Page 70

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXVII. [alamunov memorial (ADAgim94) - 22. 10. 1994 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: mag. Martin Pra{ni~ki, Miran Fi{er, Iztok Pra{ni~ki, Bernarda Mavri~, Toma` Bartol, Anica [pendl, Irena Kozol, Branka Turi~nik, Sa{ka Petek, Marija Ornik, Jelena Milojevi~, Branko Kani`ar, Zalka Polegek, Dada Jelen, Milan Herman, dr. Edi Kos, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, [tefan Muraus, Stanko Fekonja, Dardo Kova~i~, Marko [alamun, Tone [alamun, Tone Petovar, Milan Majeri~, Sodniki: Kodri~ Severin, Jordanov Zoltan, Borkovi~ Ljubo, Szerkes Bela, Pileti~ Sebastijan, Senica Jo`e, [o{tari~ Drago, Solar Nenad, Cuculic Vladimir, @nidar{i~ Berto, [libar Matja`, Mari~i~ Ivan, Hayn Thomas, Verdnik Marjan, Kora~ Ivan, Skirkani~ Rastislav, Kirai [andor, Huan Wei Dong, Stolnik Stjepan Sodnice: Mavri~ Bernarda, Macha~kova Gita, Maraczy Marta, Maskaljevi~ Mirjana, Gueorguiva Tzcvetana, Lu`ar Karmen, Rokavec Alenka, Csiakova Dagmar, Markun Pe~e Ana, Mihel~i~ Vida, Kova~ Marjeta, Kova~i~ Ru`ica, Bu~ar Maja, Gjerke{ Sa{a, [ajn Gordana, Stare Vesna Leto{nje tekmovanje ADAgim94 je bilo v koledarju FIG, kar nas je {e posebej zavezovalo, da ga izpeljemo kar najbolj strokovno. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan + mladinec, ~lanica + mladinka).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. KSI Budapest (Horvath, Jordanov) 104,30 2. FTC Budapest (Gall, Hajdu) 104,15 3. Slavia UK Bratislava (Micheller, Kri{tof) 101,75 3. ZTD ,,Hrvatski sokol,, Zagreb (Jovanovi~, Krce) 101,75 5. DTV Partizan Maribor Center 1 (Plav~ak, Bedenik) 99,85 6. Allgemeiner Turnverein Graz (Staudinger, Knopper) 95,75 7. DTV Partizan Maribor Center 2 (Dreven{ek, [ajn) 92,40 8. GD ,,Osijek,, (Solar, Demjanov) 63,60 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. GD Zelena jama Ljubljana 1 (Galun, Mavri~) 70,075 2. ZTD ,,Hrvatski sokol,, Zagreb (Regvart, Predi~) 67,625 3. Slavia VDM Sofia 1 (Vassileva, Ivanova) 67,425 4. GD Zelena jama Ljubljana 2 (Vidakovi~, Peri~) 67,35 5. Slavia VDM Sofia 2 (Grigorova, Zlatkova) 61,725 ^lanice: 1. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 36,875 2. Vl~kova Silvia Inter Bratislava 36,025 3. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 34,425 4. Predi~ Maja Sokol Zagreb 34,20 5. Kraj~irova Zuzana Inter Bratislava 33,675 6. Ivanova Elena Sofia 33,475 7. Dobia{ova Katarina Inter Bratislava 33,225 8. Zlatkova Ani Sofia 31,225 9. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 20,775 69

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement