Page 1

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

KONU: Depresyon HAZIRLAYAN: Cana Bektaş ÖĞRENCİ NUMARASI: 21193457

GNK 104 Bilgisayar II Öğretim Elemanı: Arş. Gör. H.Hakan Çetinkaya

ANKARA, 2013


İÇİNDEKİLER Dijital Öykü – 1: Windows Live Movie Maker.......................................................................................4 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................4 Açıklama: ........................................................................................................................................4 URL: ................................................................................................................................................4 QR KODU: .......................................................................................................................................4 2. Dijital Öykü-2: Storybird ..................................................................................................................5 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................5 Açıklama: ........................................................................................................................................5 URL: ................................................................................................................................................5 QR KODU: .......................................................................................................................................5 3. Karakter Oluşturma: Voki ................................................................................................................6 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................6 Açıklama: ........................................................................................................................................6 Dersin Adı: ......................................................................................................................................6 Konunun Adı: ..................................................................................................................................6 Kademe: .........................................................................................................................................6 Uygulama:.......................................................................................................................................6 URL: ................................................................................................................................................6 QR Kodu:.........................................................................................................................................6 4. Karikatür Oluşturma ........................................................................................................................7 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................7 Açıklama: ........................................................................................................................................7 URL: ................................................................................................................................................7 QR kodu: .........................................................................................................................................7 5. Anket Oluşturma .............................................................................................................................8 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................8 Açıklama: ........................................................................................................................................8 URL: ................................................................................................................................................8 QR Görüntüsü: ................................................................................................................................8 6. Sınav Oluşturma ..............................................................................................................................9 Ekran Görüntüsü: ............................................................................................................................9 Açıklama: ........................................................................................................................................9 URL: ................................................................................................................................................9 21193457

Sayfa 2


QR Kodu:.........................................................................................................................................9 7. Etiket Bulutu Oluşturma ................................................................................................................ 10 Ekran Görüntüsü: .......................................................................................................................... 10 Açıklama: ...................................................................................................................................... 10 URL: .............................................................................................................................................. 10 QR Kodu:....................................................................................................................................... 10

21193457

Sayfa 3


Dijital Öykü – 1: Windows Live Movie Maker Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Windows Live Movie Maker yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. URL: http://www.youtube.com/watch?v=rTm1H8aJG6Y&feature=youtu.be QR KODU:

21193457

Sayfa 4


2. Dijital Öykü-2: Storybird Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Storybird öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. URL: http://storybird.com/books/denizin-depresiflikten-ckma-hikayesi/?token=h32e53ze2f QR KODU:

21193457

Sayfa 5


3. Karakter Oluşturma: Voki Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Voki öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. Dersin Adı: Gnk 104 Bilgisayar Konunun Adı: Depresyon Kademe: 8-10 yaş Uygulama: Çocuklara konu algılamada yardımcı oluyor. Bu uygulamayı ilkokullarda uygulanabilir.

URL: http://www.voki.com/mywebsite.php QR Kodu:

21193457

Sayfa 6


4. Karikatür Oluşturma Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Toondoo öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. URL: http://www.toondoo.com/MyToondoo.toon QR kodu:

21193457

Sayfa 7


5. Anket Oluşturma Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma SurveyMonkey öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. URL: http://www.surveymonkey.com/s/MGK9NQC QR Görüntüsü:

21193457

Sayfa 8


6. Sınav Oluşturma Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma ProProfs Quiz Maker öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır URL: http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=snav-depresyon QR Kodu:

21193457

Sayfa 9


7. Etiket Bulutu Oluşturma Ekran Görüntüsü:

Açıklama: Bu çalışma Tagul öğrenme aracı kullanılarak hazırlanmıştır. URL: http://tagul.com/preview?id=140439@21&name=Cloud%2021 QR Kodu:

21193457

Sayfa 10

Depresyon  
Depresyon  

Bilgisayar dersi depresyon konulu vize projesi

Advertisement