Page 1

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Konu: Fobi Hazırlayan: Eren Erçin Çağrı Kum Öğrenci Numarası: 21294329

Ara Sınav Projesi GNK 104 Bilgisayar II Öğretim Elemanı: Arş. Gör. H. Hakan Çetinkaya

Ankara, 2014

21294329

Sayfa 1


İçindekiler Dijital Öykü-1: Windows Live Movie Maker .........................................................................................4 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................4 Açıklama: Bu çalışma Windows Live Movie Maker yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Fobi kısaca tanımlanmıştır. ...............................................................................................................................4 URL: ................................................................................................................................................4 QR Kodu:.........................................................................................................................................4 2. Dijital Öykü-2: Storybird ..................................................................................................................5 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................5 Açıklama: ........................................................................................................................................5 URL: ................................................................................................................................................5 QR Kodu:.........................................................................................................................................5 3. Karakter Oluşturma: Voki ................................................................................................................6 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................6 Açıklama: ........................................................................................................................................6 URL: ................................................................................................................................................6 QR Kodu:.........................................................................................................................................6 Dersin Adı: ......................................................................................................................................6 Konunun Adı: ..................................................................................................................................6 Kademe: .........................................................................................................................................6 Uygulama:.......................................................................................................................................6 4. Karikatür Oluşturma: Toondoo ........................................................................................................7 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................7 Açıklama: ........................................................................................................................................7 URL: ................................................................................................................................................7 QR Kodu:.........................................................................................................................................7 5. Anket Oluşturma: Survey Monkey ...................................................................................................8 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................8 Açıklama: ........................................................................................................................................8 URL: ................................................................................................................................................8 QR Kodu:.........................................................................................................................................8 6. Sınav Oluşturma: Google Forms ......................................................................................................9 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................9 Açıklama: ........................................................................................................................................9

21294329

Sayfa 2


URL: ................................................................................................................................................9 QR Kodu:.........................................................................................................................................9 7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul...................................................................................................... 10 Ekran Görüntüsü: .......................................................................................................................... 10 Açıklama: ...................................................................................................................................... 10 URL: .............................................................................................................................................. 10 QR Kodu:....................................................................................................................................... 10

21294329

Sayfa 3


Dijital Öykü-1: Windows Live Movie Maker Ekran Görüntüsü: .

Açıklama: Bu çalışma Windows Live Movie Maker yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Fobi kısaca tanımlanmıştır.

URL: http://youtu.be/Rn7AvtgakuQ

QR Kodu:

21294329

Sayfa 4


2. Dijital Öykü-2: Storybird Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Storybird öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Korkularla yüzleşmesi gerekildiğinden ve fobilerin nasıl üstesinden gelineceğine dair bir hikaye.

URL: https://storybird.com/books/yesimin-korkusuyla-yuzlesmesi/?token=m32pr4wwwm QR Kodu:

21294329

Sayfa 5


3. Karakter Oluşturma: Voki

Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Voki öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Fobinin ne olduğu açıklanmıştır.

URL:

http://www.voki.com/pickup.php?scid=9783651&height=267&width=200

QR Kodu:

Dersin Adı: GNK104 Konunun Adı: Fobi Kademe: 7, 8, ve 9. Sınıflara yönelik Uygulama: Bu uygulama eğitici ve öğreticidir.

21294329

Sayfa 6


4. Karikatür Oluşturma: Toondoo Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Toondoo öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Aslında korkuların yersiz olduğu anlatılmıştır.

URL: http://www.toondoo.com/View.toon?param=7478656 QR Kodu:

21294329

Sayfa 7


5. Anket Oluşturma: Survey Monkey Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma SurveyMonkey öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Fobinin insanlar arasında nasıl algılandığını anlamak amaçlanmıştır.

URL: https://www.surveymonkey.com/s/JQJJC5C

QR Kodu:

21294329

Sayfa 8


6. Sınav Oluşturma: Google Forms Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Google Forms öğrenme aracı kullanılarak fobi ile ilgili olarak sınav hazırlanmıştır.

URL: https://docs.google.com/forms/d/1hzqWPrGP5UwHWlwym3HzaaPDxeqs6WExmgJxn4bags/viewform?usp=send_form

QR Kodu:

21294329

Sayfa 9


7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Tagul Öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır.

URL: http://tagul.com/preview?id=312449@2&name=Cloud%202

QR Kodu:

21294329

Sayfa 10

Fobi Proje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you