Page 16

Лучук, О. Григорій Кочур і українська шекспіріана / О. Лучук // Українська культура. — 2008. — № 11. — С. 34-35. Москаленко, М. Переклади Григорія Кочура: шлях до “Третього відлуння” / Михайло Москаленко // Сучасність. — 1996. — № 6. — С. 79-89. Новикова, М. Григорій Кочур — редактор перекладів із Миколи Зерова (сонет “Чистий четвер”) / М. Новикова // Всесвіт. — 2007. — № 1-2. — С. 174-178. Стріха, М. Григорій Кочур — енциклопедист / М. Стріха // Сучасність. — 2007. — № 10. — С. 103-124. Стріха, М. Григорій Кочур на сторінках покажчика (Григорій Кочур. Бібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська; наук. ред. і автор передмови Р. Зорівчак. — Львів: ЛНУ ім. Франка, 2006. — 264 с. — (Українська бібліографія. Нова серія; число 21): [про українського перекладача / Максим Стріха // Всесвіт. — 2007. — № 3-4. — С. 166-169. Стріха, М. Наукова відвага Григорія Кочура (з неопублікованої статті) / М. Стріха // Всесвіт. — 2007. — № 11-12. — С. 147-149. Хорунжий, Ю. Григорій Кочур — патріарх всія літератури / Ю. Хорунжий // Мужі чину. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. — С. 317-341. Хорунжий, Ю. Тридцять літератур світу українською: до 95-річчя від дня народження Г. Кочура / Ю. Хорунжий // Дивослово. — 2003. — № 11. — С. 68-69. Чередниченко, О. Перекладацький доробок Григорія Кочура: до 100-літнього ювілею Майстра / О. Чередніченко // Всесвіт. — 2009. — № 5-6. — С. 185-190. Чистяк, Д. Світлий усміх Григорія Кочура: до 99-річчя з дня народження / Д. Чистяк // Всесвіт. — 2008. — № 1-2. — С. 175176.

16

Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Advertisement