Page 88

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXIV. [alamunov Memorial - 6. in 7. 10. 2001 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Bernarda Ban, Darko Cika~, Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, Peter Glavi~, Milan Jarc, Gordana Jarnovi~, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Edvard Kolar, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, [o{tari~ Drago, [ajn Sandi, Marin{ek Miha, Pileti~ Sebatian, Pra{ni~ki Iztok, Hermansky Franc, Hod`i~ Enis, Bedenik Klemen, Senica Jo`e, Rugina Ovidiv, SasvaryLaszlo, Hamza dr. Ivan, Gyjulai Gergely, Bari{i~, Vukoja Mario, Jambrovi~ @eljko, Mikula Jozef, Varga Gabriel, Skirkani~ Rastislav, Simonak Pavol, Urbanek Oldrich, Syrovy Petr, Drabek Libor, Salecl Jernej, Vogrinec Alja`, Tripkovi~ Bane Sodnice: Kova~ Marjeta, Fi{er Petra, Mavri~ Bernarda, Mavri~ Mojca, Stare Vesna, Bogataj Katarina, Puterle Ajda, Zupan Simona, Stavrev Tina, Tur{i~ Barbara, Bu~ar Maja, Pavleti} Poljanka, Peri~ Lidija, Blatnik Ida, Lederer Dunja, Keleti Jozsefne, Zsilinski Tunde, Kotulicova Viera, Gratt Johanna, Demel Sandra Ekipa je {tela {est tekmovalcev, na vsakem orodju jih je nastopilo pet in {tiri ocene so {tele v rezultat ekipe. Isto~asno se je tekmovalo za uvrstitev posameznikov v mnogoboju. Na osnovi sobotnega tekmovanja se je najbolj{ih 7 posameznikov uvrstilo v nedeljski finale po orodjih. Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Mad`arska 158,55 2. ^e{ka 152,375 3. Slovenija 150,25 4. Slova{ka 148,05 5. Hrva{ka 72,40 Ekipno `enske: 1. Mad`arska 131,075 2. Slovenija - Slova{ka 124,35 3. Avstrija 120,85 Mo{ki: 1. Gal Robert HUN 51,15 2. Rexa Daniel CZ 51,05 3. Konecny Martin CZ 50,90 4. Vlk Martin CZ 49,325 5. Neczli Andrej SVK 48,45 6. Ude Filip CRO 47,55 7. Vyoral David CZ 47,00 8. Petrovi~ Jan SVK 46,75 9. Piasecky Samuel SVK 45,90 10. Fekete Levente HUN 43,85 11. Pulji~ Bla` SLO 42,95 12. Takasc Arpad HUN 42,80

13. Lorik Attila HUN 42,75 14. Ivanu{ Igor SLO 40,65 15. Dimic Alen SLO 39,25 16. Csollany Szilveszter HUN 34,70 17. Matera Lubomir CZ 33,40 18. Kiraly Roland HUN 33,10 19. Kemko Richard SVK 31,15 20. Kristof Peter SVK 25,45 21. Bertoncelj Sa{o SLO 25,20 22. Mikus Pavol SVK 24,45 23. Pegan Alja` SLO 18,75 24. Petkov{ek Mitja SLO 17,40 25. Gori~ki Tigran CRO 16,90 26. Matovina @eljko CRO 8,25 27. Smejkal Petr CZ 5,60 @enske: 1. Szikora Zsanett HUN 32,90 2. Kvankova Monika SVK 32,525 3. Pap Irisz HUN 32,325 4. Vigh Reka HUN 31,75 5. Piccardi Heidi AUT 31,45 6. Gratt Tanja AUT 31,20 6. Strifler Angela HUN 31,20 8. Drabikova Jana SVK 30,90 9. Marku{ Janja SLO 30,85 87

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement