Page 84

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXIII. [alamunov memorial (ADAgim2000) - 22. in 23. 4. 2000 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, Bernarda Ban, Darko Cika~, dr. Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Savo Gore~an, Milan Jarc, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Dardo Kova~i~, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{a Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Gordana [ajn, Sandi [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Stanko Treb{e, Branko Vrbla~, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, Bocko Franti{ek, Skirkani~ Rastislav, [o{tari~ Drago, Bedenik Klemen, Tripkovi~ Bane, Hayn Thomas, Pra{ni~ki Iztok, Kalaja Teppo, Taskinen Topi, Nuotlo Timo, Hamza Istvan, Senica Jo`e, Karacsony Istvan, Solar Nenad, Vukovi~ Ratko, Tombs Andrew, Moore Simon, Kocian Vilem, Axman Zdenek, Hercmansky Jure, Re`i~ Petar, Kenda Tine, Marin{ek Miha, [traus Daniel, Rozman Jani, Paprika Jeno Sodnice: Kova~ Marjeta, Mladenovi~ Danica, Peri~inska Kveta, Niznanska Alena, Khomoutova Natalia, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Fi{er Petra, Zupan Simona, Rokavec Alenka, Movchan Rayisa, Korolenko Ludmila, Lederer Dunja, Bundzsak Gabriella, Kalmar Zsuzsa, Tur{i~ Barbara, Bu~ar Maja Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in v mnogoboju po orodjih ter ekipno po dr`avah (`enske in mo{ki).

Rezultati: Ekipno mo{ki: 1. Mad`arska 160,35 2. Finska 156,225 3. Velika Britanija 156,15 4. Slovenija 153,45 5. Slova{ka 152,25 6. ^e{ka 148,40 7. Hrva{ka 145,25 Ekipno `enske: 1. Poljska 109,30 2. Australija 108,149 3. Mad`arska 106,40 4. Slova{ka 104,80 5. Slovenija ~l. 1 104,475 6. Slovenija ml. 1 99,20 7. Slovenija ~l. 2 90,00 8. Slovenija ml. 2 89,125 Mo{ki: 1. Kuzmin Timur CRO 53,20 2. Heap Craig GBR 52,70 3. Tanskanen Jani FIN 52,675

4. Micheller Stanislav SVK 51,95 5. Brewer Ross GBR 51,40 6. Firt Jiri CZ 49,35 7. Smejkal Petr CZ 47,35 8. Staudinger Martin AUT 47,05 9. Gal Robert HUN 44,60 10. Ude Filip CRO 43,30 11. Miku{ Pavol SVK 43,00 12. Harju Jarkko FIN 42,90 13. Marenti~ Daniel SLO 42,70 14. Lampen Eero FIN 41,05 15. Matovina @eljko CRO 40,50 15. Rexa Daniel CZ 40,50 17. Smethurst John GBR 40,10 18. Scherzer Markus AUT 38,85 19. Vyoral David CZ 37,80 20. Petkov{ek Mitja SLO 36,10 21. Kiraly Roland HUN 35,75 22. Panczel Miklos HUN 35,65 23. Koivunen Riku FIN 34,85 24. Neczli Andrej SVK 33,50 25. Kova~ Marian SVK 33,00 26. Matera Lubomir CZ 32,80 27. Kamenicky Daniel SVK 31,05 83

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement