Page 99

Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXVIII. [alamunov memorial - 28. do 30. 10. 2005 Svetovni pokal v {portni gimnastiki (dvorana Tabor Maribor) Gimnasti~ni Zvezi Slovenije je letos v sklopu 38. Šalamunovega memoriala zaupana organizacija Svetovnega pokala A kategorije za moške in `enske. Svetovni pokal organiziran v navedenem terminu bo zadnje veliko tekmovanje v moški in `enski konkurenci pred Svetovnim prvenstvom na posameznih orodjih (Melbourne, november 2005), kar nam zagotavlja dobro pripravo za naše tekmovalce in nenazadnje tudi najkvalitetnejšo udele`bo tekmovalcev. Med glavne cilje pri organizaciji Svetovnega pokala pa vsekakor štejemo tudi mo`nost afirmacije ostalih tekmovalcev, ki se bodo na tem tekmovanju predstavili in jim bomo z organizacijo tekmovanja na doma~ih tleh omogo~ili boljše mo`nosti za doseganje vidnih tekmovalnih rezultatov. Obstoje~a oblika tekmovanj za svetovni pokal poteka v organizacije FIG od leta 1997. Tekmovanje je organizirano v dveletnih ciklih, v katerem se izvede od 10 do 12 tekmovanj za svetovni pokal. Uvrstitve na posameznih tekmovanjih se to~kujejo za vsako orodje posebej. Najboljših šest tekmovalcev na lestvici svetovnega pokala po zaklju~enem dveletnem ciklu se uvrsti na Finale svetovnega pokala, kjer se pomerijo med sabo. Na osnovi rezultatov na tem tekmovanju se razglasijo najboljši tekmovalci v Svetovnem pokalu na posameznih orodjih za pretekli dve leti. Tekmovanje za Svetovni pokal, ki bo organizirano v Mariboru, bo štelo za tekmovalni cikel 2005/2006. V letu 2005 so ta potekala v New Yorku, Sao Paolu, Ghentu, Parizu, v oktobru pa bodo še v Stuttgartu, Glasgowu in v Mariboru. Dr`ave udele`enke letošnjega Šalamunovega memoriala: Avstralija, Avstrija, Belorusija, Belgija, Brazilija, Bolgarija, Ciper, ^eška, Egipt, Finska, Grcija, Hrvaška, Kanada, Luksemburg, Mad`arska, Makedonija, Nem~ija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Portoriko, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Tajska, Tunizija in Velika Britanija.

98

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement