Page 82

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXXII. [alamunov memorial (ADAgim99) - 4. in 5. 9. 1999 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Miran Fi{er, Matja` Andric, dr. Ivan ^uk, Stanko Fekonja, Peter Frumen, dr. Peter Glavi~, Milan Herman, Milan Jarc, Severin Kodri~, Andrej Kogelnik, Bogo Krajnc, Gregor Krajnc, Matja` Krajnc, Sabina Kramberger, Irena Kozol, Darko Majer, Zalka Polegek, Barbara Levak, Ivan Levak, Sa{ka Petek, Martin Pra{ni~ki, Bojan Ri`ner, Gordana [ajn, Marko [alamun, Darjan [koberne, Anica [pendl, Tone Ter{ek, Milena Toplak, Bronka Turi~nik, Emin @nidar{i~ Sodniki: Kodri~ Severin, Hayn Dyeter, Skirkani~ Rastislav, Varga Gabriel, Mikula Josef, Axman Petr, Dus Pavel, Matucha Jiri, Solar Nenad, Rezi~ Petar, Musi~ Marko, Pintari~ Boris, Karacsony Istvan, Berci Istvan, Borkai Zsolt, Watanabe Nori Hiru, Pileti~ Sebastjan, [o{tari~ Drago, Pra{ni~ki Iztok, Senica Jo`e, Herzmansky Jure, Muha Jani, Marin{ek Miha, [traus Daniel Sodnice: Kova~ Marjeta, Lederer Dunja, Kuzmova Suzana, Fi{er Petra, Mavri~ Bernarda, Stare Vesna, Robar An`ela, Stavrev Tina, Tur{i~ Barbara, Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in v finalih na orodjih.

Rezultati: Mo{ki: 1. Supola Zoltan Mad`arska 55,125 2. Petkov{ek Mitja Slovenija 53,75 3. Jordanov Kristan Mad`arska 52,45 4. Neczli Andrej Slova{ka 51,05 5. Micheller Stanislav Slova{ka 50,80 6. Matera Lubomir ^e{ka 49,20 7. Smejkal Petr ^e{ka 48,90 8. Solar Sa{a Hrva{ka 48,60 9. Vyoral David ^e{ka 47,30 10. Hod`i~ Enis Slovenija 46,85 11. Staudinger Martin Austrija 46,45 12. Gori~ki Tigran Hrva{ka 46,35 13. Zampieri Paolo Italija 44,60 14. Csolany Silvester Mad`arska 44,10 15. Panczel Miklos Mad`arska 44,00 16. Kova~ Marjan Slova{ka 43,00 17. Marenti~ Dejan Slovenija 41,85 18. Krce Lucijan Hrva{ka 41,15 19. Geryk Michal ^e{ka 38,65 20. Pulji~ Bla` Slovenija 38,00 21. Ivanu{ Igor Slovenija 36,50 22. Nachli Peter Slova{ka 35,20 23. Rexa Daniel ^e{ka 34,65 24. Kiraly Roland Mad`arska 34,05 25. Kamenicki Daniel Slova{ka 33,85 26. Kri{tof Peter Slova{ka 33,65 27. Matovina @eljko Hrva{ka 31,65 28. [ajn Sandi Slovenija 31,50 29. Lorik Atila Mad`arska 26,30 30. Ka{par Vit ^e{ka 23,85 31. Pegan Alja` Slovenija 18,30

@enske: 1. Kvankova Monika Slova{ka 36,20 2. Jong Anouk Nizozemska 36,10 3. Adamska Veronika Slova{ka 35,15 4. Kavichik Uliana Ukraina 33,45 5. Marku{ Janja Slovenija 33,40 6. Fi{er Jerneja Slovenija 32,275 7. Stavrev Vesna Slovenija 31,575 8. Velec Ba{ka Slovenija 29,00 9. Bra~ko Mojca Slovenija 22,225 10. Blatnik Iva Slovenija 15,85 Finale po orodjih: Mo{ki: Parter: 1. Jordanov Kristan HUN 9,25 2. Kiraly Roland HUN ) 9,15 3. Kova~ Marjan SVK 8,35 4. Smejkal Petr CZ 8,10 5. Micheller Stanislav SVK 7,70 6. Vyoral David CZ 7,60 7. Marenti~ Dejan SLO 7,35 Konj z ro~aji: 1. Supola Zoltan HUN 9,55 2. Micheller Stanislav SVK 9,30 3. Pulji~ Bla` SLO 9,15 3. Nachli Peter SVK 9,15 5. Rexa Daniel CZ 8,90 6. Hod`i~ Enes SLO 8,80 7. Matera Lubomir CZ 7.90

81

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement