Page 1

Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року з історії України Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зошити № 1, 4, 7, 10, 13

Зошити № 2, 5, 8, 11, 14

Зошити № 3, 6, 9, 12, 15

Відповідь

Відповідь

Відповідь

Частина 1 Історія України ХХ – початку ХХІ століття Г А В Б В А А А А Г А В В Г Б В В В А А А Г А В В Г Б А Б Г А Б Г А А А В В В В В В Г А В В Г Б Б В А В Г Б В Г Б Г Г Г А Б Г Б В А Г А В 1–В, 2–Д, 3–Г, 4–А 1–А, 2–В, 3–Д, 4–Г 1–Д, 2–Г, 3–А, 4–В 1–Г, 2–Д, 3–А, 4–В 1–В, 2–Г, 3–Д, 4–А 1–Д, 2–А, 3–В, 4–Г 1–Б, 2–Г, 3–Д, 4–В 1–В, 2–Б, 3–Г, 4–Д 1–Г, 2–Д, 3– В, 4– Б ГБВА БГВА ГБАВ БАГВ ГВБА БАВГ 1, 5, 7 1, 2, 6 4, 6, 7 1, 4, 5 2, 5, 6 3, 4, 7

© Український центр оцінювання якості освіти, 2017


2

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Зошити № 1, 4, 7, 10, 13

Зошити № 2, 5, 8, 11, 14

Зошити № 3, 6, 9, 12, 15

Відповідь

Відповідь

Відповідь

Частина 2 Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття Г Г Г А Б Г А Б Г А Б Г В Г Б В В В Б В А А А А В Г Б Г А В Г А В В Г Б В Г Б Г А В Б В А В Г Б Г А В Б В А Г Б В А Б Г Г А В Г А В А Б Г 1–В, 2–А, 3–Г, 4–Б 1–Г, 2–Б, 3–Д, 4–В 1–Б, 2–Д, 3–В, 4–А 1–В, 2–Д, 3–Г, 4–А 1–Г, 2–А, 3–Д, 4–Б 1–Б, 2–Г, 3–В, 4–Д 1–Г, 2–В, 3–Б, 4–А 1–Д, 2–Г, 3–В, 4–Б 1–В, 2–Б, 3–А, 4–Д ГВАБ ВГАБ БВАГ ГВБА ГБВА БВГА 3, 5, 6 4, 6, 7 2, 4, 5 1, 4, 7 1, 2, 5 3, 6, 7

Ухвалено на засіданні предметної фахової комісії з історії України при Українському центрі оцінювання якості освіти 02 червня 2017 р. © Український центр оцінювання якості освіти, 2017

матеріали для підготовки до ЗНО  

відповіді до тестів з ЗНО 2018 р.

матеріали для підготовки до ЗНО  

відповіді до тестів з ЗНО 2018 р.

Advertisement