Page 1

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programı

KONU: Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai HAZIRLAYAN: Sesil Berfin Öksüz ÖĞRENCİ NUMARASI: 21194476

Ara Sınav Projesi GNK 104 Bilgisayar II Öğretim Elemanı: Arş. Gör. H.Hakan Çetinkaya

ANKARA, 2014


İçindekiler 1. Dijital Öykü-1: Windows Live Movie Maker ........................................................................................ 3 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 3 Açıklama: Bu çalışma “Movie Maker” programıyla hazırlanmıştır. Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt adlı romanı kısaca tanıtılmıştır. Bu programla öğrencilerin görsel ve işitsel duyularına hitap edilerek öğrenmeleri kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. .................................................................................... 3 URL: http://www.youtube.com/watch?v=wf5izKYdG98 .................................................................... 3 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 3 2. Dijital Öykü-2: Storybird ...................................................................................................................... 4 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 4 Açıklama: Bu çalışma “Storybird” programıyla hazırlanmıştır. Dijital öyküde Sergüzeşt romanı, öykü kurgusu ve ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Öykü kurgusu kullanılarak öğrencilerin hayal dünyalarının gelişimine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. ........................................................... 4 URL: http://storybird.com/books/hayat-bir-insana-ne-kadar-zor-gelebilir-ki/?token=4zwfe6mwjq 4 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 4 3. Karakter Oluşturma-1: Voki ................................................................................................................. 5 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 5 Açıklama: Bu çalışma “Voki” programıyla hazırlanmıştır. Ders içeriği (Samipaşazade SezaiSergüzeşt) hakkında öğrencilere kısa tanıtım yapılmıştır. Görsel öge, ses dosyasıyla desteklenerek öğrencilere sunulmuştur. .................................................................................................................... 5 Dersin Adı: Türkçe ............................................................................................................................... 5 Konunun Adı: Tanzimat Dönemi Edebiyatı.......................................................................................... 5 Kademe: 8. Sınıf ................................................................................................................................... 5 Uygulama: “Voki” programı kullanılarak hazırlanan bu çalışmayla derse giriş yapılmaktadır. Öğrencilere işlenecek konu bildirilmiş, ders sonu kazanımları açıklanmıştır. ..................................... 5 URL: http://www.voki.com/pickup.php?scid=9794180&height=267&width=200 ............................ 5 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 5 4. Karikatür Oluşturma-2: Toondoo ........................................................................................................ 6 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 6 Açıklama: Bu çalışma “Toondoo” programıyla hazırlanmıştır. Karikatür üzerinden Sergüzeşt romanının konusu öğrencilere aktarılmaya çalışılmaktadır. ............................................................... 6 URL: http://www.toondoo.com/cartoon/7483840 ............................................................................ 6 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 6 5. Anket Oluşturma: SurveyMonkey ....................................................................................................... 7 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 7

21194476

Sayfa 1


Açıklama: Bu çalışma “SurveyMonkey” programıyla hazırlanmıştır. Anket sorularıyla öğrencilerin, Sergüzeşt romanının içeriği ve üslubuyla ilgili düşüncelerinin verilendirilmesi amaçlanmaktadır. .... 7 URL: https://www.surveymonkey.com/s/XT9TWN3 .......................................................................... 7 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 7 6. Sınav Oluşturma: Google Forms .......................................................................................................... 8 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 8 Açıklama: Bu çalışma “Google Forms” programıyla hazırlanmıştır. Bu uygulamayla öğrencilere Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt adlı romanı hakkında değerlendirme sınavı uygulanmaktadır. ..... 8 URL: https://docs.google.com/forms/d/1Mgk9EzeNmxJQQ3ZmhUdejtnCZRSIxDZYTYtiaHRKsYI/viewform ?usp=send_form .................................................................................................................................. 8 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 8 7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul ........................................................................................................... 9 Ekran Görüntüsü: ................................................................................................................................ 9 Açıklama: Bu çalışma “Tagul” programıyla hazırlanmıştır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt romanı içeriği bir araya toplanmıştır. Bu şekilde öğrenciler istenilen konuyu bir arada görerek daha kolay öğrenim gerçekleştireceklerdir. ................................ 9 URL: http://tagul.com/cloud/8 ........................................................................................................... 9 QR Kodu: .............................................................................................................................................. 9

21194476

Sayfa 2


1. Dijital Öykü-1: Windows Live Movie Maker Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Movie Maker” programıyla hazırlanmıştır. Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt adlı romanı kısaca tanıtılmıştır. Bu programla öğrencilerin görsel ve işitsel duyularına hitap edilerek öğrenmeleri kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır.

URL: http://www.youtube.com/watch?v=wf5izKYdG98 QR Kodu:

21194476

Sayfa 3


2. Dijital Öykü-2: Storybird Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Storybird” programıyla hazırlanmıştır. Dijital öyküde Sergüzeşt romanı, öykü kurgusu ve ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır. Öykü kurgusu kullanılarak öğrencilerin hayal dünyalarının gelişimine katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.

URL: http://storybird.com/books/hayat-bir-insana-ne-kadar-zor-gelebilirki/?token=4zwfe6mwjq

QR Kodu:

21194476

Sayfa 4


3. Karakter Oluşturma-1: Voki Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Voki” programıyla hazırlanmıştır. Ders içeriği (Samipaşazade SezaiSergüzeşt) hakkında öğrencilere kısa tanıtım yapılmıştır. Görsel öge, ses dosyasıyla desteklenerek öğrencilere sunulmuştur.

Dersin Adı: Türkçe Konunun Adı: Tanzimat Dönemi Edebiyatı Kademe: 8. Sınıf Uygulama: “Voki” programı kullanılarak hazırlanan bu çalışmayla derse giriş yapılmaktadır. Öğrencilere işlenecek konu bildirilmiş, ders sonu kazanımları açıklanmıştır.

URL: http://www.voki.com/pickup.php?scid=9794180&height=267&width=200

QR Kodu:

21194476

Sayfa 5


4. Karikatür Oluşturma-2: Toondoo Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Toondoo” programıyla hazırlanmıştır. Karikatür üzerinden Sergüzeşt romanının konusu öğrencilere aktarılmaya çalışılmaktadır.

URL: http://www.toondoo.com/cartoon/7483840 QR Kodu:

21194476

Sayfa 6


5. Anket Oluşturma: SurveyMonkey Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “SurveyMonkey” programıyla hazırlanmıştır. Anket sorularıyla öğrencilerin, Sergüzeşt romanının içeriği ve üslubuyla ilgili düşüncelerinin verilendirilmesi amaçlanmaktadır.

URL: https://www.surveymonkey.com/s/XT9TWN3 QR Kodu:

21194476

Sayfa 7


6. Sınav Oluşturma: Google Forms Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Google Forms” programıyla hazırlanmıştır. Bu uygulamayla öğrencilere Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt adlı romanı hakkında değerlendirme sınavı uygulanmaktadır.

URL: https://docs.google.com/forms/d/1Mgk9EzeNmxJQQ3ZmhUdejtnCZRSIxDZ YTYtiaHRKsYI/viewform?usp=send_form QR Kodu:

21194476

Sayfa 8


7. Etiket Bulutu Oluşturma: Tagul Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma “Tagul” programıyla hazırlanmıştır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt romanı içeriği bir araya toplanmıştır. Bu şekilde öğrenciler istenilen konuyu bir arada görerek daha kolay öğrenim gerçekleştireceklerdir.

URL: http://tagul.com/cloud/8

QR Kodu:

21194476

Sayfa 9

21194476