Page 81

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

5. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,40 6. Jaroszewicz Malgorzata Szczecin 8,35 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,30 8. Goentcheva Vesselina Bolgarija 8,05 Parter: 1. Tirik Galija Lvov 9,50 2. Onodi Gabriella Budimpe{ta 9,325 3. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,95 4. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,85 5. Zsirai Adrienn Mad`arska 8,825 6. Paperova Maria Bolgarija 8,55 7. Sirenko Natalia Trnava 8,25 8. Kovaliova Julija Litva 6,65 Preskok: 1. Goentcheva Vesselina Bolgarija 9,175 2. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,975 3. Tirik Galija Lvov 8,90 4. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 8,875 5. Sirenko Natalia Trnava 8,775 6. Zsirai Adrienn Mad`arska 8,375 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,175 8. Kovaliova Julija Litva 7,675 Dvovi{inska bradlja: 1. Tirik Galija Lvov 9,70 2. Goentcheva Vesselina Bolgarija 9,60 3. Sirenko Natalia Trnava 9,35 4. Onodi Gabriella Budimpe{ta 9,125 5. Kovaliova Julija Litva 8,95 6. Pasztor Ildiko Budimpe{ta 8,35 7. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 8,10 8. Kavichik Uliana Lvov 7,70

Preskok: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,15 2. Potajchuk Julia Lvov 8,775 3. Sekerova Zuzana Trnava 8,725 4. Marku{ Janja Zelena jama Lj. 8,375 5. [raj Andreja Ru{e 8,225 6. Fellner Andrea Budimpe{ta 7,675 7. Rus Petra [i{ka Lj. 7,45 8. Adamska Veronika Bratislava 7,40 Dvovi{inska bradlja: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,15 2. Kvankova Monika Bratislava 9,10 3. Adamska Veronika Bratislava 8,75 4. Sevcova Eva Trnava 8,60 5. Potajchuk Julia Lvov 8,50 6. Laschkievitsh Oksana Ukrajina 7,90 7. Takacs Timea Mad`arska 7,05 8. Fi{er Jerneja Ru{e 6,40

To leto se je tekmovanja udele`ilo 31 klubov iz {tirinajstih dr`av, kar je najve~ja udele`ba do sedaj. To leto pa je na{ olimpionik Leon [tukelj praznoval svoj stoti rojstni dan. Ob tej prilo`nosti smo pripravili program, na katerem so nastopili mladi mariborski telovadci. Sandi [ajn in Sebastijan [traus pa sta izvedla njegovi vaji na krogih in parterju.

Mladinke: Gred: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,35 2. Sekerova Zuzana Trnava 9,10 3. Sevcova Eva Trnava 7,90 4. Adamska Veronika Bratislava 7,80 5. Pap Irisz Mad`arska 7,75 5. [raj Andreja Ru{e 7,75 7. Fellner Andrea Budimpe{ta 7,55 8. Ri`kova Elena Ukrajina 7,40 Parter: 1. Gorodnij Natalija Lvov 9,35 2. Sekerova Zuzana Trnava 9,20 3. Fellner Andrea Budimpe{ta 8,50 3. Pap Irisz Budimpe{ta 8,50 5. Potajchuk Julia Lvov 8,40 6. Kvankova Monika Bratislava 8,35 7. Adamska Veronika Bratislava 8,00 8. Nehanevi~ Nastja Ukrajina 7,75 80

Posnetek ob stotem rojstnem dnevu Leona [tuklja - desno Alja` Pegan

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement