Page 95

Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mitja Petkov{ek med svojo zmagovalno vajo na bradlji Alja` Pegan: priprave pred nastopom Program je na svojstven na~in povezoval ansambel “Bob Rock” iz Maribora

S svojim nastopom je navdu{ila ritmi~na gimnasti~arka Kabajeva

Svojo spretnost je prikazala akrobatska skupina “@abe” iz Ljubljane 94

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement