Page 11

Дзюба, І. Вірність собі: [про творчість Ігоря Качуровського] / І. Дзюба // Дивослово. — 2006. — № 1. — С. 25-28. Жердинівська, М. Ігор Васильович Качуровський: до 90-річчя з дня народження / Маргарита Жердинівська // Всесвіт. — 2008. — № 9-10. — С. 150-152. Зорівчак, Р. Іван Франко як перекладач і перекладознавець / Роксолана Зорівчак // Всесвіт. — 2016. — № 3-4. — С. 178-192; № 7-8. — С. 247-257. Івасюк, О. Творець сучасного українського перекладазнавства: Віктор Коптілов / О. Івасюк, О. Отуй // Всесвіт. — 2010. — № 7-8. — С. 244-298. Качуровський,І. Про почвірну еволюцію І. Качуровський // Київ. — 2005. — № 12. — С. 4-12.

мови

/

Качуровський І. 150 вікон у світ: з бесід, трансльованих по Радіо “Свобода”:[про діячів світової культури та про перекладачів] / І. Качуровський. — К.: Києво-Могилянська академія, 2008. — 462 с. Клименко, Ж. Проблеми вивчення перекладу, переказу і переспіву / Ж. Клименко // Зарубіжна література в навч. закладах. — 1999. — № 7. — С. 46-49. Клименко, Ж. Розкриття значення перекладної літератури як важливого чинника формування української нації / Ж. Клименко // Всесвітня література в сер. навч. закладах. — 2005. — № 6. — С. 36-39. Клименко, Ж. Творча спадщина М.В. Гоголя крізь призму перекладознавства / Жанна Клименко // Всесвітня література в сер. навч. закладах України. — 2009. — № 3. — С. 2-5.

11

Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Українська перекладацька школа  

Українська перекладацька школа : бібліографічний список / Бібліотека ім. В. Маяковського. - К.: 2017

Advertisement