Page 96

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXVII. [alamunov memorial - 3. in 4. 4. 2004 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Darko Cika~, dr. Toma` ^as, Enis Hod`i~ Lederer, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Darko Majer, Miha Marin{ek, Zalka Polegek, Sa{a Petek, Tanja Skerbinek, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Jo`e Zidar, Emin @nidar{i~ Sodniki: [traus Daniel, Herzmansky Franc, Kodri~ Severin, Marin{ek Miha, Ri`ner Bojan, [ajn Sandi, Senica Jo`e, [o{tari~ Drago, Salecl Jernej, Vogrinec Alja`, Jovanovi~ Dejan, Frumen Toma`, @erjav Drago, Kamin Bo{tjan, Ro`man Jani, Horvat Martin, Re`i~ Petar, Vukovi~ Ratko, Rezacs Pater, Gyulai Gergely, Mikula Jozef, Skirkani~ Rastislav, Traverso Fulvio, Pistecchia Franco Tekmovali so ~lani in mladinci v mnogoboju posamezno, ekipno po dr`avah in v finalih po orodjih.

Rezultati: Ekipno ~lani: 1. Mad`arska 155,425 2. Slovenija 148,45 3. Hrva{ka 138,25 4. Slova{ka 113,40 5. Velika Britanija 112,65 Ekipno mladinci: 1. Italija 152,45 2. Mad`arska 146,60 3. Slovenija I. ekipa 140,685 4. Slovenija II. ekipa 124,70 5. Velika Britanija 120,05 6. Hrva{ka 115,75 ^lani: 1. Brewer Ross GB 52,30 2. Detroi Zoltan HUN 52,05 3. Petrovi~ Jan SVK 48,45 4. Mo`nik Mario CRO 43,20 5. Kozlev~ar Rok SLO 37,25 6. Kiraly Roland HUN 34,80 7. Pu{kas Peter HUN 34,275 8. Gerrard Darren GB 33,65 9. Horvath Csaba HUN 33,40 10. Dimic Alen SLO 33,05 11. Marce Kris CRO 29,65 12. Massam David GB 26,70 13. Benko Aleksander SVK 26,50 14. Magyari Zsolt HUN 26,30

15. Solar Sa{a CRO 25,30 16. Bertoncelj Sa{o SLO 25,00 17. Pulji~ Sa{o SLO 24,60 18. Neczli Andrej SVK 24,25 19. Zubovi~ Igor CRO 22,50 20. Petkov{ek Mitja SLO 18,05 21. Bago Ivica CRO 17,60 22. Sulji~ Ernes SLO 15,90 23. Piasecky Samuel SVK 14,20 24. Pegan Alja` SLO 9,05 Mladinci: 1. Ottavi Paolo ITA 51,55 2. Horvath David HUN 50,05 3. Corona Matteo ITA 49,85 4. Piergiacomi Giorgion ITA 48,95 5. Brez Marko CRO 48,60 6. Smith Louis GB 48,45 7. [traus Sebastijan SLO 48,35 8. Lamut Andra` SLO 46,65 9. Dunstan Nathan GB 45,00 10. Klavora Rok SLO 44,85 11. Hidvegi Vid HUN 42,95 12. Okrogli~ Jernej SLO 42,90 13. Ude Filip CRO 42,25 14. Racz Attila HUN 40,35 15. Grgi~ Robert SLO 39,15 16. Levi~ Gaj SLO 38,95 17. Jehu Steven GB 38,05 18. Di Quinzio Alessandro ITA 35,15 19. Saksida Gregor SLO 33,85

95

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement