Page 1

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı

KONU: SÖZCÜK TÜRLERİ HAZIRLAYAN: KÜBRA UNLUKAYA ÖĞRENCİ NUMARASI: 21195789

Ara Sınav Projesi GNK 210 BİLGİSAYAR Öğretim Elemanı: Arş. Gör. H. Hakan Çetinkaya


İçindekiler

21195789

Sayfa 2


1.DİJİTAL ÖYKÜ-1: Windows live movie maker Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu uygulama hem ses

hem de görsel olarak desteklenerek öğrencilere etkili bir sunum

yapmak için hazırlanmıştır

URL : http://www.youtube.com/watch?v=I29JYWnRTUo

21195789

Sayfa 3


QR Kodu

21195789

Sayfa 4


2.DİJİTAL ÖYKÜ-2: Storybird

Ekran Görüntüsü

Açıklama: Bu yazılım konu anlatımını hikaye üzerinden daha etkili kılabilmek için hazırlanmıştır.

URL: http://storybird.com/books/kabarcik-ile-pofidik/?token=rurzvk6r7n

QR Kodu:

21195789

Sayfa 5


3.KARAKTER OLUŞTURMA: Voki Ekran Görüntüsü

Açıklama: Bu çalışma Voki öğrenme aracı ile öğrencilere daha etkili bir sunum yapabilmesi için hazırlanmıştır

21195789

Sayfa 6


Dersin Adı: Türkçe Konunun Adı: Sözcük Türleri Kademe: 6,7,8. Sınıflar Uygulama: bu uygulama etkili bir sunum yapabilmek için kalabalık ortamlarda kullanılması için hazırlanmıştır. URL:http://www.voki.com/pickup.php? scid=9742399&height=267&width=200 QR Kodu:

4.KARİKATÜR OLUŞTURMA: Toondoo

21195789

Sayfa 7


Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu uygulama toondoo yazılımı aracılıyla eğlendirerek öğrendirmeyi amaçlamıştır

URL: http://www.toondoo.com/cartoon/7456143 QR Kodu :

21195789

Sayfa 8


5.ANKET OLUŞTURMA: SurveyMonkey Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma SurveyMonkey öğrenme aracı kullanılarak öğrencilerin boş zamanlarını neler ile değerlendirdiklerini öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır.

URL:https://www.surveymonkey.com/s.aspx? sm=8dSiaYXF1FguDxaRzc2KTw%3d%3d

QR Kodu:

21195789

Sayfa 9


6.Sınav Oluşturma: Google Forms Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır.

URL: https://docs.google.com/forms/d/1op7bR1LKsgnnEdt5MTrQqSf5kQS4Tcw-cPUAu4M_Yc/viewform

21195789

Sayfa 10


QR Kodu:

21195789

Sayfa 11


7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu uygulama Tagul uygulaması kullanılarak görsel tasarımlarla desteklenerek sözcük türlerinin neler olduğu hakkında özetleyici bir uygulama olarak hazırlanmıştır.

URL: http://tagul.com/preview?id=312499@6&name=Cloud%206 QR Kodu:

21195789

Sayfa 12

Kkk  

..

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you