Page 72

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXVIII. [alamunov memorial (ADAgim95) - 28. 10. 1995 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Miran Fi{er, Iztok Pra{ni~ki, Sa{ka Gjerke{, Bernarda Mavri~, Toma` Bartol, Anica [pendl, Irena Kozol, Branka Turi~nik, Sa{ka Petek, Petra Fi{er, Branko Kani`ar, Toma` Ritlop, Zalka Polegek, Milan Herman, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, [tefan Muraus, Stanko Fekonja, Dardo Kova~i~, Darko Majer, Marko [alamun, Tone [alamun Sodniki: Kodri~ Severin, [o{tari~ Drago, Szekeres Bela, ^uk Ivan, Pileti~ Sebastjan, Puskas Jeno, Hayn Dieter, Borkovi~ Ljubomir, Solar Nenad, Mad`arevi~ V., Senica Jo`e, Kora~ Ivan, Sodnice: Mavri~ Bernarda, Csiakiova Dagmar, Lu~ko An`ela, Halmova Viera, Bellak Erzsebet, Kav{ek Mateja, Tur{i~ Barbara, Pe~ek Ana, Maskaljevi~ Mrvec Vesna, Smoljan @ulijeta, Caput Jogunica Romana, Grom Petra, Kova~ Marjeta, [ajn Gordana, Hojnik Mateja, Hojnik Mojca Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec in ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. [D Narodni dom Ljubljana (Petkov{ek, Hod`i~) 106,80 2. UK Slavia Bratislava (Micheller, Kova~) 105,30 3. GK Osijek (Kris, Demjanov) 101,90 4. KSI Budapest (Detroi, Body) 101,05 5. ZTD Hrvatski sokol Zagreb (Palmovi~, Krce) 99,40 6. DTV Partizan Center 1 (Ro`man, [ajn) 94,05 7. DTV Partizan Center 2 (Dreven{ek, Bedenik) 93,20 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. GD Zelena jama Ljubljana 1 (Marku{, Mavri~) 71,163 2. FTC Budapest (Szurov, Dragoner) 70,275 3. GD Zelena jama Ljubljana 2 (Vidakovi~, Brejc) 69,875 4. KSI Budapest (Pasztor, Sturm) 67,125 5. GD Zelena jama Ljubljana 3 (Drgan, Vre~i~) 66,162 6. GD Zelena jama Ljubljana 4 (Miklu`, Vr{~aj) 63,275 ^lanice: 1. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 36,65 2. Brejc Simona Zelena jama Lj. 36,00 3. Vl~kova Silvia Slavia Bratislava 34,975 4. Dragoner Idiku FTC Budimpe{ta 34,688 5. Vre~i~ Da{a Zelena jama Lj. 33,525 6. Sturm Eva KSI Budimpe{ta 33,325 7. Chymbru Olena Lvov 32,825 8. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 31,85 9. Vr{~aj Bojana Zelena jama Lj. 31,325

71

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement