Page 71

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Reubl Tuende Budimpe{ta 34,50 2. Vassileva Venelina Sofia 33,95 3. Kurasova H. Vinohradi Bratislava 33,725 4. Regvart Ivana Sokol Zagreb 33,425 5. Galun Tanja Zelena jama Lj. 33,20 6. Vidakovi~ A. Zelena jama Lj. 32,925 7. ^etkovi~ Maja [i{ka Lj. 32,30 8. Mo~ivnik Tadeja Zelena jama Lj. 31,425 9. Pu{nik Vika Zelena jama Lj. 31,25 10. Igli~ Andreja Zelena jama Lj. 30,725 11. Stavrev Vesna [i{ka Lj. 30,65 12. Grigorova Yana Sofia 30,50 13. [efic Tina [i{ka Lj. 30,00 14. Drgan Tanja Zelena jama Lj. 29,775 ^lani: 1. Demjanov Aleksej Osijek 55,15 2. Jordanov Kristian Budimpe{ta 54,05 3. Krce Lucijan Sokol Zagreb 52,65 4. Hajdu Miklos Budimpe{ta 52,60 5. Bordan Csaba Budime{ta 52,55 6. Kri{tof Peter Bratislava 51,70

7. Bedenik Klemen Mb. Center 51,40 8. [ajn Sandi Mb. Center 49.55 9. Knopper Peter Graz 47,65 10. Shkouratovich Vladimir Minsk 24,15 Mladinci: 1. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 52,80 2. Gall Robert Budimpe{ta 51,55 3. Horvath Gergei Budimpe{ta 50,25 4. Micheller Stanislav Bratislava 50,05 5. Jovanovi~ Ratko Sokol Zagreb 49,10 6. Plav~ak Igor Mb. Center 48,45 7. Matovina @eljko Rijeka 48,25 8. Staudinger Georg Graz 48,10 9. Golja Luka Narodni dom Lj. 47,65 10. Petrovi~ Jan Bratislava 44,40 11. Miku{ Pavol Bratislava 43,00 12. Dreven{ek Toma` Mb. Center 42,85 13. Crni~ Andrija Rijeka 42,25 14. Ro`man Jani Mb. Center 38,80 15. Marin{ek Miha Mb. Center 37,20 16. Sudec Ante Vara`din 13,45 17. Solar Sa{a Osijek 8,45

V nedeljo 23. oktobra je sledil ekshibicijski nastop zmagovalcev tekmovanja, ki je potekalo v Lenartu. Nastopa se je udele`ilo 16 tekmovalk in tekmovalcev. Mo{ki so pokazali parterno akrobatiko, ve{~ine na konju z ro~aji in drogu, `enske pa ve{~ine na gredi in bradlji ter prav tako parterni akrobatiki.

Ekipa, ki `e dolga leta skrbi, da je v dvorani vse tako, kakor treba (postavitev orodij,...) 70

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement