigt at mærke efter hvem I er, hvad I drømmer, hvorfor I gerne vil udvikle jer. Herefter skaber vi sammen en proces, der definerer hvordan I kommer derhen og hvordan I opretholder forandringen.

Vi er fokuserede på at skabe udvikling gennem de mennesker vi står overfor. Udvikling kommer indefra og skal funderes og have rod i de mennesker, der skal løfte opgaven fremadrettet. For at skabe udvikling er vores fornemmeste opgave at udfordre de vaner og kulturer vi har og skabe plads til nye. Udviklingsprocesser er dynamiske, foranderlige og kontinuerlige - derfor sætter vi en stor ære i at være gode til at mærke efter, være strukturerede og sætte mål.


Om 21st LEARNING SPACES Konsulent virksomheden blev etableret i 2017 af Katrine Bagnkop, som er forandrings- og proceskonsulent. Katrine har mange års erfaring fra skoleverdenen, både som lærer, viceskoleleder og skoleleder. Igennem hele hendes tid i folkeskolen har hun været nysgerrig på at skabe udviklingsprocesser, hvor målet er at øge elevernes lyst til læring. Som tidligere skoleleder er Katrine meget bevidst om hvad det vil sige at skabe bæredygtige forandringsprocesser. Hun har stort fokus på at skabe processer med høj grad af involvering fra top til bund.

#dialog #samskabelse #idegenerering #kreativitet #nysgerrighed #tilpas udfordring #humor


Den gode proces er hvor både I og VI udvikler os Den gode proces er en proces, som skaber en bæredygtig forandring. En proces, som er præget af ejerskab, involvering og tilpas udfordring. En proces som foregår i trygge rammer med tillid, nysgerrighed og humor som det bærende element.


Hvad kan vi bruges til? Vores mission er at tage udgangspunkt i den enkelte organisations behov og skabe udviklingsprocesser gennem innovation, samskabelse og forankring. Vi skaber processer, der udvikler Professionelle læringsfællesskaber Elevcentreret læring med fokus på eksperimenterende læring Inkluderende og motiverende læringsmiljøer


Kontakt Katrine Bagnkop kab@21stlearningspaces.com +45 42 74 94 54 www.21stlearningspaces.com

21st LEARNING SPACES  

Udvikling gennem samskabelse og innovation.

21st LEARNING SPACES  

Udvikling gennem samskabelse og innovation.

Advertisement