Page 151

M A R K e t IN G M I N G

F O R

C H A

T I

M P I O N S

M I N G

F O R

C H A

el e g a nt, it will b e t h e hi g hli g ht o n e v e r y o n e’ s

T h e n e w E d o x G r a n d O c e a n i s t h e r e s ult

el e g a nt, it will b e t h e hi g hli g ht o n e v e r y o n e’ s

a n e x cl u si v e f u si o n: d y n a mi s m a n d el e g a n c e.

w ri st. It i s a ti m e pi e c e wit h n o li mit s. E d o x i s t h e

of a n e x cl u si v e f u si o n: d y n a mi s m a n d

w ri st. It i s a ti m e pi e c e wit h n o li mit s. E d o x i s t h e

Off e ri n g t h e p e rf e ct r eli a bilit y of a S wi s s - m a d e

of fi ci al ti m e k e e p e r f o r t h e S a u b e r F 1

T e a m, t h e

el e g a n c e. Off e ri n g t h e cl a s si c al f u n cti o n s

of fi ci al ti m e k e e p e r f o r t h e S a u b e r F 1

m e c h a ni c al

E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™ a n d f o r t h e W o rl d C u rli n g

of a m e c h a ni c al c h r o n o g r a p h, it s c o m pl e x c a s e

E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™ a n d f o r t h e W o rl d C u rli n g

F e d e r ati o n ( W C F). E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

c o n st r u cti o n i s h a n d - a s s e m bl e d. S p o rt y y et

F e d e r ati o n ( W C F). E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

T E M P _ G R A N D O C E A N _ 8 8 0 0 2 _ 3 O R C A _ A B U N _ A 4.i n d d

1

2 5. 0 8. 1 6

GRA ND OCeA N

T I

M I N G

88002 3 O R CA A B U N

F O R

C H A

1 5: 1 6

T E M P _ G R A N D O C E A N _ 0 1 1 2 3 _ 3 B U C A _ N B U N _ A 4.i n d d

T I

M P I O N S

wit h a p o w e rf ul q u a rt z c h r o n o g r a p h m o v e m e nt, t h e C h r o n o r all y off e r s r eli a bl e f u n cti o n s a n d l e gi bilit y. E D O X i s t h e Of fi ci al

ali k e. O v e r si z e d p u s h e r s, w h e el ri m a s c a s e b a c k a n d st r u ct u r e d r u b b e r st r a p a r e ti m el e s s b ut i m p r e s si v e d et ail s. M ot o ri z e d

Ti m e k e e p e r of Cl a s s - 1 P o w e r b o at W o rl d C h a m pi o n s hi p, D a k a r R all y a n d E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™ . E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

M I N G

0 1. 0 9. 1 6

C H R O N O R A L LY

F O R

C H A

f o r d ri v e r s. E d o x i s t h e of fi ci al ti m e k e e p e r of t h e D a k a r R all y, t h e E xt r e m e S aili n g S e ri e s T M a n d of t h e W o rl d C u rli n g F e d e r ati o n. E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

T I

M I N G

F O R

C H A

1

C H R O N O R A L LY

M P I O N S

r e l e ct s t o p e rf e cti o n t h e att ri b ut e s of t h e w o rl d’ s g r e at e st d ri v e r s: s o u n d, r o b u st a n d r eli a bl e. E D O X i s t h e Of i ci al Ti m e k e e p e r

of t e m p e r at u r e a n d d u st, t h e n e w E D O X C h r o n o r all y ti m e pi e c e i s m a d e of t h e s a m e

of Cl a s s - 1 P o w e r b o at W o rl d C h a m pi o n s hi p, D a k a r R all y a n d E x t r e m e S aili n g

st e el a s t h e D a k a r st a r s. T h e C h r o n o r all y

S e ri e s ™ . E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

C H A

T I

M P I O N S

M I N G

P r of e s si o n al Off s h o r e C h a m pi o n

C H R O N O F F S H O R E- 1 E d o x C ali b r e 1 0 2 – Bl a c k c e r a mi c b e z el – P V D c o at e d c a s e – T a c h y m et e r – 4 5 m m di a m et e r – 3. 0 m m S a p p hi r e c r y st al – W at e r r e si st a n c e 5 0 0 m et e r s / 5 0 A T M – C a s e b a c k wit h C h r o n off s h o r e - 1 p r o p ell e r e n g r a vi n g

C H R O N O F F S H O R E- 1 E d o x C ali b r e 0 1 1 – Bl a c k c e r a mi c b e z el – T a c h y m et e r – 4 5 m m di a m et e r – 3. 0 m m S a p p hi r e c r y st al – W at e r r e si st a n c e 5 0 0 m et e r s/ 5 0 A T M – C a s e b a c k wit h C h r o n off s h o r e - 1 p r o p ell e r e n g r a vi n g

T E M P- C H R O N O F F S H O R E- 1 0 2 2 1 3 7 R NI R- A 4.i n d d

C O- 1

1

2 2. 0 1. 1 6

1 0 2 2 1 3 7 R NI R

M I N G

F O R

T h e l e g e n d a r y E d o x C h r o n o r all y i s t h e u l ti m a t e ti mi n g d e vi c e d e di c a t e d t o d ri v e r s, t r u e vi r t u o si of t h e t a r m a c a n d i c y r o a d s, a n d t o all d e v o t e e s of t h e a u t o m o bil e. T hi s

C H A

F O R

S wi s s w at c h m a k e r E d o x i nt r o d u c e s t h e n e w C h r o n off s h o r e - 1 c oll e cti o n. Wit h a st r o n g st e el c a s e, s h a r p e d g e s a n d vi g o r o u s li n e s, t h e C h r o n o g r a p h i s a n e x c e pti o n al ti m e pi e c e f o r t h o s e w h o l o v e t o g et o ut o n t h e w at e r, b e it s aili n g o r - li k e E d o x p a rt n e r P al Vi ri k Nil s e n i n t h e hi g h a d r e n ali n e w o rl d of off s h o r e p o w e r b o at r a ci n g.

T hi s n e w w at c h i s t h e p e rf e ct ti m e k e e pi n g c o m p a ni o n f o r t h o s e w h o w a nt a l ot of f u n cti o n alit y i n a w at c h b ut wit h a d e si g n t h at’ s m o d e r n, c o ol a n d u n cl utt e r e d. E d o x i s t h e Of i ci al W at c h P a rt n e r of P al Vi ri k Nil s e n, p r of e s si o n al off s h o r e c h a m pi o n a n d t h e Of i ci al Ti m e k e e p e r of t h e E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™. E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s

1 0: 2 1

C O- 1

M P I O N S

M P I O N S

0 1 1 2 2 3 NI N

T E M P- C H R O N O F F S H O R E- 0 1 1 2 2 3 NI N- A 4.i n d d

T I

s p o r t y a n d m a s c uli n e ti m e pi e c e i s c r e a t e d f o r c h a m pi o n s a n d i s a n i n v al u a bl e t o ol f o r d ri v e r s. E d o x i s t h e P r e mi u m P a r t n e r of t h e S a u b e r F 1 ® T e a m. E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

C H A

T hi s n e w w at c h i s t h e p e rf e ct ti m e k e e pi n g c o m p a ni o n f o r t h o s e w h o w a nt a l ot of f u n cti o n alit y i n a w at c h b ut wit h a d e si g n t h at’ s m o d e r n, c o ol a n d u n cl utt e r e d. E d o x i s t h e Of i ci al W at c h P a rt n e r of P al Vi ri k Nil s e n, p r of e s si o n al off s h o r e c h a m pi o n a n d t h e Of i ci al Ti m e k e e p e r of t h e E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™. E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s

1

M I N G

F O R

0 2. 1 2. 1 5

C H A

3 8 0 0 1 t I N NI N

1 3. 0 3. 1 4

1 7: 0 0

1 2: 1 6

M P I O N S

T h e r a c e r s w at c h. T h e n e w C h r o n o r all y i s t h e ulti m at e ti m e pi e c e c h o s e n b y r all y d ri v e r s, n a vi g at o r s a n d m ot o ri n g e nt h u si a st s

wit h a p o w e rf ul q u a rt z c h r o n o g r a p h m o v e m e nt, t h e C h r o n o r all y off e r s r eli a bl e f u n cti o n s a n d l e gi bilit y. E D O X i s t h e Of fi ci al

ali k e. O v e r si z e d p u s h e r s, w h e el ri m a s c a s e b a c k a n d st r u ct u r e d r u b b e r st r a p a r e ti m el e s s b ut i m p r e s si v e d et ail s. M ot o ri z e d

Ti m e k e e p e r of Cl a s s - 1 P o w e r b o at W o rl d C h a m pi o n s hi p, D a k a r R all y a n d E xt r e m e S aili n g S e ri e s ™ . E d o x – Ti mi n g f o r C h a m pi o n s.

C H R O N O R A L LY

3 8 0 0 1 t I N N 1 N B UI 1

C H R O N O R A L LY

1 0 3 0 2 3 NI N 2

T H E R E VI V A L O F A N I C O N

T H E R E VI V A L O F A N I C O N

T H E R E VI V A L O F A N I C O N

E D O X D E L FI N – 1 9 6 1 Bi rt h of t h e w o rl d f a m o u s E d o x D el fi n ti m e pi e c e. P at e nt e d c r o w n s y st e m. D o u bl e c a s e b a c k. S h o c k r e si st a nt. 2 0 0 m S u p e r W at e r R e si st a nt.

E D O X D E L FI N – 1 9 6 1 Bi rt h of t h e w o rl d f a m o u s E d o x D el fi n ti m e pi e c e. P at e nt e d c r o w n s y st e m. D o u bl e c a s e b a c k. S h o c k r e si st a nt. 2 0 0 m S u p e r W at e r R e si st a nt.

E D O X D E L FI N – 1 9 6 1 Bi rt h of t h e w o rl d f a m o u s E d o x D el fi n ti m e pi e c e. P at e nt e d c r o w n s y st e m. D o u bl e c a s e b a c k. S h o c k r e si st a nt. 2 0 0 m S u p e r W at e r R e si st a nt.

C H R O N O R A L LY - 1

10305 3 N vN v

T E M P _ 1 0 1 0 9 _ 3 5 7 N C A _ NI N _ D elfi n _ A 4.i n d d

D e L FI N

1

1 0 1 0 9 3 5 7 N C A NI N

2 8. 1 1. 1 6

0 8: 3 0

T E M P _ 1 0 1 0 9 _ 3 5 7 R N C A _ NI R G _ D elfi n _ D R O P- A 4.i n d d

D e L FI N

1

1 0 1 0 9 3 5 7 R N C A NI R G

2 8. 1 1. 1 6

0 8: 2 8

CE

I nf o r m ati o n & S h o p s › w w w. e d o x. c h

S IN

I nf o r m ati o n & S h o p s › w w w. e d o x. c h

M A R K E TI N G & MORE

T h e D a k a r – t h e w o rl d’ s g r e at e st c a r r a c e a n d h u m a n a d v e nt u r e. B uilt f o r r a ci n g, d e si g n e d t o wit h st a n d i m p a ct s, e xt r e m e s

F O R

P r of e s si o n al P o w e r b o at R a ci n g D ri v e r

T I

M P I O N S

f o r c h a m pi o n s a n d i s a n i n v al u a bl e t o ol

i s d e di c at e d t o r all y d ri v e r s, t r u e vi rt u o si of t h e t a r m a c a n d i c y r o a d s, a n d t o all d e v ot e e s of t h e a ut o m o bil e. T hi s n e w s p o rt y a n d m a s c uli n e ti m e pi e c e i s c r e at e d

T E M P _ C H R O N O R A L L Y _ 3 8 0 0 1 _ A 4.i n d d

1 0 3 0 2 3 7 N NI N

1 0: 5 6

01123 3 B U CA N B U N

T h e n e w E d o x C h r o n o r all y C h r o n o g r a p h

M I N G

S wi s s w at c h m a k e r E d o x i nt r o d u c e s t h e n e w C h r o n off s h o r e - 1 c oll e cti o n. Wit h a st r o n g st e el c a s e, s h a r p e d g e s a n d vi g o r o u s li n e s, t h e C h r o n o g r a p h i s a n e x c e pti o n al ti m e pi e c e f o r t h o s e w h o l o v e t o g et o ut o n t h e w at e r, b e it s aili n g o r - li k e E d o x p a rt n e r P al Vi ri k Nil s e n i n t h e hi g h a d r e n ali n e w o rl d of off s h o r e p o w e r b o at r a ci n g.

T e a m, t h e

I nf o r m ati o n & S h o p s › w w w. e d o x. c h

T h e r a c e r s w at c h. T h e n e w C h r o n o r all y i s t h e ulti m at e ti m e pi e c e c h o s e n b y r all y d ri v e r s, n a vi g at o r s a n d m ot o ri n g e nt h u si a st s

1

GRA ND OCeA N

®

I nf o r m ati o n & S h o p s › w w w. e d o x. c h

m o v e m e nt, it s c o m pl e x c a s e

c o n st r u cti o n i s h a n d - a s s e m bl e d. S p o rt y y et

®

T I

M P I O N S

T h e n e w E d o x G r a n d O c e a n i s t h e r e s ult of

V i s u a l ad V e r ti si n g Wi n n e r s

I nf o r m ati o n & S h o p s › w w w. e d o x. c h

T I

&M O R e

1961

T E M P _ 8 5 0 2 4 3 M NI N _ D elfi n _ A 4.i n d d

D e L FI N

1

8 5 0 2 4 3 M NI N

0 2. 0 6. 1 5

1 1: 5 0

145

Profile for Kirk Galea

Edoxionary 2017 2018  

Your EDOX Swiss Watch Guide for 2018

Edoxionary 2017 2018  

Your EDOX Swiss Watch Guide for 2018

Advertisement