Page 65

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Hod`i~ Enes GZ Ljubljana 55,95 2. Pegan Alja` GZ Ljubljana 54,75 3. Bugar Arnold Bratislava 54,50 5. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 54,15 Sodelovali so {e: Malinov Veselin Sofija, Pulji~ Bla` in Jane`i~ Ale{ Ljubljana, Cioana Vasile Resita, Milutinovi~ Robert Subotica Mladinci: 1. Lo~nikar Dejan GZ Ljubljana 55,35 2. Bedenik Klemen GZ Maribor 53,85 3. Kamin Bo{tjan GZ Ljubljana 53,45 Sodelovali so {e: Grahovsky Ivajlo Sofija, Petkov{ek Mitja, Wagler Jernej in Herzmansky Franc vsi Narodni dom Lj., Csiaki Martin, Pe~uh Jan in Mi{elek Stanislav vsi Bratislava, Pescaru Florentin Resita, [ajn Sandi, Karni~nik Ale{, Mur{i~ Matej in Plav~ak Igor vsi Maribor, Kri`anovi~ Robert Subotica, [anjek Emil Vara`din, Jovanovi~ Dejan Ljubljana.

Zmagovalci med ~lani

64

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement