Page 63

Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Illyes Margit Dunaujvarosi 37,05 2. Bar~ova Estera Bratislava 35,75 2. @eleznik Ma{a LGZ Ljubljana 35,75 4. Retelj Nata{a LGZ Ljubljana 35,30 5. Turk Simona Zelena jama Lj. 34,20 6. Perme Nata{a Zelena jama Lj. 33,85 7. Gaal Ana Novi Sad 33,70 8. Vi{ekruna Minja Novi Sad 32,10 9. Da~i~ Tijana Novi Sad 31,40 10. Knap Barbara Ru{e 28,40 ^lani: 1. Panczel Miklos Dunaujvarosi 56,05 2. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 55,95 3. Bugar Arnold Bratislava 55,25 4. Anghel Victor Resita 55,10 5. Katter Michael Graz 54,40 6. Draksler Dani GZ Maribor 53,45 7. Kompauer Peter Bratislava 52,70 8. Savi~ Vladimir Zagreb 49,45

Mladinci: 1. Varga Gyula Dunaujvarosi 55,30 2. Pegan Alja` LGZ Ljubljana 55,25 3. Csiaki Martin Bratislava 54,70 4. Ciona Vasile Resita 54,25 5. Lo~nikar Dejan LGZ Ljubljana 53,60 5. Bedenik Klemen GZ Maribor 53,60 7. Samsa Rok LGZ Ljubljana 53,50 8. Petkov{ek Mitja Narodni dom Lj. 52,35 9. [ajn Sandi GZ Maribor 52,15 10. Jovanovi~ Dejan LGZ Ljubljana 52,10 11. Kamin Bo{tjan LGZ Ljubljana 52,00 12. Klimkeit Peter Graz 51,50 13. Gori~ki Tigran Zagreb 50,65 14. Ba{ Primo` Trbovlje 50,25 15. Mur{i~ Matej GZ Maribor 49,60 16. Herzmansky Jure Narodni dom Lj. 49,45 17. Karni~nik Ale{ GZ Maribor 48,20 18. Musi~ Marko Zagreb 47,40 19. Plav~ak Igor GZ Maribor 40,25 20. Kova~i~ Dalibor Zagreb 33,00 21. [ajnek Emil Vara`din 12,00

Tudi to leto smo tekmovanje uspe{no zaklju~ili z dru`abnim sre~anjem, ki je bilo v Domu u~enk srednjih {ol “Lizike Jan~ar” v Mariboru.

dnevnik Ve~er, 14. 5. 1990

62

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement