Page 97

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

20. Seligman Robert CRO 32,10 21. [ilc @iga SLO 32,05 22. Canducci Giacomo ITA 31,15 23. Britov{ek @iga SLO 30,35 24. Bernath Gyula HUN 29,75 25. Gordon Martin GB 25,95 26. Cipolla Giovanni ITA 25,35 27. Markovi~ Tomislav CRO 24,00 28. Rutar Klemen SLO 21,40 Finale po orodjih: ^lani: Parter: 1. Benko Aleksander SVK 8,80 2. Bago Ivica CRO 8,60 3. Brewer Ross GB 8,45 4. Detroi Zoltan HUN 8,20 4. Moznik Mario CRO 8,20 6. Sulji~ Ernes SLO 8,10 7. Puskas Peter HUN 8,00 8. Gerrard Darren GB 7,25

Konj z ro~aji: 1. Magyari Zsolt HUN 9,475 2. Marcek Kris CRO 9,425 3. Brewer Ross HB 9,00 4. Horvath Csaba HUN 8,65 5. Pulji~ Sa{o SLO 8,50 6. Solar Sa{a CRO 8,15 7. Bertoncelj Sa{o SLO 7,85 8. Benko Aleksander SVK 7,30 Krogi: 1. Kiraly Roland HUN 9,40 2. Massam David GB 9,30 3. Gerrard Darren GB 8,85 4. Detroi Zoltan HUN 8,25 5. Zubovi~ Igor CRO 6,45 Preskok: 1. Gerrard Darren GB 8,925 2. Bago Ivica CRO 8,812 3. Kozlev~ar Rok SLO 8,225 4. Sulji~ Ernes SLO 8,10

Nepogre{ljiva ekipa [alamunovega memoriala, ki `e dolga leta skrbi za vse tisto, kar ponavadi ostane gledalcem skrito: za dobro po~utje tekmovalcev, nastanitev, pripravo vseh potrebnih materialov za tekmovanje in obdelavo rezultatov. Od leve: Zalka Polegek, Sa{a Petek, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Anica [pendl, Milena Toplak in Marija Novak 96

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement