Page 7

KAZALO VSEBINE [alamun Ivan Triperesna deteljica: Ivan, Ivica, Drago Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967-2005) I. [alamunov memorial - 19. 3. 1967 II. [alamunov memorial - 14. 4. 1968 III. [alamunov memorial - 13. 4. 1969 IV. [alamunov memorial - 29. 3. 1970 V. [alamunov memorial - 28. 3. 1971 VI. [alamunov memorial - 2. 4. 1972 VII. [alamunov memorial - 30. in 31. 3. 1974 VIII. [alamunov memorial - 23. 3. 1975 IX. [alamunov memorial - 20. 11. 1976 X. [alamunov memorial - 16. 4. 1977 XI. [alamunov memorial - 1. 4. 1978 XII. [alamunov memorial - 28. 4. 1979 XIII. [alamunov memorial - 19. 4. 1980 XIV. [alamunov memorial - 9. 5. 1981 XV. [alamunov memorial - 24. 4. 1982 XVI. [alamunov memorial - 16. 4. 1983 XVII. [alamunov memorial - 21. in 22. 4. 1984 XVIII. [alamunov memorial - 20. in 21. 4. 1985 XIX. [alamunov memorial - 19. 4. 1986 XX. [alamunov memorial - 30. 5. 1987 XXI. [alamunov memorial - 7. 5. 1988 XXII. [alamunov memorial - 20. 5. 1989 XXIII. [alamunov memorial - 12. 5. 1990 XXIV. [alamunov memorial - 1. 6. 1991 XXV. [alamunov memorial - 30. 5. 1992 XXVI. [alamunov memorial - 29. 5. 1993 XXVII. [alamunov memorial (ADAgim94) - 22. 10. 1994 XXVIII. [alamunov memorial (ADAgim95) - 28. 10. 1995 XXIX. [alamunov memorial (ADAgim96) - 26. 10. 1996 XXX. [alamunov memerial (ADAgim97) - 18. 10. 1997 XXXI. [alamunov memorial (ADAgim98) - 24. in 25. 10. 1998 XXXII. [alamunov memorial (ADAgim99) - 4. in 5. 9. 1999 XXXIII. [alamunov memorial (ADAgim2000) - 22. in 23. 4. 2000 XXXIV. [alamunov Memorial - 6. in 7. 10. 2001 XXXV. [alamunov memorial - 6. in 7. 4. 2002 XXXVI. [alamunov memorial - 15. 11. 2003 XXXVII. [alamunov memorial - 3. in 4. 4. 2004 Udele`ba na [alamunovih memorialih

7 8 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 49 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 81 83 87 89 93 95 99

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement