Page 19

Інтернет - ресурси Розкажіть про українську перекладацьку школу (традиції, постаті, здобутки) [Електронний ресурс] // Лирические этюды: [сайт]. — Текст. дані. — Режим доступу: http://www.testsoch.info/ rozkazhit-pro-ukraїnsku-perekladacku-shkolu-tradiciї-postati-zdobutki/ (26.03.2017). — Назва з екрану. Олійник, В. Українська перекладацька школа: міф чи реальність [Електронний ресурс] / Валентина Олійник // Україна молода: [сайт]. — Текст. дані. — 2006. — 16 грудня № 235. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/821/164/29912/ (26.03.2017). — Назва з екрану. Основні етапи становлення українського перекладознавства [Електронний ресурс] // Библиофонд Електронная библиотека студента: [сайт]. — Текст. дані. — Режим доступу: http:// bibliofond.ru/view.aspx?id=808750 (26.03.2017). — Назва з екрану. Коломієць, Л.В. Юрій Клен як розбудовник перекладацької школи неокласиків [Електронний ресурс] / Л.В. Коломієць // Український шекспірівський портал: [сайт]. — Текст. дані. — Режим доступу: http://shakespeare.zp.ua/texts.item.65/ (26.03.2017). — Назва з екрану. Бурбан, В. Геній і таїнство Миколи Лукаша [Електронний ресурс] / Володимр Бурбан // ZN,UA “Дзеркало тижня. Україна: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — 2004. — 17 грудня. — Режим доступу:http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/geniy_i_tayinstvo_mikoli_lukasha. html (26.03.2017). — Назва з екрану.

19

Українська перекладацька школа  
Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Advertisement