Page 90

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXV. [alamunov memorial - 6. in 7. 4. 2002 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Du{an Babi~, Bernarda Ban, Darko Cika~, Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, Peter Glavi~, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Irena Kozol, Darko Majer, Miha Marin{ek, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Gyulai Gergely, Rezacs Petr, Dus Pavel, Netu{il Miloslav, Vukovi~ Ratko, Musi~ Marko, Mikula Jozef, Varga Gabriel, Laupp Herbert, Kodri~ Severin, Marin{ek Miha, Vukoje Mario, Senica Jo`e, Salecl Jernej, Frumen Toma`, Kocian Viliem, ^ulin Boris, [o{tari~ Drago, Rozman Jani, Radek Jan, [traus Daniel, Pintari~ Boris, Jelenc Bla`, Hod`i~ Enis, Zrn, [imonjak Pavel, Berak Antonin, Pra{ni~ki Iztok Sodnice: Nekvasilova Milu{e, Pospi{ilova Blanka, Lederer Dunja, Perecinska Kvata, Risova Lubica, Dufner Birgit, Choppin Veronikue, Geril Joelle, Fi{er Jerneja, Fi{er Petra, Zupan Simona, Bu~ar Maja, Tur{i~ Barbara, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Pavleti~ Poljanka, Mavri~ Mojca, Stavrev Tina Tekmovali so posamezniki v mnogoboju, v finalih po orodjih in ekipno po dr`avah.

Rezultati: Ekipno mladinci: 1. Mad`arska 145,60 2. Hrva{ka 143,70 3. Slovenija 134,55 4. ^e{ka 132,90 5. Nem~ija 127,85 Ekipno ~lani: 1. Mad`arska 157,35 2. ^e{ka 147,90 3. Slova{ka 147,25 Ekipno Mladinke: 1. ^e{ka 95,537 2. Belgija 92,825 3. Hrva{ka 92,637 4. Slovenija 92,35 5. Slova{ka 90,40 6. Nem~ija 88,55 Ekipno ~lanice: 1. ^e{ka 95,375 2. Slova{ka 92,90 3. Slovenija 92,45 4. Belgija 90,35

^lanice: 1. Komrskova Jana CZE 34,275 2. Lautermann Bianka BEL 31,80 3. Lehotska Dobroslava SVK 31,65 4. Obonova Zuzana CZE 31,60 5. Luptakova Jana SVK 31,50 6. Levi~ Teja SLO 31,30 7. Radkova Michaela CZE 31,175 8. Sommeville Nathalie BEL 28,95 9. Henry Chloe BEL 28,25 10. Drabikova Jana SVK 28,05 11. Adamska Veronika SVK 24,30 12. Hribar Maja SLO 23,80 13. [ulcova Petra CZE 21,20 14. Stavrev Vesna SLO 15,70 15. Bra~ko Mojca SLO 14,25 16. Panyrkova Katerina CZE 7,75 17. Velec Ba{ka SLO 7,40 18. Driesem Kim BEL 7,00 Mladinke: 1. Ozanova Veronika CZE 32,975 2. Kamnar Julija SLO 32,45 3. [ikulova Jana CZE 32,187 4. Delladio Tanja CRO 31,475 5. Erceg Tina CRO 31,337

89

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement