Page 1

‫ספגטי‪ ‬בולונז‪ ‬של‪ ‬אמא‪...‬עולם!!!!שבת‪ ‬שלום­‪9/4/2011‬‬

‫רק‪ ‬שתדעו‪ ‬שלב‪ ‬רך‪ ‬לא‪ ‬מתקשה‪ ‬עם‪ ‬הגיל‪ ‬לטוב‪ ‬ולרע­‪13/4/2011‬‬

‫‪ ‬רואה‪ ‬את‪ ‬כל‪ ‬הציוצים‪ ‬ונהנה­‪17/4/2011‬‬

‫‪ ‬בבית‪ ‬אצל‪ ‬ההורים‪ ‬בחלון‪ ‬כרמים­‪24/4/2011‬‬

‫יום‪ ‬שנותן‪ ‬פרופורציה‪ ‬לחיים­‪1/5/2011‬‬

‫‪ ‬בא‪ ‬לי‪ ‬את‪ ‬הפשטידה‪ ‬של‪ ‬אמא‪ ‬חבל‪ ‬שלא‪ ‬לקחתי‪ ‬כשחזרתי‪ ‬לתל‪ ‬אביב­‪9/6/2011‬‬

‫‪ ‬נכנס‪ ‬להיכל‪ ‬התהילה‪ ‬ערוץ‪ 24 ‬עכשיו­‪10/6/2011‬‬

‫תמיד‪ ‬קל‪ ‬לייעץ‪ ‬לאחרים‪ ‬אבל‪ ‬על‪ ‬עצמנו‪ ‬לא‪ ‬ניישם‪ ‬אף‪ ‬פעם­‪4/7/2011‬‬

‫כשרואים‪ ‬את‪ ‬שלמה‪ ‬ארצי‪ ‬בהופעה‪ ‬מבינים‪ ‬למה‪ ‬יש‪ ‬רק‪ ‬אחד‪ ‬כזה­‪10/7/2011‬‬

‫‪ ‬אם‪ ‬בן‪ ‬אדם‪ ‬מוריד‪ ‬אתכם‪ ‬אל‪ ‬תנסו‪ ‬להיות‪ ‬יותר‪ ‬טובים‪ ‬איתו‪ ‬כי‪ ‬לא‪ ‬מגיע­‪27/9/2011‬‬

‫לו‪ ‬אתכם‬

‫?מה‪ ‬מעניין‪ ‬אותנו‪ ‬יותר‪,‬להגיד‪ ‬מה‪ ‬שרוצים‪ ‬או‪ ‬לשמוע‪ ‬מה‪ ‬שרוצים­‪29/9/2011‬‬


‫‪ ‬יש‪ ‬אנשים‪ ‬שעוצמים‪ ‬עיניים‪ ‬בחדר‪ ‬רואים‪ ‬שמיים‪ ‬ויש‪ ‬אנשים‪ ‬שעדיין‪ ‬רואים­‪30/9/2011‬‬

‫תקרה‬

‫שבת‪ ‬אצל‪ ‬ההורים‪,‬אבא‪ ‬אפה‪ ‬עוגה‪ ‬התעוררתי‪ ‬מהריח­‪12/11/2011‬‬

23-אלירז מצייץ  

24/4/2011­ ‫כרמים‬ ‫בחלון‬ ‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫בבית‬ 17/4/2011­ ‫ונהנה‬ ‫הציוצים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫רואה‬ 1/5/2011­ ‫לחיים‬ ‫פרופורציה‬ ‫שנותן‬ ‫יום‬ 9...

23-אלירז מצייץ  

24/4/2011­ ‫כרמים‬ ‫בחלון‬ ‫ההורים‬ ‫אצל‬ ‫בבית‬ 17/4/2011­ ‫ונהנה‬ ‫הציוצים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫רואה‬ 1/5/2011­ ‫לחיים‬ ‫פרופורציה‬ ‫שנותן‬ ‫יום‬ 9...

Advertisement