Page 1

REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST DE TARRAGONA

Pla de Millores de

LA RECOLLIDA DELS PASSOS I

LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT

Setmana Santa 2012


Presentació Un any més presentem l’actualització del Pla de Millores que va iniciar l’any 2005 la Comissió representada per membres de Congregació de La Sang i de la resta de Associacions, amb la finalitat de millorar qualitativament La Recollida dels Passos i la Processó del Sant Enterrament, amb relació a l’organització, protecció, solemnitat i tradició. Hem ombrejat en color groc les novetats d'aquest any i les ombrejades en verd corresponen al any 2011, tota vegada que va ser un any especial i algunes no es van posar en practica per les adversitats climatològiques del propi divendres Sant. Una vegada mes el nostre agraïment a la Comissió del Pla de Millores i a la Comissió Operativa per la gran tasca que desenvolupen i animem a totes les Associacions a contribuir perquè els actes gaudeixin del màxim esplendor i fervor. Tarragona, a 20 de febrer del 2012

La Junta de la Congregació de La Sang


ÍNDEX

1) LA RECOLLIDA DELS PASSOS 1.1) L’horari amb el plànol del recorregut dels Armats. 1.2) Posicionament i reverències als passos. 1.2.1) La Primera Recollida: Rambla Nova -sector central i oest- i carrer Unió amb plànol. 1.2.2) La Segona Recollida: Rambla Nova -sector est- amb plànol. 1.2.3) La Tercera Recollida: Part Alta. S’ acompanya plànol. 1.3) La pujada dels passos per la Baixada Peixateria 1.4) L’arribada a la plaça del Rei amb plànol ubicació dels Passos a la plaça del Rei.

2) LA PROCESSÓ 2.1) L´ horari 2.2) El recorregut amb plànol. 2.2.1.- El Recorregut Monumental. 2.3) La sortida de la plaça del Rei 2.4) El ritme 2.5) L’ètica i l’estètica 2.6) L’arribada a la B. Peixateria/pl. del Rei 2.6.1) L’arribada dels Armats i Passos a l’església de Natzaret 2.6.2) Cloenda de la Processó amb plànol.

3) L’Organització i els col·lectius 3.1) Els Coordinadors 3.2) Els arrengleradors de la Sang 3.2.1) Els arrengleradors generals 3.2.2) Els arrengleradors de zona 3.2.3) Els arrengleradors dels Armats 3.3) La Cohort Romana 3.4) El protocol del Sant Crist 3.4.1 Recollida a la Rambla pels Armats 3.5) Els caps d’arrengleradors de les confraries 3.6) Els arrengleradors de les confraries 3.7) Els majorals o caps de portants dels passos 3.8) Les bandes de música i les corals


3.8.1) A la Recollida de Passos 3.8.2) A la Processó

4) Serveis diversos 4.1) Servei de cadires 4.2) Reporters gràfics 4.3) Servei de custòdia d’estris processionals 4.4) Servei de lavabos 4.5) Difusió del Pla de Millores 4.6) Avaluació dels actes 4.7) La Comissió Mixta 4.8) Pla d’emergència Plànol Pla d’emergència de la Recollida Plànol Pla d’emergència de la Processó.

5) Seguretat 5.1) Comissió Operativa 5.2) Coordinació de logística i recursos 5.3) La Guàrdia Urbana 5.4) Protecció Civil i Guàrdia Urbana 5.5) Itinerari per als vianants 5.6) Servei d’ambulàncies 5.7) Centre de Comandament Avançat

6) Recursos 6.1) Llicències, Obres i Urbanisme 6.2) La Brigada Municipal 6.3) Béns i Domini Públic. 6.4) Enginyeria Industrial.- Enllumenat públic 6.5) Cultura 6.6) Neteja


1) LA RECOLLIDA DELS PASSOS 1.1) L’horari • A les 16.15 h., sortiran els armats de la R. i V. Congregació de la P. Sang, des de l’església de Natzaret, per a iniciar la Recollida dels Passos a la Rambla Nova i Part Alta de la ciutat i traslladar-los a la plaça del Rei, tenint previst que finalitzi a les 19:15 h. 1.2) Posicionament i reverències als passos.• Cada confraria situarà els seus misteris amb antelació suficient als llocs que es detallen més endavant, respectant l’ordre i l’horari de recollida. • El conjunt d’elements i participants que componen el seguici que forma cada pas seguirà l’ordre següent: penó, bandera, misteri, banda i presidència amb confrares al costat. • En el moment d’arribar els armats, els portants del penó i de la bandera avançaran uns metres o es posaran al costat perquè els armats es puguin incorporar a uns tres metres del misteri per fer les reverències en formació compactada de quatre, sense elements ni participants entremig. • Els desplaçaments de la Cohort Romana entre els misteris es faran a marxa de processó i en doble filera de dos. 1.2.1) La Primera Recollida: Rambla Nova -sector oest- carrer Unió i Plaça La Font Els armats baixaran de la plaça del Rei per la Baixada Peixateria, Cos del Bou, plaça de la Font i Compte de Rius per entrar a la coca central de la Rambla Nova i fer les reverències als horaris i llocs assignats a continuació: A les 16.20 h. a la coca central del tram Unió - Canyelles: 1.- CRISTO DEL BUEN AMOR.- Punt de referència: edifici núm. 64. 2.- NTRA. SRA. AMARGURA.- Punt de referència: edifici núm. 72. Els armats faran un gir de 180º i a marxa ràpida pel mig de la Rambla es dirigiran: A les 16.30 h. al carrer Unió: 3.- JESÚS DE LA PASSIÓ.- Punt de referència: cruïlla amb G. González. A l‘acabar les reverències els armats canviaran de direcció, pujant a marxa rapida pel primer lateral de la Rambla Nova i fins a la plaça de la Font passant pel carrer Sant Agustí i Portalet. El seguici processional de la Recollida que haurà anat avançant fins el Portalet, esperarà que els armats facin els acataments,


A les 16:45 h. a la plaça de la Font: 4.- L’ORACIÓ A L’HORT.- Punt de referència: edifici núm. 26 5.- VETLLEU I PREGUEU.- Punt de referència: edifici núm. 14 6.- PRESA DE JESÚS.- Punt de referència: edifici núm. 10 A partir d’aqui els armats faran un gir de 180º per anar a marxa rapida i situarse al començament del cos del Bou i encapçalar la primera Recollida fins a la plaça del Rei, formada primer pels tres Passos de la plaça la Font i a continuació els de la zona de la Rambla.


PRIMERA RECOLLIDA DELS PASSOS


1.2.2) La Segona Recollida: Rambla Nova-sector estEls armats al arribar a la plaça del Rei aniran a marxa rapida direcció carrer La Nau, Bda. Misericòrdia, Portalet i Sant Agustí per entrar a la coca central del sector est, i començaran a fer les reverencies : A les 17:10 h. a la coca central del tram Adrià - Roger de Llúria: 1.- SANT ENTERRAMENT.- Punt de referència: portal de l’edifici núm. 36. 2.- SANT SOPAR. – Punt de referència: edifici núm. 32. 3.- JESÚS DESPULLAT DE LES VESTIDURES.- Punt de referència: edifici núm. 24. 4.- JESÚS NATZARÈ .- Punt de referència: edifici núm. 20 5.- EL CIRINEU.- Punt de referència: edifici núm.14. 6.- RETORN DEL CALVARI.- Punt de referència: edifici núm. 8. Els Passos després de haver rebut les tres reverències, aniran avançant direcció carrer Sant Agustí fins a trobar-se amb el darrer Pas de la Primera Recollida. Els arrengleradors de la Sang aniran coordinant i enllaçant les dues comitives.


SEGONA RECOLLIDA DELS PASSOS


1.2.3) La Tercera Recollida: Part Alta Els armats quan acabin la reverencia al Pas del Retorn del Calvari a la Rambla Nova, canviaran la direcció i en filera de dos pujaran a marxa ràpida per dintre del seguici processional fins a la plaça La Font i pujar per la Baixada Misericòrdia, Major, Merceria, Pare Iglesias per fer els acataments: A les 17:40 h. Les Coques - Pla de la Seu: 1.- ECCE HOMO.- Accés al Pla de la Seu per Les Coques 2.- DESCENDIMENT.- Punt de referència: Les Coques núm. 1 bis Una vegada els Passos ha rebut els acataments aniran amb direcció carrer Major per esperar que arribin els tres restants de la part alta, mentre que els armats seguiran a marxa rapida cap: A les 17:55 h. al carrer Descalços: 3.- LA PIETAT.- Punt de referència: edifici núm. 1 a l’alçada del portal de l’església i direcció cap a l’Arc de Sant Llorenç. 4.- EL SANT SEPULCRE.- En la mateixa direcció de La Pietat, davant del edifici núm. 5. El armats a l’arribar al començament de les Coques canviaran de marxa lenta a marxa rapida per arribar: A les 18:05 h. al Pla de la Seu: 5.- LA SOLEDAT.- A la sortida del carrer del Claustre mirant la catedral. Els armats desprès de les reverencies es desplaçaran fins al carrer Major a on encapçalaran la desfilada processional pel mateix ordre d’acataments i en direcció Baixada Misericòrdia, Cos del Bou i Baixada Peixateria, per arribar a la plaça del Rei no més tard de les 18:50 h.


TERCERA RECOLLIDA DELS PASSOS


1.3) La pujada dels passos per la Baixada Peixateria • La pujada es recomana fer-la en marxa ràpida i sempre que l’anterior hagi entrat a la plaça, donant un temps entre tres i cinc minuts als Passos per preparar-se i regular que les tres recollides quedin enllaçades en el darrer tram del recorregut. En els Passos de la Tercera Recollida no caldrà aplicar tant temps d’espera. • L’avís de pujada el donarà l’arrenglerador de la Sang situat al tram de Pilats a un altre arrenglerador que estarà ubicat a l’inicia de la pujada, per indicar l’arrencada al cap d’arrengleradors de cada confraria. • L’ordre i les formes de pujar de les confraries serà en funció de la marxa dels passos:  Els passos que pugen a marxa lenta ho faran en el mateix ordre que porten en el seguici.  Els passos que pugen a marxa ràpida ho faran en l’ordre següent: el penó, els confrares, la bandera i les presidències, que s’anticiparan a fer la pujada abans que avanci el misteri amb la banda darrere per marcar el pas als portants. • Si una banda de música acompanya a dos passos, podran pujar seguits a una distància prudencial i amb la banda al mig o al darrere. En el cas que puja amb un misteri i hagi que baixar a acompanyar el següent, farà el retorn abans de entrar a la plaça del Rei. 1.4) L’arribada a la plaça del Rei • Quan els passos arribin a la plaça del Rei, seran guiats fins al lloc establert en el plànol per membres de l’ Organització. El Coordinador de seguretat, arrengleradors de la Sang i la col·laboració dels de les Confraries, amb el suport del personal de la guàrdia urbana i protecció civil, que obriran pas entre el públic. • Per facilitar la incorporació del Pas de la Soledat es traslladarà el Sant Sopar davant del San Enterrament i al davant del Pas del Retorn del Calvari es posarà el Pas del Crist dels Penitents. • Els arrengleradors de les Confraries s’ocuparan de conduir la resta de la comitiva als seus destins sense interferir en els que pugen al darrere. • En el cas de la Germandat del Sant Ecce Homo, una vegada estigui preparada per desplaçar-se a la seva seu de la Baixada Peixateria, el cap d’arrengleradors avisarà l’ arrenglerador de la Sang ubicat al tram de Pilats perquè es baixi de forma ràpida i discreta en el temps que es concedeix entre l’arribada d’un pas i la pujada del següent.


2) LA PROCESSÓ 2.1) L’horari • A les 20.00 h. els armats faran els tres acataments al Sant Crist de la Sang i sortiran a la plaça del Rei a marxa lenta per encapçalar i començar la Processó, prevenint l’acabament sobre la 1:15 h. de la matinada. 2.2) El recorregut • Està format per uns 2000 metres en l’itinerari següent: plaça del Rei, Portella, Passeig de Sant Antoni, Portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, les Coques, Pare Iglesias, Merceria, plaça de les Cols, Major, Baixada de Misericòrdia, plaça de la Font, Sant Fructuós, Comte de Rius, Rambla Nova – entrant directament a la coca central -, Sant Agustí, Rambla Vella –costat dret-, Sant Oleguer, Baixada Peixateria i plaça del Rei. 2.2.1) El Recorregut Monumental Per les característiques del seu entorn, aquesta denominació s’aplicarà a l’itinerari des del carrer Sant Pau fins al Pla de la Seu, i serà on la Processó es mourà amb més solemnitat, organització i protecció. Per aquest motiu es posaran els mitjans necessaris per aconseguir el màxim d’esplendor en aquesta zona.


2.3) La sortida de la plaça del Rei

• L’ arrenglerador de zona, juntament amb els arrengleradors generals, coordinarà la sortida de la plaça. Els caps d’arrengleradors de les confraries estaran en el seguici preparats amb temps suficient, i pendents de rebre l’ordre de sortida del seu arrenglerador general. • Per tal que la sortida sigui més fluïda, les fileres sortiran ben formades però no es desplegaran les cues fins arribar a l’alçada del carrer Portella i fins aleshores es portaran agafades a la mà. En aquest punt els arrengleradors de les confraries també aniran encenent les atxes i si és necessari l´arrenglerador de la Sang donarà suport. • En el tram de sortida de la plaça del Rei fins al Passeig de Sant Antoni, els dispositius de seguretat i membres de l’organització no permetran que s’hi posi o es desplaci públic, per evitar accidents o que entorpeixin el correcte desenvolupament de la Processó. • Les darreres Confraries es col·locaran cap a la part de l’església de la Trinitat, limitant l’amplada entre les dues fileres, per deixar pas quan arriba la capçalera de la Processó.. • El cap de protocol de la Congregació de la Sang d’acord amb la cap d´arrengleradores de la Soledat avisarà quan han d’incorporar-se les autoritats al final de la processó en funció que hagin desplegat totes les cues de les fileres al Passeig de Sant Antoni i comencin a avançar.


2.4) El ritme El desnivell orogràfic que té la nostra ciutat, l’itinerari processional format per dos circuits urbanísticament heterogenis i els 20 passos que hi desfilaran, uns a rodes i d’altres a espatlles, fan que la Processó adopti ritmes diferents segons la zona per la qual es mou. El més lent és el recorregut de la part alta i guanya velocitat des de la plaça de la Font fins al final. Tot aquest conjunt de situacions comporta discontinuïtats i aturades que intentarem minorar aplicant les següents pautes de funcionament: • Fer tirades més llargues i menys aturades pel que fa als passos, per evitar el cansament d’haver de carregar i descarregar molt seguit. • Els armats regularan el ritme a tota la Processó, excloent el pas curt que es portava en el segon tram del recorregut.  Es podran fer passades dinàmiques en tot el recorregut, tenint en compte que no alenteixin el ritme aquelles que es facin en el tram passeig de San Antoni/carrer Merceria.  Es faran passades estàtiques fitxes a: o Davant de Palau –una de temps reduït- precedida de la corresponent reverència al Sr. Arquebisbe. o Al Pla de la Seu. o A la plaça la Font, quant el Penó del Sant Sopar arribi a la plaça els arrenglaredors coordinaran. o A la Rambla Nova. o A meitat del carrer Sant Agustí. o A la Rambla Vella abans de girar cap al carrer Sant Oleguer.  Hi haurà una aturada tècnica d’uns tres minuts al carrer Sant Fructuós i abans de continuar, l’arrenglerador s’informarà que tota la processó estigui cohesionada.  En el cas de produir-se discontinuïtats importants a les fileres o entre confraries es reduirà el pas o es practicaran passades estàtiques a on correspongui. • L’ arrenglerador general controlarà el portant del penó per mantenir el ritme a les seves fileres i guardar la distància dels 10 metres respecte a la confraria de davant; per tant, és aconsellable que aquesta persona sigui l’apropiada per a la funció encomanada. • La velocitat dels passos no ha de ser inferior a la de les fileres. S’emprarà el sistema acordió des de la cua de la confraria fins al penó, sense que sigui entorpit en la seva marxa per banderes i d’altres elements que desfilin pel mig, sobretot quan les fileres estiguin aturades. • Tots els passos hauran de portar el mateix ritme, tant els que es porten a espatlles com els que van a rodes. • Serà necessari, especialment en aquelles confraries de poc cordó i amb el Pas a espatlles, fer prendre consciència als participants que cal respectar una distància de tres metres entre els membres de la fila, no


ajuntant-se ni literalment trepitjant-se les vestes perquè això resta possibilitats al sistema acordió. • Si alguna confraria no pot seguir el ritme, l’ordre i forma d’actuar serà el següent: 1. Els arrengleradors de la confraria amb el seu cap desplegaran fileres, segons la metodologia establerta. 2. Aquells Passos que ja coneixen les dificultats per passar per determinats carrers, com són el del Claustre, B. Misericòrdia o Sant Fructuós, s’anticiparan a passar el màxim cordó de fileres davant del misteri, per poder fer el desplegament necessari. 3. Si en aquestes accions no es suficient, l’arrenglerador general avisarà el de la confraria de davant perquè s’actuï de la mateixa forma i en cas que tingui poc cordó s’avisarà també el de la següent. Si es tracta de la primera confraria es parlarà amb l’ arrenglerador dels armats perquè aquests redueixin la marxa. 4. Si tot i això no s’aconsegueix regularitzar la interrupció, s’avisarà a la Coordinació General per donar l’ordre d’aturar simultàniament els armats i/o tots els penons de davant la incidència fins que s’arribi a cohesionar novament. • A partir del moment que els armats arriben a la plaça del Rei, arrengleradors de Zona estaran al darrer tram del recorregut per aturar els penons quan sigui necessari. 2.5) L’ètica i l’estètica Cada associació informarà als seus confrares d’aquest codi de conductes que respon a que la nostra Processó tingui l’esplendor i la solemnitat que tots desitgem; per tant les respectives associacions s’encarregaran d’informar i vetllar que es compleixin les següents pautes: • L’acompliment de la uniformitat en les vestes i que aquestes estiguin en bones condicions: que la vesta no sigui curta, els pantalons siguin foscos i no texans, el calçat sigui de color negre i no esportiu. Els portants que van amb espardenya catalana, aquesta ha de ser de color negre. • Fomentar als assistents de la Processó que vagin encaputxats, alliberant d’aquesta obligació a una determinada edat i aquelles confraries que històricament sempre han desfilat amb la cara destapada. • Les formes i comportaments han d’ésser els adequats en un acte religiós. Per aquest motiu, s’anirà en rigorós silenci i no es faran senyals ostensibles entre els participants ni amb el públic. No es fumarà, ni es menjarà, ni es mastegaran llaminadures; així com tampoc es portaran joies ostentoses ni es parlarà per telèfon mòbil a excepció dels arrengleradors . • Caldrà seguir les indicacions de l’ arrenglerador per guardar la distància entre els membres de les fileres en cada moment, no ajuntant-se ni literalment trepitjant-se les vestes, perquè això resta possibilitats al sistema acordió i estèticament és molt perniciós.


• Informaran el portant del penó que encapçala la confraria que queden excloses les salutacions davant del Palau Arquebisbal. • Els assistents menors de 8 anys a les files de la Processó, aniran acompanyats de familiars o arrengleradors específics que assignaran les Confraries per la seva tutela, recomanant no participin els d’edat inferior a 4 anys, per la durada, recorregut i horari del acte. • Els participants no podran abandonar la Processó fins al final del recorregut, a excepció d’una emergència. • Els participants, quan acabin el recorregut, no poden passar pel mig de la Processó, especialment quan es baixa pel tram final. 2.6) L’arribada a la B. Peixateria/pl. del Rei • La pujada dels passos per la Baixada Peixateria es recomana fer-la a marxa lenta; els arrengleradors i portants indicaran al públic que no aplaudeixi, ja que s’està representant la passió i la mort de Crist. • Arrengleradors de la Sang, conjuntament amb els arrengleradors de les Confraries i membres de Protecció Civil, delimitaran l’espai necessari per als confrares i els misteris que van arribant, sense interferir en aquelles confraries que encara estan sortint i les que pugen al darrere. • Quan resta Processó per sortir els Passos es situaran al mateix indret de la sortida excepte el Sant Sopar que es posarà a la part dreta de la plaça. • A la baixada Peixateria les fileres s’arreplegaran les cues i es portaran al braç i no s’apagaran les atxes fins a la plaça del Rei. • Els Penons s’aturaran abans de Pilats mentre descansa el Pas al principi de la pujada, a fi efecte d’aconseguir regular el ritme, donar llum a tota la baixada Peixateria i que el públic i confrares que van de retorn que baixen de la Pl. del Rei no passin pel mig del recorregut i pugui anar cap a darrera de les tanques, passeig de Sant Antoni o carrer de la Nau. 2.6.1 L’arribada dels Armats i Passos a l’església de Natzaret  El responsable de l’església cuidarà de que abans d’arribar-hi els armats estigui, desallotjada de bancs i persones.  Cada Pas es situarà al seu lloc d’origen, el Crist dels Penitents i el Retorn del Calvari es col·locaran ben arrecerats als costats i tocant al fons, perquè el Pas de la Mare de Deu de la Soledat pugui accedir al mig fins on permeti l’arcada i quedar mirant el Sant Crist. 2.6.2 Cloenda de la Processó 1. Després d’arribar el Sant Crist a l’església escoltat pels armats, es quedarà un reten de 4 armats fins a la cloenda de la Processó. 2. Una vegada entrat el Pas del Retorn del Calvari a l’església, els portants trauran el Sant Crist a la plaça davant de l’entrada de l’església per esperar el Pas de la Soledat que se situarà davant, segons plànol que s’ acompanya.


3. El Pas arribarà a la plaça a la meitat del cordó d’ atxes i la banda estarà tocant fins que les presidències, autoritats i banda Unió Musical estiguin col·locats al lloc establert. 4. A la baixada Peixateria es replegaran les cues i a l’arribar a la plaça del Rei, es formarà un semicercle amb les fileres i es mantindran enceses les atxes de la primera fila. 5. Una vegada tothom situat, la coral cantarà els goigs del Sant Crist, a continuació el Sr. Arquebisbe dirà unes paraules de cloenda, el Pas de la Mare de Déu de la Soledat entrarà amb la seva Banda a l’església i per tancar el acte entrarà el Sant Crist mentre la Banda Unió Musical interpretarà una peça.


Presidència Soledat

Banda Soledat Banda Unió Musical Coral Sant. Crist Presidències i Autoritats


3) L’organització i els col·lectius 3.1) Els coordinadors • La Congregació de la Sang, com a organitzadora de la Recollida i la Processó, delegarà en el coordinador general les funcions i responsabilitats que es detallen a continuació:  Presidirà les reunions de la Comissió Mixta del Pla de Millores.  Convocarà reunions informatives i formatives amb els diferents responsables que participen en l’organització dels actes.  Concertarà reunions amb la Comissió Operativa, que coordina totes les dotacions de recursos materials, tècnics i de seguretat.  Es mourà per els recorreguts des del començament fins al seu acabament coordinant, controlant i supervisant els dos actes. • Hi haurà un coordinador de recursos, seguretat i sistemes de comunicació quu gestionarà i supervisarà les tasques relacionades en els apartats 5 i 6. 3.2) Els arrengleradors de la Sang • Seran membres de la Congregació, en dependència dels coordinadors, i tutelaran l’organització de la Recollida i la Processó passant les indicacions oportunes als arrengleradors de les respectives confraries. • Coordinaran i revisaran la plantada i ubicació dels passos per a la Recollida. • Comunicaran urgentment les incidències importants al coordinador general per prendre les mesures oportunes. • Informaran el coordinador de recursos i seguretat de qualsevol emergència dins del recorregut dels actes a fi de requerir suport als serveis especialitzats. • Informaran i col·laboraran pel desenvolupament d’el Pla d’Emergència establert per causes climatològiques, quant es doni el cas. • Aniran uniformats correctament en els dos actes i tindran cura de no passar pel mig de les desfilades dels armats, bandes de música i corals. • Deu minuts abans de començar la Processó desallotjaran el públic de la zona central de l’església, per deixar espai als armats. • Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general. • Informaran de les incidències que detectin als responsables respectius, per poder-ho corregir, i faran una avaluació d’acord amb els punts següents:  La tècnica i l’estètica de la Cohort Romana.  El lloc assignat per als passos, tant a la Recollida com a la plaça del Rei.  La pujada dels passos per la Baixada Peixateria en la Recollida.  La puntualitat en la sortida dels diferents actes.


 Les salutacions o reverències dels passos durant la Recollida o la Processó.  Les desviacions de ritme durant la Processó.  Els desplaçaments dels passos a espatlles per dins les fileres.  L’estirament i replegament de les fileres.  Les intervencions de les bandes de música i corals.  Les normes d’ètica i estètica per a tots els participants.  La tutela i el comportament dels infants menors de 8 anys.  La receptivitat de les confraries a les indicacions de l’Organització de la Sang. 3.2.1) Els arrengleradors generals  Es mouran principalment pel costat del penó per marcar el ritme de la Processó, mantenint els 10 metres amb la confraria de davant, i també aniran per dintre el seguici per guia i corregir les incidències amb els arrengleradors o el seu cap, d’acord amb les pautes establertes en aquest protocol.  En determinades ocasions un arrenglerador podrà tutelar dos confraries correlatives. 3.2.2) Els arrengleradors de zona  Es mouran per les cruïlles o les zones més complexes i dificultoses del recorregut de la Processó donant suport als arrengleradors generals i al propi coordinador general.  Mitja hora abans de començar a passar la Processó per la zona assignada, col·laboraran amb el coordinador de recursos i seguretat, Protecció Civil i Guàrdia Urbana a revisar el circuit per si fos necessari acabar de posar algunes tanques al lloc i desallotjar els vianants que circulin per dins el recorregut. 3.2.3) Els arrengleradors dels Armats  Hi haurà dos arrengleradors que aniran obrint pas a uns 10 metres davant dels Armats. Degut a que la Guàrdia Urbana no obre el recorregut de la Recollida i a La Processó ho fa en vehicle, cuidaran de deixar delimitada la zona processional, que el públic no s’assegui a les voreres, entorpeixi amb cadires i cotxets, i desplaci les tanques i les cintes delimitadores, per evitar cap accident amb els Passos i perjudicar l’estètica i visió dels actes.  Un d’ells transmetrà al Capità si s’escau, els missatges de coordinadació general, del arrenglerador del Pas del darrera o les possibles incidències que detecti.  L’altre donarà suport logístic a qualsevol reposició de material que es necessiti, per tant disposarà de la clau de la sala d’armats.  S’encarregaran d’obrir les portes de l’església després dels tres acataments al Sant Crist per començar la desfilada de la Recollida.  S’ encarregaran de facilitar les atxes als portants.


 Acompanyaran i obriran pas a la Cohort des de la zona de descans del carrer Santa Anna a l’església de Natzaret per començar la Processó. 3.3) La Cohort Romana • Col·lectiu format per membres de la Congregació de la Sang, en dependència directa del coordinador general. • Cinc minuts abans de començar la Recollida, els armats estaran formats a l’església per fer els tres acataments al Sant Crist. • A la Recollida, faran les reverències als passos i encapçalaran els dos seguicis processionals ajudant a mantenir el ritme, segons s’especifica en l’apartat 1. • Deu minuts abans de començar la Processó els portants d’atxes recolliran les atxes i es posaran a l’entrada de l’església de Natzaret per restringir l’accés al públic. • Els armats arribaran a l’església de Natzaret uns tres minuts abans de començar la Processó, faran els tres acataments al Sant Crist, encapçalaran la Processó obrint pas i regularan el ritme segons s’especifica en l’apartat 2.4. • Una vegada han acabat el recorregut de la processó, es concentraran a la seva seu de la casa de Natzaret i esperaran l’avís per anar a recollir el Sant Crist, segons es descriu en l’apartat 3.4. • Al acabar la Recollida del Sant Crist, es quedarà un reten de 4 armats per fer guàrdia a l’església i a la plaça fins a la cloenda de la processó, segóns descripció en l’apartat 2.6.2. • El Capità Manaies vetllarà pel seguiment de les normes de tècnica i estètica que tenen establertes en el seu reglament. 3.4) El protocol del Sant Crist de la Sang • Al sortir de l’església de Natzaret per incorporar-se a la Processó, la banda de la Soledat li rendeix honors a la plaça del Rei. • Els portants del Sant Crist, quan passi per davant de Palau, es girarà perquè el Senyor Arquebisbe pugui fer-li una genuflexió, desplegant-se les fileres perquè no es distanciïn dels penitents. 3.4.1 Recollida a la Rambla pels Armats • L’ arrenglerador del Sant Crist quan es trobi a meitat del carrer Major, donarà l’avís via “walqui” i/o mòbil a l’arrenglerador titular dels armats i al propi Capità, perquè es preparin i s’esperin a baix a l’església. Quan el Sant Crist estigui creuant per la Rambla Vella es farà el segon avís i els armats baixaran en filera de dos a marxa ràpida fins a la Rambla Nova –alçada Motoclub- Aniran acompanyats per un arrenglerador i els portants d’atxa. • S’aturaran els penons de les confraries que van davant del Sant Crist i els penitents s’arreplegaran per deixar pas als armats que


s’incorporaran en formació compactada de quatre per fer els acataments a la coca central de la Rambla Nova. • L´arrenglerador del Sant Crist desplaçarà els nens de davant del Sant Crist cap a un costat mentre es fan les reverències. • Una vegada fets els acataments, es donarà ordre de tornar a avançar la processó. L’escolta es farà amb el Sant Crist al mig i dins les fileres dels confrares. L’ arrenglerador dels armats amb el capità coordinaran que es mantinguin les distancies i les posicions a base d’allargar o escurçar el pas dels armats en funció dels portants del San Crist. • A l’arribar a la plaça del Rei els armats desplegats en doble filera de dos deixaran que passi el Sant Crist pel mig per a entrar a l’església de Natzaret, seguit de la coral i finalment la Cohort Romana per ferli els tres darrers acataments. 3.5) Els caps d’arrengleradors de les confraries • Cada confraria anomenarà una persona per assumir aquesta funció. • Sense perjudici de l’organització interna de cada confraria, dependran dels arrengleradors de la Sang, amb els quals estaran en ple contacte per atendre les indicacions i resoldre les incidències que es produeixin. • Formaran i distribuiran les tasques al seu equip d’arrengleradors, que han d’ésser proporcionats al nombre de confrares de les fileres. • Assumiran les funcions que es detallen en els diferents apartats de la Recollida i la Processó. • Estaran en contacte amb el cap de portants per mantenir la marxa de la Processó i coordinar l’efecte acordió. Vegeu l’apartat 2.4. • Seguiran el Pla d’Emergència establert per factors climatològics quant sigui necessari. • Vetllaran perquè els grups musicals i corals segueixin les normes establertes en l’apartat 3.7. • Enregistraran el nombre d’assistents a les fileres de la seva confraria. • Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general. 3.6) Els arrengleradors de les confraries • Dependran del cap d’arrengleradors de la pròpia confraria i dels arrengleradors de la Sang, segons els diferents apartats d’aquest protocol. • Ajudaran a encendre les atxes i estirar les cues a la sortida de la Processó segons s’especifica en l’apartat 2.3 i atendran els confrares en qualsevol necessitat o eventualitat que tinguin. • Mantindran les fileres compensades, aparellades amb referència la de l’esquerra, compactades i desplegades quan es doni l’ordre per tal de regularitzar interrupcions de la pròpia confraria o la del darrere.


• En confraries de poc cordó mantindran les fileres estirades durant tota la Processó i faran prendre consciència als participants que cal respectar una distància de tres metres entre els confrares, no ajuntant-se ni literalment trepitjant-se les vestes, donat que això resta possibilitats al sistema acordió. • Vetllaran que els portants dels penons i banderes que desfilen pel mig de les fileres segueixin el desplaçament del pas quan es practiqui el sistema acordió. • És recomanable que un arrengleradors estigui col·laborant amb el cap de portants per arrenglerar les fileres que van al costat del pas, especialment en carrers estrets. • Tindran cura que la Processó, quan passi pel Pla de la Seu, segueixi el seu perímetre natural i que no la creui en diagonal. • Faran complir les normes d’ètica i estètica detallades en l’apartat 3.8, i no permetran la permanència en la Processó d’aquells participants que no segueixin les normes establertes. • Vetllaran i controlaran que el públic no traspassi pel mig de la Processó, informant-los dels llocs establerts i demanant-los que esperin que acabi de passar la confraria. 3.7) Els majorals o caps de portants dels passos • Coordinaran la marxa i les aturades amb el cap d’arrengleradors de la confraria, en funció de les pautes establertes en l’apartat 2.4. • Assumiran les funcions que es detallen en els diferents apartats de la Recollida i la Processó. • Mantindran estreta comunicació amb les bandes de música en el moment d’arrencar el misteri i en els moments que siguin necessaris per a una correcta coordinació amb els passos i per donar compliment a l’indicat en aquest document en el que es refereix a les bandes. • Per raons ètiques, estètiques i per no alterar el ritme dels actes, queden excloses les salutacions entre els passos i a persones, dins i fora de l’ordre de la Recollida i la Processó. Aquells fets puntuals, caldrà que cada confraria els comuniqui a la Comissió Mixta per tal de tenir-ne coneixement i poder determinar el que sigui més convenient. • El pas de La Pietat i del Sant Sepulcre faran una reverència al Sant Crist dels Pagesos al passar per davant de l’església de Sant Llorenç. • Els caps de portants, a l’hora de donar instruccions, ho faran en veu baixa i de forma discreta, i els portants mantindran seriositat en el canvi dels ganxos i silenci a l’interior dels passos. • Per cuidar la tradició de la ciutat de Tarragona i de la nostra Processó del Sant Enterrament, els passos no s’aturaran en el cas que alguna persona del públic canti una "saeta". • Assistiran a les reunions que convoqui la Comissió del Pla de Millores o el coordinador general.


3.8) Les bandes de música i les corals • Atès que el Divendres Sant es commemora la Passió i Mort de Crist i que la nostre Processó del Sant Enterrament s’ha caracteritzat tradicionalment per unes intervencions musicals en peces o temes de caire religiós, en uns volums suaus i d’una sobrietat on predomina el silenci, es limita a un màxim de 40 instruments de percussió per banda. • Les bandes Natzarens i Pietat al punt de la recollida del Pas, intentaran arreplegar-se al màxim per deixar més lloc als armats per incorporar-se còmodament en el Pas que els segueix darrera. • Per raons estètiques i de cohesió, les formacions de les bandes en cap cas aniran en filera d’un. • Queden totalment exclosos concerts o altres intervencions de les bandes dins dels circuits i horaris de la Recollida i Processó. 3.8.1) A la Recollida. Per evitar que el so de les bandes interfereixi amb el so dels timbals dels armats, necessari per desfilar i fer les reverències, s’ha acordat que:  A la Rambla Nova només s’utilitzaran caixes xineses o similars per poder marcar el pas als portants dels misteris, i a partir del carrer Sant Agustí es podrà tocar amb tots els instruments.  A la Part Alta, podran tocar tots els instruments quan els passos arribin al carrer de les Coques. 3.8.2) A la Processó. Per les dimensions dels carrers i evitar l’acoblament dels sons la zona des de el carrer Sant Pau i fins el carrer Major, es reduirà el volum, recomanant l’ utilització de les caixes xineses, tocar els bombos amb la maça invertida i valorar la possibilitat de ficar sordines en les cornetes.  També s’ aplicarà aquestes pautes a la part de dalt del carrer Sant Agustí i Rambla Vella per respectar al malalts de l’ hospital de Sant Pau i Santa Tecla.  No s’aturaran ni bandes de música ni corals davant del Palau Arquebisbal per fer una intervenció musical o de cant específica.  Quan les bandes s’hagin d’aturar perquè la processó no avança, continuaran tocant però en un volum baix.  La Banda que tanca la Processó, des de la Baixada Peixateria fins a la Plaça del Rei pujarà tocant. • Es demana que es segueixin de forma rigorosa les esmentades pautes, de lo contrari l’any vinent es reduiran el nombre d’instruments de percussió i no es podrà participar en aquests actes amb bombos grans, els denominats de Calanda.


4) Serveis i temes diversos 4.1) Servei de cadires • L’agrupació s’encarregarà de col·locar serveis de cadires, grades i llotges passant informació dels carrers i llocs per dissenyar els sistemes de protecció i cursar la sol·licitud de tanques a la brigada municipal. • La recollida de cadires es farà quan finalitzi la Processó a la respectiva zona, però a una distància suficient per no trencar el silenci ni la solemnitat de l’acte. 4.2) Reporters gràfics • L’Agrupació facilitarà les acreditacions, limitant el nombre de professionals i els lliurarà uns fulls d’informació per seguir les normes següents:  Portar l’acreditació de l’Agrupació.  El vestuari serà amb vestit fosc, i calçat no esportiu.  No passaran pel mig dels armats, ni de les bandes o corals.  Guardaran un mínim de cinc metres amb les persones o elements processionals que vulguin fotografiar o gravar. 4.3) Servei de custòdia d’estris processionals • L’Agrupació sol·licitarà el mòdul prefabricat per a deixar els estris processionals de les Confraries del Cristo del Buen Amor, Descendiment i Sant Magí, per ubicar-lo a la plaça de Mossèn Salvador Ramon i Vinyes. 4.4) Serveis de lavabos • L’ Agrupació gestionarà que es posi una bateria de lavabos ecològics a les escales de Pilats - Passeig Sant Antoni. 4.5) Difusió del Pla de Millores • La Congregació de la Sang i/o l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona:  Enviarà per correu electrònic o editarà quaderns on es recollirà el Pla de Millores i Protocol d’Actuació de la Recollida i Processó per al 2011, per als representants de l’organització de totes les confraries.  Inclourà el Pla de Millores en la pàgina web de la Congregació de la Sang.  Les Confraries editaran una circular amb les pautes a seguir pels participants a la Processó.  S’informarà un resum de les novetats més importants del any als mitjans de comunicació. • A l’opuscle de l’Agrupació, als fullets de mà i als programes que editen organismes públics o entitats privades, s’hi inclourà:


 El plànol del recorregut de la Recollida amb la posició dels misteris.  El plànol del recorregut de la Processó amb l’itinerari alternatiu i els llocs per on es podrà creuar la Processó en l’espai de separació que es deixa entre confraries.  En el Recorregut Monumental, a partir de les 19:30 h. quedarà limitat l’accés al públic amb reserva de cadira i veïns. La resta de públic podrà veure la Processó al carrer Sant Pau, Baixada del Pla de Palau i sortida del Pla de la Seu, per darrere de tanques metàl·liques.  L’horari aproximat en què passarà la Processó pels llocs on es lloguen cadires: Arc de Sant Llorenç: 20:15 h. Pla de Palau: 20:25 h. Pla de la Seu: 20:30 h..Rambla Nova: 21:20 h. 4.6) Avaluació dels actes • L’Organització de la Congregació de la Sang com a entitat organitzadora, elaborarà un informe de la valoració dels dos actes, que el coordinador general presentarà a la Junta de l’Agrupació, on es farà l’anàlisi respectiu i es podran presentar esmenes en un termini no superior als 30 dies. • La Comissió del Pla de Millores estudiarà les esmenes i emetrà un informe a la Junta de la Sang definint si es tracta de falta lleu o greu, en funció de la incidència, valorant comportaments d’actitud, d’aptitud i reiteració. • En cas de les faltes lleus, la Congregació de La Sang, farà una carta d’advertiment al President de la Confraria. • En cas de faltes greus, la Congregació de La Sang, convocarà una reunió, presidida per el Prefecte de La Sang, amb l’assistència del Sotsprefecte, el Coordinador de la Processó, el President de l’Agrupació i el President de la Confraria afectada. El Coordinador de la Processó aixecarà acta. • En cas de incidències greus reincidents en més de dues ocasions o d’incompareixença desprès de tres notificacions, es passarà notificació al delegat Diocesà de Confraries. 4.7) La Comissió Mixta • La composen 6 membres representants de diferents associacions de la Setmana Santa Tarragonina, 6 de la Congregació de la Sang més el president de la AASST, amb la finalitat de tenir un protocol de funcionament actualitzat iniciat l’any 2006 i any rere any s’ha anat enriquint a base d’una participació corporativa entre tots els responsables que contribueixen en el desenvolupament d’aquests dos actes. • Una vegada aprovada l’actualització del protocol per la Comissió, la Junta de la Congregació de La Sang, com a Entitat organitzadora dels


actes, dóna l’aprovació o esmenes, abans de presentar-ho a totes les Confraries pel seu coneixement i acompliment. • La renovació dels membres serà anual per part de les associacions alienes i es renovarà per l’ordre natural en què surten a la processó, en funció de l’acord pres en una reunió de Junta de l’Agrupació l’any 2007 i per part de la Congregació organitzadora també s’aniran renovant cada any a criteri de la Junta. El coordinador general de la Processó serà qui presideixi aquesta Comissió 4.8 Pla d´emergencia en cas de pluja • La Congregació de La Sang en cas de que hagi plogut intensament durant el dia, que plogui o amenaci pluja, un hora abans de començar cada un dels actes, en funció del estat en que es trobi el recorregut i la climatologia prevista, passarà un comunicat per SMS i per via operador digital als presidents indicant si es faran o no. • En el cas de que La Recollida no s’hagi pogut fer o acabar i les previsions permeten fer la Processó, es donarà l’ordre pels mateixos mitjans de pujar els Passos a la Plaça del Rei, pel mateix ordre i recorregut tradicional o carrers alternatius, sense les reverencies ni acompanyament dels armats. L’Organització de La Sang igualment donarà suport i coordinarà l’arribada. • Una vegada tots el passos a la Plaça del Rei començarà la Processó encara que comportes un cert retràs de la hora establerta. • Cada Associació tindrà la facultat de decidir si surten els seus Passos i si es cas afirmatiu, es seguiran les pautes següents: o Els Passos no sortiran tapats amb els plàstics. o Si en plena desfilada processional comença a ploviscar, el Coordinador General anunciarà una aturada tècnica per posar tots alhora els plàstics als Passos. o Els arrengleradors de La Sang aniran informant dels pronòstics del temps al Cap d’arrengleradors de la Confraria que tutelen. o Si la pluja es intensa o els pronòstics son desfavorables per no des-estructurar la Processo, el moment de la suspensió l’anunciarà el Coordinador General i els arrengleradors de La Sang passaran informació als caps d’arrengleradors de les confraries i, els Passos en funció del lloc en que es trobin es podran resguardar als llocs predeterminats o a las seves seus. • Els punts de refugi seran: La Catedral, el local de la Colla Jove a la Baixada Peixateria i les tres esglésies: Natzaret, San Miquel del Pla i Sant Llorenç. • A les esglésies tindran preferència els Passos de la pròpia seu i desprès la resta, sempre que les mides de la porta d’entrada permetin accedir-hi. L’església de Natzaret 2,45 x 5,00 i l´ església de Sant Miquel del Pla 2,78 x 3,00 metres.


• L’Organització es preocuparà d’avisar als responsables de les respectives seus per tenir les instal·lacions obertes i les rampes per reduir l’escaló de l’entrada a la Catedral. • En el cas de que quedin Passos custodiats fora de les seves seus, els responsables respectius coordinaran el trasllat.

5) Seguretat 5.1) Comissió Operativa • Per a coordinar i desenvolupar totes les tasques que es relacionen en aquest apartat i en el de recursos materials i tècnics, es constituir una Comissió Operativa on participen el conseller d’espais públics, el cap de Seguretat Ciutadana, els coordinadors de la Sang, el responsable de les llotges i cadires de l’Agrupació d’ASST i representant de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Brigada Municipal, Cultura, Llicències, EMT, Enginyeria Industrial i Domini Públic. 5.2) La Coordinació de logistica i recursos • Serà el responsable de la Congregació de la Sang de gestionar tot el protocol de funcionament que s’aprovi en la Comissió Operativa en relació a aquest apartat i al de recursos. • Recorrerà el circuit amb el responsable del departament respectius per anotar les reparacions o incidències a solucionar. • Farà una supervisió periòdica quan s’apropi el Divendres Sant per si s’ha generat alguna nova dificultat o s’han regularitzat les incidències detectades. • Durant els actes, comunicarà urgentment qualsevol emergència a Protecció Civil perquè sol·licitin els serveis especialitzats que es requereixin. 5.3) La Guàrdia Urbana • Donarà suport logístic i de seguretat als actes, prohibint l’aparcament de vehicles i desviant el trànsit dels carrers i zones afectades pels recorreguts dels dos actes, segons plànols que s’acompanyen. • Retirar vehicles del primer tram del carrer Unió per a La Recollida. • A la Processó, dos guàrdies aniran a una distància de 20 metres dels armats, obrint pas de manera que el públic estigui dalt de les voreres o darrere les tanques per deixar el recorregut desallotjat per evitar incidents. • No permetran que es col·loquin cadires particulars a llocs que obstaculitzin el pas a la Processó o al públic. • Intervindran si hi ha conflictes en l’ocupació de les cadires que es lloguen.


• Es traurà el tancament al pas de vehicles del carrer Major i es baixaran els pilons hidràulics de la plaça la Font. • Faran un estudi “in situ” el propi divendres Sant de com regular l’ accés de públic a la plaça del Rei durant la pujada dels Passos de La Recollida • Seguiment el dimecres Sant que s’hagi retirat el mobiliari urbà descrit en l’apartat 6.3, especialment les veles de la plaça del Rei i la Xurreria de la Rambla Nova. 5.4) Protecció Civil i Guàrdia Urbana • Membres dels dos col·lectius i amb la col·laboració d´arrengleradors de la Sang, es complementaran per realitzar controls i vigilància en aquelles zones més crítiques per desfilar els passos o de més massificació de públic. • Amb antelació suficient abans de començar a passar la Processó, el coordinador de recursos i seguretat, juntament amb Protecció Civil i la Guàrdia Urbana, revisarà el circuit per si fos necessari acabar de posar aquelles tanques o cintes que durant el matí no hagi estat possible i desallotjaran els vianants que circulin per l’interior del recorregut. • Mig hora abans de començar a passar la Processó i fins acabar, dins el Recorregut Monumental quedarà restringit l’accés, al públic amb reserva de cadira o veïns. • En el tram de sortida de la plaça del Rei fins al Passeig de Sant Antoni, Portal de Sant Antoni, carrer de N.S. del Claustre, i carrer Sant Oleguer, no es permetrà que passi ni s’hi posi públic. • Informaran i regularan el públic en els llocs i moments en què es podrà creuar la Processó, segons l’apartat 5.5. • Protecció Civil proporcionarà la infraestructura necessària per cobrir i coordinar les possibles emergències que es puguin derivar, i disposarà dels telèfons de la policia municipal, bombers, serveis mèdics i companyies de llum, aigua, gas i telefonia per si s’han de requerir els seus serveis. • Mantenir els dos membres de Protecció Civil a la plaça del Rei per quan arribi la Processó. • S’incorpora plànol de la plaça del Rei amb l’ordre de l’arribada i ubicació dels Passos de la Recollida a fi efecte que els membres de seguretat de la zona coneguin els passadissos que han d’obrir, sense haver de consultar a l’Organització. 5.5) Itinerari per als vianants • S’elaborarà un itinerari per moure’s per dintre el circuit i amb indicació dels llocs per on es podrà creuar la Processó, aprofitant els deu metres de separació que es deixen entre confraries.


5.6) Servei d’ambulàncies • Hi haurà servei per part de Protecció Civil i Creu Roja, segons detall: Recollida: Ambulancia per Protecció Civil al Passeig de Sant Antoni. Processó: o Portal de Sant Antoni.- Ambulància de Protecció Civil. o Pla de Palau/Guitarra.- Ambulància de Creu Roja. o Les Coques.- Ambulància de primer auxilis de Creu Roja. o Cos del Bou.- Reten sanitari de la Creu Roja. o Rambla Vella/Sant Francesc.- Ambulància de Creu Roja o CECOR.- 1 persona de Creu Roja i 1 de Protecció Civil 5.7 Centre de Comandament Avançat • El formaran Protecció Civil, Guardia Urbana, Brigada Municipal, Creu Roja i Coordinador de Seguretat de la Processó per cobrir i coordinar les possibles emergències que es puguin derivar, donar cobertura de comunicació per radio freqüència entre tota l’ Organització i seguiment de les previsions meteorològiques Esta ubicat en les instal·lacions del Consell Comarcal.


RECURSOS HUMANS PER LA SEGURETAT Guardia Urbana

Proteccio ArrengleraCivil dors Sang ZONES DE LA RECOLLIDA 2 Obrint Recollida 3

2 Rambla Nova

1

1 Sant Agustí-Rambla Vella-Portalet-Cos del Bou 2 Descalços-Pla de la Seu

2

2

2 Baixada Peixateria

2

3

4 Pilats i Plaça del Rei

G.Urbana Proteccio Arrenglera / Mossos Civil dors Sang ZONES DE LA PROCESSÓ 1

Coordinador

2

Ambulància

2 2

2 Obrint Processó Plaça del Rei-Plaça dels Angels.- Punt de sortida de la 3 processó

1

1

1

1

1 Merçe- plaça Sant Antoni-Puig d´en Sitges

1

1 Descalços-Puig dels Pallas

1

1 Sant Pau

1

1 Pla de Palau-Guitarra

1 1

Baixada Pla de Palau-Miser Nogues Claustre-Escrivanies Velles

1 1

4

Portal de Sant Antoni

Escales Pla de la Seu-Sortides Escrivanies 1 Pla de la Seu-Les Coques

1

Plaça de les Cols

2

Cruilles carrer Major

1

1 Plaça la Font

4

1 Rambla Vella-Oleguer-Baixada Peixateria

2

2 Pilats-Plaça del Rei.- Punt d’arribada de la Processó


6) Recursos Es cursa la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament de Tarragona dels recursos que es detallen a continuació amb el suport dels serveis municipals per al seu muntatge o instal·lació: 6.1) Llicències, Obres i Urbanisme Revisats els carrers i edificis en obres que interfereixin en el pas de les desfilades processionals. • Les obres i les casetes de davant de Pilats i baixada Peixateria interfereixin en el pas de les desfilades processionals cap a la plaça del Rei. 6.2) La Brigada Municipal Es posaran tanques metàl·liques i cintes delimitadores als punts més necessaris del recorregut, tant per seguretat com per protecció dels actes. S’acompanyen plànols dels llocs i posició de les tanques universals i les tanques especials altes amb peus de formigó que es posen a la plaça dels Àngels al costat del Museu. • S’han de blindar amb tanques i no em cinta els dos laterals i el frontal del Ajuntament de la plaça La Font en substitució de les cadires i les grades. Si es posa molta cinta i el públic la trenca i no respecta la delimitació.


A l’acabar la Recollida: o Es retiraran les tanques del començament de la Baixada Peixateria per donar pas a la Processó i també al cap damunt del mateix carrer per passar el públic del carrer La Nau cap al Passeig de Sant Antoni, per les escales del costat de Pilats. o Es revisaran també les tanques del carrer Descalços des de Santes Creus fins a l’església de Sant Llorenç. o Es posaran les tanques al començament de la plaça la Font, Rambla Nova i Rambla Vella. • Es col·locaran taulons o es rebaixarà el desnivell amb una rampa natural en els llocs que es detallen a continuació, per pujar i baixar els passos de les voreres, evitar sotragades de rodes i no malmetre així les imatges ni provocar lesions en els portants. o Els dos accessos a les coques centrals de La Rambla Nova, pel tram del carrer Unió/Sant Francesc. o Accés del Carrer Sant Agustí a Rambla Vella. • Es faran les corresponents modificacions en el mobiliari urbà que es detalla a continuació per facilitar el pas dels misteris i portants. o Es retiraran els pilons amb semàfor del carrer Merceria. o Es retirarà un piló i cadena de les Coques al Pla de la Seu perquè quedi una zona de pas d’uns 5 metres.


o Es retiraran els pilons de formigó que tanquen l’accés a la Plaça del Rei per Pilats. (En aquests moments en obres).

o Es retiraran els pilons del carrer Sant Oleguer.


o Es retiraran els pilons del carrer Compte de Rius.

o Es retiraran els pilons carrer Sant Fructu贸s/Rambla Vella. (En el moment de la visita no esta estaven posats).


o Retirar els bancs de la plaça La Font tota vegada que estreny notablement el pas per un lloc emblemàtic de la Ciutat.

o Mantenir els pilons baixats a l’entrada de la Plaça la Font.


• Per ampliar la zona de pas dels Passos i portants, desplaçar els 4 primers pilons de formigó cap a la barana de ferro o ajunta’ls amb els mes amunt.

• Sanejar el paviment dels carrers que es detallen a continuació, tapant els forats o anivellant les pedres que sobresurten: o Plaça de la Pagesia.


FOT O4

โ€ข Netejar o sanejar la part baixa de la faรงana de Casa Canals.


• Es tallaran les branques baixes dels arbres i arbusts que puguin dificultar el pas, la visió del públic, el muntatge de grades o la ubicació dels passos, com es a : o El carrer de Les Coques.

FOT O6

o La Rambla Nova, davant de l’OMAC


• Es retiraran el cables dels següents llocs que dificultarien el pas dels misteris: o Plaça La Font


o Rambla Nova, tram Unió/Canyelles:

6.3) Béns i Domini Públic • Es passaran avisos als establiments per retirar el mobiliari que dificulta la desfilada dels seguicis o la col·locació dels passos. o A la Plaça del Rei.- Del dimecres i fins divendres Sant retirar les veles, taules i cadires de les terrasses. o A la plaça La Font.- Durant el divendres Sant desplegar les veles i retirar les taules i cadires de les terrasses. • També es passaran avisos per apagar els focus, rètols lluminosos i música de les façanes i terrasses dels establiments que es detallen a continuació: o Comerços, bars i restaurants dels carrers: Escrivanies Velles, Merceria, Major, plaça de la Font, Comte de Rius, Sant Agustí i el tram de la Rambla Nova entre aquets dos darrers carrers. • Del dimecres i fins divendres Sant fer desplaçar la Xurreria que esta ubicada en la coca central del sector est de la Rambla Nova cap a llocs fora dels circuits processionals. 6.4) Enginyeria Industrial.- Enllumenat públic • Modificacions a tenir en compte per la tarda/ nit del divendres Sant: o S’apagarà el focus del començament del carrer Portella. o Es reduirà intensitat de les faroles del Passeig de Sant Antoni. o S’apagarà la línia 4 dels focus de l’aparcament de Jaume I. o Es reduirà intensitat únicament de les dues faroles de peu de davant del Palau Arquebisbal. o S’apagaran els focus de les escales del Pla de la Seu. o Al carrer Merceria s’apagaran les 3 faroles de paret.


o A la plaça de la Font, s’apagaran les faroles del passeig central i es mantindran obertes les 4 de “tipus canelobre”, la il·luminació lateral i la de la façana de l’Ajuntament. o Al carrer Compte de Rius i Sant Agustí es reduirà la intensitat. o A la Rambla Nova, del sector del carrer Sant Francesc fins al carrer Sant Agustí s’aplicarà el següent programa: 1. Vorera esquerra mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat. 2. Costat esquera de la coca central mirant a mar.- Faroles apagades. 3. Costat dret de la coca central mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat. 4. Vorera dreta mirant a mar.- Faroles enceses a baixa intensitat 6.5) Cultura • Es retiraran, si és el cas, els cartells que pengen de les faroles on s’anuncia publicitat d’espectacles o activitats, especialment en el tram de la Rambla des de el carrer Sant Francesc fins al carrer Sant Agustí. • Es sol·licita un equip de 25 aparells “velis” d’alta potència per donar cobertura de comunicació a l’equip de l’Organització de la Sang. 6.6) Neteja Publica • Es retiraran els contenidors de la brossa dels carrers que afectin els recorreguts dels dos actes, segons el plànols que s’acompanyen. Al primer tram del carrer Unió es podríem posar a dalt de la vorera.


COMISSIÓ PLA DE MILLORES:

Joan Alvarez Gras

President de la Comissió i coordinador general de la Processó del Sant Enterrament.

Jesús J. Graupera Santacreu

Secretari de la Comissió i Vicepresident de la Germandat de Jesús de la Passió

Agustí Busquets Martí

Membre de la Comissió de la Secció d’ Armats de la Congregació de La Sang.

Anna Borrell Ferrando

Cap d’arrengleradors de la Germandat Ecce-Homo.

Jordi Folch Ras

Cap d’arrengleradors i Vicesecretari de la Junta de la Congregació del Descendiment.

Francesc Garcia Colet

Secretari general de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Josep-Jordi Joanpere Toldrà

Majoral i arrenglerador de la Congregació de La Sang.

Joaquim Julià Panadès

President de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa .

Carles Riba Llorens

Vocal de Junta i arrenglerador de la Congregació de La Sang

Joan Rossell Carol

President de la Confraria de Sant Magí, màrtir de Barcelona.

Jose Maria Santiago Santiago

Vocal de Junta de la “Cofradia del Cristo del Buen Amor”.

Ignasi Vendrell Maños

Membre de la Banda de timbalers del Pas de la Flagel·lació i vocal de Junta de la Congregació de la Sang.


Manuel Vivas Pulido

Coordinador de Recursos i Seguretat de la Processó i membre de Junta de la C. de La Sang.

Comissió Operativa

La Creu Roja, Protecció civil, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Brigada Municipal i els Departaments municipals de Cultura, Llicències i Obres, Enginyeria Industrial, Béns i Domini Públic i Neteja Publica.

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Pla de millores 2012  

Pla de millores per a l'any 2012 de la prodessó del divendres sant a Tarragona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you