Page 12

Коломієць, Л.В. Український художній переклад: від давнини до сучасності / Л.В. Коломієць // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. — 1999. — № 2. — С. 50-54. Коптілов, В. Теорія і практика перекладу: навч. посібник / В. Коптілов. — К.: Юніверс, 2003. — 280 с. Корунець, І. Біля витоків українського перекладознавства / І. Корунець // Всесвіт. — 2008. — № 1-2. — С. 188-194. Крупко, О. З когорти перекладачів-шістдесятників: з нагоди 80-річчя від дня народження Ю.Я. Лісняка / Ольга Крупко // Всесвіт. — 2009. — № 5-6. — С. 174-177. Кузьменко, В.І. Про види перекладу, форми і методи роботи з ним / В.І. Кузьменко // Тема. — 2004. — № 2. — С. 24-41. Литвинець, М. Адам Міцкевич в одежі українського слова / Михайло Литвинець // Всесвіт. — 1999. — № 3. — С. 93-94.

Мегела, І.П. Давньогрецька класична лірика: антологія: навч. посіб.: [відомі переклади українською мовою, виконані представниками різних перекладацьких шкіл від І. Франка. Г. Кочура, В. Державіна до наших сучасників А. Содомори, Т. Лучука, О. Страшенка] / І.П. Мегела, О.В. Левко. — К.: Арістей, 2006. — 400 с. Москаленко, М. Актуальність Кундзіча:[про письменникаперекладача] / Михайло Москаленко // Всесвіт. — 2004. — № 5-6. — С. 173-180. Москаленко, М. Нариси з історії українського перекладу / Михайло Москаленко // Всесвіт. — 2006. — № 1-2. — С. 172-190.; № 3-4. — С. 154-171.; № 5-6. — С. 174-194; №11-12. — С. 160-174. Мушкетик, Л. Переклади угорської літератури українською мовою: стаття / Леся Мушкетик // Всесвіт. — 2006. — № 9-10. — С. 225-227.

12

Українська перекладацька школа  
Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Advertisement