Page 69

Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

13. Gymnastika Praha (Kusa, Hromadkova) 64,325 14. GD Sokol Zagreb (Ivezi~, Matijevi~) 62,775 15. GK Novi Zagreb (Dimitrijevi~, Jerkovi~) 57,25 ^lanice: 1. Badics Reka Budimpe{ta 36,175 2. Brejc Simona Zelena jama Lj. 35,60 3. Predi~ Maja Sokol Zagreb 34,975 4. Horvathova Ivana Inter Bratislava 34,65 5. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 34,625 6. Exnarova Ratka Praga 34,35 7. Voeros Viktoria Dunaferr 34,20 8. Hromadkova Daniela Praga 33,675 9. Vr{~aj Bojana Zelena jama Lj. 33,65 10. Vadovi~ova B. Ru`inov Bratislava 33,60 11. Retelj Nata{a Zelena jama Lj. 32,90 12. Lalova Danica Ivnak Sofija 32,80 13. Ra{kopoljac Mela Split 32,25 14. Belicova L. Ru`inov Bratislava 32,15 15. Matijevi~ Barbara Sokol Zagreb 32,075 16. Nadrag Petra Trbovlje 30,25 17. Jerkovi~ Ivona Novi Zagreb 28,95 Mladinke: 1. Bole~kova Viera Inter Bratislava 35,90 2. Mavri~ Mojca Zelena jama Lj. 35,85 3. Vre~i~ Da{a Zelena jama Lj. 35,40 4. Balazsik Iren Dunaferr 34,90 5. Kis V. Ferencvarosi Budimpe{ta 34,625 6. Gyenesova S. Ru`inov Bratislava 33,85 7. Lampe [pela Zelena jama Lj. 33,70 8. Kurasova H. Ru`inov Bratislava 33,55 9. Galun Tanja Zelena jama Lj. 32,70 10. Bosolova Ralica Ivnak Sofija 32,40 11. ^etkovi~ Maja [i{ka Lj. 32,00 12. Sti{kovski Maja Zelena jama Lj. 31,80 13. [efic Tina [i{ka Lj. 31,75 14. Zalar Kristina Zelena jama Lj. 31,70 15. Dem~eva Galina Ivnak Sofija 31,65 16. Ferderber Nata{a Sokol Zagreb 31,55 17. Georgievova Tereza Praga 31,20 18. Ivezi~ Aniko Sokol Zagreb 30,70 19. Kusa Zlata Praga 30,65

20. @vegler Anja Ru{e 29,90 21. Dimitrijevi~ Andreja Novi Zagreb 28,30 22. Klop~i~ Tina [i{ka Lj. 20,35 23. Puntar Martina Vara`din 20,35 ^lani: 1. Supola Zoltan Dunaferr 54,95 2. Schupkegel Karol Ferencvarosi Budimpe{ta 54,15 3. Modlidba Martin Slovan Bratislava 53,85 4. Tvrdi Tomas Praga 53,35 5. Sandu Adrian Resita 52,60 6. Mravecz Bela Ferencvaros Budimpe{ta 52,35 7. Pal Janis Ferencvaros Budimpe{ta 52,30 8. Huan Wei Dong Osijek 50,00 9. Altorjai Sandor Ferencvaros Budimpe{ta 48,60 10. Bedenik Klemen Mb. Center 48,50 11. Kova~i~ Dalibor Sokol Zagreb 48,20 12. Jovanovi~ Dejan Trnovo Lj. 47,35 13. Knopper Peter Graz 47,15 14. Ðenanovi~ Kekan Zenica 44,70 15. Poduschka Beno Graz 44,35 16. Pulji~ Bla` Narodni dom Lj. 33,60 Mladinci: 1. Urzica Marius Resita 53,55 2. Ciona Vasile Resita 51,80 3. Lo~nikar Dejan Trnovo Lj. 51,10 4. Huese Zsolt Ferencvaros Budimpe{ta 49,30 5. Ka{par Vit Praga 49,25 6. HalaszTibor Dunaferr 49,20 7. Micheller Stanislav UK Bratislava 48,65 8. [ajn Sandi Mb. Center 48,00 9. Babos Hunor Resita 47,95 10. @i`ka Jan Praga 46,35 11. Plav~ak Igor Mb. Center 45,45 12. Matovina @eljko Rijeka 44,70 13. Staudinger Georg Graz 44,20 14. Palmovi~ Miroslav Sokol Zagreb 44,15 15. Palmovi~ Darko Sokol Zagreb 41,15 16. Senica Miha @elezni~ar Mb. 39,70 17. Ro`man Jani Mb. Center 37,50 18. [anjek Emil Vara`din 15,35 19. Crni~ Andrija Rijeka 11,30

To leto so gledalce posebno navdu{ili Mad`ara Supola in Schupkegel, prvi nosilec bronaste kolajne na drogu in drugi nosilec bronaste kolajne na konju z ro~aji z leto{njega svetovnega prvenstva, in Romun Urzica, leto{nji mladinski svetovni prvak na konju z ro~aji. @al je Romun nastopil v mladinski kategoriji, tako da ni pri{lo do neposrednega dvoboja med Urzico in Supolo, vendar sta oba tekmovalca pokazala, da sta mojstra na “svojem” orodju. 68

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement